ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 161
5 3.11
24 14.91
36 22.36
26 16.15
41 25.47
29 18.01
132 81.99%
2  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 55
9 16.36
11 20.00
11 20.00
5 9.09
1 1.82
18 32.73
37 67.27%
3  โรงเรียนหาดทรายทอง 123
50 40.65
0 0.00
20 16.26
0 0.00
9 7.32
44 35.77
79 64.23%
4  โรงเรียนวัดน้ำผุด 151
11 7.28
6 3.97
27 17.88
15 9.93
32 21.19
60 39.74
91 60.26%
5  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 105
21 20.00
14 13.33
21 20.00
3 2.86
2 1.90
44 41.90
61 58.10%
6  โรงเรียนบ้านบางยาง 168
29 17.26
7 4.17
20 11.90
17 10.12
10 5.95
85 50.60
83 49.40%
7  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 289
22 7.61
18 6.23
33 11.42
28 9.69
33 11.42
155 53.63
134 46.37%
8  โรงเรียนบ้านบกหัก 93
7 7.53
10 10.75
20 21.51
5 5.38
1 1.08
50 53.76
43 46.24%
9  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1939
58 2.99
35 1.81
339 17.48
83 4.28
374 19.29
1050 54.15
889 45.85%
10  โรงเรียนบ้านวังศิลา 111
18 16.22
3 2.70
11 9.91
7 6.31
10 9.01
62 55.86
49 44.14%
11  โรงเรียนวัดโพธาราม 113
8 7.08
8 7.08
20 17.70
5 4.42
8 7.08
64 56.64
49 43.36%
12  โรงเรียนวัดโหละคล้า 72
2 2.78
13 18.06
15 20.83
1 1.39
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
13  โรงเรียนหนองผักฉีด 56
2 3.57
6 10.71
14 25.00
2 3.57
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
14  โรงเรียนบ้านลำแคลง 130
18 13.85
10 7.69
19 14.62
5 3.85
2 1.54
76 58.46
54 41.54%
15  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 177
20 11.30
14 7.91
13 7.34
17 9.60
8 4.52
105 59.32
72 40.68%
16  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1692
70 4.14
25 1.48
295 17.43
95 5.61
192 11.35
1015 59.99
677 40.01%
17  โรงเรียนวัดปากปรน 146
16 10.96
11 7.53
26 17.81
2 1.37
3 2.05
88 60.27
58 39.73%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 33
1 3.03
4 12.12
8 24.24
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
19  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 31
3 9.68
0 0.00
9 29.03
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
20  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 101
10 9.90
5 4.95
19 18.81
5 4.95
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
21  โรงเรียนวัดไทรทอง 337
24 7.12
10 2.97
33 9.79
32 9.50
26 7.72
212 62.91
125 37.09%
22  โรงเรียนบ้านควนปริง 182
10 5.49
29 15.93
7 3.85
10 5.49
11 6.04
115 63.19
67 36.81%
23  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52
5 9.62
2 3.85
4 7.69
3 5.77
5 9.62
33 63.46
19 36.54%
24  โรงเรียนบ้านด่าน 59
3 5.08
2 3.39
13 22.03
1 1.69
2 3.39
38 64.41
21 35.59%
25  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 133
18 13.53
9 6.77
16 12.03
4 3.01
0 0.00
86 64.66
47 35.34%
26  โรงเรียนบ้านนาทะเล 259
10 3.86
11 4.25
23 8.88
21 8.11
25 9.65
169 65.25
90 34.75%
27  โรงเรียนบ้านลิพัง 164
8 4.88
8 4.88
18 10.98
12 7.32
9 5.49
109 66.46
55 33.54%
28  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 117
20 17.09
5 4.27
6 5.13
6 5.13
1 0.85
79 67.52
38 32.48%
29  โรงเรียนวัดจอมไตร 161
11 6.83
2 1.24
21 13.04
8 4.97
10 6.21
109 67.70
52 32.30%
30  โรงเรียนบ้านนาโตง 106
6 5.66
6 5.66
8 7.55
6 5.66
8 7.55
72 67.92
34 32.08%
31  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 100
2 2.00
1 1.00
18 18.00
3 3.00
8 8.00
68 68.00
32 32.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 137
17 12.41
12 8.76
14 10.22
0 0.00
0 0.00
94 68.61
43 31.39%
33  โรงเรียนบ้านควนยาง 167
9 5.39
12 7.19
10 5.99
13 7.78
8 4.79
115 68.86
52 31.14%
34  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 88
10 11.36
3 3.41
11 12.50
3 3.41
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
35  โรงเรียนบ้านตะเสะ 113
5 4.42
8 7.08
10 8.85
7 6.19
3 2.65
80 70.80
33 29.20%
36  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 172
2 1.16
5 2.91
40 23.26
0 0.00
1 0.58
124 72.09
48 27.91%
37  โรงเรียนบ้านในควน 131
3 2.29
6 4.58
6 4.58
9 6.87
12 9.16
95 72.52
36 27.48%
38  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 84
4 4.76
2 2.38
17 20.24
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
39  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 205
5 2.44
0 0.00
35 17.07
10 4.88
6 2.93
149 72.68
56 27.32%
40  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 76
2 2.63
5 6.58
13 17.11
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 252
15 5.95
8 3.17
41 16.27
2 0.79
0 0.00
186 73.81
66 26.19%
42  โรงเรียนบ้านแหลม 73
3 4.11
4 5.48
9 12.33
3 4.11
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 161
11 6.83
6 3.73
12 7.45
4 2.48
8 4.97
120 74.53
41 25.47%
44  โรงเรียนวัดแจ้ง 87
