ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดน้ำผุด 129
18 13.95
17 13.18
34 26.36
28 21.71
32 24.81
0 0.00
129 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 122
4 3.28
17 13.93
31 25.41
21 17.21
44 36.07
5 4.10
117 95.90%
3  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 300
25 8.33
15 5.00
39 13.00
52 17.33
55 18.33
114 38.00
186 62.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 51
8 15.69
10 19.61
8 15.69
5 9.80
0 0.00
20 39.22
31 60.78%
5  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 104
30 28.85
6 5.77
20 19.23
4 3.85
1 0.96
43 41.35
61 58.65%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 123
11 8.94
6 4.88
15 12.20
17 13.82
13 10.57
61 49.59
62 50.41%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 28
4 14.29
2 7.14
7 25.00
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
8  โรงเรียนวัดไทรทอง 334
14 4.19
20 5.99
42 12.57
34 10.18
43 12.87
181 54.19
153 45.81%
9  โรงเรียนบ้านในควน 121
14 11.57
5 4.13
6 4.96
19 15.70
11 9.09
66 54.55
55 45.45%
10  โรงเรียนบ้านด่าน 51
4 7.84
2 3.92
6 11.76
6 11.76
5 9.80
28 54.90
23 45.10%
11  โรงเรียนบ้านปากปรน 131
14 10.69
19 14.50
12 9.16
8 6.11
6 4.58
72 54.96
59 45.04%
12  โรงเรียนบ้านลิพัง 177
23 12.99
5 2.82
8 4.52
28 15.82
13 7.34
100 56.50
77 43.50%
13  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 111
12 10.81
11 9.91
8 7.21
8 7.21
9 8.11
63 56.76
48 43.24%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 399
19 4.76
33 8.27
33 8.27
52 13.03
35 8.77
227 56.89
172 43.11%
15  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 93
2 2.15
3 3.23
17 18.28
5 5.38
11 11.83
55 59.14
38 40.86%
16  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 126
19 15.08
6 4.76
15 11.90
8 6.35
3 2.38
75 59.52
51 40.48%
17  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 351
37 10.54
27 7.69
59 16.81
14 3.99
0 0.00
214 60.97
137 39.03%
18  โรงเรียนวัดปากปรน 147
16 10.88
11 7.48
25 17.01
2 1.36
3 2.04
90 61.22
57 38.78%
19  โรงเรียนบ้านบกหัก 93
6 6.45
7 7.53
19 20.43
3 3.23
1 1.08
57 61.29
36 38.71%
20  โรงเรียนวัดสาริการาม 65
2 3.08
2 3.08
17 26.15
2 3.08
2 3.08
40 61.54
25 38.46%
21  โรงเรียนบ้านควนปริง 181
16 8.84
22 12.15
8 4.42
13 7.18
9 4.97
113 62.43
68 37.57%
22  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 109
3 2.75
11 10.09
20 18.35
2 1.83
4 3.67
69 63.30
40 36.70%
23  โรงเรียนบ้านนาทะเล 235
19 8.09
7 2.98
16 6.81
26 11.06
16 6.81
151 64.26
84 35.74%
24  โรงเรียนวัดโพธาราม 102
8 7.84
7 6.86
14 13.73
5 4.90
2 1.96
66 64.71
36 35.29%
25  โรงเรียนบ้านสุโสะ 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
1 4.17
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
26  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 85
8 9.41
8 9.41
12 14.12
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
27  โรงเรียนบ้านบางยาง 144
18 12.50
2 1.39
12 8.33
3 2.08
12 8.33
97 67.36
47 32.64%
28  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 77
1 1.30
3 3.90
21 27.27
0 0.00
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
29  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 191
7 3.66
0 0.00
34 17.80
9 4.71
11 5.76
130 68.06
61 31.94%
30  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 57
5 8.77
1 1.75
8 14.04
4 7.02
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
31  โรงเรียนวัดจอมไตร 145
7 4.83
5 3.45
17 11.72
8 5.52
8 5.52
100 68.97
45 31.03%
32  โรงเรียนบ้านปากห้วย 68
7 10.29
2 2.94
9 13.24
3 4.41
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
33  โรงเรียนวัดแจ้ง 89
9 10.11
7 7.87
5 5.62
6 6.74
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
34  โรงเรียนบ้านควนยาง 139
8 5.76
8 5.76
13 9.35
6 4.32
7 5.04
97 69.78
42 30.22%
35  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 80
9 11.25
2 2.50
4 5.00
9 11.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 227
6 2.64
10 4.41
52 22.91
0 0.00
0 0.00
159 70.04
68 29.96%
37  โรงเรียนบ้านเขาติง 107
10 9.35
5 4.67
12 11.21
3 2.80
2 1.87
75 70.09
32 29.91%
38  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 137
11 8.03
12 8.76
17 12.41
0 0.00
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
39  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 63
5 7.94
4 6.35
4 6.35
2 3.17
3 4.76
45 71.43
18 28.57%
40  โรงเรียนบ้านท่าบันได 102
14 13.73
0 0.00
15 14.71
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
41  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 120
16 13.33
6 5.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
42  โรงเรียนวัดโหละคล้า 64
4 6.25
4 6.25
9 14.06
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
43  โรงเรียนวัดนานอน 194
25 12.89
0 0.00
26 13.40
0 0.00
3 1.55
140 72.16
54 27.84%
44  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 156
3 1.92
4 2.56
18 11.54
4 2.56
14 8.97
113 72.44
43 27.56%
45  โรงเรียนบ้านนาป้อ 135
14 10.37
1 0.74
22 16.30
0 0.00
