ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 110 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 210
32 15.24
25 11.90
36 17.14
15 7.14
0 0.00
102 48.57
108 51.43%
2  โรงเรียนวัดดอนรวบ 139
8 5.76
0 0.00
23 16.55
11 7.91
23 16.55
74 53.24
65 46.76%
3  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 114
15 13.16
3 2.63
32 28.07
2 1.75
0 0.00
62 54.39
52 45.61%
4  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2083
85 4.08
54 2.59
381 18.29
109 5.23
221 10.61
1233 59.19
850 40.81%
5  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 215
9 4.19
5 2.33
26 12.09
14 6.51
31 14.42
130 60.47
85 39.53%
6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 709
79 11.14
51 7.19
75 10.58
41 5.78
30 4.23
433 61.07
276 38.93%
7  โรงเรียนบ้านคอสน 65
6 9.23
6 9.23
7 10.77
5 7.69
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
8  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 63
6 9.52
11 17.46
7 11.11
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
9  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 121
8 6.61
19 15.70
12 9.92
3 2.48
0 0.00
79 65.29
42 34.71%
10  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 161
8 4.97
11 6.83
13 8.07
4 2.48
18 11.18
107 66.46
54 33.54%
11  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100
10 10.00
15 15.00
4 4.00
4 4.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
12  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 112
12 10.71
7 6.25
17 15.18
0 0.00
0 0.00
76 67.86
36 32.14%
13  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 257
14 5.45
7 2.72
22 8.56
21 8.17
16 6.23
177 68.87
80 31.13%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112
4 3.57
12 10.71
10 8.93
2 1.79
6 5.36
78 69.64
34 30.36%
15  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 247
8 3.24
37 14.98
10 4.05
16 6.48
0 0.00
176 71.26
71 28.74%
16  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 28
2 7.14
2 7.14
1 3.57
1 3.57
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
17  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 209
24 11.48
12 5.74
22 10.53
1 0.48
0 0.00
150 71.77
59 28.23%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 114
8 7.02
3 2.63
17 14.91
4 3.51
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
19  โรงเรียนบ้านเนินทอง 303
11 3.63
15 4.95
55 18.15
2 0.66
0 0.00
220 72.61
83 27.39%
20  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 147
10 6.80
4 2.72
20 13.61
5 3.40
1 0.68
107 72.79
40 27.21%
21  โรงเรียนบ้านจันทึง 162
10 6.17
7 4.32
23 14.20
3 1.85
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
22  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450
27 6.00
22 4.89
21 4.67
27 6.00
22 4.89
331 73.56
119 26.44%
23  โรงเรียนบ้านดอนทราย 46
3 6.52
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
24  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 234
8 3.42
8 3.42
25 10.68
11 4.70
8 3.42
174 74.36
60 25.64%
25  โรงเรียนวัดควนมณี 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
26  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 133
5 3.76
0 0.00
28 21.05
0 0.00
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 224
27 12.05
7 3.13
21 9.38
0 0.00
0 0.00
169 75.45
55 24.55%
28  โรงเรียนบ้านรับร่อ 33
3 9.09
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
29  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504
29 5.75
23 4.56
54 10.71
10 1.98
6 1.19
382 75.79
122 24.21%
30  โรงเรียนวัดวังไผ่ 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
31  โรงเรียนวัดหูรอ 131
7 5.34
3 2.29
20 15.27
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
32  โรงเรียนบ้านหาดใน 210
13 6.19
8 3.81
27 12.86
0 0.00
0 0.00
162 77.14
48 22.86%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 217
15 6.91
5 2.30
18 8.29
8 3.69
1 0.46
170 78.34
47 21.66%
34  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 543
29 5.34
15 2.76
67 12.34
0 0.00
6 1.10
426 78.45
117 21.55%
35  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 65
6 9.23
2 3.08
2 3.08
3 4.62
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
36  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 165
3 1.82
4 2.42
25 15.15
2 1.21
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
37  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 98
1 1.02
4 4.08
14 14.29
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
38  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 446
24 5.38
3 0.67
64 14.35
0 0.00
0 0.00
355 79.60
91 20.40%
39  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 103
8 7.77
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
40  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 383
22 5.74
8 2.09
15 3.92
13 3.39
18 4.70
307 80.16
76 19.84%
41  โรงเรียนบ้านปากคลอง 193
4 2.07
6 3.11
25 12.95
2 1.04
1 0.52
155 80.31
38 19.69%
42  โรงเรียนบ้านนาแซะ 102
2 1.96
2 1.96
0 0.00
0 0.00
16 15.69
82 80.39
20 19.61%
43  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78
1 1.28
3 3.85
9 11.54
1 1.28
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
44  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 136
5 3.68
6 4.41
6 4.41
5 3.68
4 2.94
110 80.88
26 19.12%
45  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 242
9 3.72
3 1.24
33 13.64
0 0.00
0 0.00
197 81.40
45 18.60%
46  โรงเรียนบ้านเขาพาง 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
47  โรงเรียนวัดบางแหวน 150
8 5.33
1 0.67
13 8.67
3 2.00
2 1.33
123 82.00
27 18.00%
48  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115
7 6.09
0 0.00
13 11.30
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 145
8 5.52
6 4.14
11 7.59
0 0.00
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
50  โรงเรียนบ้านในห้วย 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
4 6.67
50 83.33
10 16.67%
51  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1214
37 3.05
20 1.65
132 10.87
10 0.82
3 0.25
1012 83.36
202 16.64%
