ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.28
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 72
10 13.89
10 13.89
19 26.39
13 18.06
7 9.72
13 18.06
59 81.94%
2  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 360
81 22.50
87 24.17
14 3.89
89 24.72
14 3.89
75 20.83
285 79.17%
3  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 193
26 13.47
42 21.76
25 12.95
14 7.25
11 5.70
75 38.86
118 61.14%
4  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 327
34 10.40
18 5.50
77 23.55
12 3.67
45 13.76
141 43.12
186 56.88%
5  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 135
12 8.89
14 10.37
13 9.63
8 5.93
26 19.26
62 45.93
73 54.07%
6  โรงเรียนบ้านวังสารภี 174
19 10.92
26 14.94
22 12.64
15 8.62
8 4.60
84 48.28
90 51.72%
7  โรงเรียนวัดหนองบัว 119
57 47.90
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
58 48.74
61 51.26%
8  โรงเรียนบ้านดอนคราม 26
3 11.54
1 3.85
8 30.77
0 0.00
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
9  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 81
15 18.52
11 13.58
4 4.94
6 7.41
0 0.00
45 55.56
36 44.44%
10  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 88
28 31.82
2 2.27
7 7.95
2 2.27
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
11  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 738
31 4.20
33 4.47
111 15.04
64 8.67
74 10.03
425 57.59
313 42.41%
12  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 203
17 8.37
7 3.45
18 8.87
5 2.46
31 15.27
125 61.58
78 38.42%
13  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 77
13 16.88
6 7.79
9 11.69
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
14  โรงเรียนบ้านวังลาน 183
2 1.09
21 11.48
30 16.39
1 0.55
11 6.01
118 64.48
65 35.52%
15  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1781
170 9.55
22 1.24
416 23.36
10 0.56
9 0.51
1154 64.80
627 35.20%
16  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 70
2 2.86
6 8.57
12 17.14
2 2.86
1 1.43
47 67.14
23 32.86%
17  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 153
11 7.19
10 6.54
9 5.88
10 6.54
10 6.54
103 67.32
50 32.68%
18  โรงเรียนบ้านหินแด้น 173
10 5.78
11 6.36
32 18.50
2 1.16
0 0.00
118 68.21
55 31.79%
19  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 183
18 9.84
10 5.46
24 13.11
6 3.28
0 0.00
125 68.31
58 31.69%
20  โรงเรียนวัดบ้านยาง 121
6 4.96
5 4.13
26 21.49
1 0.83
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
21  โรงเรียนตลาดสํารอง 215
20 9.30
9 4.19
12 5.58
17 7.91
8 3.72
149 69.30
66 30.70%
22  โรงเรียนวัดชุกพี้ 75
5 6.67
1 1.33
11 14.67
3 4.00
3 4.00
52 69.33
23 30.67%
23  โรงเรียนวัดเขาน้อย 133
4 3.01
8 6.02
7 5.26
13 9.77
8 6.02
93 69.92
40 30.08%
24  โรงเรียนวัดวังศาลา 200
15 7.50
6 3.00
20 10.00
6 3.00
13 6.50
140 70.00
60 30.00%
25  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 61
2 3.28
3 4.92
3 4.92
4 6.56
6 9.84
43 70.49
18 29.51%
26  โรงเรียนวัดท่าล้อ 127
13 10.24
7 5.51
12 9.45
5 3.94
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
27  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 55
12 21.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
28  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 142
11 7.75
5 3.52
22 15.49
2 1.41
0 0.00
102 71.83
40 28.17%
29  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 65
5 7.69
0 0.00
11 16.92
0 0.00
2 3.08
47 72.31
18 27.69%
30  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 73
11 15.07
4 5.48
5 6.85
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
31  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 178
14 7.87
6 3.37
21 11.80
7 3.93
0 0.00
130 73.03
48 26.97%
32  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 57
4 7.02
4 7.02
7 12.28
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
33  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 74
6 8.11
10 13.51
3 4.05
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
34  โรงเรียนบ้านวังด้ง 164
11 6.71
17 10.37
8 4.88
6 3.66
0 0.00
122 74.39
42 25.61%
35  โรงเรียนบ้านหนองหิน 51
8 15.69
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
36  โรงเรียนบ้านหนองโสน 99
7 7.07
6 6.06
3 3.03
5 5.05
3 3.03
75 75.76
24 24.24%
37  โรงเรียนบ้านเขาปูน 66
5 7.58
11 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
38  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 616
70 11.36
19 3.08
57 9.25
3 0.49
0 0.00
467 75.81
149 24.19%
39  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 131
6 4.58
5 3.82
20 15.27
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
40  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
41  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 74
1 1.35
0 0.00
14 18.92
2 2.70
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
42  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 279
11 3.94
12 4.30
32 11.47
8 2.87
0 0.00
216 77.42
63 22.58%
43  โรงเรียนวัดยางเกาะ 111
0 0.00
5 4.50
15 13.51
0 0.00
5 4.50
86 77.48
25 22.52%
44  โรงเรียนบ้านท่าหวี 77
1 1.30
1 1.30
12 15.58
3 3.90
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
45  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 102
