ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 151
13 8.61
8 5.30
8 5.30
1 0.66
121 80.13
0 0.00
151 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองจอก 148
2 1.35
2 1.35
3 2.03
3 2.03
138 93.24
0 0.00
148 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
4  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 400
15 3.75
16 4.00
71 17.75
31 7.75
87 21.75
180 45.00
220 55.00%
5  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 200
40 20.00
18 9.00
23 11.50
10 5.00
10 5.00
99 49.50
101 50.50%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 38
5 13.16
4 10.53
4 10.53
4 10.53
2 5.26
19 50.00
19 50.00%
7  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 150
6 4.00
8 5.33
24 16.00
12 8.00
17 11.33
83 55.33
67 44.67%
8  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 52
0 0.00
2 3.85
10 19.23
2 3.85
9 17.31
29 55.77
23 44.23%
9  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 132
11 8.33
8 6.06
12 9.09
11 8.33
15 11.36
75 56.82
57 43.18%
10  โรงเรียนบ้านกระเจา 139
14 10.07
19 13.67
18 12.95
9 6.47
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
11  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 687
69 10.04
48 6.99
78 11.35
38 5.53
27 3.93
427 62.15
260 37.85%
12  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 112
7 6.25
0 0.00
12 10.71
15 13.39
7 6.25
71 63.39
41 36.61%
13  โรงเรียนบ้านวังรัก 53
5 9.43
5 9.43
9 16.98
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
14  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 680
54 7.94
19 2.79
38 5.59
73 10.74
57 8.38
439 64.56
241 35.44%
15  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 144
12 8.33
0 0.00
39 27.08
0 0.00
0 0.00
93 64.58
51 35.42%
16  โรงเรียนบ้านชายธูป 46
3 6.52
3 6.52
8 17.39
2 4.35
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
17  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 124
10 8.06
5 4.03
12 9.68
8 6.45
7 5.65
82 66.13
42 33.87%
18  โรงเรียนบ้านซ่อง 128
27 21.09
2 1.56
11 8.59
1 0.78
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
19  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
8 8.70
6 6.52
63 68.48
29 31.52%
20  โรงเรียนบ้านดอนสระ 62
4 6.45
0 0.00
15 24.19
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
21  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 83
13 15.66
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
22  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 155
4 2.58
2 1.29
16 10.32
6 3.87
18 11.61
109 70.32
46 29.68%
23  โรงเรียนบ้านพนมนาง 81
5 6.17
0 0.00
11 13.58
8 9.88
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
24  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 132
25 18.94
2 1.52
11 8.33
1 0.76
0 0.00
93 70.45
39 29.55%
25  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 86
5 5.81
3 3.49
13 15.12
0 0.00
4 4.65
61 70.93
25 29.07%
26  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
0 0.00
3 4.84
7 11.29
8 12.90
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
27  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 169
13 7.69
13 7.69
20 11.83
3 1.78
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
28  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 132
15 11.36
0 0.00
18 13.64
1 0.76
2 1.52
96 72.73
36 27.27%
29  โรงเรียนบ้านโคราช 83
4 4.82
5 6.02
13 15.66
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
30  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 288
27 9.38
8 2.78
35 12.15
5 1.74
0 0.00
213 73.96
75 26.04%
31  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
0 0.00
3 6.98
1 2.33
3 6.98
4 9.30
32 74.42
11 25.58%
32  โรงเรียนบ้านหนองหิน 146
6 4.11
6 4.11
10 6.85
6 4.11
7 4.79
111 76.03
35 23.97%
33  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 77
1 1.30
3 3.90
14 18.18
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
34  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 154
10 6.49
9 5.84
16 10.39
1 0.65
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
35  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 95
2 2.11
2 2.11
6 6.32
4 4.21
8 8.42
73 76.84
22 23.16%
36  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 44
2 4.55
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
37  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
38  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 361
17 4.71
21 5.82
32 8.86
6 1.66
5 1.39
280 77.56
81 22.44%
39  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 107
10 9.35
6 5.61
7 6.54
1 0.93
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
40  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 184
13 7.07
16 8.70
8 4.35
4 2.17
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
41  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 90
2 2.22
6 6.67
12 13.33
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
42  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 54
2 3.70
3 5.56
7 12.96
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
43  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 86
3 3.49
1 1.16
0 0.00
3 3.49
12 13.95
67 77.91
19 22.09%
44  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 170
12 7.06
13 7.65
12 7.06
0 0.00
0 0.00
133 78.24
37 21.76%
45  โรงเรียนบ้านดอนรัก 138
11 7.97
4 2.90
7 5.07
4 2.90
4 2.90
108 78.26
30 21.74%
46  โรงเรียนวัดสนามแย้ 244
13 5.33
6 2.46
33 13.52
0 0.00
0 0.00
192 78.69
52 21.31%
47  โรงเรียนบ้านหนองขุย 66
3 4.55
5 7.58
6 9.09
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
48  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 136
10 7.35
2 1.47
15 11.03
1 0.74
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
49  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 124
1 0.81
3 2.42
19 15.32
2 1.61
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
