ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดน้ำผุด 129
18 13.95
18 13.95
32 24.81
29 22.48
32 24.81
0 0.00
129 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 122
9 7.38
11 9.02
28 22.95
20 16.39
39 31.97
15 12.30
107 87.70%
3  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 215
29 13.49
26 12.09
25 11.63
57 26.51
51 23.72
27 12.56
188 87.44%
4  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 300
25 8.33
15 5.00
39 13.00
52 17.33
55 18.33
114 38.00
186 62.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 51
8 15.69
10 19.61
8 15.69
5 9.80
0 0.00
20 39.22
31 60.78%
6  โรงเรียนวัดไทรทอง 332
38 11.45
16 4.82
44 13.25
54 16.27
44 13.25
136 40.96
196 59.04%
7  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 104
30 28.85
6 5.77
20 19.23
4 3.85
1 0.96
43 41.35
61 58.65%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 123
8 6.50
7 5.69
18 14.63
15 12.20
20 16.26
55 44.72
68 55.28%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 28
4 14.29
2 7.14
7 25.00
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
10  โรงเรียนบ้านในควน 122
14 11.48
5 4.10
6 4.92
19 15.57
11 9.02
67 54.92
55 45.08%
11  โรงเรียนบ้านลิพัง 177
23 12.99
5 2.82
8 4.52
28 15.82
13 7.34
100 56.50
77 43.50%
12  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 111
12 10.81
11 9.91
8 7.21
8 7.21
9 8.11
63 56.76
48 43.24%
13  โรงเรียนวัดโพธาราม 102
9 8.82
10 9.80
15 14.71
6 5.88
4 3.92
58 56.86
44 43.14%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 399
19 4.76
33 8.27
33 8.27
52 13.03
35 8.77
227 56.89
172 43.11%
15  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 126
19 15.08
7 5.56
16 12.70
7 5.56
2 1.59
75 59.52
51 40.48%
16  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 100
12 12.00
9 9.00
8 8.00
7 7.00
4 4.00
60 60.00
40 40.00%
17  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 93
2 2.15
2 2.15
17 18.28
5 5.38
11 11.83
56 60.22
37 39.78%
18  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 351
37 10.54
27 7.69
59 16.81
14 3.99
0 0.00
214 60.97
137 39.03%
19  โรงเรียนวัดสาริการาม 65
2 3.08
2 3.08
17 26.15
2 3.08
2 3.08
40 61.54
25 38.46%
20  โรงเรียนบ้านควนปริง 179
16 8.94
22 12.29
8 4.47
13 7.26
9 5.03
111 62.01
68 37.99%
21  โรงเรียนบ้านบกหัก 93
6 6.45
7 7.53
19 20.43
3 3.23
0 0.00
58 62.37
35 37.63%
22  โรงเรียนวัดปากปรน 144
17 11.81
11 7.64
23 15.97
1 0.69
2 1.39
90 62.50
54 37.50%
23  โรงเรียนบ้านวังศิลา 101
7 6.93
7 6.93
16 15.84
7 6.93
0 0.00
64 63.37
37 36.63%
24  โรงเรียนบ้านด่าน 50
8 16.00
1 2.00
7 14.00
1 2.00
1 2.00
32 64.00
18 36.00%
25  โรงเรียนบ้านนาทะเล 235
19 8.09
7 2.98
16 6.81
26 11.06
16 6.81
151 64.26
84 35.74%
26  โรงเรียนบ้านบางยาง 144
18 12.50
2 1.39
17 11.81
0 0.00
14 9.72
93 64.58
51 35.42%
27  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 63
7 11.11
4 6.35
5 7.94
3 4.76
3 4.76
41 65.08
22 34.92%
28  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 119
15 12.61
1 0.84
16 13.45
7 5.88
2 1.68
78 65.55
41 34.45%
29  โรงเรียนบ้านสุโสะ 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
1 4.17
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
30  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 85
8 9.41
8 9.41
12 14.12
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
31  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 137
13 9.49
13 9.49
19 13.87
0 0.00
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
32  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 191
7 3.66
0 0.00
34 17.80
9 4.71
11 5.76
130 68.06
61 31.94%
33  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 80
10 12.50
2 2.50
3 3.75
10 12.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
34  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 106
6 5.66
3 2.83
23 21.70
1 0.94
0 0.00
73 68.87
33 31.13%
35  โรงเรียนบ้านนาป้อ 135
17 12.59
1 0.74
24 17.78
0 0.00
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
36  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1819
60 3.30
48 2.64
150 8.25
108 5.94
198 10.89
1255 68.99
564 31.01%
37  โรงเรียนบ้านปากห้วย 68
2 2.94
1 1.47
12 17.65
6 8.82
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
38  โรงเรียนบ้านเขาติง 107
11 10.28
5 4.67
11 10.28
3 2.80
2 1.87
75 70.09
32 29.91%
39  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 74
1 1.35
3 4.05
18 24.32
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
40  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 210
15 7.14
16 7.62
9 4.29
11 5.24
10 4.76
149 70.95
61 29.05%
41  โรงเรียนวัดนานอน 194
25 12.89
0 0.00
26 13.40
2 1.03
3 1.55
138 71.13
56 28.87%
42  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 118
16 13.56
6 5.08
12 10.17
0 0.00
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 224
6 2.68
10 4.46
48 21.43
0 0.00
0 0.00
160 71.43
64 28.57%
44  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 154