6 5.88
1 0.98
14 13.73
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
46  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 170
12 7.06
3 1.76
17 10.00
2 1.18
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
48  โรงเรียนวัดหนองเสือ 205
8 3.90
0 0.00
29 14.15
4 1.95
0 0.00
164 80.00
41 20.00%
49  โรงเรียนบ้านหัวหิน 173
8 4.62
5 2.89
17 9.83
2 1.16
2 1.16
139 80.35
34 19.65%
50  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 97
3 3.09
3 3.09
6 6.19
4 4.12
3 3.09
78 80.41
19 19.59%
51  โรงเรียนวัดอินทาราม 257
32 12.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 7.00
207 80.54
50 19.46%
52  โรงเรียนวัดหนองตะโก 139
7 5.04
2 1.44
12 8.63
3 2.16
3 2.16
112 80.58
27 19.42%
53  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 151
8 5.30
0 0.00
20 13.25
0 0.00
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
54  โรงเรียนวัดพุน้อย 83
4 4.82
4 4.82
3 3.61
3 3.61
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
55  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 97
3 3.09
3 3.09
11 11.34
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
56  โรงเรียนบ้านทับศิลา 41
3 7.32
1 2.44
2 4.88
0 0.00
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
57  โรงเรียนบ้านหัวนา 135
7 5.19
3 2.22
7 5.19
6 4.44
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
58  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
1 1.69
3 5.08
49 83.05
10 16.95%
59  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 237
15 6.33
12 5.06
13 5.49
0 0.00
0 0.00
197 83.12
40 16.88%
60  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 315
8 2.54
4 1.27
40 12.70
1 0.32
0 0.00
262 83.17
53 16.83%
61  โรงเรียนบ้านดงเสลา 150
4 2.67
5 3.33
11 7.33
5 3.33
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
62  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 36
2 5.56
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
63  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 126
4 3.17
2 1.59
10 7.94
1 0.79
4 3.17
105 83.33
21 16.67%
64  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 268
6 2.24
11 4.10
25 9.33
0 0.00
0 0.00
226 84.33
42 15.67%
65  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 131
7 5.34
5 3.82
3 2.29
4 3.05
1 0.76
111 84.73
20 15.27%
66  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 145
5 3.45
6 4.14
7 4.83
4 2.76
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
67  โรงเรียนบ้านโป่งโก 93
3 3.23
5 5.38
6 6.45
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
68  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 102
5 4.90
3 2.94
7 6.86
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
69  โรงเรียนบ้านถ้ำ 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
70  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 208
4 1.92
13 6.25
7 3.37
6 2.88
0 0.00
178 85.58
30 14.42%
71  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 126
3 2.38
4 3.17
3 2.38
4 3.17
4 3.17
108 85.71
18 14.29%
72  โรงเรียนบ้านรางจิก 85
5 5.88
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
73  โรงเรียนบ้านดงยาง 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 100
0 0.00
4 4.00
7 7.00
3 3.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
75  โรงเรียนบ้านองหลุ 67
0 0.00
4 5.97
5 7.46
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
76  โรงเรียนวัดลําสำรอง 105
5 4.76
5 4.76
0 0.00
4 3.81
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
77  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 123
2 1.63
0 0.00
9 7.32
4 3.25
1 0.81
107 86.99
16 13.01%
78  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 146
4 2.74
4 2.74
9 6.16
0 0.00
2 1.37
127 86.99
19 13.01%
79  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 223
8 3.59
5 2.24
14 6.28
2 0.90
0 0.00
194 87.00
29 13.00%
80  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 39
3 7.69
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
81  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 81
5 6.17
1 1.23
4 4.94
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
83  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 65
5 7.69
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
84  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
3 2.38
0 0.00
12 9.52
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
86  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 161
2 1.24
0 0.00
15 9.32
2 1.24
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
87  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 200
5 2.50
5 2.50
13 6.50
0 0.00
0 0.00
177 88.50
23 11.50%
88  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 719
38 5.29
22 3.06
7 0.97
12 1.67
2 0.28
638 88.73
81 11.27%
89  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 204
2 0.98
0 0.00
16 7.84
5 2.45
0 0.00
181 88.73
23 11.27%
90  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 122
0 0.00
9 7.38
4 3.28
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
91  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 107
0 0.00
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
