ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.84
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 73
8 10.96
15 20.55
15 20.55
8 10.96
4 5.48
23 31.51
50 68.49%
2  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 189
26 13.76
43 22.75
25 13.23
16 8.47
13 6.88
66 34.92
123 65.08%
3  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 336
50 14.88
36 10.71
33 9.82
24 7.14
45 13.39
148 44.05
188 55.95%
4  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 135
13 9.63
14 10.37
12 8.89
8 5.93
26 19.26
62 45.93
73 54.07%
5  โรงเรียนวัดหนองบัว 119
57 47.90
0 0.00
4 3.36
0 0.00
0 0.00
58 48.74
61 51.26%
6  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 203
35 17.24
21 10.34
8 3.94
11 5.42
23 11.33
105 51.72
98 48.28%
7  โรงเรียนวัดบ้านยาง 121
12 9.92
8 6.61
33 27.27
3 2.48
2 1.65
63 52.07
58 47.93%
8  โรงเรียนบ้านดอนคราม 26
3 11.54
1 3.85
8 30.77
0 0.00
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
9  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 88
28 31.82
2 2.27
7 7.95
2 2.27
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
10  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 79
15 18.99
11 13.92
3 3.80
6 7.59
0 0.00
44 55.70
35 44.30%
11  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 738
45 6.10
33 4.47
89 12.06
78 10.57
75 10.16
418 56.64
320 43.36%
12  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 153
15 9.80
15 9.80
9 5.88
10 6.54
11 7.19
93 60.78
60 39.22%
13  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 61
5 8.20
3 4.92
2 3.28
8 13.11
5 8.20
38 62.30
23 37.70%
14  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 77
15 19.48
6 7.79
8 10.39
0 0.00
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
15  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1825
184 10.08
22 1.21
416 22.79
13 0.71
7 0.38
1183 64.82
642 35.18%
16  โรงเรียนบ้านวังสารภี 189
17 8.99
12 6.35
10 5.29
13 6.88
12 6.35
125 66.14
64 33.86%
17  โรงเรียนบ้านวังลาน 193
2 1.04
21 10.88
30 15.54
1 0.52
11 5.70
128 66.32
65 33.68%
18  โรงเรียนวัดท่าล้อ 127
13 10.24
7 5.51
16 12.60
5 3.94
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
19  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 97
7 7.22
5 5.15
12 12.37
3 3.09
4 4.12
66 68.04
31 31.96%
20  โรงเรียนบ้านหินแด้น 173
10 5.78
11 6.36
32 18.50
2 1.16
0 0.00
118 68.21
55 31.79%
21  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 102
9 8.82
3 2.94
19 18.63
1 0.98
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
22  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 76
2 2.63
6 7.89
12 15.79
2 2.63
1 1.32
53 69.74
23 30.26%
23  โรงเรียนวัดเขาน้อย 133
4 3.01
8 6.02
7 5.26
13 9.77
8 6.02
93 69.92
40 30.08%
24  โรงเรียนวัดชุกพี้ 75
5 6.67
1 1.33
3 4.00
2 2.67
11 14.67
53 70.67
22 29.33%
25  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 55
12 21.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
26  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 142
12 8.45
5 3.52
22 15.49
2 1.41
0 0.00
101 71.13
41 28.87%
27  โรงเรียนวัดวังศาลา 214
15 7.01
6 2.80
20 9.35
6 2.80
14 6.54
153 71.50
61 28.50%
28  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 74
0 0.00
2 2.70
16 21.62
3 4.05
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
29  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 57
5 8.77
4 7.02
7 12.28
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
30  โรงเรียนบ้านหนองโสน 98
10 10.20
6 6.12
4 4.08
4 4.08
3 3.06
71 72.45
27 27.55%
31  โรงเรียนวัดหนองตะโก 139
8 5.76
4 2.88
16 11.51
5 3.60
4 2.88
102 73.38
37 26.62%
32  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 178
14 7.87
5 2.81
21 11.80
7 3.93
0 0.00
131 73.60
47 26.40%
33  โรงเรียนบ้านวังด้ง 164
12 7.32
17 10.37
8 4.88
6 3.66
0 0.00
121 73.78
43 26.22%
34  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 65
5 7.69
0 0.00
10 15.38
0 0.00
2 3.08
48 73.85
17 26.15%
35  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 73
13 17.81
4 5.48
2 2.74
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
36  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 74
6 8.11
10 13.51
3 4.05
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
37  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 183
19 10.38
10 5.46
13 7.10
5 2.73
0 0.00
136 74.32
47 25.68%
38  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 378
30 7.94
22 5.82
8 2.12
24 6.35
11 2.91
283 74.87
95 25.13%
39  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 173
17 9.83
7 4.05
16 9.25
3 1.73
0 0.00
130 75.14
43 24.86%
40  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 616
70 11.36
19 3.08
57 9.25
3 0.49
0 0.00
467 75.81
149 24.19%
41  โรงเรียนวัดพุน้อย 83
4 4.82
4 4.82
7 8.43
4 4.82
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
42  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
43  โรงเรียนวัดยางเกาะ 109
0 0.00
5 4.59
15 13.76
0 0.00
5 4.59
84 77.06
25 22.94%
