ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 130 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.53
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 135
28 20.74
13 9.63
21 15.56
9 6.67
13 9.63
51 37.78
84 62.22%
2  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 336
63 18.75
36 10.71
18 5.36
24 7.14
58 17.26
137 40.77
199 59.23%
3  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 57
13 22.81
4 7.02
10 17.54
0 0.00
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
4  โรงเรียนบ้านวังสารภี 178
15 8.43
27 15.17
20 11.24
13 7.30
8 4.49
95 53.37
83 46.63%
5  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 658
40 6.08
36 5.47
72 10.94
76 11.55
75 11.40
359 54.56
299 45.44%
6  โรงเรียนวัดลําสำรอง 105
20 19.05
13 12.38
2 1.90
2 1.90
8 7.62
60 57.14
45 42.86%
7  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 345
59 17.10
64 18.55
6 1.74
0 0.00
17 4.93
199 57.68
146 42.32%
8  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 821
112 13.64
27 3.29
91 11.08
60 7.31
49 5.97
482 58.71
339 41.29%
9  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 84
15 17.86
2 2.38
9 10.71
6 7.14
2 2.38
50 59.52
34 40.48%
10  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 631
83 13.15
11 1.74
126 19.97
6 0.95
0 0.00
405 64.18
226 35.82%
11  โรงเรียนวัดเขาน้อย 137
12 8.76
10 7.30
9 6.57
9 6.57
9 6.57
88 64.23
49 35.77%
12  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1846
78 4.23
44 2.38
246 13.33
126 6.83
166 8.99
1186 64.25
660 35.75%
13  โรงเรียนบ้านหัวหิน 171
13 7.60
10 5.85
13 7.60
20 11.70
3 1.75
112 65.50
59 34.50%
14  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 35
5 14.29
4 11.43
3 8.57
0 0.00
0 0.00
23 65.71
12 34.29%
15  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 308
33 10.71
30 9.74
40 12.99
1 0.32
0 0.00
204 66.23
104 33.77%
16  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 127
4 3.15
16 12.60
19 14.96
3 2.36
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
17  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 137
6 4.38
8 5.84
20 14.60
11 8.03
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
18  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 145
12 8.28
11 7.59
15 10.34
7 4.83
2 1.38
98 67.59
47 32.41%
19  โรงเรียนบ้านหนองหิน 53
8 15.09
2 3.77
5 9.43
1 1.89
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
20  โรงเรียนวัดหนองตะโก 149
9 6.04
8 5.37
22 14.77
7 4.70
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
21  โรงเรียนบ้านหินแด้น 163
6 3.68
9 5.52
31 19.02
2 1.23
2 1.23
113 69.33
50 30.67%
22  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 98
12 12.24
7 7.14
9 9.18
2 2.04
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
23  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 53
7 13.21
0 0.00
7 13.21
0 0.00
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
24  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 186
19 10.22
6 3.23
22 11.83
2 1.08
7 3.76
130 69.89
56 30.11%
25  โรงเรียนบ้านดอนคราม 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
26  โรงเรียนบ้านกลอนโด 64
8 12.50
2 3.13
6 9.38
2 3.13
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
27  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 105
7 6.67
7 6.67
13 12.38
2 1.90
1 0.95
75 71.43
30 28.57%
28  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 202
21 10.40
6 2.97
9 4.46
18 8.91
3 1.49
145 71.78
57 28.22%
29  โรงเรียนบ้านหนองโสน 95
8 8.42
3 3.16
6 6.32
3 3.16
6 6.32
69 72.63
26 27.37%
30  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 237
22 9.28
17 7.17
25 10.55
0 0.00
0 0.00
173 73.00
64 27.00%
31  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 126
12 9.52
9 7.14
10 7.94
2 1.59
1 0.79
92 73.02
34 26.98%
32  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 90
6 6.67
6 6.67
10 11.11
1 1.11
1 1.11
66 73.33
24 26.67%
33  โรงเรียนบ้านโป่งโก 105
8 7.62
7 6.67
8 7.62
5 4.76
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 142
8 5.63
14 9.86
13 9.15
1 0.70
1 0.70
105 73.94
37 26.06%
35  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 47
1 2.13
4 8.51
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
36  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 183
12 6.56
14 7.65
16 8.74
4 2.19
0 0.00
137 74.86
46 25.14%
37  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 28
3 10.71
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
38  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 180
9 5.00
2 1.11
25 13.89
8 4.44
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
39  โรงเรียนบ้านรางจิก 82
3 3.66
5 6.10
7 8.54
0 0.00
5 6.10
62 75.61
20 24.39%
40  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 276
28 10.14
6 2.17
25 9.06
8 2.90
0 0.00
209 75.72
67 24.28%
41  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 220
8 3.64
14 6.36
28 12.73
