ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 348
89 25.57
71 20.40
7 2.01
41 11.78
6 1.72
134 38.51
214 61.49%
2  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 334
57 17.07
30 8.98
51 15.27
21 6.29
18 5.39
157 47.01
177 52.99%
3  โรงเรียนบ้านดอนคราม 20
4 20.00
0 0.00
6 30.00
0 0.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
4  โรงเรียนบ้านวังสารภี 174
15 8.62
27 15.52
20 11.49
13 7.47
7 4.02
92 52.87
82 47.13%
5  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 679
45 6.63
33 4.86
76 11.19
78 11.49
78 11.49
369 54.34
310 45.66%
6  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 182
18 9.89
16 8.79
15 8.24
16 8.79
17 9.34
100 54.95
82 45.05%
7  โรงเรียนบ้านวังลาน 188
26 13.83
23 12.23
26 13.83
5 2.66
1 0.53
107 56.91
81 43.09%
8  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 143
23 16.08
18 12.59
6 4.20
11 7.69
1 0.70
84 58.74
59 41.26%
9  โรงเรียนวัดลําสำรอง 103
12 11.65
14 13.59
13 12.62
2 1.94
0 0.00
62 60.19
41 39.81%
10  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 139
8 5.76
9 6.47
22 15.83
12 8.63
0 0.00
88 63.31
51 36.69%
11  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 90
11 12.22
8 8.89
13 14.44
1 1.11
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
12  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 52
10 19.23
0 0.00
7 13.46
0 0.00
2 3.85
33 63.46
19 36.54%
13  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1859
81 4.36
48 2.58
249 13.39
129 6.94
169 9.09
1183 63.64
676 36.36%
14  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 97
14 14.43
8 8.25
10 10.31
3 3.09
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
15  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 84
12 14.29
2 2.38
15 17.86
1 1.19
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
16  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 174
20 11.49
17 9.77
15 8.62
10 5.75
0 0.00
112 64.37
62 35.63%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 142
21 14.79
14 9.86
12 8.45
3 2.11
0 0.00
92 64.79
50 35.21%
18  โรงเรียนบ้านหนองหิน 54
6 11.11
5 9.26
5 9.26
1 1.85
2 3.70
35 64.81
19 35.19%
19  โรงเรียนวัดหนองตะโก 150
13 8.67
15 10.00
17 11.33
6 4.00
1 0.67
98 65.33
52 34.67%
20  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 128
17 13.28
2 1.56
12 9.38
5 3.91
8 6.25
84 65.63
44 34.38%
21  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 137
21 15.33
10 7.30
11 8.03
5 3.65
0 0.00
90 65.69
47 34.31%
22  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 91
3 3.30
5 5.49
9 9.89
4 4.40
9 9.89
61 67.03
30 32.97%
23  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 63
3 4.76
1 1.59
6 9.52
4 6.35
6 9.52
43 68.25
20 31.75%
24  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 79
11 13.92
0 0.00
14 17.72
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
25  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 70
3 4.29
2 2.86
12 17.14
5 7.14
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 301
48 15.95
3 1.00
42 13.95
0 0.00
0 0.00
208 69.10
93 30.90%
27  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 146
9 6.16
11 7.53
13 8.90
4 2.74
7 4.79
102 69.86
44 30.14%
28  โรงเรียนบ้านหินแด้น 166
6 3.61
9 5.42
31 18.67
2 1.20
2 1.20
116 69.88
50 30.12%
29  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 311
43 13.83
0 0.00
44 14.15
5 1.61
1 0.32
218 70.10
93 29.90%
30  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 47
0 0.00
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
31  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 169
7 4.14
3 1.78
14 8.28
10 5.92
16 9.47
119 70.41
50 29.59%
32  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 203
23 11.33
6 2.96
9 4.43
18 8.87
3 1.48
144 70.94
59 29.06%
33  โรงเรียนบ้านกลอนโด 62
14 22.58
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
34  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 53
7 13.21
0 0.00
6 11.32
0 0.00
2 3.77
38 71.70
15 28.30%
35  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 805
87 10.81
12 1.49
54 6.71
45 5.59
28 3.48
579 71.93
226 28.07%
36  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 180
8 4.44
20 11.11
17 9.44
5 2.78
0 0.00
130 72.22
50 27.78%
37  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 29
2 6.90
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
38  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 237
22 9.28
17 7.17
25 10.55
0 0.00
0 0.00
173 73.00
64 27.00%
39  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 76
7 9.21
5 6.58
8 10.53
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
40  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 624
80 12.82
18 2.88
62 9.94
3 0.48
1 0.16
460 73.72
164 26.28%
41  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 220
20 9.09
11 5.00
26 11.82
0 0.00
0 0.00
163 74.09
57 25.91%
42  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 106
13 12.26
8 7.55
3 2.83
1 0.94
2 1.89
79 74.53
27 25.47%
43  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 79
12 15.19
2 2.53
1 1.27
4 5.06
1 1.27
59 74.68
20 25.32%
44  โรงเรียนตลาดสํารอง 194
13 6.70
7 3.61
29 14.95
0 0.00
0 0.00
145 74.74
