ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 38
2 5.26
0 0.00
6 15.79
0 0.00
30 78.95
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 73
10 13.70
9 12.33
29 39.73
10 13.70
9 12.33
6 8.22
67 91.78%
3  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 306
66 21.57
72 23.53
69 22.55
37 12.09
26 8.50
36 11.76
270 88.24%
4  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 138
19 13.77
14 10.14
13 9.42
33 23.91
27 19.57
32 23.19
106 76.81%
5  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 710
31 4.37
41 5.77
126 17.75
72 10.14
105 14.79
335 47.18
375 52.82%
6  โรงเรียนวัดพังตรุ 154
18 11.69
13 8.44
29 18.83
7 4.55
7 4.55
80 51.95
74 48.05%
7  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 67
2 2.99
5 7.46
9 13.43
7 10.45
9 13.43
35 52.24
32 47.76%
8  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 201
43 21.39
20 9.95
3 1.49
16 7.96
12 5.97
107 53.23
94 46.77%
9  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 77
9 11.69
6 7.79
13 16.88
1 1.30
7 9.09
41 53.25
36 46.75%
10  โรงเรียนบ้านดอนสระ 65
2 3.08
2 3.08
13 20.00
2 3.08
10 15.38
36 55.38
29 44.62%
11  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 155
28 18.06
17 10.97
17 10.97
6 3.87
0 0.00
87 56.13
68 43.87%
12  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 269
24 8.92
29 10.78
22 8.18
21 7.81
22 8.18
151 56.13
118 43.87%
13  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 344
9 2.62
8 2.33
46 13.37
17 4.94
54 15.70
210 61.05
134 38.95%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 29
2 6.90
2 6.90
6 20.69
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
15  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 128
23 17.97
0 0.00
8 6.25
16 12.50
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
16  โรงเรียนบ้านเขากรวด 107
11 10.28
11 10.28
16 14.95
1 0.93
0 0.00
68 63.55
39 36.45%
17  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 204
29 14.22
17 8.33
8 3.92
11 5.39
8 3.92
131 64.22
73 35.78%
18  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 176
8 4.55
8 4.55
13 7.39
16 9.09
17 9.66
114 64.77
62 35.23%
19  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 171
11 6.43
13 7.60
34 19.88
0 0.00
0 0.00
113 66.08
58 33.92%
20  โรงเรียนบ้านหนองขุย 66
8 12.12
5 7.58
2 3.03
7 10.61
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
21  โรงเรียนบ้านหนองลาน 150
8 5.33
0 0.00
22 14.67
8 5.33
12 8.00
100 66.67
50 33.33%
22  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 67
16 23.88
3 4.48
2 2.99
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
23  โรงเรียนบ้านพนมนาง 77
5 6.49
2 2.60
17 22.08
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
24  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 694
44 6.34
22 3.17
35 5.04
60 8.65
55 7.93
478 68.88
216 31.12%
25  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 168
12 7.14
11 6.55
17 10.12
9 5.36
3 1.79
116 69.05
52 30.95%
26  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 125
7 5.60
5 4.00
23 18.40
3 2.40
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
27  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 146
10 6.85
0 0.00
34 23.29
0 0.00
0 0.00
102 69.86
44 30.14%
28  โรงเรียนบ้านชายธูป 37
4 10.81
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
29  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
4 6.15
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
30  โรงเรียนบ้านไพรงาม 80
7 8.75
5 6.25
8 10.00
3 3.75
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
31  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 86
5 5.81
8 9.30
9 10.47
2 2.33
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
32  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 86
4 4.65
2 2.33
6 6.98
7 8.14
5 5.81
62 72.09
24 27.91%
33  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 54
2 3.70
1 1.85
11 20.37
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
34  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 83
8 9.64
3 3.61
10 12.05
2 2.41
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
35  โรงเรียนบ้านตลุง 132
7 5.30
13 9.85
16 12.12
0 0.00
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
36  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 59
4 6.78
2 3.39
10 16.95
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
37  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 82
2 2.44
3 3.66
15 18.29
0 0.00
1 1.22
61 74.39
21 25.61%
38  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 102
3 2.94
3 2.94
19 18.63
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
39  โรงเรียนบ้านซ่อง 127
14 11.02
0 0.00
17 13.39
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
40  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 34
1 2.94
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
41  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 103
7 6.80
7 6.80
6 5.83
4 3.88
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
42  โรงเรียนบ้านหนองจอก 148
10 6.76
7 4.73
17 11.49
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
43  โรงเรียนบ้านโคราช 92
6 6.52
1 1.09
13 14.13
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
44  โรงเรียนวัดสนามแย้ 233
21 9.01
6 2.58
25 10.73
0 0.00
0 0.00
181 77.68
52 22.32%
45  โรงเรียนวัดเบญพาด 329
18 5.47
21 6.38
33 10.03
1 0.30
0 0.00
256 77.81
73 22.19%
46  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 202
11 5.45
5 2.48
26 12.87
2 0.99
0 0.00
158 78.22
44 21.78%
47  โรงเรียนบ้านหนองกรด 111
5 4.50
6 5.41
13 11.71
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
48  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 86
1 1.16
2 2.33
14 16.28
1 1.16
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
49  โรงเรียนบ้านกระเจา 136
11 8.09
6 4.41
11 8.09
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
50  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 204
14 6.86
7 3.43
21 10.29
0 0.00
0 0.00