3 1.95
4 2.60
19 12.34
4 2.60
14 9.09
110 71.43
44 28.57%
45  โรงเรียนบ้านปากปรน 131
8 6.11
6 4.58
9 6.87
7 5.34
7 5.34
94 71.76
37 28.24%
46  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 174
14 8.05
7 4.02
15 8.62
9 5.17
4 2.30
125 71.84
49 28.16%
47  โรงเรียนวัดโหละคล้า 64
4 6.25
4 6.25
9 14.06
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
48  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 57
5 8.77
1 1.75
8 14.04
2 3.51
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
49  โรงเรียนบ้านควนยาง 136
8 5.88
6 4.41
10 7.35
5 3.68
9 6.62
98 72.06
38 27.94%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 66
4 6.06
2 3.03
10 15.15
2 3.03
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
51  โรงเรียนหนองผักฉีด 44
2 4.55
3 6.82
6 13.64
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
52  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 38
2 5.26
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
53  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 126
9 7.14
10 7.94
13 10.32
1 0.79
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
54  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 131
6 4.58
4 3.05
22 16.79
2 1.53
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
55  โรงเรียนวัดจอมไตร 162
7 4.32
2 1.23
16 9.88
9 5.56
8 4.94
120 74.07
42 25.93%
56  โรงเรียนบ้านสามแยก 123
4 3.25
12 9.76
15 12.20
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
57  โรงเรียนบ้านกลางนา 48
3 6.25
1 2.08
7 14.58
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
58  โรงเรียนวัดแจ้ง 88
7 7.95
6 6.82
4 4.55
5 5.68
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
59  โรงเรียนบ้านลำแคลง 127
10 7.87
9 7.09
11 8.66
0 0.00
1 0.79
96 75.59
31 24.41%
60  โรงเรียนหาดทรายทอง 112
12 10.71
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
61  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 181
6 3.31
6 3.31
30 16.57
0 0.00
0 0.00
139 76.80
42 23.20%
62  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 44
2 4.55
2 4.55
4 9.09
1 2.27
1 2.27
34 77.27
10 22.73%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 163
9 5.52
5 3.07
11 6.75
5 3.07
7 4.29
126 77.30
37 22.70%
64  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 112
12 10.71
2 1.79
11 9.82
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
65  โรงเรียนบ้านหนองไทร 417
37 8.87
24 5.76
18 4.32
14 3.36
0 0.00
324 77.70
93 22.30%
66  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 83
3 3.61
1 1.20
14 16.87
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
67  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 56
3 5.36
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 201
19 9.45
3 1.49
21 10.45
0 0.00
0 0.00
158 78.61
43 21.39%
69  โรงเรียนบ้านบางด้วน 160
6 3.75
5 3.13
22 13.75
1 0.63
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
70  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 184
4 2.17
6 3.26
27 14.67
1 0.54
1 0.54
145 78.80
39 21.20%
71  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 81
13 16.05
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
1 1.61
4 6.45
49 79.03
13 20.97%
73  โรงเรียนบ้านช่อง 77
2 2.60
3 3.90
11 14.29
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 121
12 9.92
3 2.48
10 8.26
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
75  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 246
14 5.69
13 5.28
18 7.32
3 1.22
1 0.41
197 80.08
49 19.92%
76  โรงเรียนวัดธรรมาราม 151
8 5.30
12 7.95
10 6.62
0 0.00
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
77  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 92
10 10.87
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
78  โรงเรียนบ้านนาโตง 110
3 2.73
3 2.73
9 8.18
4 3.64
2 1.82
89 80.91
21 19.09%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 84
2 2.38
1 1.19
12 14.29
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
80  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
81  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 129
4 3.10
4 3.10
16 12.40
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
82  โรงเรียนวัดควนวิไล 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
83  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 84
5 5.95
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
84  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 101
7 6.93
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
85  โรงเรียนบ้านไทรงาม 118
6 5.08
6 5.08
8 6.78
1 0.85
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
86  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 113
5 4.42
6 5.31
7 6.19
1 0.88
1 0.88
93 82.30
20 17.70%
87  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1663
72 4.33
46 2.77
68 4.09
53 3.19
53 3.19
1371 82.44
292 17.56%
88  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 149
3 2.01
0 0.00
