ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 42
4 9.52
9 21.43
16 38.10
6 14.29
7 16.67
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนวัดนาพระยา 11
5 45.45
0 0.00
6 54.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 215
33 15.35
11 5.12
21 9.77
44 20.47
32 14.88
74 34.42
141 65.58%
4  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 387
14 3.62
31 8.01
60 15.50
45 11.63
91 23.51
146 37.73
241 62.27%
5  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 688
70 10.17
41 5.96
119 17.30
70 10.17
119 17.30
269 39.10
419 60.90%
6  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 108
3 2.78
9 8.33
14 12.96
12 11.11
19 17.59
51 47.22
57 52.78%
7  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 135
16 11.85
11 8.15
7 5.19
14 10.37
17 12.59
70 51.85
65 48.15%
8  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 88
5 5.68
3 3.41
12 13.64
0 0.00
22 25.00
46 52.27
42 47.73%
9  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 203
17 8.37
26 12.81
16 7.88
18 8.87
17 8.37
109 53.69
94 46.31%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 33
4 12.12
4 12.12
4 12.12
3 9.09
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
11  โรงเรียนบ้านกระเจา 139
14 10.07
19 13.67
18 12.95
9 6.47
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
12  โรงเรียนบ้านหนองลาน 160
13 8.13
2 1.25
16 10.00
15 9.38
18 11.25
96 60.00
64 40.00%
13  โรงเรียนบ้านดอนสระ 63
1 1.59
0 0.00
14 22.22
1 1.59
8 12.70
39 61.90
24 38.10%
14  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 82
8 9.76
7 8.54
13 15.85
2 2.44
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
15  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 687
65 9.46
42 6.11
72 10.48
34 4.95
25 3.64
449 65.36
238 34.64%
16  โรงเรียนบ้านหนองหิน 165
7 4.24
12 7.27
14 8.48
13 7.88
9 5.45
110 66.67
55 33.33%
17  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
8 8.70
6 6.52
63 68.48
29 31.52%
18  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 122
6 4.92
7 5.74
5 4.10
14 11.48
6 4.92
84 68.85
38 31.15%
19  โรงเรียนบ้านโคราช 84
5 5.95
5 5.95
15 17.86
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
20  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 147
9 6.12
0 0.00
34 23.13
1 0.68
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
21  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 111
8 7.21
3 2.70
6 5.41
7 6.31
8 7.21
79 71.17
32 28.83%
22  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 163
10 6.13
13 7.98
20 12.27
3 1.84
0 0.00
117 71.78
46 28.22%
23  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 132
15 11.36
0 0.00
18 13.64
2 1.52
2 1.52
95 71.97
37 28.03%
24  โรงเรียนบ้านหนองจอก 141
7 4.96
16 11.35
16 11.35
0 0.00
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
25  โรงเรียนบ้านพนมนาง 80
4 5.00
1 1.25
17 21.25
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
26  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 90
2 2.22
8 8.89
13 14.44
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
27  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 75
5 6.67
2 2.67
12 16.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
28  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 52
0 0.00
0 0.00
10 19.23
2 3.85
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
29  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 151
14 9.27
10 6.62
12 7.95
1 0.66
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
30  โรงเรียนบ้านตลุง 147
6 4.08
12 8.16
18 12.24
0 0.00
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
31  โรงเรียนบ้านชายธูป 46
3 6.52
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
32  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
33  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 71
3 4.23
2 2.82
2 2.82
1 1.41
8 11.27
55 77.46
16 22.54%
34  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 89
4 4.49
2 2.25
14 15.73
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
35  โรงเรียนบ้านไพรงาม 91
6 6.59
4 4.40
5 5.49
1 1.10
3 3.30
72 79.12
19 20.88%
36  โรงเรียนบ้านซ่อง 127
14 11.02
2 1.57
9 7.09
1 0.79
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
37  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 697
19 2.73
5 0.72
38 5.45
52 7.46
26 3.73
557 79.91
140 20.09%
38  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 105
5 4.76
1 0.95
13 12.38
2 1.90
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
39  โรงเรียนบ้านเขากรวด 112
6 5.36
2 1.79
13 11.61
1 0.89
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
40  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 213
17 7.98
5 2.35
18 8.45
1 0.47
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
41  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 172
12 6.98
8 4.65
11 6.40
2 1.16
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
42  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 120
2 1.67
3 2.50
18 15.00
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
43  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 184
10 5.43
15 8.15
7 3.80
3 1.63
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
44  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 95
2 2.11
2 2.11
4 4.21
4 4.21
6 6.32
77 81.05
18 18.95%
45  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 53
2 3.77
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
46  โรงเรียนวัดเบญพาด 324
29 8.95
8 2.47
24 7.41
0 0.00
0 0.00
263 81.17
61 18.83%
47  โรงเรียนบ้านหนองขุย 67
3 4.48
3 4.48
4 5.97
1 1.49
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
48  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 149
6 4.03
3 2.01
15 10.07
0 0.00
2 1.34
123 82.55
26 17.45%
49  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 124
6 4.84
7 5.65
3 2.42
5 4.03
