ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 161
4 2.48
27 16.77
38 23.60
29 18.01
41 25.47
22 13.66
139 86.34%
2  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 54
9 16.67
11 20.37
11 20.37
6 11.11
1 1.85
16 29.63
38 70.37%
3  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1938
147 7.59
147 7.59
376 19.40
141 7.28
480 24.77
647 33.38
1291 66.62%
4  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 242
34 14.05
20 8.26
26 10.74
26 10.74
52 21.49
84 34.71
158 65.29%
5  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 131
18 13.74
9 6.87
16 12.21
42 32.06
0 0.00
46 35.11
85 64.89%
6  โรงเรียนวัดน้ำผุด 151
11 7.28
6 3.97
28 18.54
13 8.61
36 23.84
57 37.75
94 62.25%
7  โรงเรียนบ้านควนปริง 185
24 12.97
30 16.22
26 14.05
11 5.95
7 3.78
87 47.03
98 52.97%
8  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 131
8 6.11
17 12.98
19 14.50
12 9.16
13 9.92
62 47.33
69 52.67%
9  โรงเรียนบ้านลำแคลง 130
23 17.69
11 8.46
25 19.23
8 6.15
0 0.00
63 48.46
67 51.54%
10  โรงเรียนบ้านด่าน 59
4 6.78
5 8.47
11 18.64
6 10.17
3 5.08
30 50.85
29 49.15%
11  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 105
19 18.10
4 3.81
14 13.33
12 11.43
1 0.95
55 52.38
50 47.62%
12  โรงเรียนบ้านปากปรน 136
17 12.50
24 17.65
4 2.94
13 9.56
6 4.41
72 52.94
64 47.06%
13  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 99
15 15.15
11 11.11
20 20.20
0 0.00
0 0.00
53 53.54
46 46.46%
14  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 289
22 7.61
18 6.23
33 11.42
28 9.69
33 11.42
155 53.63
134 46.37%
15  โรงเรียนวัดแจ้ง 94
15 15.96
6 6.38
17 18.09
5 5.32
0 0.00
51 54.26
43 45.74%
16  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 106
5 4.72
7 6.60
11 10.38
12 11.32
13 12.26
58 54.72
48 45.28%
17  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1700
71 4.18
39 2.29
318 18.71
110 6.47
224 13.18
938 55.18
762 44.82%
18  โรงเรียนบ้านบกหัก 93
7 7.53
10 10.75
20 21.51
3 3.23
1 1.08
52 55.91
41 44.09%
19  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 25
1 4.00
2 8.00
8 32.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
20  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 182
8 4.40
4 2.20
31 17.03
12 6.59
23 12.64
104 57.14
78 42.86%
21  โรงเรียนหนองผักฉีด 61
4 6.56
6 9.84
16 26.23
0 0.00
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 33
1 3.03
5 15.15
8 24.24
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
23  โรงเรียนวัดปากปรน 146
18 12.33
11 7.53
27 18.49
2 1.37
3 2.05
85 58.22
61 41.78%
24  โรงเรียนบ้านช่อง 88
7 7.95
7 7.95
20 22.73
2 2.27
0 0.00
52 59.09
36 40.91%
25  โรงเรียนวัดจอมไตร 156
14 8.97
0 0.00
27 17.31
8 5.13
13 8.33
94 60.26
62 39.74%
26  โรงเรียนวัดนานอน 217
26 11.98
34 15.67
25 11.52
0 0.00
0 0.00
132 60.83
85 39.17%
27  โรงเรียนวัดธรรมาราม 152
14 9.21
9 5.92
21 13.82
15 9.87
0 0.00
93 61.18
59 38.82%
28  โรงเรียนวัดไทรทอง 337
24 7.12
10 2.97
33 9.79
32 9.50
26 7.72
212 62.91
125 37.09%
29  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 57
12 21.05
3 5.26
4 7.02
2 3.51
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
30  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 128
10 7.81
4 3.13
8 6.25
13 10.16
12 9.38
81 63.28
47 36.72%
31  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 131
19 14.50
7 5.34
14 10.69
6 4.58
2 1.53
83 63.36
48 36.64%
32  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 118
17 14.41
7 5.93
6 5.08
10 8.47
1 0.85
77 65.25
41 34.75%
33  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 98
2 2.04
6 6.12
8 8.16
8 8.16
10 10.20
64 65.31
34 34.69%
34  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 104
13 12.50
5 4.81
17 16.35
1 0.96
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
35  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52
4 7.69
2 3.85
4 7.69
3 5.77
5 9.62
34 65.38
18 34.62%
36  โรงเรียนบ้านปากห้วย 68
5 7.35
2 2.94
16 23.53
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
37  โรงเรียนบ้านหาดเลา 124
12 9.68
8 6.45
16 12.90
5 4.03
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
38  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 137
17 12.41
10 7.30
18 13.14
0 0.00
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
39  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 206
7 3.40
0 0.00
39 18.93
13 6.31
7 3.40
140 67.96
66 32.04%
40  โรงเรียนบ้านเขาติง 116
15 12.93
5 4.31
14 12.07
3 2.59
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
41  โรงเรียนบ้านทอนหาน 91
6 6.59
3 3.30
10 10.99
3 3.30
6 6.59
63 69.23
28 30.77%
42  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 49
4 8.16
3 6.12
6 12.24
1 2.04
1 2.04
34 69.39
15 30.61%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 412
35 8.50
30 7.28
22 5.34
19 4.61
20 4.85
286 69.42
126 30.58%
44  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 241
12 4.98
18 7.47
23 9.54
9 3.73
10 4.15
169 70.12
72 29.88%
