ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนาพระยา 7
2 28.57
5 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 215
38 17.67
18 8.37
15 6.98
56 26.05
33 15.35
55 25.58
160 74.42%
3  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 689
62 9.00
56 8.13
119 17.27
55 7.98
119 17.27
278 40.35
411 59.65%
4  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 387
25 6.46
19 4.91
58 14.99
44 11.37
77 19.90
164 42.38
223 57.62%
5  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 135
16 11.85
11 8.15
9 6.67
16 11.85
19 14.07
64 47.41
71 52.59%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 38
5 13.16
4 10.53
4 10.53
4 10.53
2 5.26
19 50.00
19 50.00%
7  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 200
39 19.50
17 8.50
23 11.50
10 5.00
10 5.00
101 50.50
99 49.50%
8  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 88
5 5.68
3 3.41
12 13.64
0 0.00
23 26.14
45 51.14
43 48.86%
9  โรงเรียนบ้านกระเจา 139
14 10.07
19 13.67
18 12.95
9 6.47
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
10  โรงเรียนบ้านหนองหิน 165
11 6.67
14 8.48
15 9.09
19 11.52
11 6.67
95 57.58
70 42.42%
11  โรงเรียนบ้านดอนสระ 63
2 3.17
0 0.00
15 23.81
2 3.17
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
12  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 82
8 9.76
7 8.54
13 15.85
2 2.44
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
13  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 687
68 9.90
43 6.26
75 10.92
35 5.09
25 3.64
441 64.19
246 35.81%
14  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 42
1 2.38
3 7.14
3 7.14
1 2.38
7 16.67
27 64.29
15 35.71%
15  โรงเรียนบ้านโคราช 85
7 8.24
6 7.06
15 17.65
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
16  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 129
6 4.65
8 6.20
5 3.88
16 12.40
6 4.65
88 68.22
41 31.78%
17  โรงเรียนบ้านหนองลาน 158
6 3.80
2 1.27
16 10.13
8 5.06
18 11.39
108 68.35
50 31.65%
18  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
8 8.70
6 6.52
63 68.48
29 31.52%
19  โรงเรียนบ้านหนองขุย 67
5 7.46
4 5.97
5 7.46
4 5.97
3 4.48
46 68.66
21 31.34%
20  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 89
5 5.62
3 3.37
14 15.73
2 2.25
3 3.37
62 69.66
27 30.34%
21  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 147
9 6.12
0 0.00
33 22.45
1 0.68
0 0.00
104 70.75
43 29.25%
22  โรงเรียนบ้านหนองจอก 141
7 4.96
16 11.35
18 12.77
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
23  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 90
2 2.22
8 8.89
16 17.78
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
24  โรงเรียนบ้านพนมนาง 80
5 6.25
0 0.00
18 22.50
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
25  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 163
10 6.13
13 7.98
20 12.27
3 1.84
0 0.00
117 71.78
46 28.22%
26  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 132
15 11.36
0 0.00
18 13.64
2 1.52
2 1.52
95 71.97
37 28.03%
27  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 113
6 5.31
3 2.65
6 5.31
7 6.19
8 7.08
83 73.45
30 26.55%
28  โรงเรียนบ้านชายธูป 46
3 6.52
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
29  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 52
0 0.00
0 0.00
10 19.23
2 3.85
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
30  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 103
9 8.74
3 2.91
11 10.68
2 1.94
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
31  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 151
17 11.26
7 4.64
12 7.95
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
32  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 95
2 2.11
2 2.11
6 6.32
4 4.21
8 8.42
73 76.84
22 23.16%
33  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 75
1 1.33
3 4.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
34  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 53
2 3.77
4 7.55
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
35  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
36  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 71
3 4.23
2 2.82
2 2.82
1 1.41
8 11.27
55 77.46
16 22.54%
37  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 184
13 7.07
16 8.70
8 4.35
4 2.17
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
38  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 138
8 5.80
4 2.90
16 11.59
2 1.45
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
39  โรงเรียนบ้านตลุง 147
6 4.08
10 6.80
15 10.20
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
40  โรงเรียนบ้านซ่อง 127
14 11.02
2 1.57
9 7.09
1 0.79
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
41  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 271
26 9.59
5 1.85
21 7.75
3 1.11
0 0.00
216 79.70
55 20.30%
42  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 124
8 6.45
7 5.65
5 4.03
5 4.03
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
43  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 697
19 2.73
5 0.72
38 5.45
52 7.46
26 3.73
557 79.91
140 20.09%
44  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 135
5 3.70
6 4.44
12 8.89
4 2.96
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
45  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 120
2 1.67
3 2.50
19 15.83
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
46  โรงเรียนวัดเบญพาด 327
36 11.01
8 2.45
21 6.42
0 0.00
0 0.00
262 80.12
65 19.88%
47  โรงเรียนบ้านไพรงาม 91
6 6.59
4 4.40
5 5.49
0 0.00
3 3.30
73 80.22
18 19.78%
48  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 361
15 4.16
19 5.26
31 8.59
4 1.11
2 0.55
290 80.33
71 19.67%
49  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 169
8 4.73
10 5.92
14 8.28
1 0.59
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
