ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 120
24 20.00
32 26.67
31 25.83
12 10.00
21 17.50
0 0.00
120 100.00%
2  โรงเรียนวัดเขาน้อย 137
13 9.49
107 78.10
14 10.22
3 2.19
0 0.00
0 0.00
137 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 301
42 13.95
47 15.61
23 7.64
89 29.57
70 23.26
30 9.97
271 90.03%
4  โรงเรียนบ้านหนองหิน 51
39 76.47
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
8 15.69
43 84.31%
5  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 72
8 11.11
6 8.33
18 25.00
13 18.06
10 13.89
17 23.61
55 76.39%
6  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 344
76 22.09
64 18.60
7 2.03
73 21.22
7 2.03
117 34.01
227 65.99%
7  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 328
63 19.21
36 10.98
58 17.68
24 7.32
18 5.49
129 39.33
199 60.67%
8  โรงเรียนวัดหนองบัว 116
47 40.52
0 0.00
5 4.31
0 0.00
17 14.66
47 40.52
69 59.48%
9  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 301
19 6.31
30 9.97
16 5.32
64 21.26
48 15.95
124 41.20
177 58.80%
10  โรงเรียนบ้านดอนคราม 20
0 0.00
0 0.00
11 55.00
0 0.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
11  โรงเรียนบ้านวังลาน 183
32 17.49
27 14.75
26 14.21
13 7.10
1 0.55
84 45.90
99 54.10%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 141
18 12.77
4 2.84
14 9.93
22 15.60
18 12.77
65 46.10
76 53.90%
13  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 176
40 22.73
22 12.50
15 8.52
9 5.11
0 0.00
90 51.14
86 48.86%
14  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 143
27 18.88
18 12.59
7 4.90
13 9.09
3 2.10
75 52.45
68 47.55%
15  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 137
26 18.98
13 9.49
11 8.03
10 7.30
5 3.65
72 52.55
65 47.45%
16  โรงเรียนบ้านวังสารภี 174
15 8.62
27 15.52
20 11.49
13 7.47
7 4.02
92 52.87
82 47.13%
17  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 106
21 19.81
6 5.66
15 14.15
6 5.66
1 0.94
57 53.77
49 46.23%
18  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 805
123 15.28
23 2.86
102 12.67
67 8.32
54 6.71
436 54.16
369 45.84%
19  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 35
5 14.29
3 8.57
5 14.29
2 5.71
1 2.86
19 54.29
16 45.71%
20  โรงเรียนบ้านหัวหิน 171
26 15.20
2 1.17
14 8.19
18 10.53
17 9.94
94 54.97
77 45.03%
21  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 96
18 18.75
5 5.21
12 12.50
7 7.29
1 1.04
53 55.21
43 44.79%
22  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 391
32 8.18
14 3.58
34 8.70
46 11.76
48 12.28
217 55.50
174 44.50%
23  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 673
46 6.84
33 4.90
76 11.29
79 11.74
62 9.21
377 56.02
296 43.98%
24  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1839
107 5.82
51 2.77
299 16.26
158 8.59
191 10.39
1033 56.17
806 43.83%
25  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 193
18 9.33
13 6.74
26 13.47
18 9.33
9 4.66
109 56.48
84 43.52%
26  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 29
6 20.69
0 0.00
5 17.24
1 3.45
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
27  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 174
25 14.37
18 10.34
19 10.92
10 5.75
0 0.00
102 58.62
72 41.38%
28  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 198
27 13.64
16 8.08
10 5.05
11 5.56
17 8.59
117 59.09
81 40.91%
29  โรงเรียนวัดอินทาราม 232
18 7.76
34 14.66
24 10.34
14 6.03
3 1.29
139 59.91
93 40.09%
30  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 35
5 14.29
5 14.29
3 8.57
1 2.86
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 88
24 27.27
1 1.14
10 11.36
0 0.00
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
32  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 128
9 7.03
8 6.25
23 17.97
9 7.03
1 0.78
78 60.94
50 39.06%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 86
9 10.47
5 5.81
9 10.47
6 6.98
3 3.49
54 62.79
32 37.21%
34  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 91
4 4.40
7 7.69
9 9.89
4 4.40
9 9.89
58 63.74
33 36.26%
35  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 47
9 19.15
4 8.51
4 8.51
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
36  โรงเรียนวัดหนองตะโก 151
16 10.60
9 5.96
20 13.25
9 5.96
0 0.00
97 64.24
54 35.76%
37  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 60
3 5.00
1 1.67
6 10.00
4 6.67
6 10.00
40 66.67
20 33.33%
38  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 274
21 7.66
10 3.65
44 16.06
9 3.28
7 2.55
183 66.79
91 33.21%
39  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 139
12 8.63
12 8.63
7 5.04
8 5.76
7 5.04
93 66.91
46 33.09%
40  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 83
6 7.23
10 12.05
10 12.05
1 1.20
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
41  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 179
10 5.59
16 8.94
26 14.53
6 3.35
0 0.00
121 67.60
58 32.40%
42  โรงเรียนบ้านหินแด้น 162
7 4.32
9 5.56
31 19.14
2 1.23
2 1.23
111 68.52
51 31.48%
43  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 626
115 18.37
10 1.60
65 10.38
7 1.12
0 0.00
429 68.53
197 31.47%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 177
21 11.86
24 13.56
10 5.65
0 0.00
0 0.00
122 68.93
55 31.07%
45  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 204