5 5.75
4 4.60
5 5.75
4 4.60
4 4.60
65 74.71
22 25.29%
45  โรงเรียนวัดธรรมาราม 154
17 11.04
10 6.49
11 7.14
0 0.00
0 0.00
116 75.32
38 24.68%
46  โรงเรียนวัดอัมพวัน 96
4 4.17
3 3.13
6 6.25
5 5.21
5 5.21
73 76.04
23 23.96%
47  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 130
15 11.54
6 4.62
10 7.69
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
48  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 86
9 10.47
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 74
2 2.70
9 12.16
5 6.76
1 1.35
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
50  โรงเรียนวัดสาริการาม 71
2 2.82
0 0.00
14 19.72
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
51  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 49
2 4.08
3 6.12
4 8.16
1 2.04
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
52  โรงเรียนบ้านเขาติง 116
14 12.07
1 0.86
9 7.76
1 0.86
1 0.86
90 77.59
26 22.41%
53  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 180
12 6.67
8 4.44
10 5.56
6 3.33
4 2.22
140 77.78
40 22.22%
54  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 93
8 8.60
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
55  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 108
3 2.78
3 2.78
9 8.33
1 0.93
7 6.48
85 78.70
23 21.30%
56  โรงเรียนบ้านบางด้วน 147
2 1.36
6 4.08
23 15.65
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
57  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 91
4 4.40
2 2.20
3 3.30
10 10.99
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
58  โรงเรียนบ้านสุโสะ 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 83
1 1.20
2 2.41
14 16.87
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
60  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
61  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 228
12 5.26
7 3.07
10 4.39
10 4.39
7 3.07
182 79.82
46 20.18%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 218
9 4.13
10 4.59
23 10.55
1 0.46
1 0.46
174 79.82
44 20.18%
63  โรงเรียนบ้านสามแยก 142
4 2.82
7 4.93
10 7.04
7 4.93
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
64  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 92
10 10.87
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 124
2 1.61
2 1.61
20 16.13
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
66  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 181
6 3.31
5 2.76
24 13.26
0 0.00
0 0.00
146 80.66
35 19.34%
67  โรงเรียนบ้านโคกทราย 235
23 9.79
0 0.00
15 6.38
6 2.55
0 0.00
191 81.28
44 18.72%
68  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 155
6 3.87
2 1.29
19 12.26
2 1.29
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
69  โรงเรียนบ้านหาดเลา 123
6 4.88
1 0.81
10 8.13
3 2.44
3 2.44
100 81.30
23 18.70%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
71  โรงเรียนบ้านหนองไทร 408
24 5.88
16 3.92
25 6.13
9 2.21
0 0.00
334 81.86
74 18.14%
72  โรงเรียนวัดนานอน 222
25 11.26
1 0.45
14 6.31
0 0.00
0 0.00
182 81.98
40 18.02%
73  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 155
1 0.65
5 3.23
20 12.90
1 0.65
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
74  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 58
0 0.00
0 0.00
9 15.52
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
75  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 58
1 1.72
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
76  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 244
13 5.33
2 0.82
26 10.66
1 0.41
0 0.00
202 82.79
42 17.21%
77  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 117
12 10.26
0 0.00
5 4.27
0 0.00
3 2.56
97 82.91
20 17.09%
78  โรงเรียนวัดท่าพญา 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
2 4.26
4 8.51
39 82.98
8 17.02%
79  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 106
6 5.66
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
80  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 124
5 4.03
3 2.42
13 10.48
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
81  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 62
5 8.06
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
82  โรงเรียนบ้านหนองยวน 118
4 3.39
4 3.39
10 8.47
1 0.85
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
83  โรงเรียนวัดไทรงาม 305
10 3.28
13 4.26
26 8.52
0 0.00
0 0.00
256 83.93
49 16.07%
84  โรงเรียนบ้านปากห้วย 69
1 1.45
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
85  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 57
2 3.51
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
86  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 164