50  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 154
4 2.60
1 0.65
24 15.58
1 0.65
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
51  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 68
5 7.35
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
52  โรงเรียนบ้านไผ่สี 106
6 5.66
5 4.72
9 8.49
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
53  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 154
6 3.90
7 4.55
16 10.39
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
54  โรงเรียนบ้านวังรัก 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
55  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 210
16 7.62
5 2.38
16 7.62
1 0.48
0 0.00
172 81.90
38 18.10%
56  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 74
5 6.76
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
57  โรงเรียนบ้านดอนรัก 138
9 6.52
4 2.90
5 3.62
4 2.90
2 1.45
114 82.61
24 17.39%
58  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 92
6 6.52
4 4.35
4 4.35
2 2.17
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
59  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 87
9 10.34
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
60  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
6 12.50
40 83.33
8 16.67%
61  โรงเรียนวัดสนามแย้ 247
13 5.26
0 0.00
27 10.93
0 0.00
0 0.00
207 83.81
40 16.19%
62  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 149
1 0.67
4 2.68
13 8.72
4 2.68
2 1.34
125 83.89
24 16.11%
63  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 150
5 3.33
3 2.00
15 10.00
0 0.00
1 0.67
126 84.00
24 16.00%
64  โรงเรียนวัดพังตรุ 141
5 3.55
5 3.55
4 2.84
5 3.55
3 2.13
119 84.40
22 15.60%
65  โรงเรียนบ้านเขากรวด 112
4 3.57
3 2.68
10 8.93
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
66  โรงเรียนวัดหนองพลับ 112
0 0.00
0 0.00
17 15.18
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
67  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 198
11 5.56
7 3.54
4 2.02
4 2.02
4 2.02
168 84.85
30 15.15%
68  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 352
11 3.13
4 1.14
30 8.52
8 2.27
0 0.00
299 84.94
53 15.06%
69  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 153
6 3.92
7 4.58
9 5.88
1 0.65
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
70  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 80
6 7.50
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
71  โรงเรียนวัดหนองปลิง 145
11 7.59
6 4.14
2 1.38
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
72  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 108
5 4.63
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
73  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 94
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
74  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 86
3 3.49
2 2.33
5 5.81
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
75  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 212
4 1.89
2 0.94
11 5.19
3 1.42
4 1.89
188 88.68
24 11.32%
76  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 133
2 1.50
0 0.00
13 9.77
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
77  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 72
1 1.39
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
78  โรงเรียนบ้านรางยอม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
79  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 111
6 5.41
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
80  โรงเรียนวัดหนองโรง 85
0 0.00
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
81  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 209
5 2.39
7 3.35
9 4.31
1 0.48
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
82  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
3 2.86
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
83  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 263
7 2.66
8 3.04
10 3.80
2 0.76
0 0.00
236 89.73
27 10.27%
84  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
85  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 170
4 2.35
0 0.00
12 7.06
0 0.00
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 149
2 1.34
0 0.00
10 6.71
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
87  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 174
2 1.15
0 0.00
12 6.90
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
88  โรงเรียนบ้านหนองกรด 117
1 0.85
0 0.00
6 5.13
1 0.85
1 0.85
108 92.31
9 7.69%
89  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
90  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
91  โรงเรียนวัดบ้านทวน 248
6 2.42
8 3.23
3 1.21
1 0.40
0 0.00
230 92.74
18 7.26%
92  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 97
2 2.06
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
93  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
94  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
4 1.86
2 0.93
7 3.26
0 0.00
0 0.00
202 93.95
13 6.05%
95  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 168
2 1.19
0 0.00
6 3.57
1 0.60
0 0.00
159 94.64
9 5.36%
96  โรงเรียนวัดหนองลาน 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
97  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
98  โรงเรียนวัดดงสัก 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
99  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 317
1 0.32
0 0.00
10 3.15
0 0.00
0 0.00
306 96.53
11 3.47%
100  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,580 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  805 5.52
เตี้ย  515 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,272 8.72
ผอมและเตี้ย  429 2.94
อ้วนและเตี้ย  450 3.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,109 76.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,471 คน


23.81%


Powered By www.thaieducation.net