ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 107
9 8.41
13 12.15
21 19.63
22 20.56
34 31.78
8 7.48
99 92.52%
2  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 293
182 62.12
0 0.00
36 12.29
7 2.39
0 0.00
68 23.21
225 76.79%
3  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 668
49 7.34
54 8.08
122 18.26
103 15.42
176 26.35
164 24.55
504 75.45%
4  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 50
17 34.00
0 0.00
15 30.00
0 0.00
0 0.00
18 36.00
32 64.00%
5  โรงเรียนวัดเข็มทอง 116
16 13.79
3 2.59
16 13.79
19 16.38
15 12.93
47 40.52
69 59.48%
6  โรงเรียนบ้านดงแขวน 165
42 25.45
29 17.58
24 14.55
0 0.00
0 0.00
70 42.42
95 57.58%
7  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 46
1 2.17
9 19.57
7 15.22
3 6.52
5 10.87
21 45.65
25 54.35%
8  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 108
11 10.19
10 9.26
18 16.67
4 3.70
10 9.26
55 50.93
53 49.07%
9  โรงเรียนวัดวังไทร 56
23 41.07
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
29 51.79
27 48.21%
10  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 237
34 14.35
16 6.75
42 17.72
14 5.91
0 0.00
131 55.27
106 44.73%
11  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 202
6 2.97
12 5.94
35 17.33
3 1.49
31 15.35
115 56.93
87 43.07%
12  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 51
8 15.69
8 15.69
0 0.00
5 9.80
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
13  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 49
3 6.12
3 6.12
5 10.20
5 10.20
4 8.16
29 59.18
20 40.82%
14  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 727
18 2.48
20 2.75
119 16.37
20 2.75
119 16.37
431 59.28
296 40.72%
15  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 315
27 8.57
16 5.08
17 5.40
35 11.11
33 10.48
187 59.37
128 40.63%
16  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 105
12 11.43
0 0.00
26 24.76
4 3.81
0 0.00
63 60.00
42 40.00%
17  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 65
3 4.62
2 3.08
13 20.00
3 4.62
4 6.15
40 61.54
25 38.46%
18  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1325
59 4.45
90 6.79
47 3.55
163 12.30
145 10.94
821 61.96
504 38.04%
19  โรงเรียนบ้านคลอง 30 67
8 11.94
1 1.49
16 23.88
0 0.00
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
20  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 25
2 8.00
3 12.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
21  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 290
17 5.86
30 10.34
47 16.21
2 0.69
2 0.69
192 66.21
98 33.79%
22  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
23  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 91
18 19.78
5 5.49
2 2.20
3 3.30
2 2.20
61 67.03
30 32.97%
24  โรงเรียนวัดทองจรรยา 127
4 3.15
7 5.51
30 23.62
0 0.00
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
25  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 161
19 11.80
13 8.07
10 6.21
9 5.59
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 23
7 30.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
27  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 60
2 3.33
0 0.00
16 26.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
28  โรงเรียนวัดหนองรี 206
18 8.74
2 0.97
36 17.48
3 1.46
2 0.97
145 70.39
61 29.61%
29  โรงเรียนวังดอกไม้ 35
4 11.43
2 5.71
3 8.57
0 0.00
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
30  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 89
9 10.11
10 11.24
5 5.62
1 1.12
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
31  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 95
5 5.26
1 1.05
18 18.95
1 1.05
1 1.05
69 72.63
26 27.37%
32  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 77
3 3.90
0 0.00
17 22.08
1 1.30
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
33  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
3 10.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
34  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
6 13.04
34 73.91
12 26.09%
35  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 119
14 11.76
6 5.04
6 5.04
4 3.36
1 0.84
88 73.95
31 26.05%
36  โรงเรียนวัดเกาะกา 109
9 8.26
4 3.67
15 13.76
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
37  โรงเรียนวัดสันตยาราม 359
17 4.74
10 2.79
51 14.21
7 1.95
7 1.95
267 74.37
92 25.63%
38  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 141
17 12.06
5 3.55
14 9.93
0 0.00
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
39  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 221
12 5.43
17 7.69
18 8.14
5 2.26
4 1.81
165 74.66
56 25.34%
40  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1607
45 2.80
15 0.93
312 19.42
17 1.06
15 0.93
1203 74.86
404 25.14%
41  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 124
5 4.03
3 2.42
22 17.74
1 0.81
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
42  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 110
13 11.82
6 5.45
3 2.73
5 4.55
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
43  โรงเรียนวัดสบกเขียว 82
15 18.29
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
44  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 104
8 7.69
6 5.77
3 2.88
4 3.85
4 3.85
79 75.96
25 24.04%
45  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 126
5 3.97
5 3.97
17 13.49
3 2.38
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
46  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 80
3 3.75
3 3.75
13 16.25
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
47  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 38
1 2.63
2 5.26
5 13.16
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
48  โรงเรียนบ้านคลอง 1 43
4 9.30
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
49  โรงเรียนวัดดอนยอ 190
35 18.42
0 0.00
9 4.74
0 0.00
0 0.00
146 76.84
44 23.16%
50  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 105
0 0.00
0 0.00
15 14.29
9 8.57
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
51  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163
4 2.45
11 6.75
21 12.88
1 0.61
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
52  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 97
6 6.19
5 5.15
11 11.34
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
53  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 128
0 0.00
0 0.00
13 10.16
12 9.38
4 3.13
99 77.34
29 22.66%
54  โรงเรียนวันครู 2504 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
3 4.84
2 3.23
48 77.42
14 22.58%
55  โรงเรียนบ้านคลอง 24 165
9 5.45
0 0.00
28 16.97
0 0.00
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
56  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 65
2 3.08
4 6.15
4 6.15
3 4.62
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
57  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 144
11 7.64
0 0.00
20 13.89
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
58  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 219
11 5.02
7 3.20
23 10.50
6 2.74
0 0.00
172 78.54
47 21.46%
59  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 212