49 25.26%
45  โรงเรียนบ้านหัวหิน 171
0 0.00
30 17.54
12 7.02
0 0.00
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
46  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 114
7 6.14
8 7.02
11 9.65
1 0.88
1 0.88
86 75.44
28 24.56%
47  โรงเรียนวัดเขาน้อย 136
9 6.62
7 5.15
14 10.29
3 2.21
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
48  โรงเรียนบ้านถ้ำ 66
2 3.03
3 4.55
9 13.64
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
49  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 134
5 3.73
0 0.00
10 7.46
6 4.48
11 8.21
102 76.12
32 23.88%
50  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 155
10 6.45
5 3.23
18 11.61
2 1.29
2 1.29
118 76.13
37 23.87%
51  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 106
14 13.21
1 0.94
10 9.43
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
52  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 140
15 10.71
1 0.71
11 7.86
5 3.57
1 0.71
107 76.43
33 23.57%
53  โรงเรียนวัดบ้านยาง 115
1 0.87
6 5.22
19 16.52
1 0.87
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
54  โรงเรียนบ้านดงยาง 39
3 7.69
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
55  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 35
5 14.29
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 178
9 5.06
17 9.55
14 7.87
0 0.00
0 0.00
138 77.53
40 22.47%
57  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 59
4 6.78
1 1.69
6 10.17
0 0.00
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
58  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 201
13 6.47
8 3.98
10 4.98
6 2.99
7 3.48
157 78.11
44 21.89%
59  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 124
3 2.42
7 5.65
17 13.71
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
60  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 269
17 6.32
9 3.35
32 11.90
0 0.00
0 0.00
211 78.44
58 21.56%
61  โรงเรียนวัดวังศาลา 198
9 4.55
3 1.52
21 10.61
3 1.52
5 2.53
157 79.29
41 20.71%
62  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
63  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 275
25 9.09
10 3.64
18 6.55
3 1.09
0 0.00
219 79.64
56 20.36%
64  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 63
2 3.17
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
65  โรงเรียนบ้านหัวนา 139
3 2.16
4 2.88
13 9.35
6 4.32
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 150
4 2.67
11 7.33
13 8.67
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
67  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 193
3 1.55
7 3.63
24 12.44
2 1.04
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
68  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 296
13 4.39
0 0.00
32 10.81
7 2.36
3 1.01
241 81.42
55 18.58%
69  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 178
7 3.93
4 2.25
17 9.55
4 2.25
1 0.56
145 81.46
33 18.54%
70  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 66
4 6.06
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
71  โรงเรียนวัดยางเกาะ 116
5 4.31
3 2.59
13 11.21
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
72  โรงเรียนบ้านหนองโสน 95
3 3.16
4 4.21
5 5.26
3 3.16
2 2.11
78 82.11
17 17.89%
73  โรงเรียนบ้านรางจิก 84
3 3.57
2 2.38
7 8.33
3 3.57
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 147
9 6.12
3 2.04
5 3.40
9 6.12
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
75  โรงเรียนบ้านเนินไพร 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
76  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 190
7 3.68
8 4.21
13 6.84
4 2.11
0 0.00
158 83.16
32 16.84%
77  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 85
0 0.00
5 5.88
7 8.24
2 2.35
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
79  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 178
16 8.99
2 1.12
10 5.62
1 0.56
0 0.00
149 83.71
29 16.29%
80  โรงเรียนบ้านดงเสลา 144
12 8.33
6 4.17
5 3.47
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
81  โรงเรียนบ้านโป่งโก 102
6 5.88
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
82  โรงเรียนวัดท่าล้อ 126
7 5.56
3 2.38
7 5.56
1 0.79
1 0.79
107 84.92
19 15.08%
83  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 73
1 1.37
0 0.00
7 9.59
3 4.11
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
84  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 107
5 4.67
3 2.80
7 6.54
1 0.93
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
85  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 128
5 3.91
1 0.78
13 10.16
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
86  โรงเรียนบ้านวังด้ง 169
5 2.96
4 2.37
14 8.28
2 1.18
0 0.00
144 85.21
25 14.79%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 88
3 3.41
5 5.68
4 4.55
1 1.14
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
88  โรงเรียนบ้านทับศิลา 41
0 0.00
3 7.32
0 0.00
1 2.44
2 4.88
35 85.37
6 14.63%
89  โรงเรียนบ้านสามหลัง 185
12 6.49
2 1.08
13 7.03
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
90  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 160
11 6.88
2 1.25
10 6.25
0 0.00
0 0.00
137 85.63
23 14.38%
91  โรงเรียนบ้านท่าหวี 84
2 2.38
1 1.19
7 8.33
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