50  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 263
9 3.42
9 3.42
35 13.31
0 0.00
0 0.00
210 79.85
53 20.15%
51  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 95
2 2.11
1 1.05
16 16.84
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
52  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 701
19 2.71
5 0.71
38 5.42
52 7.42
26 3.71
561 80.03
140 19.97%
53  โรงเรียนวัดพังตรุ 143
7 4.90
7 4.90
5 3.50
5 3.50
4 2.80
115 80.42
28 19.58%
54  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 68
5 7.35
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
55  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 89
10 11.24
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
56  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 111
5 4.50
7 6.31
8 7.21
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
57  โรงเรียนบ้านไพรงาม 91
6 6.59
4 4.40
4 4.40
0 0.00
3 3.30
74 81.32
17 18.68%
58  โรงเรียนบ้านตลุง 146
13 8.90
0 0.00
14 9.59
0 0.00
0 0.00
119 81.51
27 18.49%
59  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
60  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 140
4 2.86
8 5.71
12 8.57
1 0.71
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
61  โรงเรียนบ้านเขากรวด 109
4 3.67
1 0.92
14 12.84
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
62  โรงเรียนวัดหนองปลิง 146
9 6.16
6 4.11
10 6.85
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
63  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
64  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 103
4 3.88
2 1.94
9 8.74
2 1.94
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
65  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
1 1.37
4 5.48
61 83.56
12 16.44%
66  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 210
16 7.62
5 2.38
12 5.71
1 0.48
0 0.00
176 83.81
34 16.19%
67  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 151
1 0.66
4 2.65
13 8.61
4 2.65
2 1.32
127 84.11
24 15.89%
68  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 153
6 3.92
7 4.58
10 6.54
1 0.65
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
69  โรงเรียนวัดหนองพลับ 110
0 0.00
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
70  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 98
4 4.08
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
71  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 352
11 3.13
4 1.14
30 8.52
8 2.27
0 0.00
299 84.94
53 15.06%
72  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 108
5 4.63
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
73  โรงเรียนบ้านหนองลาน 157
10 6.37
3 1.91
6 3.82
4 2.55
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
74  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 218
9 4.13
9 4.13
5 2.29
0 0.00
8 3.67
187 85.78
31 14.22%
75  โรงเรียนวัดนาพระยา 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 68
5 7.35
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
77  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 87
3 3.45
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
78  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 72
5 6.94
1 1.39
2 2.78
1 1.39
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
79  โรงเรียนบ้านรางยอม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
80  โรงเรียนบ้านไผ่สี 108
1 0.93
2 1.85
9 8.33
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
81  โรงเรียนวัดหนองโรง 84
0 0.00
1 1.19
8 9.52
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
82  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 209
5 2.39
7 3.35
9 4.31
1 0.48
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
83  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
84  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 81
4 4.94
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
85  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 171
3 1.75
0 0.00
5 2.92
4 2.34
4 2.34
155 90.64
16 9.36%
86  โรงเรียนวัดบ้านทวน 252
8 3.17
10 3.97
2 0.79
3 1.19
0 0.00
229 90.87
23 9.13%
87  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 204
1 0.49
3 1.47
9 4.41
4 1.96
1 0.49
186 91.18
18 8.82%
88  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
89  โรงเรียนบ้านหนองกรด 114
1 0.88
0 0.00
6 5.26
1 0.88
1 0.88
105 92.11
9 7.89%
90  โรงเรียนวัดเบญพาด 313
6 1.92
8 2.56
7 2.24
0 0.00
2 0.64
290 92.65
23 7.35%
91  โรงเรียนวัดหนองลาน 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 151
3 1.99
1 0.66
4 2.65
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
93  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 254
4 1.57
3 1.18
6 2.36
0 0.00
0 0.00
241 94.88
13 5.12%
94  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 144
0 0.00
0 0.00
6 4.17
1 0.69
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
95  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
96  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 214
2 0.93
3 1.40
4 1.87
0 0.00
0 0.00
205 95.79
9 4.21%
97  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 180
2 1.11
2 1.11
3 1.67
0 0.00
0 0.00
173 96.11
7 3.89%
98  โรงเรียนวัดดงสัก 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
99  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
72 98.63
1 1.37%
100  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 317
1 0.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
316 99.68
1 0.32%

 

จำนวนนักเรียน  14,635 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  766 5.23
เตี้ย  452 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,192 8.14
ผอมและเตี้ย  401 2.74
อ้วนและเตี้ย  622 4.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,202 76.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,433 คน


23.46%


Powered By www.thaieducation.net