ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนาพระยา 7
2 28.57
5 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 215
38 17.67
18 8.37
15 6.98
56 26.05
33 15.35
55 25.58
160 74.42%
3  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 689
62 9.00
56 8.13
119 17.27
55 7.98
119 17.27
278 40.35
411 59.65%
4  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 387
25 6.46
19 4.91
58 14.99
44 11.37
77 19.90
164 42.38
223 57.62%
5  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 135
16 11.85
11 8.15
9 6.67
16 11.85
19 14.07
64 47.41
71 52.59%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 38
5 13.16
4 10.53
4 10.53
4 10.53
2 5.26
19 50.00
19 50.00%
7  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 200
39 19.50
17 8.50
23 11.50
10 5.00
10 5.00
101 50.50
99 49.50%
8  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 88
5 5.68
3 3.41
12 13.64
0 0.00
23 26.14
45 51.14
43 48.86%
9  โรงเรียนบ้านกระเจา 139
14 10.07
19 13.67
18 12.95
9 6.47
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
10  โรงเรียนบ้านหนองหิน 165
11 6.67
14 8.48
15 9.09
19 11.52
11 6.67
95 57.58
70 42.42%
11  โรงเรียนบ้านดอนสระ 63
2 3.17
0 0.00
15 23.81
2 3.17
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
12  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 82
8 9.76
7 8.54
13 15.85
2 2.44
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
13  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 687
68 9.90
43 6.26
75 10.92
35 5.09
25 3.64
441 64.19
246 35.81%
14  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 42
1 2.38
3 7.14
3 7.14
1 2.38
7 16.67
27 64.29
15 35.71%
15  โรงเรียนบ้านโคราช 85
7 8.24
6 7.06
15 17.65
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
16  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 129
6 4.65
8 6.20
5 3.88
16 12.40
6 4.65
88 68.22
41 31.78%
17  โรงเรียนบ้านหนองลาน 158
6 3.80
2 1.27
16 10.13
8 5.06
18 11.39
108 68.35
50 31.65%
18  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
8 8.70
6 6.52
63 68.48
29 31.52%
19  โรงเรียนบ้านหนองขุย 67
5 7.46
4 5.97
5 7.46
4 5.97
3 4.48
46 68.66
21 31.34%
20  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 89
5 5.62
3 3.37
14 15.73
2 2.25
3 3.37
62 69.66
27 30.34%
21  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 147
9 6.12
0 0.00
33 22.45
1 0.68
0 0.00
104 70.75
43 29.25%
22  โรงเรียนบ้านหนองจอก 141
7 4.96
16 11.35
18 12.77
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
23  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 90
2 2.22
8 8.89
16 17.78
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
24  โรงเรียนบ้านพนมนาง 80
5 6.25
0 0.00
18 22.50
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
25  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 163
10 6.13
13 7.98
20 12.27
3 1.84
0 0.00
117 71.78
46 28.22%
26  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 132
15 11.36
0 0.00
18 13.64
2 1.52
2 1.52
95 71.97
37 28.03%
27  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 113
6 5.31
3 2.65
6 5.31
7 6.19
8 7.08
83 73.45
30 26.55%
28  โรงเรียนบ้านชายธูป 46
3 6.52
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
29  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 52
0 0.00
0 0.00
10 19.23
2 3.85
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
30  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 103
9 8.74
3 2.91
11 10.68
2 1.94
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
31  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 151
17 11.26
7 4.64
12 7.95
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
32  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 95
2 2.11
2 2.11
6 6.32
4 4.21
8 8.42
73 76.84
22 23.16%
33  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 75
1 1.33
3 4.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
34  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 53
2 3.77
4 7.55
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
35  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
36  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 71
3 4.23
2 2.82
2 2.82
1 1.41
8 11.27
55 77.46
16 22.54%
37  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 184
13 7.07
16 8.70
8 4.35
4 2.17
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
38  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 138
8 5.80
4 2.90
16 11.59
2 1.45
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
39  โรงเรียนบ้านตลุง 147
6 4.08
10 6.80
15 10.20
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
40  โรงเรียนบ้านซ่อง 127
14 11.02
2 1.57
9 7.09
1 0.79
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
41  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 271
26 9.59
5 1.85
21 7.75
3 1.11
0 0.00
216 79.70
55 20.30%
42  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 124
8 6.45
7 5.65
5 4.03
5 4.03
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
43  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 697
19 2.73
5 0.72
38 5.45
52 7.46
26 3.73
557 79.91
140 20.09%
44  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 135
5 3.70
6 4.44
12 8.89
4 2.96
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
45  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 120
2 1.67
3 2.50
19 15.83
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
46  โรงเรียนวัดเบญพาด 327
36 11.01
8 2.45
21 6.42
0 0.00
0 0.00
262 80.12
65 19.88%
47  โรงเรียนบ้านไพรงาม 91
6 6.59
4 4.40
5 5.49
0 0.00
3 3.30
73 80.22
18 19.78%
48  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 361
15 4.16
19 5.26
31 8.59
4 1.11
2 0.55
290 80.33
71 19.67%
49  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 169
8 4.73
10 5.92
14 8.28
1 0.59
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