24 11.76
6 2.94
9 4.41
21 10.29
3 1.47
141 69.12
63 30.88%
46  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 72
16 22.22
2 2.78
3 4.17
1 1.39
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
47  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 169
7 4.14
3 1.78
14 8.28
10 5.92
16 9.47
119 70.41
50 29.59%
48  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 71
1 1.41
7 9.86
8 11.27
5 7.04
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
49  โรงเรียนวัดบ้านยาง 114
5 4.39
6 5.26
22 19.30
0 0.00
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
50  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 97
3 3.09
6 6.19
16 16.49
2 2.06
1 1.03
69 71.13
28 28.87%
51  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 53
7 13.21
0 0.00
5 9.43
0 0.00
2 3.77
39 73.58
14 26.42%
52  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 144
25 17.36
0 0.00
13 9.03
0 0.00
0 0.00
106 73.61
38 26.39%
53  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 76
7 9.21
5 6.58
8 10.53
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
54  โรงเรียนบ้านวังด้ง 168
12 7.14
11 6.55
15 8.93
6 3.57
0 0.00
124 73.81
44 26.19%
55  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 50
3 6.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
56  โรงเรียนบ้านท่าหวี 86
6 6.98
7 8.14
9 10.47
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
57  โรงเรียนบ้านหนองโสน 94
4 4.26
6 6.38
6 6.38
5 5.32
3 3.19
70 74.47
24 25.53%
58  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 105
13 12.38
8 7.62
2 1.90
1 0.95
2 1.90
79 75.24
26 24.76%
59  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 220
8 3.64
15 6.82
29 13.18
1 0.45
1 0.45
166 75.45
54 24.55%
60  โรงเรียนวัดชุกพี้ 67
3 4.48
3 4.48
5 7.46
1 1.49
4 5.97
51 76.12
16 23.88%
61  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 166
10 6.02
11 6.63
17 10.24
1 0.60
0 0.00
127 76.51
39 23.49%
62  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 300
20 6.67
14 4.67
22 7.33
13 4.33
0 0.00
231 77.00
69 23.00%
63  โรงเรียนวัดพุน้อย 76
5 6.58
5 6.58
3 3.95
3 3.95
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
64  โรงเรียนวัดท่าล้อ 127
12 9.45
6 4.72
7 5.51
3 2.36
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
65  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 59
4 6.78
1 1.69
6 10.17
0 0.00
2 3.39
46 77.97
13 22.03%
66  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 41
2 4.88
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
67  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 266
20 7.52
9 3.38
28 10.53
0 0.00
0 0.00
209 78.57
57 21.43%
68  โรงเรียนวัดวังศาลา 201
9 4.48
3 1.49
23 11.44
3 1.49
5 2.49
158 78.61
43 21.39%
69  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 109
14 12.84
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
70  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 89
4 4.49
4 4.49
8 8.99
2 2.25
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
71  โรงเรียนบ้านถ้ำ 65
0 0.00
1 1.54
10 15.38
2 3.08
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
72  โรงเรียนตลาดสํารอง 194
12 6.19
7 3.61
19 9.79
0 0.00
0 0.00
156 80.41
38 19.59%
73  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 177
14 7.91
8 4.52
12 6.78
0 0.00
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 89
3 3.37
7 7.87
6 6.74
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
75  โรงเรียนบ้านหัวนา 139
8 5.76
7 5.04
8 5.76
3 2.16
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
76  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 75
3 4.00
6 8.00
1 1.33
4 5.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
77  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 194
7 3.61
3 1.55
23 11.86
3 1.55
0 0.00
158 81.44
36 18.56%
78  โรงเรียนวัดยางเกาะ 116
5 4.31
3 2.59
13 11.21
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
79  โรงเรียนบ้านโป่งโก 100
8 8.00
0 0.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 124
5 4.03
1 0.81
11 8.87
0 0.00
5 4.03
102 82.26
22 17.74%
81  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 192
9 4.69
8 4.17
13 6.77
4 2.08
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
82  โรงเรียนบ้านดงเสลา 143
12 8.39
6 4.20
7 4.90
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
83  โรงเรียนบ้านเนินไพร 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
84  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
85  โรงเรียนบ้านเขาปูน 59
5 8.47
4 6.78
1 1.69
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
86  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 154
10 6.49
6 3.90
6 3.90
3 1.95
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
87  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 140
7 5.00
3 2.14
4 2.86
6 4.29
2 1.43
118 84.29
22 15.71%
88  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 237
15 6.33
12 5.06
10 4.22
0 0.00
0 0.00
200 84.39
37 15.61%
89  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 66
3 4.55
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
90  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 114
1 0.88
1 0.88
12 10.53
3 2.63
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
