ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 52
2 3.85
2 3.85
10 19.23
4 7.69
12 23.08
22 42.31
30 57.69%
3  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 400
21 5.25
21 5.25
62 15.50
42 10.50
83 20.75
171 42.75
229 57.25%
4  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 200
44 22.00
18 9.00
23 11.50
12 6.00
12 6.00
91 45.50
109 54.50%
5  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 132
15 11.36
9 6.82
8 6.06
22 16.67
13 9.85
65 49.24
67 50.76%
6  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 687
86 12.52
64 9.32
90 13.10
46 6.70
38 5.53
363 52.84
324 47.16%
7  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 148
6 4.05
8 5.41
24 16.22
12 8.11
17 11.49
81 54.73
67 45.27%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 36
4 11.11
2 5.56
4 11.11
4 11.11
2 5.56
20 55.56
16 44.44%
9  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 77
10 12.99
10 12.99
13 16.88
1 1.30
0 0.00
43 55.84
34 44.16%
10  โรงเรียนบ้านกระเจา 139
14 10.07
19 13.67
18 12.95
9 6.47
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
11  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 184
29 15.76
25 13.59
18 9.78
6 3.26
1 0.54
105 57.07
79 42.93%
12  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 45
3 6.67
3 6.67
12 26.67
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
13  โรงเรียนบ้านดอนสระ 61
4 6.56
0 0.00
8 13.11
4 6.56
8 13.11
37 60.66
24 39.34%
14  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 217
14 6.45
18 8.29
40 18.43
0 0.00
10 4.61
135 62.21
82 37.79%
15  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 144
13 9.03
0 0.00
41 28.47
0 0.00
0 0.00
90 62.50
54 37.50%
16  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 124
11 8.87
6 4.84
12 9.68
9 7.26
6 4.84
80 64.52
44 35.48%
17  โรงเรียนบ้านโคราช 83
3 3.61
9 10.84
15 18.07
1 1.20
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
18  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 83
15 18.07
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
19  โรงเรียนบ้านชายธูป 46
3 6.52
3 6.52
8 17.39
2 4.35
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
20  โรงเรียนบ้านหนองลาน 158
17 10.76
9 5.70
19 12.03
9 5.70
0 0.00
104 65.82
54 34.18%
21  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 155
4 2.58
2 1.29
18 11.61
6 3.87
21 13.55
104 67.10
51 32.90%
22  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 676
36 5.33
25 3.70
34 5.03
61 9.02
60 8.88
460 68.05
216 31.95%
23  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
8 8.70
6 6.52
63 68.48
29 31.52%
24  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 132
25 18.94
3 2.27
12 9.09
0 0.00
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
25  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 86
5 5.81
3 3.49
13 15.12
0 0.00
5 5.81
60 69.77
26 30.23%
26  โรงเรียนบ้านวังรัก 53
4 7.55
5 9.43
7 13.21
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
27  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 361
21 5.82
25 6.93
41 11.36
10 2.77
10 2.77
254 70.36
107 29.64%
28  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
0 0.00
3 4.84
7 11.29
8 12.90
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
29  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 169
13 7.69
16 9.47
20 11.83
0 0.00
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
30  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 169
13 7.69
13 7.69
20 11.83
3 1.78
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
31  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 107
12 11.21
6 5.61
11 10.28
2 1.87
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
32  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 288
28 9.72
8 2.78
40 13.89
5 1.74
0 0.00
207 71.88
81 28.13%
33  โรงเรียนบ้านซ่อง 125
23 18.40
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
34  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 133
10 7.52
3 2.26
9 6.77
6 4.51
8 6.02
97 72.93
36 27.07%
35  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 97
4 4.12
4 4.12
3 3.09
8 8.25
7 7.22
71 73.20
26 26.80%
36  โรงเรียนวัดหนองปลิง 146
10 6.85
5 3.42
24 16.44
0 0.00
0 0.00
107 73.29
39 26.71%
37  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
1 2.33
3 6.98
0 0.00
4 9.30
3 6.98
32 74.42
11 25.58%
38  โรงเรียนบ้านดอนรัก 138
12 8.70
5 3.62
8 5.80
5 3.62
5 3.62
103 74.64
35 25.36%
39  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 136
12 8.82
3 2.21
17 12.50
1 0.74
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
40  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 124
4 3.23
4 3.23
18 14.52
4 3.23
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
41  โรงเรียนบ้านไพรงาม 88
8 9.09
5 5.68
5 5.68
0 0.00
3 3.41
67 76.14
21 23.86%
42  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 154
10 6.49
9 5.84
16 10.39
1 0.65
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
43  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 90
3 3.33
6 6.67
12 13.33
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
44  โรงเรียนบ้านหนองหิน 146
4 2.74
6 4.11
11 7.53
5 3.42
7 4.79
113 77.40
33 22.60%
45  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
46  โรงเรียนบ้านพนมนาง 81
5 6.17
3 3.70
2 2.47
0 0.00
8 9.88
63 77.78
18 22.22%
47  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 55
3 5.45
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
48  โรงเรียนบ้านหนองขุย 66
3 4.55
5 7.58
6 9.09
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
49  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 86
10 11.63
1 1.16
7 8.14
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
50  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 212
13 6.13
15 7.08
14 6.60
2 0.94
0 0.00
168 79.25
44 20.75%
51  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 111