45  โรงเรียนบ้านหนองไทร 421
40 9.50
34 8.08
33 7.84
17 4.04
1 0.24
296 70.31
125 29.69%
46  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 75
4 5.33
3 4.00
13 17.33
2 2.67
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
47  โรงเรียนบ้านนาโตง 116
6 5.17
6 5.17
8 6.90
6 5.17
8 6.90
82 70.69
34 29.31%
48  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 98
10 10.20
3 3.06
12 12.24
3 3.06
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
49  โรงเรียนบ้านแหลม 73
6 8.22
9 12.33
4 5.48
1 1.37
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
50  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 174
3 1.72
4 2.30
39 22.41
0 0.00
1 0.57
127 72.99
47 27.01%
51  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 97
4 4.12
3 3.09
18 18.56
0 0.00
1 1.03
71 73.20
26 26.80%
52  โรงเรียนบ้านตะเสะ 127
9 7.09
2 1.57
9 7.09
7 5.51
7 5.51
93 73.23
34 26.77%
53  โรงเรียนบ้านนาทะเล 254
18 7.09
7 2.76
5 1.97
25 9.84
12 4.72
187 73.62
67 26.38%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 163
8 4.91
6 3.68
20 12.27
9 5.52
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 161
12 7.45
7 4.35
13 8.07
5 3.11
5 3.11
119 73.91
42 26.09%
56  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 62
8 12.90
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
57  โรงเรียนหาดทรายทอง 121
14 11.57
0 0.00
17 14.05
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 250
16 6.40
16 6.40
30 12.00
2 0.80
0 0.00
186 74.40
64 25.60%
59  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 90
3 3.33
1 1.11
13 14.44
5 5.56
1 1.11
67 74.44
23 25.56%
60  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 179
14 7.82
9 5.03
12 6.70
6 3.35
4 2.23
134 74.86
45 25.14%
61  โรงเรียนบ้านในควน 131
9 6.87
5 3.82
14 10.69
4 3.05
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
62  โรงเรียนบ้านสุโสะ 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
2 6.90
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
63  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 126
12 9.52
4 3.17
12 9.52
2 1.59
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
64  โรงเรียนวัดโหละคล้า 72
4 5.56
2 2.78
11 15.28
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
65  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 34
5 14.71
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 77
2 2.60
10 12.99
5 6.49
1 1.30
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
67  โรงเรียนบ้านควนยาง 167
10 5.99
4 2.40
18 10.78
4 2.40
3 1.80
128 76.65
39 23.35%
68  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 150
3 2.00
7 4.67
20 13.33
5 3.33
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
69  โรงเรียนวัดโพธาราม 104
2 1.92
2 1.92
9 8.65
2 1.92
9 8.65
80 76.92
24 23.08%
70  โรงเรียนบ้านสามแยก 139
6 4.32
8 5.76
18 12.95
0 0.00
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
71  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 96
4 4.17
3 3.13
12 12.50
3 3.13
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
72  โรงเรียนบ้านทอนพลา 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 126
3 2.38
7 5.56
18 14.29
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
74  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 118
6 5.08
2 1.69
8 6.78
3 2.54
7 5.93
92 77.97
26 22.03%
75  โรงเรียนบ้านบางด้วน 144
3 2.08
4 2.78
23 15.97
1 0.69
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
76  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 272
21 7.72
14 5.15
21 7.72
1 0.37
1 0.37
214 78.68
58 21.32%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 80
1 1.25
5 6.25
10 12.50
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
78  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 44
1 2.27
3 6.82
3 6.82
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
79  โรงเรียนวัดสาริการาม 69
2 2.90
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
80  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 228
12 5.26
7 3.07
10 4.39
10 4.39
7 3.07
182 79.82
46 20.18%
81  โรงเรียนวัดนางประหลาด 146
14 9.59
2 1.37
6 4.11
6 4.11
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
82  โรงเรียนบ้านวังศิลา 114
9 7.89
0 0.00
3 2.63
3 2.63
6 5.26
93 81.58
21 18.42%
83  โรงเรียนวัดไทรงาม 305
10 3.28
13 4.26
32 10.49
1 0.33
0 0.00
249 81.64
56 18.36%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 218
8 3.67
6 2.75
24 11.01
1 0.46
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
85  โรงเรียนไทรงาม 75
6 8.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
86  โรงเรียนบ้านนานิน 104
3 2.88
0 0.00
8 7.69
3 2.88
4 3.85
86 82.69
18 17.31%
87  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 58
0 0.00
0 0.00
9 15.52
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
88  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 58
1 1.72
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