91  โรงเรียนบ้านทับศิลา 41
2 4.88
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
92  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 110
6 5.45
4 3.64
2 1.82
4 3.64
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
93  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 140
8 5.71
2 1.43
8 5.71
2 1.43
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
94  โรงเรียนบ้านรางจิก 84
4 4.76
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
95  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 134
2 1.49
3 2.24
12 8.96
2 1.49
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
96  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 191
7 3.66
3 1.57
8 4.19
2 1.05
7 3.66
164 85.86
27 14.14%
97  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 128
1 0.78
0 0.00
15 11.72
2 1.56
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
98  โรงเรียนบ้านสามหลัง 185
10 5.41
6 3.24
10 5.41
0 0.00
0 0.00
159 85.95
26 14.05%
99  โรงเรียนวัดหนองเสือ 182
0 0.00
0 0.00
22 12.09
0 0.00
3 1.65
157 86.26
25 13.74%
100  โรงเรียนวัดลําสำรอง 103
6 5.83
3 2.91
5 4.85
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 156
0 0.00
5 3.21
7 4.49
9 5.77
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
102  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 82
5 6.10
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
103  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 76
0 0.00
4 5.26
4 5.26
2 2.63
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
104  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 115
2 1.74
8 6.96
4 3.48
1 0.87
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
105  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
106  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 227
7 3.08
7 3.08
7 3.08
7 3.08
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
107  โรงเรียนบ้านดงยาง 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
108  โรงเรียนบ้านท่าพุ 159
6 3.77
3 1.89
6 3.77
3 1.89
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 67
4 5.97
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
110  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 141
1 0.71
1 0.71
8 5.67
4 2.84
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
111  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 157
7 4.46
0 0.00
8 5.10
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
112  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 282
12 4.26
0 0.00
4 1.42
0 0.00
8 2.84
258 91.49
24 8.51%
113  โรงเรียนบ้านกลอนโด 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
114  โรงเรียนบ้านองหลุ 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
115  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
2 2.06
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
116  โรงเรียนดิศกุล 284
13 4.58
4 1.41
2 0.70
4 1.41
0 0.00
261 91.90
23 8.10%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 150
5 3.33
2 1.33
5 3.33
0 0.00
0 0.00
138 92.00
12 8.00%
118  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 89
4 4.49
0 0.00
0 0.00
2 2.25
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
119  โรงเรียนวัดม่วงชุม 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
120  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
121  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 131
3 2.29
1 0.76
2 1.53
1 0.76
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
122  โรงเรียนบ้านนาสวน 96
1 1.04
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
123  โรงเรียนบ้านองสิต 120
3 2.50
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
124  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
125  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 128
2 1.56
1 0.78
3 2.34
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
126  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
127  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 66
2 3.03
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
128  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
129  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 103
1 0.97
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัว 90
0 0.00
1 1.11
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
131  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
1 1.35
72 97.30
2 2.70%
132  โรงเรียนบ้านไทรทอง 158
0 0.00
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
154 97.47
4 2.53%
133  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
134  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 154
0 0.00
1 0.65
1 0.65
0 0.00
0 0.00
152 98.70
2 1.30%
135  โรงเรียนบ้านจันอุย 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
136  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองหอย 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,175 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,738 8.21
เตี้ย  1,070 5.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,899 8.97
ผอมและเตี้ย  1,022 4.83
อ้วนและเตี้ย  730 3.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,716 69.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,459 คน


30.50%


Powered By www.thaieducation.net