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 66
4 6.06
2 3.03
10 15.15
2 3.03
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
47  โรงเรียนหนองผักฉีด 44
2 4.55
3 6.82
6 13.64
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
48  โรงเรียนบ้านสามแยก 123
6 4.88
8 6.50
19 15.45
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
49  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 126
9 7.14
10 7.94
13 10.32
1 0.79
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
50  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 132
6 4.55
4 3.03
22 16.67
2 1.52
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
51  โรงเรียนบ้านตะเสะ 111
5 4.50
2 1.80
11 9.91
7 6.31
3 2.70
83 74.77
28 25.23%
52  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 211
10 4.74
14 6.64
8 3.79
11 5.21
10 4.74
158 74.88
53 25.12%
53  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 101
9 8.91
6 5.94
9 8.91
0 0.00
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
54  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1817
47 2.59
24 1.32
137 7.54
80 4.40
160 8.81
1369 75.34
448 24.66%
55  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
2 4.35
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
56  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 122
11 9.02
1 0.82
10 8.20
5 4.10
2 1.64
93 76.23
29 23.77%
57  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 38
1 2.63
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
58  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 83
8 9.64
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
59  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 113
12 10.62
2 1.77
11 9.73
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
60  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 182
3 1.65
6 3.30
30 16.48
0 0.00
1 0.55
142 78.02
40 21.98%
61  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 56
3 5.36
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 201
19 9.45
3 1.49
21 10.45
0 0.00
0 0.00
158 78.61
43 21.39%
63  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 246
25 10.16
13 5.28
10 4.07
3 1.22
1 0.41
194 78.86
52 21.14%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 43
4 9.30
0 0.00
4 9.30
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
65  โรงเรียนบ้านช่อง 77
2 2.60
3 3.90
11 14.29
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
66  โรงเรียนบ้านบางด้วน 159
3 1.89
6 3.77
24 15.09
0 0.00
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 121
12 9.92
3 2.48
10 8.26
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
68  โรงเรียนหาดทรายทอง 112
11 9.82
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 64
1 1.56
1 1.56
6 9.38
1 1.56
4 6.25
51 79.69
13 20.31%
70  โรงเรียนบ้านหนองไทร 416
17 4.09
23 5.53
43 10.34
0 0.00
0 0.00
333 80.05
83 19.95%
71  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 92
10 10.87
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
72  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 185
3 1.62
3 1.62
30 16.22
0 0.00
0 0.00
149 80.54
36 19.46%
73  โรงเรียนบ้านนาโตง 108
3 2.78
3 2.78
9 8.33
4 3.70
2 1.85
87 80.56
21 19.44%
74  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
75  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 129
4 3.10
4 3.10
16 12.40
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
76  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 176
10 5.68
6 3.41
8 4.55
5 2.84
3 1.70
144 81.82
32 18.18%
77  โรงเรียนวัดควนวิไล 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
78  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 101
7 6.93
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
79  โรงเรียนบ้านไทรงาม 118
6 5.08
6 5.08
8 6.78
1 0.85
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 85
2 2.35
1 1.18
11 12.94
1 1.18
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
81  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 223
10 4.48
6 2.69
23 10.31
0 0.00
0 0.00
184 82.51
39 17.49%
82  โรงเรียนบ้านวังศิลา 103
7 6.80
7 6.80
4 3.88
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
83  โรงเรียนไทรงาม 75
6 8.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
84  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
85  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 53
2 3.77
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
86  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 95
8 8.42
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 149
9 6.04
3 2.01
6 4.03
3 2.01
4 2.68
124 83.22
25 16.78%
88  โรงเรียนบ้านกลางนา 48
1 2.08
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
89  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1663
65 3.91
43 2.59
65 3.91
51 3.07
51 3.07
1388 83.46
275 16.54%
90  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 81
9 11.11
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