52  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 79
5 6.33
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
53  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 135
4 2.96
4 2.96
10 7.41
4 2.96
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
54  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 129
3 2.33
1 0.78
9 6.98
3 2.33
5 3.88
108 83.72
21 16.28%
55  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
2 3.17
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
56  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 115
6 5.22
3 2.61
9 7.83
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
57  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 109
0 0.00
1 0.92
16 14.68
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
58  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 131
5 3.82
7 5.34
7 5.34
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
59  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 927
23 2.48
35 3.78
69 7.44
14 1.51
0 0.00
786 84.79
141 15.21%
60  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 152
5 3.29
0 0.00
18 11.84
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
61  โรงเรียนวัดดอนเมือง 173
8 4.62
1 0.58
16 9.25
1 0.58
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
62  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 702
25 3.56
43 6.13
34 4.84
0 0.00
0 0.00
600 85.47
102 14.53%
63  โรงเรียนบ้านวังช้าง 200
6 3.00
7 3.50
15 7.50
0 0.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
64  โรงเรียนประชาพัฒนา 72
1 1.39
1 1.39
3 4.17
1 1.39
4 5.56
62 86.11
10 13.89%
65  โรงเรียนบ้านสามเสียม 94
5 5.32
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
66  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 111
5 4.50
1 0.90
5 4.50
2 1.80
2 1.80
96 86.49
15 13.51%
67  โรงเรียนบ้านบางจาก 164
6 3.66
5 3.05
9 5.49
0 0.00
2 1.22
142 86.59
22 13.41%
68  โรงเรียนบ้านละมุ 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
1 1.56
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
69  โรงเรียนประชานิคม 2 154
2 1.30
2 1.30
12 7.79
2 1.30
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
70  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1372
31 2.26
22 1.60
61 4.45
20 1.46
23 1.68
1215 88.56
157 11.44%
71  โรงเรียนประชานิคม 4 294
11 3.74
7 2.38
8 2.72
3 1.02
4 1.36
261 88.78
33 11.22%
72  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 165
10 6.06
1 0.61
6 3.64
0 0.00
1 0.61
147 89.09
18 10.91%
73  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 195
10 5.13
1 0.51
8 4.10
0 0.00
0 0.00
176 90.26
19 9.74%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
75  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 214
7 3.27
2 0.93
11 5.14
0 0.00
0 0.00
194 90.65
20 9.35%
76  โรงเรียนวัดดอนยาง 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
4 4.49
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
77  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 279
10 3.58
0 0.00
10 3.58
5 1.79
0 0.00
254 91.04
25 8.96%
78  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 156
3 1.92
1 0.64
9 5.77
0 0.00
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
79  โรงเรียนบ้านหัวถนน 125
0 0.00
2 1.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
80  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
81  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
82  โรงเรียนบ้านบางหลง 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
83  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 57
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
2 3.51
53 92.98
4 7.02%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
85  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.67
42 93.33
3 6.67%
86  โรงเรียนวัดคูขุด 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
1 1.22
77 93.90
5 6.10%
87  โรงเรียนบ้านหินกบ 83
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
88  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
1 0.99
2 1.98
96 95.05
5 4.95%
89  โรงเรียนวัดบางลึก 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 154
0 0.00
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
91  โรงเรียนบ้านทรายขาว 221
0 0.00
0 0.00
10 4.52
0 0.00
0 0.00
211 95.48
10 4.52%
92  โรงเรียนบ้านบางคอย 117
1 0.85
0 0.00
0 0.00
2 1.71
2 1.71
112 95.73
5 4.27%
93  โรงเรียนวัดทุ่งคา 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
94  โรงเรียนบ้านชุมโค 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
95  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
96  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165
0 0.00
2 1.21
4 2.42
0 0.00
0 0.00
159 96.36
6 3.64%
97  โรงเรียนบ้านคอกม้า 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
98  โรงเรียนบ้านกลาง 163
0 0.00
0 0.00
3 1.84
2 1.23
0 0.00
158 96.93
5 3.07%
99  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 280
3 1.07
0 0.00
5 1.79
0 0.00
0 0.00
272 97.14
8 2.86%
100  โรงเรียนบ้านเขาวง 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
1 0.93
0 0.00
104 97.20
3 2.80%
101  โรงเรียนบ้านไชยราช 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.28
1 1.28
76 97.44
2 2.56%
102  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 117
0 0.00
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
114 97.44
3 2.56%
103  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 119
0 0.00
3 2.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 97.48
3 2.52%
104  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
105  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านยายไท 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,681 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  883 4.07
เตี้ย  623 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,958 9.03
ผอมและเตี้ย  433 2.00
อ้วนและเตี้ย  495 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,289 79.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,392 คน


20.26%


Powered By www.thaieducation.net