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
50  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 137
5 3.65
2 1.46
15 10.95
1 0.73
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
51  โรงเรียนบ้านวังรัก 54
4 7.41
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
52  โรงเรียนวัดหนองพลับ 114
0 0.00
0 0.00
19 16.67
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
53  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
6 12.50
40 83.33
8 16.67%
54  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
2 1.50
1 0.75
17 12.78
2 1.50
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
55  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 92
6 6.52
3 3.26
4 4.35
2 2.17
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
56  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 149
1 0.67
4 2.68
13 8.72
4 2.68
2 1.34
125 83.89
24 16.11%
57  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 361
12 3.32
17 4.71
25 6.93
3 0.83
1 0.28
303 83.93
58 16.07%
58  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 69
4 5.80
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
59  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 95
2 2.11
0 0.00
9 9.47
0 0.00
4 4.21
80 84.21
15 15.79%
60  โรงเรียนวัดพังตรุ 141
5 3.55
5 3.55
4 2.84
5 3.55
3 2.13
119 84.40
22 15.60%
61  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 154
4 2.60
1 0.65
18 11.69
1 0.65
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
62  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 154
5 3.25
5 3.25
14 9.09
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
63  โรงเรียนวัดหนองปลิง 145
8 5.52
4 2.76
10 6.90
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
64  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 351
11 3.13
4 1.14
30 8.55
8 2.28
0 0.00
298 84.90
53 15.10%
65  โรงเรียนบ้านดอนรัก 138
8 5.80
3 2.17
4 2.90
4 2.90
1 0.72
118 85.51
20 14.49%
66  โรงเรียนวัดสนามแย้ 242
10 4.13
0 0.00
25 10.33
0 0.00
0 0.00
207 85.54
35 14.46%
67  โรงเรียนบ้านไผ่สี 107
3 2.80
3 2.80
9 8.41
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
68  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 152
6 3.95
6 3.95
8 5.26
1 0.66
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
69  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 80
5 6.25
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
70  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 73
2 2.74
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
71  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 108
5 4.63
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
72  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 82
3 3.66
2 2.44
5 6.10
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
73  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 198
8 4.04
6 3.03
4 2.02
3 1.52
3 1.52
174 87.88
24 12.12%
74  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 93
2 2.15
1 1.08
8 8.60
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
75  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 133
2 1.50
0 0.00
13 9.77
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
76  โรงเรียนบ้านรางยอม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
77  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 263
7 2.66
8 3.04
10 3.80
2 0.76
0 0.00
236 89.73
27 10.27%
78  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 271
4 1.48
2 0.74
18 6.64
2 0.74
0 0.00
245 90.41
26 9.59%
79  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 209
5 2.39
6 2.87
8 3.83
1 0.48
0 0.00
189 90.43
20 9.57%
80  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
81  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
82  โรงเรียนวัดหนองโรง 85
0 0.00
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
83  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 67
1 1.49
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
84  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 149
2 1.34
0 0.00
10 6.71
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
86  โรงเรียนบ้านหนองกรด 117
1 0.85
0 0.00
6 5.13
1 0.85
1 0.85
108 92.31
9 7.69%
87  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 212
2 0.94
1 0.47
10 4.72
1 0.47
2 0.94
196 92.45
16 7.55%
88  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
89  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 174
3 1.72
0 0.00
10 5.75
0 0.00
0 0.00
161 92.53
13 7.47%
90  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 97
2 2.06
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
91  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 170
4 2.35
0 0.00
0 0.00
7 4.12
0 0.00
159 93.53
11 6.47%
92  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
93  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
94  โรงเรียนวัดบ้านทวน 248
4 1.61
7 2.82
3 1.21
0 0.00
0 0.00
234 94.35
14 5.65%
95  โรงเรียนวัดหนองลาน 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
96  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
2 0.93
2 0.93
6 2.79
0 0.00
0 0.00
205 95.35
10 4.65%
97  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
98  โรงเรียนวัดดงสัก 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
99  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 168
0 0.00
0 0.00
6 3.57
1 0.60
0 0.00
161 95.83
7 4.17%
100  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 317
1 0.32
0 0.00
12 3.79
0 0.00
0 0.00
304 95.90
13 4.10%

 

จำนวนนักเรียน  14,658 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  700 4.78
เตี้ย  486 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,272 8.68
ผอมและเตี้ย  449 3.06
อ้วนและเตี้ย  476 3.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,275 76.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,383 คน


23.08%


Powered By www.thaieducation.net