91  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 83
8 9.64
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
92  โรงเรียนวัดท่าพญา 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
2 4.44
4 8.89
38 84.44
7 15.56%
93  โรงเรียนวัดธรรมาราม 151
7 4.64
8 5.30
8 5.30
0 0.00
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
94  โรงเรียนบ้านลำแคลง 125
4 3.20
6 4.80
8 6.40
0 0.00
1 0.80
106 84.80
19 15.20%
95  โรงเรียนบ้านแหลม 74
1 1.35
3 4.05
3 4.05
2 2.70
2 2.70
63 85.14
11 14.86%
96  โรงเรียนบ้านหาดเลา 122
5 4.10
3 2.46
10 8.20
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
97  โรงเรียนบ้านโคกทราย 226
10 4.42
11 4.87
6 2.65
6 2.65
0 0.00
193 85.40
33 14.60%
98  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 145
2 1.38
0 0.00
17 11.72
2 1.38
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
99  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 949
34 3.58
10 1.05
88 9.27
5 0.53
0 0.00
812 85.56
137 14.44%
100  โรงเรียนบ้านหนองยวน 104
1 0.96
1 0.96
12 11.54
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
101  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 64
3 4.69
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
102  โรงเรียนวัดไทรงาม 265
13 4.91
5 1.89
19 7.17
0 0.00
0 0.00
228 86.04
37 13.96%
103  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
2 3.92
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
104  โรงเรียนบ้านควนยวน 95
6 6.32
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
105  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 140
12 8.57
3 2.14
4 2.86
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
106  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 94
2 2.13
3 3.19
6 6.38
0 0.00
1 1.06
82 87.23
12 12.77%
107  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 152
6 3.95
1 0.66
9 5.92
1 0.66
2 1.32
133 87.50
19 12.50%
108  โรงเรียนบ้านยูงงาม 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
109  โรงเรียนวัดนางประหลาด 128
4 3.13
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
110  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 164
6 3.66
3 1.83
9 5.49
1 0.61
0 0.00
145 88.41
19 11.59%
111  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 121
7 5.79
4 3.31
3 2.48
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
112  โรงเรียนบ้านนานิน 88
6 6.82
3 3.41
1 1.14
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
113  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 84
3 3.57
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
114  โรงเรียนวัดหนองสมาน 201
6 2.99
2 1.00
10 4.98
2 1.00
0 0.00
181 90.05
20 9.95%
115  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 122
5 4.10
1 0.82
6 4.92
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
116  โรงเรียนวัดอัมพวัน 103
2 1.94
2 1.94
5 4.85
1 0.97
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
117  โรงเรียนหาดสำราญ 86
0 0.00
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
118  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 108
1 0.93
0 0.00
1 0.93
7 6.48
1 0.93
98 90.74
10 9.26%
119  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 113
3 2.65
2 1.77
3 2.65
1 0.88
1 0.88
103 91.15
10 8.85%
120  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 141
4 2.84
2 1.42
4 2.84
2 1.42
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
121  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 71
2 2.82
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
122  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
2 2.35
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
123  โรงเรียนบ้านทอนหาน 98
0 0.00
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
124  โรงเรียนบ้านหัวควน 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
125  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
126  โรงเรียนบ้านหนองชวด 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
127  โรงเรียนบ้านโคกรัก 111
4 3.60
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
128  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 131
2 1.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.82
124 94.66
7 5.34%
129  โรงเรียนบ้านทอนพลา 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
130  โรงเรียนบ้านปากไพ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
131  โรงเรียนวัดควนสีนวล 319
1 0.31
1 0.31
0 0.00
3 0.94
0 0.00
314 98.43
5 1.57%
132  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 207
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
207 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,139 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,091 5.42
เตี้ย  654 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,820 9.04
ผอมและเตี้ย  644 3.20
อ้วนและเตี้ย  639 3.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,291 75.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,848 คน


24.07%


Powered By www.thaieducation.net