0 0.00
1 0.45
169 76.82
51 23.18%
42  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 74
5 6.76
5 6.76
7 9.46
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
43  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 114
6 5.26
8 7.02
10 8.77
1 0.88
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
44  โรงเรียนตลาดสํารอง 196
10 5.10
7 3.57
27 13.78
0 0.00
0 0.00
152 77.55
44 22.45%
45  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 144
13 9.03
0 0.00
19 13.19
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 133
8 6.02
1 0.75
5 3.76
8 6.02
7 5.26
104 78.20
29 21.80%
47  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 155
7 4.52
5 3.23
18 11.61
1 0.65
2 1.29
122 78.71
33 21.29%
48  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 114
10 8.77
0 0.00
14 12.28
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
49  โรงเรียนวัดวังศาลา 197
9 4.57
3 1.52
21 10.66
3 1.52
5 2.54
156 79.19
41 20.81%
50  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 199
11 5.53
7 3.52
10 5.03
6 3.02
7 3.52
158 79.40
41 20.60%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 83
0 0.00
6 7.23
9 10.84
2 2.41
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
52  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 171
6 3.51
5 2.92
17 9.94
7 4.09
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
53  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
54  โรงเรียนวัดบ้านยาง 113
2 1.77
5 4.42
16 14.16
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
55  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 64
4 6.25
1 1.56
6 9.38
0 0.00
2 3.13
51 79.69
13 20.31%
56  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 69
2 2.90
3 4.35
8 11.59
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
57  โรงเรียนบ้านทับศิลา 41
3 7.32
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
58  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 108
8 7.41
1 0.93
12 11.11
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
59  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 124
2 1.61
6 4.84
16 12.90
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
60  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 176
7 3.98
4 2.27
17 9.66
4 2.27
1 0.57
143 81.25
33 18.75%
61  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 92
3 3.26
5 5.43
9 9.78
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
62  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 65
4 6.15
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
63  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 271
10 3.69
8 2.95
31 11.44
0 0.00
0 0.00
222 81.92
49 18.08%
64  โรงเรียนบ้านวังลาน 189
6 3.17
3 1.59
24 12.70
1 0.53
0 0.00
155 82.01
34 17.99%
65  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 174
16 9.20
5 2.87
10 5.75
0 0.00
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
66  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 180
10 5.56
9 5.00
12 6.67
1 0.56
0 0.00
148 82.22
32 17.78%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 154
4 2.60
10 6.49
13 8.44
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
68  โรงเรียนบ้านดงยาง 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
69  โรงเรียนบ้านท่าหวี 80
3 3.75
0 0.00
10 12.50
1 1.25
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
70  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 63
2 3.17
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
71  โรงเรียนบ้านหัวนา 150
3 2.00
4 2.67
13 8.67
6 4.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
72  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 93
5 5.38
5 5.38
3 3.23
1 1.08
2 2.15
77 82.80
16 17.20%
73  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 77
0 0.00
2 2.60
9 11.69
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
74  โรงเรียนวัดอินทาราม 233
6 2.58
9 3.86
12 5.15
10 4.29
2 0.86
194 83.26
39 16.74%
75  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
76  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 393
16 4.07
8 2.04
40 10.18
0 0.00
0 0.00
329 83.72
64 16.28%
77  โรงเรียนวัดยางเกาะ 118
3 2.54
4 3.39
12 10.17
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
78  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 106
7 6.60
3 2.83
2 1.89
4 3.77
1 0.94
89 83.96
17 16.04%
79  โรงเรียนบ้านดงเสลา 144
10 6.94
6 4.17
7 4.86
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
80  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 126
5 3.97
0 0.00
11 8.73
0 0.00
4 3.17
106 84.13
20 15.87%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 303
15 4.95
3 0.99
15 4.95
15 4.95
0 0.00
255 84.16
48 15.84%
82  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 140
4 2.86
2 1.43
10 7.14
6 4.29
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
83  โรงเรียนวัดหนองเสือ 185
2 1.08
0 0.00
25 13.51
1 0.54