11 6.71
6 3.66
4 2.44
4 2.44
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
87  โรงเรียนวัดนางประหลาด 146
10 6.85
0 0.00
12 8.22
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
88  โรงเรียนบ้านท่าบันได 110
2 1.82
1 0.91
13 11.82
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
89  โรงเรียนบ้านนานิน 98
2 2.04
3 3.06
4 4.08
4 4.08
1 1.02
84 85.71
14 14.29%
90  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 272
15 5.51
7 2.57
15 5.51
1 0.37
0 0.00
234 86.03
38 13.97%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 72
3 4.17
0 0.00
6 8.33
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
92  โรงเรียนหาดสำราญ 96
0 0.00
2 2.08
11 11.46
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
93  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 113
3 2.65
2 1.77
6 5.31
1 0.88
3 2.65
98 86.73
15 13.27%
94  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 77
3 3.90
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 124
4 3.23
1 0.81
7 5.65
4 3.23
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
96  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 126
0 0.00
1 0.79
9 7.14
1 0.79
5 3.97
110 87.30
16 12.70%
97  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 136
10 7.35
3 2.21
4 2.94
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
98  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
4 8.16
43 87.76
6 12.24%
99  โรงเรียนบ้านนาป้อ 144
6 4.17
0 0.00
11 7.64
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
100  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
101  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 137
3 2.19
3 2.19
6 4.38
4 2.92
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
102  โรงเรียนบ้านควนยวน 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
4 4.40
2 2.20
81 89.01
10 10.99%
103  โรงเรียนบ้านทอนหาน 91
0 0.00
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
104  โรงเรียนบ้านกลางนา 73
1 1.37
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
105  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 979
23 2.35
11 1.12
46 4.70
17 1.74
8 0.82
874 89.27
105 10.73%
106  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
107  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 116
5 4.31
1 0.86
4 3.45
1 0.86
1 0.86
104 89.66
12 10.34%
108  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 118
3 2.54
2 1.69
6 5.08
1 0.85
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
109  โรงเรียนไทรงาม 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 160
5 3.13
3 1.88
3 1.88
1 0.63
2 1.25
146 91.25
14 8.75%
111  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 242
3 1.24
2 0.83
8 3.31
4 1.65
4 1.65
221 91.32
21 8.68%
112  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 104
4 3.85
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
113  โรงเรียนวัดหนองสมาน 214
7 3.27
3 1.40
7 3.27
0 0.00
0 0.00
197 92.06
17 7.94%
114  โรงเรียนบ้านหนองชวด 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
115  โรงเรียนบ้านหัวควน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
116  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 98
0 0.00
0 0.00
5 5.10
2 2.04
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
117  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
2 2.82
66 92.96
5 7.04%
118  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 88
1 1.14
1 1.14
2 2.27
1 1.14
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
119  โรงเรียนบ้านไทรงาม 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
1 0.81
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
120  โรงเรียนบ้านทอนพลา 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
121  โรงเรียนวัดควนวิไล 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
122  โรงเรียนบ้านปากไพ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
123  โรงเรียนบ้านโคกรัก 111
2 1.80
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
124  โรงเรียนวัดควนสีนวล 342
3 0.88
0 0.00
2 0.58
0 0.00
0 0.00
337 98.54
5 1.46%
125  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านช่อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านปากปรน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,654 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,013 5.15
เตี้ย  582 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,082 10.59
ผอมและเตี้ย  615 3.13
อ้วนและเตี้ย  942 4.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,420 73.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,234 คน


26.63%


Powered By www.thaieducation.net