ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 141 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าลาน 112
33 29.46
22 19.64
49 43.75
3 2.68
5 4.46
0 0.00
112 100.00%
2  โรงเรียนบ้านผาหมอน 34
2 5.88
0 0.00
14 41.18
18 52.94
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 74
15 20.27
13 17.57
20 27.03
15 20.27
11 14.86
0 0.00
74 100.00%
4  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 5
2 40.00
2 40.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 833
121 14.53
96 11.52
125 15.01
217 26.05
221 26.53
53 6.36
780 93.64%
6  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 61
13 21.31
10 16.39
6 9.84
16 26.23
10 16.39
6 9.84
55 90.16%
7  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 137
20 14.60
49 35.77
18 13.14
9 6.57
5 3.65
36 26.28
101 73.72%
8  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 70
7 10.00
18 25.71
15 21.43
7 10.00
3 4.29
20 28.57
50 71.43%
9  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 35
6 17.14
5 14.29
4 11.43
3 8.57
6 17.14
11 31.43
24 68.57%
10  โรงเรียนบ้านห้วยบง 70
2 2.86
9 12.86
11 15.71
10 14.29
13 18.57
25 35.71
45 64.29%
11  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 168
5 2.98
20 11.90
22 13.10
25 14.88
30 17.86
66 39.29
102 60.71%
12  โรงเรียนสันทรายหลวง 546
89 16.30
64 11.72
108 19.78
34 6.23
33 6.04
218 39.93
328 60.07%
13  โรงเรียนบ้านบวกเปา 118
60 50.85
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
53 44.92
65 55.08%
14  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 79
6 7.59
6 7.59
18 22.78
8 10.13
5 6.33
36 45.57
43 54.43%
15  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 137
17 12.41
11 8.03
3 2.19
28 20.44
12 8.76
66 48.18
71 51.82%
16  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 79
16 20.25
8 10.13
5 6.33
6 7.59
5 6.33
39 49.37
40 50.63%
17  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
3 25.00
1 8.33
6 50.00
6 50.00%
18  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 192
14 7.29
15 7.81
16 8.33
19 9.90
25 13.02
103 53.65
89 46.35%
19  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 117
14 11.97
13 11.11
13 11.11
13 11.11
0 0.00
64 54.70
53 45.30%
20  โรงเรียนวัดหนองออน 63
8 12.70
8 12.70
4 6.35
8 12.70
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
21  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 114
7 6.14
8 7.02
11 9.65
9 7.89
15 13.16
64 56.14
50 43.86%
22  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 246
24 9.76
21 8.54
25 10.16
27 10.98
10 4.07
139 56.50
107 43.50%
23  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 550
50 9.09
39 7.09
89 16.18
25 4.55
32 5.82
315 57.27
235 42.73%
24  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 206
47 22.82
18 8.74
16 7.77
7 3.40
0 0.00
118 57.28
88 42.72%
25  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 19
5 26.32
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
26  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 103
14 13.59
14 13.59
6 5.83
9 8.74
0 0.00
60 58.25
43 41.75%
27  โรงเรียนบ้านช้างใน 52
5 9.62
4 7.69
6 11.54
3 5.77
3 5.77
31 59.62
21 40.38%
28  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
3 20.00
9 60.00
6 40.00%
29  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 213
19 8.92
18 8.45
25 11.74
13 6.10
9 4.23
129 60.56
84 39.44%
30  โรงเรียนวัดแม่กะ 128
9 7.03
8 6.25
25 19.53
8 6.25
0 0.00
78 60.94
50 39.06%
31  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 103
15 14.56
4 3.88
19 18.45
1 0.97
1 0.97
63 61.17
40 38.83%
32  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 114
9 7.89
8 7.02
10 8.77
8 7.02
8 7.02
71 62.28
43 37.72%
33  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 169
13 7.69
28 16.57
15 8.88
6 3.55
1 0.59
106 62.72
63 37.28%
34  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 121
12 9.92
10 8.26
15 12.40
6 4.96
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
35  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 798
36 4.51
8 1.00
116 14.54
44 5.51
66 8.27
528 66.17
270 33.83%
36  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 126
2 1.59
8 6.35
16 12.70
6 4.76
10 7.94
84 66.67
42 33.33%
37  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 136
8 5.88
8 5.88
29 21.32
0 0.00
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
38  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 94
1 1.06
6 6.38
14 14.89
3 3.19
7 7.45
63 67.02
31 32.98%
39  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 119
4 3.36
5 4.20
21 17.65
3 2.52
6 5.04
80 67.23
39 32.77%
40  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 184
0 0.00
37 20.11
3 1.63
9 4.89
10 5.43
125 67.93
59 32.07%
41  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 142
24 16.90
7 4.93
14 9.86
0 0.00
0 0.00
97 68.31
45 31.69%
42  โรงเรียนบ้านปางไฮ 80
3 3.75
17 21.25
4 5.00
1 1.25
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
43  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 164
14 8.54
9 5.49
22 13.41
5 3.05
1 0.61
113 68.90
51 31.10%
