ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 40
2 5.00
2 5.00
16 40.00
12 30.00
8 20.00
0 0.00
40 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 136
19 13.97
14 10.29
11 8.09
33 24.26
25 18.38
34 25.00
102 75.00%
3  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 201
43 21.39
20 9.95
28 13.93
16 7.96
12 5.97
82 40.80
119 59.20%
4  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 131
7 5.34
13 9.92
13 9.92
18 13.74
26 19.85
54 41.22
77 58.78%
5  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 711
51 7.17
31 4.36
127 17.86
82 11.53
97 13.64
323 45.43
388 54.57%
6  โรงเรียนวัดพังตรุ 154
18 11.69
13 8.44
29 18.83
7 4.55
10 6.49
77 50.00
77 50.00%
7  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 204
41 20.10
23 11.27
9 4.41
15 7.35
11 5.39
105 51.47
99 48.53%
8  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 82
9 10.98
6 7.32
13 15.85
0 0.00
8 9.76
46 56.10
36 43.90%
9  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 275
24 8.73
29 10.55
22 8.00
21 7.64
22 8.00
157 57.09
118 42.91%
10  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 341
8 2.35
16 4.69
52 15.25
24 7.04
42 12.32
199 58.36
142 41.64%
11  โรงเรียนบ้านดอนสระ 63
4 6.35
0 0.00
21 33.33
0 0.00
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
12  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 129
22 17.05
0 0.00
9 6.98
17 13.18
0 0.00
81 62.79
48 37.21%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 33
1 3.03
3 9.09
6 18.18
2 6.06
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
14  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 101
8 7.92
4 3.96
6 5.94
8 7.92
10 9.90
65 64.36
36 35.64%
15  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 128
9 7.03
6 4.69
26 20.31
4 3.13
0 0.00
83 64.84
45 35.16%
16  โรงเรียนบ้านชายธูป 37
4 10.81
2 5.41
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
17  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 151
10 6.62
6 3.97
27 17.88
8 5.30
0 0.00
100 66.23
51 33.77%
18  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 101
3 2.97
7 6.93
22 21.78
2 1.98
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
19  โรงเรียนบ้านเขากรวด 104
12 11.54
10 9.62
9 8.65
2 1.92
2 1.92
69 66.35
35 33.65%
20  โรงเรียนบ้านหนองลาน 150
8 5.33
0 0.00
22 14.67
8 5.33
12 8.00
100 66.67
50 33.33%
21  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 220
14 6.36
22 10.00
32 14.55
3 1.36
2 0.91
147 66.82
73 33.18%
22  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 694
45 6.48
22 3.17
37 5.33
67 9.65
59 8.50
464 66.86
230 33.14%
23  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 171
15 8.77
11 6.43
28 16.37
2 1.17
0 0.00
115 67.25
56 32.75%
24  โรงเรียนบ้านพนมนาง 77
8 10.39
1 1.30
15 19.48
1 1.30
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
25  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 67
10 14.93
3 4.48
7 10.45
1 1.49
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
26  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 171
25 14.62
0 0.00
27 15.79
0 0.00
0 0.00
119 69.59
52 30.41%
27  โรงเรียนเมตตาจิตต 40
2 5.00
5 12.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
28  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 82
5 6.10
3 3.66
8 9.76
2 2.44
6 7.32
58 70.73
24 29.27%
29  โรงเรียนบ้านไพรงาม 79
8 10.13
5 6.33
7 8.86
3 3.80
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
30  โรงเรียนบ้านหนองจอก 150
13 8.67
8 5.33
21 14.00
1 0.67
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
31  โรงเรียนบ้านตลุง 132
6 4.55
11 8.33
20 15.15
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
32  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 86
5 5.81
8 9.30
9 10.47
2 2.33
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
33  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 86
4 4.65
2 2.33
6 6.98
7 8.14
5 5.81
62 72.09
24 27.91%
34  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 83
10 12.05
2 2.41
10 12.05
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
35  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 699
39 5.58
38 5.44
23 3.29
39 5.58
47 6.72
513 73.39
186 26.61%
36  โรงเรียนบ้านซ่อง 126
15 11.90
0 0.00
18 14.29
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
37  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 54
0 0.00
0 0.00
10 18.52
3 5.56
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
38  โรงเรียนบ้านหนองขุย 66
5 7.58
6 9.09
6 9.09
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
39  โรงเรียนวัดเบญพาด 331
34 10.27
16 4.83
31 9.37
4 1.21
0 0.00
246 74.32
85 25.68%
40  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 145
8 5.52
0 0.00
28 19.31
0 0.00
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
41  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 136
8 5.88
5 3.68
18 13.24
2 1.47
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
42  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 155
17 10.97
5 3.23
13 8.39
0 0.00
2 1.29
118 76.13
37 23.87%
43  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 176
8 4.55
8 4.55
13 7.39
7 3.98
6 3.41
134 76.14
42 23.86%
44  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 72
1 1.39
2 2.78
14 19.44
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
45  โรงเรียนบ้านโคราช 92
7 7.61
1 1.09
12 13.04
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
46  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 205
17 8.29
2 0.98
25 12.20
2 0.98
0 0.00
159 77.56
46 22.44%
47  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 68
3 4.41
0 0.00
0 0.00
7 10.29
5 7.35
53 77.94
15 22.06%
48  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 50
2 4.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
7 14.00
39 78.00
11 22.00%
49  โรงเรียนบ้านหนองกรด 111
5 4.50
6 5.41
13 11.71
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
50  โรงเรียนบ้านกระเจา 136
12 8.82
6 4.41
11 8.09
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