44  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 283
11 3.89
12 4.24
32 11.31
8 2.83
0 0.00
220 77.74
63 22.26%
45  โรงเรียนบ้านท่าหวี 77
1 1.30
1 1.30
12 15.58
3 3.90
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
46  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 65
9 13.85
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
47  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 131
9 6.87
7 5.34
5 3.82
6 4.58
1 0.76
103 78.63
28 21.37%
48  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 128
3 2.34
4 3.13
6 4.69
4 3.13
10 7.81
101 78.91
27 21.09%
49  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 129
6 4.65
4 3.10
16 12.40
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
50  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
51  โรงเรียนวัดอินทาราม 257
33 12.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 7.00
206 80.16
51 19.84%
52  โรงเรียนบ้านหัวหิน 173
8 4.62
5 2.89
17 9.83
2 1.16
2 1.16
139 80.35
34 19.65%
53  โรงเรียนวัดหนองเสือ 210
8 3.81
0 0.00
29 13.81
4 1.90
0 0.00
169 80.48
41 19.52%
54  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 159
4 2.52
4 2.52
10 6.29
3 1.89
10 6.29
128 80.50
31 19.50%
55  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 97
3 3.09
3 3.09
11 11.34
1 1.03
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
56  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 209
6 2.87
13 6.22
14 6.70
5 2.39
0 0.00
171 81.82
38 18.18%
57  โรงเรียนบ้านเขาปูน 66
5 7.58
6 9.09
1 1.52
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
58  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 719
59 8.21
31 4.31
13 1.81
22 3.06
4 0.56
590 82.06
129 17.94%
59  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 263
7 2.66
11 4.18
29 11.03
0 0.00
0 0.00
216 82.13
47 17.87%
60  โรงเรียนบ้านโป่งโก 93
4 4.30
5 5.38
7 7.53
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
61  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 128
5 3.91
1 0.78
10 7.81
2 1.56
4 3.13
106 82.81
22 17.19%
62  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 153
5 3.27
0 0.00
21 13.73
0 0.00
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
63  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 36
2 5.56
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
64  โรงเรียนบ้านเนินไพร 60
5 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.33
50 83.33
10 16.67%
65  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 336
14 4.17
3 0.89
38 11.31
0 0.00
0 0.00
281 83.63
55 16.37%
66  โรงเรียนบ้านทับศิลา 37
2 5.41
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
67  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
1 1.61
3 4.84
52 83.87
10 16.13%
68  โรงเรียนตลาดสํารอง 262
17 6.49
7 2.67
11 4.20
4 1.53
2 0.76
221 84.35
41 15.65%
69  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 147
6 4.08
6 4.08
7 4.76
4 2.72
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
70  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 164
0 0.00
0 0.00
4 2.44
21 12.80
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
71  โรงเรียนบ้านหัวนา 135
9 6.67
4 2.96
6 4.44
1 0.74
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
72  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 102
5 4.90
2 1.96
8 7.84
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 82
3 3.66
1 1.22
4 4.88
1 1.22
3 3.66
70 85.37
12 14.63%
74  โรงเรียนบ้านถ้ำ 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
75  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
5 3.97
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 160
0 0.00
0 0.00
21 13.13
0 0.00
1 0.63
138 86.25
22 13.75%
77  โรงเรียนบ้านหนองหิน 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
78  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 223
8 3.59
5 2.24
15 6.73
2 0.90
0 0.00
193 86.55
30 13.45%
79  โรงเรียนบ้านรางจิก 85
3 3.53
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
80  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 39
3 7.69
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
81  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
82  โรงเรียนวัดลําสำรอง 105
4 3.81
5 4.76
2 1.90
2 1.90
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
83  โรงเรียนบ้านดงยาง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
84  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 200
7 3.50
0 0.00
16 8.00
1 0.50
0 0.00
176 88.00
24 12.00%
85  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
86  โรงเรียนบ้านองหลุ 67
0 0.00
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
87  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 128
2 1.56
0 0.00
9 7.03
4 3.13
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 134
6 4.48
3 2.24
4 2.99
0 0.00
2 1.49
119 88.81
15 11.19%
89  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 206
2 0.97
0 0.00
16 7.77
5 2.43
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 99
3 3.03
4 4.04
3 3.03