92  โรงเรียนวัดหนองเสือ 180
0 0.00
0 0.00
22 12.22
0 0.00
3 1.67
155 86.11
25 13.89%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 110
5 4.55
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
94  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 76
0 0.00
4 5.26
4 5.26
2 2.63
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
95  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 114
2 1.75
8 7.02
4 3.51
1 0.88
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
96  โรงเรียนวัดอินทาราม 241
12 4.98
7 2.90
10 4.15
2 0.83
0 0.00
210 87.14
31 12.86%
97  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 134
2 1.49
2 1.49
11 8.21
2 1.49
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
98  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 188
5 2.66
3 1.60
8 4.26
3 1.60
4 2.13
165 87.77
23 12.23%
99  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 393
15 3.82
7 1.78
26 6.62
0 0.00
0 0.00
345 87.79
48 12.21%
100  โรงเรียนวัดชุกพี้ 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
101  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 146
0 0.00
3 2.05
10 6.85
4 2.74
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
102  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 70
2 2.86
0 0.00
5 7.14
0 0.00
1 1.43
62 88.57
8 11.43%
104  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 140
0 0.00
6 4.29
8 5.71
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
105  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
4 6.56
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
106  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 31
0 0.00
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
107  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 223
5 2.24
5 2.24
6 2.69
5 2.24
0 0.00
202 90.58
21 9.42%
108  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
109  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
2 2.06
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
110  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 157
4 2.55
0 0.00
8 5.10
0 0.00
0 0.00
145 92.36
12 7.64%
111  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
2 3.77
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
112  โรงเรียนดิศกุล 284
12 4.23
4 1.41
2 0.70
3 1.06
0 0.00
263 92.61
21 7.39%
113  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 95
4 4.21
3 3.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
114  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 99
0 0.00
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
1 1.14
1 1.14
3 3.41
1 1.14
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
116  โรงเรียนบ้านเขาปูน 59
1 1.69
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
117  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 288
9 3.13
0 0.00
5 1.74
1 0.35
4 1.39
269 93.40
19 6.60%
118  โรงเรียนวัดม่วงชุม 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
119  โรงเรียนบ้านท่าพุ 157
3 1.91
2 1.27
3 1.91
2 1.27
0 0.00
147 93.63
10 6.37%
120  โรงเรียนวัดหนองบัว 116
2 1.72
1 0.86
4 3.45
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
121  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
3 3.37
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
122  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 133
3 2.26
1 0.75
2 1.50
1 0.75
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
123  โรงเรียนบ้านนาสวน 96
1 1.04
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
124  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 77
0 0.00
0 0.00
2 2.60
1 1.30
1 1.30
73 94.81
4 5.19%
125  โรงเรียนบ้านองหลุ 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
126  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 103
1 0.97
0 0.00
2 1.94
0 0.00
2 1.94
98 95.15
5 4.85%
127  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 63
1 1.59
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
128  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
129  โรงเรียนบ้านองสิต 120
3 2.50
0 0.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
130  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 126
2 1.59
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
131  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
132  โรงเรียนบ้านไทรทอง 158
0 0.00
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
152 96.20
6 3.80%
133  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 154
3 1.95
0 0.00
2 1.30
0 0.00
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
134  โรงเรียนบ้านจันอุย 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
135  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองหอย 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดพุน้อย 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,247 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,377 6.48
เตี้ย  780 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,803 8.49
ผอมและเตี้ย  599 2.82
อ้วนและเตี้ย  441 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,247 76.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,000 คน


23.53%


Powered By www.thaieducation.net