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
84  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 192
3 1.56
7 3.65
19 9.90
0 0.00
0 0.00
163 84.90
29 15.10%
85  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 114
2 1.75
6 5.26
7 6.14
2 1.75
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
86  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 81
4 4.94
6 7.41
1 1.23
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
87  โรงเรียนวัดท่าล้อ 130
7 5.38
3 2.31
7 5.38
1 0.77
1 0.77
111 85.38
19 14.62%
88  โรงเรียนบ้านถ้ำ 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
89  โรงเรียนบ้านวังด้ง 169
1 0.59
7 4.14
14 8.28
2 1.18
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 148
6 4.05
6 4.05
3 2.03
6 4.05
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
91  โรงเรียนวัดหนองบัว 113
8 7.08
1 0.88
5 4.42
1 0.88
1 0.88
97 85.84
16 14.16%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 68
0 0.00
2 2.94
3 4.41
4 5.88
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
93  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 63
0 0.00
1 1.59
6 9.52
0 0.00
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 88
3 3.41
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
95  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 139
8 5.76
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
96  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 148
2 1.35
4 2.70
11 7.43
1 0.68
0 0.00
130 87.84
18 12.16%
97  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 217
7 3.23
5 2.30
8 3.69
5 2.30
0 0.00
192 88.48
25 11.52%
98  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
4 6.35
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
99  โรงเรียนวัดชุกพี้ 69
3 4.35
0 0.00
3 4.35
0 0.00
1 1.45
62 89.86
7 10.14%
100  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
101  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 71
4 5.63
0 0.00
2 2.82
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
102  โรงเรียนบ้านจันอุย 92
6 6.52
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
103  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 64
1 1.56
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
104  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
105  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 158
5 3.16
0 0.00
8 5.06
0 0.00
0 0.00
145 91.77
13 8.23%
106  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 98
0 0.00
0 0.00
6 6.12
2 2.04
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
107  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
108  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 181
1 0.55
5 2.76
7 3.87
0 0.00
0 0.00
168 92.82
13 7.18%
109  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 99
0 0.00
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
110  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
2 2.27
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
112  โรงเรียนบ้านเขาปูน 59
1 1.69
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
113  โรงเรียนวัดม่วงชุม 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
114  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
115  โรงเรียนบ้านท่าพุ 159
3 1.89
2 1.26
3 1.89
1 0.63
0 0.00
150 94.34
9 5.66%
116  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 130
3 2.31
0 0.00
3 2.31
1 0.77
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
117  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
1 1.30
1 1.30
73 94.81
4 5.19%
118  โรงเรียนบ้านองหลุ 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
119  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 290
7 2.41
0 0.00
4 1.38
1 0.34
2 0.69
276 95.17
14 4.83%
120  โรงเรียนบ้านนาสวน 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
121  โรงเรียนบ้านองสิต 121
3 2.48
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
122  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
123  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 154
3 1.95
0 0.00
2 1.30
0 0.00
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
124  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 106
1 0.94
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
125  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 102
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
126  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองหอย 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านเนินไพร 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,767 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,198 6.06
เตี้ย  734 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,781 9.01
ผอมและเตี้ย  561 2.84
อ้วนและเตี้ย  484 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,009 75.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,758 คน


24.07%


Powered By www.thaieducation.net