44  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 65
5 7.69
2 3.08
6 9.23
2 3.08
5 7.69
45 69.23
20 30.77%
45  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 49
3 6.12
2 4.08
8 16.33
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
46  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 140
4 2.86
2 1.43
23 16.43
7 5.00
6 4.29
98 70.00
42 30.00%
47  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 55
7 12.73
0 0.00
8 14.55
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
48  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 55
0 0.00
4 7.27
12 21.82
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
49  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 76
8 10.53
4 5.26
5 6.58
3 3.95
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
50  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 87
6 6.90
1 1.15
11 12.64
7 8.05
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
51  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 223
17 7.62
13 5.83
32 14.35
0 0.00
0 0.00
161 72.20
62 27.80%
52  โรงเรียนบ้านแม่แต 54
6 11.11
5 9.26
0 0.00
0 0.00
4 7.41
39 72.22
15 27.78%
53  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 205
5 2.44
21 10.24
30 14.63
0 0.00
0 0.00
149 72.68
56 27.32%
54  โรงเรียนบ้านใหม่ 48
3 6.25
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
55  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 218
17 7.80
18 8.26
18 8.26
2 0.92
3 1.38
160 73.39
58 26.61%
56  โรงเรียนวัดแม่เลย 49
3 6.12
1 2.04
7 14.29
2 4.08
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
57  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 23
1 4.35
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
58  โรงเรียนบ้านต้นรุง 146
14 9.59
12 8.22
8 5.48
4 2.74
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
59  โรงเรียนบ้านหนองปิด 81
0 0.00
8 9.88
13 16.05
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
60  โรงเรียนบ้านศรีงาม 91
10 10.99
2 2.20
9 9.89
2 2.20
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
61  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 16
0 0.00
0 0.00
3 18.75
1 6.25
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
62  โรงเรียนวัดอมลอง 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
63  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 131
11 8.40
12 9.16
3 2.29
5 3.82
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
64  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 651
47 7.22
19 2.92
88 13.52
0 0.00
0 0.00
497 76.34
154 23.66%
65  โรงเรียนบ้านเอียก 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
66  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 122
0 0.00
10 8.20
18 14.75
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
67  โรงเรียนบ้านต้นขาม 53
2 3.77
4 7.55
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 72
5 6.94
2 2.78
2 2.78
5 6.94
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
69  โรงเรียนบ้านริมใต้ 871
45 5.17
23 2.64
75 8.61
22 2.53
23 2.64
683 78.42
188 21.58%
70  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 245
15 6.12
21 8.57
16 6.53
0 0.00
0 0.00
193 78.78
52 21.22%
71  โรงเรียนบ้านแม่เลา 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 21.05
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
72  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 151
5 3.31
10 6.62
6 3.97
4 2.65
5 3.31
121 80.13
30 19.87%
73  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 137
7 5.11
6 4.38
9 6.57
5 3.65
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
74  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 112
6 5.36
5 4.46
4 3.57
4 3.57
3 2.68
90 80.36
22 19.64%
75  โรงเรียนบ้านพระนอน 227
9 3.96
9 3.96
16 7.05
9 3.96
1 0.44
183 80.62
44 19.38%
76  โรงเรียนบ้านหลักปัน 209
6 2.87
7 3.35
17 8.13
6 2.87
4 1.91
169 80.86
40 19.14%
77  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 163
4 2.45
9 5.52
18 11.04
0 0.00
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
78  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 133
9 6.77
6 4.51
3 2.26
5 3.76
2 1.50
108 81.20
25 18.80%
79  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 241
8 3.32
10 4.15
27 11.20
0 0.00
0 0.00
196 81.33
45 18.67%
80  โรงเรียนวัดทรายมูล 130
8 6.15
5 3.85
3 2.31
5 3.85
3 2.31
106 81.54
24 18.46%
81  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 190
12 6.32
0 0.00
23 12.11
0 0.00
0 0.00
155 81.58
35 18.42%
82  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 66
5 7.58
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
83  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 28
0 0.00
4 14.29
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
84  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 87
3 3.45
2 2.30
10 11.49
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
85  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 94
4 4.26
1 1.06
6 6.38
2 2.13
3 3.19
78 82.98
16 17.02%
86  โรงเรียนบ้านแม่สา 218
9 4.13
5 2.29
23 10.55
0 0.00
0 0.00
181 83.03
37 16.97%