19 12.75
4 2.68
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
89  โรงเรียนไทรงาม 75
6 8.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
90  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 955
48 5.03
15 1.57
97 10.16
4 0.42
0 0.00
791 82.83
164 17.17%
91  โรงเรียนบ้านโคกทราย 228
12 5.26
13 5.70
7 3.07
7 3.07
0 0.00
189 82.89
39 17.11%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
93  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 53
2 3.77
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
94  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 83
9 10.84
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
95  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 95
8 8.42
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
96  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 226
7 3.10
5 2.21
25 11.06
1 0.44
0 0.00
188 83.19
38 16.81%
97  โรงเรียนบ้านหนองยวน 103
2 1.94
0 0.00
14 13.59
1 0.97
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
98  โรงเรียนบ้านหาดเลา 122
7 5.74
5 4.10
8 6.56
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
99  โรงเรียนบ้านตะเสะ 111
5 4.50
2 1.80
6 5.41
2 1.80
3 2.70
93 83.78
18 16.22%
100  โรงเรียนวัดท่าพญา 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
2 4.55
4 9.09
37 84.09
7 15.91%
101  โรงเรียนวัดไทรงาม 265
14 5.28
5 1.89
23 8.68
0 0.00
0 0.00
223 84.15
42 15.85%
102  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 152
7 4.61
1 0.66
13 8.55
1 0.66
1 0.66
129 84.87
23 15.13%
103  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 61
3 4.92
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
104  โรงเรียนบ้านท่าบันได 102
2 1.96
2 1.96
10 9.80
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
105  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
2 3.92
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
106  โรงเรียนบ้านควนยวน 95
6 6.32
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
107  โรงเรียนบ้านแหลม 74
1 1.35
3 4.05
4 5.41
1 1.35
1 1.35
64 86.49
10 13.51%
108  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 94
2 2.13
3 3.19
6 6.38
0 0.00
1 1.06
82 87.23
12 12.77%
109  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 108
2 1.85
0 0.00
10 9.26
0 0.00
1 0.93
95 87.96
13 12.04%
110  โรงเรียนบ้านยูงงาม 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
111  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 136
9 6.62
7 5.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
112  โรงเรียนวัดนางประหลาด 128
4 3.13
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
113  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 165
6 3.64
3 1.82
9 5.45
1 0.61
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
114  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 140
2 1.43
2 1.43
7 5.00
3 2.14
2 1.43
124 88.57
16 11.43%
115  โรงเรียนบ้านนานิน 88
6 6.82
3 3.41
1 1.14
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
116  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
117  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 122
5 4.10
1 0.82
6 4.92
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
118  โรงเรียนวัดอัมพวัน 103
2 1.94
2 1.94
5 4.85
1 0.97
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
119  โรงเรียนวัดหนองสมาน 201
7 3.48
2 1.00
9 4.48
1 0.50
0 0.00
182 90.55
19 9.45%
120  โรงเรียนหาดสำราญ 86
0 0.00
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
121  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 71
2 2.82
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
122  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 121
5 4.13
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
123  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
2 2.35
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
124  โรงเรียนบ้านทอนหาน 98
0 0.00
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
125  โรงเรียนบ้านหัวควน 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
126  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
127  โรงเรียนบ้านหนองชวด 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
128  โรงเรียนบ้านทอนพลา 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
129  โรงเรียนบ้านปากไพ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
130  โรงเรียนบ้านโคกรัก 112
0 0.00
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
131  โรงเรียนวัดควนสีนวล 319
1 0.31
1 0.31
3 0.94
1 0.31
0 0.00
313 98.12
6 1.88%
132  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,149 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,207 5.99
เตี้ย  714 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,908 9.47
ผอมและเตี้ย  768 3.81
อ้วนและเตี้ย  731 3.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,821 73.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,328 คน


26.44%


Powered By www.thaieducation.net