50  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 154
4 2.60
1 0.65
24 15.58
1 0.65
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
51  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 68
5 7.35
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
52  โรงเรียนบ้านไผ่สี 106
6 5.66
5 4.72
9 8.49
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
53  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 154
6 3.90
7 4.55
16 10.39
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
54  โรงเรียนบ้านวังรัก 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
55  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 210
16 7.62
5 2.38
16 7.62
1 0.48
0 0.00
172 81.90
38 18.10%
56  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 74
5 6.76
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
57  โรงเรียนบ้านดอนรัก 138
9 6.52
4 2.90
5 3.62
4 2.90
2 1.45
114 82.61
24 17.39%
58  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 92
6 6.52
4 4.35
4 4.35
2 2.17
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
59  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 87
9 10.34
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
60  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
6 12.50
40 83.33
8 16.67%
61  โรงเรียนวัดสนามแย้ 247
13 5.26
0 0.00
27 10.93
0 0.00
0 0.00
207 83.81
40 16.19%
62  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 149
1 0.67
4 2.68
13 8.72
4 2.68
2 1.34
125 83.89
24 16.11%
63  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 150
5 3.33
3 2.00
15 10.00
0 0.00
1 0.67
126 84.00
24 16.00%
64  โรงเรียนวัดพังตรุ 141
5 3.55
5 3.55
4 2.84
5 3.55
3 2.13
119 84.40
22 15.60%
65  โรงเรียนบ้านเขากรวด 112
4 3.57
3 2.68
10 8.93
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
66  โรงเรียนวัดหนองพลับ 112
0 0.00
0 0.00
17 15.18
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
67  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 198
11 5.56
7 3.54
4 2.02
4 2.02
4 2.02
168 84.85
30 15.15%
68  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 352
11 3.13
4 1.14
30 8.52
8 2.27
0 0.00
299 84.94
53 15.06%
69  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 153
6 3.92
7 4.58
9 5.88
1 0.65
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
70  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 80
6 7.50
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
71  โรงเรียนวัดหนองปลิง 145
11 7.59
6 4.14
2 1.38
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
72  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 108
5 4.63
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
73  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 94
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
74  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 86
3 3.49
2 2.33
5 5.81
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
75  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 212
4 1.89
2 0.94
11 5.19
3 1.42
4 1.89
188 88.68
24 11.32%
76  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 133
2 1.50
0 0.00
13 9.77
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
77  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 72
1 1.39
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
78  โรงเรียนบ้านรางยอม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
79  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 111
6 5.41
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
80  โรงเรียนวัดหนองโรง 85
0 0.00
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
81  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 209
5 2.39
7 3.35
9 4.31
1 0.48
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
82  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
3 2.86
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
83  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 263
7 2.66
8 3.04
10 3.80
2 0.76
0 0.00
236 89.73
27 10.27%
84  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
85  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 170
4 2.35
0 0.00
12 7.06
0 0.00
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 149
2 1.34
0 0.00
10 6.71
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
87  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 174
2 1.15
0 0.00
12 6.90
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
88  โรงเรียนบ้านหนองกรด 117
1 0.85
0 0.00
6 5.13
1 0.85
1 0.85
108 92.31
9 7.69%
89  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
90  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
91  โรงเรียนวัดบ้านทวน 248
6 2.42
8 3.23
3 1.21
1 0.40
0 0.00
230 92.74
18 7.26%
92  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 97
2 2.06
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
93  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
94  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
4 1.86
2 0.93
7 3.26
0 0.00
0 0.00
202 93.95
13 6.05%
95  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 168
2 1.19
0 0.00
6 3.57
1 0.60
0 0.00
159 94.64
9 5.36%
96  โรงเรียนวัดหนองลาน 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
97  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
98  โรงเรียนวัดดงสัก 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
99  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 317
1 0.32
0 0.00
10 3.15
0 0.00
0 0.00
306 96.53
11 3.47%
100  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,580 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  805 5.52
เตี้ย  515 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,272 8.72
ผอมและเตี้ย  429 2.94
อ้วนและเตี้ย  450 3.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,109 76.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,471 คน


23.81%


Powered By www.thaieducation.net