87  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 71
9 12.68
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
88  โรงเรียนวัดท่าข้าม 110
5 4.55
1 0.91
9 8.18
2 1.82
1 0.91
92 83.64
18 16.36%
89  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.38
14 10.77
109 83.85
21 16.15%
90  โรงเรียนบ้านปางขุม 81
4 4.94
3 3.70
2 2.47
4 4.94
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
91  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 257
9 3.50
17 6.61
14 5.45
0 0.00
0 0.00
217 84.44
40 15.56%
92  โรงเรียนพร้าวบูรพา 110
7 6.36
0 0.00
0 0.00
10 9.09
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
93  โรงเรียนบ้านป่าบง 157
8 5.10
2 1.27
13 8.28
1 0.64
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
94  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 151
6 3.97
2 1.32
9 5.96
5 3.31
1 0.66
128 84.77
23 15.23%
95  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 86
5 5.81
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
96  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 53
2 3.77
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
97  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
98  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 54
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
99  โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
100  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 288
6 2.08
0 0.00
36 12.50
0 0.00
0 0.00
246 85.42
42 14.58%
101  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 208
6 2.88
6 2.88
7 3.37
4 1.92
7 3.37
178 85.58
30 14.42%
102  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
103  โรงเรียนภูดินวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
104  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 101
3 2.97
4 3.96
5 4.95
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
105  โรงเรียนบ้านสันกลาง 94
5 5.32
4 4.26
2 2.13
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
106  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 112
5 4.46
5 4.46
0 0.00
5 4.46
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
107  โรงเรียนวัดปางเติม 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
108  โรงเรียนบ้านหลวง 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
109  โรงเรียนบ้านสันศรี 58
0 0.00
1 1.72
1 1.72
0 0.00
5 8.62
51 87.93
7 12.07%
110  โรงเรียนบ้านผึ้ง 150
0 0.00
0 0.00
18 12.00
0 0.00
0 0.00
132 88.00
18 12.00%
111  โรงเรียนวัดนาเม็ง 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
112  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 79
2 2.53
3 3.80
3 3.80
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
113  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.77
47 90.38
5 9.62%
115  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 73
1 1.37
1 1.37
3 4.11
1 1.37
1 1.37
66 90.41
7 9.59%
116  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 620
22 3.55
18 2.90
9 1.45
5 0.81
1 0.16
565 91.13
55 8.87%
117  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
118  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 280
6 2.14
3 1.07
8 2.86
3 1.07
3 1.07
257 91.79
23 8.21%
119  โรงเรียนบ้านสันป่าตอง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
120  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 233
3 1.29
7 3.00
2 0.86
0 0.00
3 1.29
218 93.56
15 6.44%
122  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 126
8 6.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
124  โรงเรียนบ้านแม่แว 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
125  โรงเรียนบ้านกองแหะ 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
126  โรงเรียนประดู่วิทยา 114
0 0.00
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
127  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 405
6 1.48
11 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
388 95.80
17 4.20%
128  โรงเรียนบ้านโปง 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
1 0.81
2 1.61
119 95.97
5 4.03%
129  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 123
0 0.00
0 0.00
2 1.63
1 0.81
1 0.81
119 96.75
4 3.25%
130  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
131  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.27
0 0.00
172 97.73
4 2.27%
132  โรงเรียนวัดสันคะยอม 113
0 0.00
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
112 99.12
1 0.88%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านน้ำริน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านปง 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านสันปง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านแม่แมม 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านโป่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,939 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,245 6.57
เตี้ย  1,019 5.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,765 9.32
ผอมและเตี้ย  810 4.28
อ้วนและเตี้ย  677 3.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,423 70.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,516 คน


29.13%


Powered By www.thaieducation.net