162 79.41
42 20.59%
51  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 220
7 3.18
7 3.18
28 12.73
2 0.91
0 0.00
176 80.00
44 20.00%
52  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 164
9 5.49
7 4.27
15 9.15
1 0.61
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
53  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 699
30 4.29
25 3.58
36 5.15
18 2.58
27 3.86
563 80.54
136 19.46%
54  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 124
13 10.48
3 2.42
6 4.84
2 1.61
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
55  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
2 3.23
3 4.84
2 3.23
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
56  โรงเรียนวัดนาพระยา 53
4 7.55
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
57  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 144
6 4.17
6 4.17
6 4.17
4 2.78
5 3.47
117 81.25
27 18.75%
58  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 150
8 5.33
3 2.00
12 8.00
5 3.33
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
59  โรงเรียนบ้านวังรัก 38
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
60  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
61  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137
3 2.19
2 1.46
18 13.14
1 0.73
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
62  โรงเรียนวัดหนองลาน 69
4 5.80
0 0.00
7 10.14
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
63  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 332
10 3.01
15 4.52
21 6.33
5 1.51
6 1.81
275 82.83
57 17.17%
64  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 175
13 7.43
9 5.14
8 4.57
0 0.00
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 153
12 7.84
2 1.31
11 7.19
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
66  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 134
5 3.73
3 2.24
10 7.46
3 2.24
1 0.75
112 83.58
22 16.42%
67  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
68  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 75
0 0.00
7 9.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
69  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 89
3 3.37
1 1.12
10 11.24
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
70  โรงเรียนวัดหนองโรง 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
71  โรงเรียนวัดหนองพลับ 110
0 0.00
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
72  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 86
1 1.16
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
73  โรงเรียนบ้านไผ่สี 101
1 0.99
6 5.94
6 5.94
1 0.99
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
74  โรงเรียนวัดบ้านทวน 226
11 4.87
0 0.00
20 8.85
0 0.00
0 0.00
195 86.28
31 13.72%
75  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 75
3 4.00
5 6.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
76  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 107
3 2.80
3 2.80
8 7.48
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
77  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 266
7 2.63
5 1.88
22 8.27
0 0.00
0 0.00
232 87.22
34 12.78%
78  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 126
3 2.38
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
79  โรงเรียนบ้านรางยอม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
80  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 152
6 3.95
0 0.00
13 8.55
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
81  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
82  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 125
2 1.60
3 2.40
10 8.00
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองหิน 160
2 1.25
5 3.13
6 3.75
2 1.25
4 2.50
141 88.13
19 11.88%
84  โรงเรียนวัดหนองปลิง 146
6 4.11
1 0.68
10 6.85
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
85  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
86  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 173
7 4.05
3 1.73
4 2.31
3 1.73
2 1.16
154 89.02
19 10.98%
87  โรงเรียนวัดดงสัก 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
88  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 122
4 3.28
3 2.46
6 4.92
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
89  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 151
0 0.00
1 0.66
9 5.96
4 2.65
1 0.66
136 90.07
15 9.93%
90  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 103
2 1.94
0 0.00
5 4.85
2 1.94
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
91  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 312
9 2.88
11 3.53
7 2.24
0 0.00
0 0.00
285 91.35
27 8.65%
92  โรงเรียนบ้านดอนรัก 139
0 0.00
0 0.00
4 2.88
2 1.44
6 4.32
127 91.37
12 8.63%
93  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 104
5 4.81
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
94  โรงเรียนเมตตาจิตต 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
95  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 105
1 0.95
0 0.00
2 1.90
4 3.81
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
96  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
2 0.93
1 0.47
7 3.26
0 0.00
0 0.00
205 95.35
10 4.65%
97  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
2 2.60
74 96.10
3 3.90%
98  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 91
1 1.10
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
99  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 161
2 1.24
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
158 98.14
3 1.86%
100  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%

 

จำนวนนักเรียน  14,299 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  845 5.91
เตี้ย  597 4.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,372 9.60
ผอมและเตี้ย  457 3.20
อ้วนและเตี้ย  479 3.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,549 73.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,750 คน


26.23%


Powered By www.thaieducation.net