6 2.83
6 2.83
33 15.57
0 0.00
0 0.00
167 78.77
45 21.23%
60  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
2 2.94
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ 178
6 3.37
3 1.69
26 14.61
1 0.56
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
62  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 124
4 3.23
2 1.61
19 15.32
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
63  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 66
4 6.06
3 4.55
4 6.06
1 1.52
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
64  โรงเรียนบ้านคลอง 14 179
7 3.91
9 5.03
19 10.61
0 0.00
0 0.00
144 80.45
35 19.55%
65  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 77
0 0.00
0 0.00
15 19.48
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
66  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 193
0 0.00
6 3.11
2 1.04
17 8.81
12 6.22
156 80.83
37 19.17%
67  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 215
12 5.58
6 2.79
23 10.70
0 0.00
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
68  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 84
1 1.19
4 4.76
5 5.95
3 3.57
3 3.57
68 80.95
16 19.05%
69  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 122
6 4.92
5 4.10
5 4.10
3 2.46
4 3.28
99 81.15
23 18.85%
70  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146
0 0.00
0 0.00
21 14.38
1 0.68
4 2.74
120 82.19
26 17.81%
71  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 102
10 9.80
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
72  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 166
8 4.82
2 1.20
15 9.04
0 0.00
2 1.20
139 83.73
27 16.27%
73  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 130
5 3.85
5 3.85
4 3.08
3 2.31
4 3.08
109 83.85
21 16.15%
74  โรงเรียนวัดบางหอย 81
4 4.94
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
75  โรงเรียนวัดบ้านพริก 345
8 2.32
0 0.00
47 13.62
0 0.00
0 0.00
290 84.06
55 15.94%
76  โรงเรียนวัดท่าชัย 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
77  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 64
2 3.13
2 3.13
5 7.81
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
78  โรงเรียนวัดท่าทราย 137
8 5.84
3 2.19
7 5.11
2 1.46
1 0.73
116 84.67
21 15.33%
79  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
3 5.66
45 84.91
8 15.09%
80  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 89
1 1.12
1 1.12
9 10.11
2 2.25
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83
5 6.02
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
82  โรงเรียนบ้านคลอง 31 171
8 4.68
0 0.00
14 8.19
1 0.58
1 0.58
147 85.96
24 14.04%
83  โรงเรียนบ้านคลอง 33 88
4 4.55
1 1.14
7 7.95
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
84  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
1 3.33
26 86.67
4 13.33%
85  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
86  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69
4 5.80
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
87  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 149
8 5.37
4 2.68
4 2.68
2 1.34
1 0.67
130 87.25
19 12.75%
88  โรงเรียนบ้านคลอง 23 74
4 5.41
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
89  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 198
5 2.53
0 0.00
19 9.60
0 0.00
0 0.00
174 87.88
24 12.12%
90  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 174
4 2.30
0 0.00
17 9.77
0 0.00
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
91  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 147
3 2.04
4 2.72
10 6.80
0 0.00
0 0.00
130 88.44
17 11.56%
92  โรงเรียนวัดท่าด่าน 104
1 0.96
5 4.81
6 5.77
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
93  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 90
0 0.00
1 1.11
7 7.78
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
94  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 213
7 3.29
2 0.94
9 4.23
2 0.94
2 0.94
191 89.67
22 10.33%
95  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 82
4 4.88
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
96  โรงเรียนสาริกา 158
3 1.90
0 0.00
12 7.59
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
97  โรงเรียนวัดพราหมณี 138
0 0.00
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
98  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 119
4 3.36
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
99  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 100
0 0.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
100  โรงเรียนวัดหุบเมย 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
101  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 129
0 0.00
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
102  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
103  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
104  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
47 92.16
4 7.84%
105  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 77
4 5.19
1 1.30
0 0.00
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
106  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 142
0 0.00
1 0.70
9 6.34
0 0.00
0 0.00
132 92.96
10 7.04%
107  โรงเรียนวัดวังตูม 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
108  โรงเรียนบ้านชวดบัว 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
109  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 225
10 4.44
0 0.00
4 1.78
0 0.00
0 0.00
211 93.78
14 6.22%
110  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
1 1.23
1 1.23
76 93.83
5 6.17%
111  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
112  โรงเรียนวัดนาหินลาด 64
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
61 95.31
3 4.69%
113  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
114  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 88
1 1.14
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
115  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
116  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
117  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
118  โรงเรียนวัดคีรีวัน 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
119  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
121  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
122  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 153
1 0.65
0 0.00
1 0.65
0 0.00
0 0.00
151 98.69
2 1.31%
123  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.93
106 99.07
1 0.93%
124  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 178
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
178 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนวัดบางปรัง 179
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,568 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,077 5.80
เตี้ย  551 2.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,926 10.37
ผอมและเตี้ย  565 3.04
อ้วนและเตี้ย  673 3.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,776 74.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,792 คน


25.81%


Powered By www.thaieducation.net