89  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 164
8 4.88
5 3.05
11 6.71
4 2.44
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
90  โรงเรียนวัดท่าพญา 48
2 4.17
0 0.00
0 0.00
2 4.17
4 8.33
40 83.33
8 16.67%
91  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 177
11 6.21
2 1.13
15 8.47
0 0.00
1 0.56
148 83.62
29 16.38%
92  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 56
1 1.79
0 0.00
7 12.50
0 0.00
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
93  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 137
4 2.92
3 2.19
12 8.76
3 2.19
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
94  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 106
5 4.72
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
95  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 101
4 3.96
2 1.98
5 4.95
4 3.96
1 0.99
85 84.16
16 15.84%
96  โรงเรียนบ้านโคกทราย 221
26 11.76
1 0.45
0 0.00
8 3.62
0 0.00
186 84.16
35 15.84%
97  โรงเรียนหาดสำราญ 96
0 0.00
4 4.17
11 11.46
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 68
3 4.41
0 0.00
6 8.82
1 1.47
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
100  โรงเรียนบ้านหนองยวน 121
3 2.48
4 3.31
9 7.44
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
101  โรงเรียนบ้านกลางนา 73
3 4.11
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
102  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 83
6 7.23
1 1.20
2 2.41
0 0.00
2 2.41
72 86.75
11 13.25%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 124
4 3.23
1 0.81
7 5.65
4 3.23
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
104  โรงเรียนบ้านท่าบันได 110
2 1.82
1 0.91
11 10.00
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
105  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 136
9 6.62
3 2.21
4 2.94
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
106  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 77
4 5.19
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
107  โรงเรียนวัดอัมพวัน 95
2 2.11
0 0.00
8 8.42
1 1.05
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
108  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 116
3 2.59
0 0.00
9 7.76
1 0.86
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
109  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 118
3 2.54
2 1.69
6 5.08
1 0.85
1 0.85
105 88.98
13 11.02%
110  โรงเรียนบ้านควนยวน 95
1 1.05
2 2.11
5 5.26
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
111  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 946
20 2.11
8 0.85
47 4.97
14 1.48
6 0.63
851 89.96
95 10.04%
112  โรงเรียนบ้านลิพัง 164
8 4.88
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
148 90.24
16 9.76%
113  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 31
1 3.23
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
114  โรงเรียนวัดควนสีนวล 331
18 5.44
0 0.00
14 4.23
0 0.00
0 0.00
299 90.33
32 9.67%
115  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 117
3 2.56
2 1.71
2 1.71
2 1.71
1 0.85
107 91.45
10 8.55%
116  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 83
1 1.20
1 1.20
3 3.61
2 2.41
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
117  โรงเรียนบ้านบางยาง 167
8 4.79
0 0.00
6 3.59
0 0.00
0 0.00
153 91.62
14 8.38%
118  โรงเรียนบ้านนาป้อ 144
3 2.08
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
119  โรงเรียนวัดหนองสมาน 214
6 2.80
3 1.40
7 3.27
1 0.47
0 0.00
197 92.06
17 7.94%
120  โรงเรียนบ้านหนองชวด 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
121  โรงเรียนบ้านหัวควน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
122  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
123  โรงเรียนบ้านโคกรัก 124
3 2.42
0 0.00
2 1.61
1 0.81
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
124  โรงเรียนบ้านไทรงาม 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
1 0.81
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
125  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 124
1 0.81
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
126  โรงเรียนวัดควนวิไล 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
127  โรงเรียนบ้านปากไพ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
128  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 158
0 0.00
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
154 97.47
4 2.53%
129  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
130  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 372
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
372 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,904 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,273 6.09
เตี้ย  873 4.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,315 11.07
ผอมและเตี้ย  848 4.06
อ้วนและเตี้ย  1,145 5.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,450 69.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,454 คน


30.87%


Powered By www.thaieducation.net