6 5.41
7 6.31
9 8.11
1 0.90
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
52  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 214
4 1.87
14 6.54
23 10.75
3 1.40
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
53  โรงเรียนบ้านตลุง 146
15 10.27
0 0.00
15 10.27
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
54  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 69
6 8.70
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
55  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 94
2 2.13
1 1.06
16 17.02
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
56  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 712
19 2.67
5 0.70
38 5.34
52 7.30
26 3.65
572 80.34
140 19.66%
57  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 87
0 0.00
1 1.15
8 9.20
0 0.00
8 9.20
70 80.46
17 19.54%
58  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
59  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 71
6 8.45
3 4.23
2 2.82
2 2.82
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
60  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 262
13 4.96
8 3.05
26 9.92
0 0.00
0 0.00
215 82.06
47 17.94%
61  โรงเรียนบ้านเขากรวด 109
5 4.59
2 1.83
12 11.01
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
62  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 77
6 7.79
3 3.90
3 3.90
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
63  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 158
16 10.13
3 1.90
7 4.43
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
64  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
1 1.37
4 5.48
61 83.56
12 16.44%
65  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 153
6 3.92
7 4.58
11 7.19
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
66  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 151
1 0.66
4 2.65
13 8.61
4 2.65
2 1.32
127 84.11
24 15.89%
67  โรงเรียนวัดสนามแย้ 241
12 4.98
9 3.73
17 7.05
0 0.00
0 0.00
203 84.23
38 15.77%
68  โรงเรียนบ้านไผ่สี 108
2 1.85
6 5.56
8 7.41
0 0.00
1 0.93
91 84.26
17 15.74%
69  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
70  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 103
4 3.88
2 1.94
8 7.77
2 1.94
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
71  โรงเรียนวัดหนองพลับ 110
0 0.00
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
72  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 98
4 4.08
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
73  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 204
3 1.47
5 2.45
12 5.88
6 2.94
5 2.45
173 84.80
31 15.20%
74  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 352
11 3.13
4 1.14
30 8.52
8 2.27
0 0.00
299 84.94
53 15.06%
75  โรงเรียนวัดบ้านทวน 252
12 4.76
10 3.97
11 4.37
3 1.19
0 0.00
216 85.71
36 14.29%
76  โรงเรียนวัดหนองโรง 84
0 0.00
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
77  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 140
0 0.00
2 1.43
18 12.86
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
78  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 68
5 7.35
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
79  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 108
5 4.63
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
80  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 87
3 3.45
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
81  โรงเรียนวัดนาพระยา 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
82  โรงเรียนบ้านรางยอม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
83  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 209
5 2.39
7 3.35
9 4.31
1 0.48
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
84  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 172
3 1.74
0 0.00
5 2.91
5 2.91
5 2.91
154 89.53
18 10.47%
85  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 81
4 4.94
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
86  โรงเรียนวัดหนองลาน 84
2 2.38
1 1.19
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
87  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 117
1 0.85
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
88  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 106
2 1.89
2 1.89
5 4.72
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
89  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
3 4.05
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
90  โรงเรียนวัดเบญพาด 313
7 2.24
8 2.56
6 1.92
0 0.00
3 0.96
289 92.33
24 7.67%
91  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 254
5 1.97
3 1.18
6 2.36
0 0.00
0 0.00
240 94.49
14 5.51%
92  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
1 0.78
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 151
3 1.99
1 0.66
4 2.65
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
94  โรงเรียนบ้านหนองกรด 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
95  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
96  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 180
2 1.11
2 1.11
4 2.22
0 0.00
0 0.00
172 95.56
8 4.44%
97  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 317
2 0.63
2 0.63
1 0.32
1 0.32
2 0.63
309 97.48
8 2.52%
98  โรงเรียนวัดดงสัก 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
99  โรงเรียนบ้านหนองจอก 148
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนวัดพังตรุ 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,636 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  836 5.71
เตี้ย  554 3.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,280 8.75
ผอมและเตี้ย  426 2.91
อ้วนและเตี้ย  402 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,138 76.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,498 คน


23.90%


Powered By www.thaieducation.net