1 1.01
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
91  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 102
0 0.00
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
92  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 122
0 0.00
9 7.38
4 3.28
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
93  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 104
0 0.00
0 0.00
9 8.65
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
94  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 222
6 2.70
6 2.70
5 2.25
6 2.70
0 0.00
199 89.64
23 10.36%
95  โรงเรียนบ้านสามหลัง 198
13 6.57
5 2.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 90.91
18 9.09%
96  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 192
2 1.04
1 0.52
14 7.29
0 0.00
0 0.00
175 91.15
17 8.85%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 150
5 3.33
0 0.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
98  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 81
0 0.00
3 3.70
1 1.23
3 3.70
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
99  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 276
10 3.62
3 1.09
0 0.00
0 0.00
10 3.62
253 91.67
23 8.33%
100  โรงเรียนวัดม่วงชุม 85
1 1.18
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
101  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 61
2 3.28
1 1.64
0 0.00
1 1.64
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
102  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 188
0 0.00
0 0.00
10 5.32
0 0.00
4 2.13
174 92.55
14 7.45%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 283
3 1.06
3 1.06
7 2.47
4 1.41
4 1.41
262 92.58
21 7.42%
104  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 390
14 3.59
3 0.77
5 1.28
3 0.77
3 0.77
362 92.82
28 7.18%
105  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 159
0 0.00
0 0.00
10 6.29
1 0.63
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
107  โรงเรียนบ้านกลอนโด 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
108  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 130
0 0.00
2 1.54
3 2.31
3 2.31
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
109  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
110  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 134
3 2.24
2 1.49
3 2.24
0 0.00
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
111  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 135
3 2.22
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
112  โรงเรียนบ้านท่าพุ 171
6 3.51
0 0.00
4 2.34
0 0.00
0 0.00
161 94.15
10 5.85%
113  โรงเรียนบ้านองสิต 121
0 0.00
3 2.48
4 3.31
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
115  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
116  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 144
5 3.47
2 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
117  โรงเรียนบ้านนาสวน 104
1 0.96
0 0.00
3 2.88
1 0.96
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
118  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
119  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 141
0 0.00
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
120  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 189
3 1.59
0 0.00
2 1.06
0 0.00
3 1.59
181 95.77
8 4.23%
121  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
122  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัว 99
0 0.00
1 1.01
2 2.02
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
124  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 68
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
125  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
126  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 112
1 0.89
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
127  โรงเรียนบ้านหนองหอย 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
128  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 338
3 0.89
2 0.59
0 0.00
3 0.89
0 0.00
330 97.63
8 2.37%
129  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
130  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 97
1 1.03
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 186
0 0.00
0 0.00
3 1.61
0 0.00
0 0.00
183 98.39
3 1.61%
132  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 157
0 0.00
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
155 98.73
2 1.27%
133  โรงเรียนบ้านไทรทอง 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.18
168 98.82
2 1.18%
134  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านจันอุย 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,931 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,227 5.86
เตี้ย  637 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,682 8.04
ผอมและเตี้ย  444 2.12
อ้วนและเตี้ย  391 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,550 79.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,381 คน


20.93%


Powered By www.thaieducation.net