51  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 85
4 4.71
3 3.53
9 10.59
2 2.35
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
52  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 124
14 11.29
3 2.42
7 5.65
2 1.61
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
53  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 86
1 1.16
2 2.33
14 16.28
1 1.16
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
54  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 168
10 5.95
9 5.36
15 8.93
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
55  โรงเรียนวัดสนามแย้ 236
17 7.20
0 0.00
30 12.71
0 0.00
0 0.00
189 80.08
47 19.92%
56  โรงเรียนวัดหนองโรง 82
5 6.10
2 2.44
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
57  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 144
4 2.78
9 6.25
14 9.72
1 0.69
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
58  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
2 3.23
3 4.84
2 3.23
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
59  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 74
2 2.70
9 12.16
2 2.70
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
60  โรงเรียนวัดนาพระยา 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
2 3.77
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
61  โรงเรียนวัดหนองลาน 69
4 5.80
1 1.45
7 10.14
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
62  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 164
8 4.88
9 5.49
13 7.93
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
63  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 163
4 2.45
2 1.23
23 14.11
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
64  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
65  โรงเรียนวัดดงสัก 51
7 13.73
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
66  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 332
10 3.01
15 4.52
22 6.63
5 1.51
6 1.81
274 82.53
58 17.47%
67  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 122
7 5.74
3 2.46
7 5.74
2 1.64
2 1.64
101 82.79
21 17.21%
68  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 310
11 3.55
4 1.29
30 9.68
8 2.58
0 0.00
257 82.90
53 17.10%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 153
12 7.84
2 1.31
11 7.19
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
70  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 62
1 1.61
3 4.84
6 9.68
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
71  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 75
0 0.00
2 2.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
72  โรงเรียนบ้านไผ่สี 101
1 0.99
5 4.95
9 8.91
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
73  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 265
8 3.02
6 2.26
25 9.43
0 0.00
0 0.00
226 85.28
39 14.72%
74  โรงเรียนวัดบ้านทวน 226
9 3.98
0 0.00
24 10.62
0 0.00
0 0.00
193 85.40
33 14.60%
75  โรงเรียนวัดหนองพลับ 110
0 0.00
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
76  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 128
5 3.91
2 1.56
10 7.81
1 0.78
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
77  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
14 11.02
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
78  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 84
4 4.76
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
79  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 85
1 1.18
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
80  โรงเรียนบ้านรางยอม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
81  โรงเรียนบ้านหนองหิน 160
2 1.25
5 3.13
7 4.38
2 1.25
4 2.50
140 87.50
20 12.50%
82  โรงเรียนวัดหนองปลิง 146
6 4.11
1 0.68
11 7.53
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
83  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
84  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 102
5 4.90
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
85  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
2 1.90
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
86  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
87  โรงเรียนบ้านวังรัก 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
88  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 151
0 0.00
1 0.66
10 6.62
4 2.65
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
89  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 101
5 4.95
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
90  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 306
18 5.88
5 1.63
5 1.63
2 0.65
0 0.00
276 90.20
30 9.80%
91  โรงเรียนบ้านดอนรัก 139
0 0.00
0 0.00
4 2.88
2 1.44
6 4.32
127 91.37
12 8.63%
92  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 199
3 1.51
2 1.01
9 4.52
3 1.51
0 0.00
182 91.46
17 8.54%
93  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
94  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 149
0 0.00
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
95  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 77
2 2.60
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
96  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
2 0.93
1 0.47
7 3.26
0 0.00
0 0.00
205 95.35
10 4.65%
97  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 173
0 0.00
1 0.58
5 2.89
1 0.58
0 0.00
166 95.95
7 4.05%
98  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 90
1 1.11
1 1.11
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
99  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
100  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%

 

จำนวนนักเรียน  14,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  861 6.02
เตี้ย  518 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,400 9.79
ผอมและเตี้ย  494 3.45
อ้วนและเตี้ย  444 3.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,590 74.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,717 คน


25.98%


Powered By www.thaieducation.net