92  โรงเรียนบ้านเนินไพร 60
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.00
54 90.00
6 10.00%
93  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 61
5 8.20
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
94  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 104
0 0.00
0 0.00
8 7.69
2 1.92
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
95  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
96  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 164
0 0.00
0 0.00
4 2.44
11 6.71
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 153
5 3.27
0 0.00
8 5.23
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
98  โรงเรียนบ้านสามหลัง 200
10 5.00
6 3.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
184 92.00
16 8.00%
99  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 188
0 0.00
0 0.00
10 5.32
0 0.00
4 2.13
174 92.55
14 7.45%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 135
2 1.48
2 1.48
4 2.96
0 0.00
2 1.48
125 92.59
10 7.41%
101  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 219
4 1.83
2 0.91
6 2.74
4 1.83
0 0.00
203 92.69
16 7.31%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 283
3 1.06
3 1.06
8 2.83
3 1.06
3 1.06
263 92.93
20 7.07%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 159
0 0.00
0 0.00
10 6.29
1 0.63
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
104  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 189
2 1.06
0 0.00
10 5.29
0 0.00
1 0.53
176 93.12
13 6.88%
105  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 81
0 0.00
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
106  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 276
7 2.54
0 0.00
2 0.72
0 0.00
8 2.90
259 93.84
17 6.16%
107  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
108  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 135
3 2.22
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
109  โรงเรียนบ้านท่าพุ 172
6 3.49
2 1.16
2 1.16
0 0.00
0 0.00
162 94.19
10 5.81%
110  โรงเรียนบ้านองสิต 121
4 3.31
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
111  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 390
11 2.82
3 0.77
3 0.77
3 0.77
2 0.51
368 94.36
22 5.64%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
113  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 130
0 0.00
2 1.54
3 2.31
2 1.54
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
114  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 134
3 2.24
2 1.49
2 1.49
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
115  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
116  โรงเรียนบ้านนาสวน 104
1 0.96
0 0.00
3 2.88
1 0.96
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
117  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
118  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
119  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 139
0 0.00
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
134 96.40
5 3.60%
120  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
121  โรงเรียนวัดม่วงชุม 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
122  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 144
4 2.78
1 0.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 96.53
5 3.47%
123  โรงเรียนบ้านกลอนโด 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
124  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 97
0 0.00
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัว 99
0 0.00
1 1.01
2 2.02
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
126  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 68
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
127  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
128  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 186
1 0.54
0 0.00
1 0.54
0 0.00
3 1.61
181 97.31
5 2.69%
129  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 186
0 0.00
0 0.00
5 2.69
0 0.00
0 0.00
181 97.31
5 2.69%
130  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 154
0 0.00
0 0.00
4 2.60
0 0.00
0 0.00
150 97.40
4 2.60%
131  โรงเรียนบ้านหนองหอย 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
132  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
133  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 112
0 0.00
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
134  โรงเรียนบ้านไทรทอง 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.22
162 98.78
2 1.22%
135  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 338
0 0.00
0 0.00
1 0.30
1 0.30
0 0.00
336 99.41
2 0.59%
136  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านจันอุย 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,115 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,153 5.46
เตี้ย  665 3.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,767 8.37
ผอมและเตี้ย  465 2.20
อ้วนและเตี้ย  369 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,696 79.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,419 คน


20.93%


Powered By www.thaieducation.net