ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 110 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441
41 9.30
21 4.76
69 15.65
64 14.51
89 20.18
157 35.60
284 64.40%
2  โรงเรียนบ้านเนินทอง 303
34 11.22
29 9.57
70 23.10
20 6.60
32 10.56
118 38.94
185 61.06%
3  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95
9 9.47
14 14.74
8 8.42
7 7.37
8 8.42
49 51.58
46 48.42%
4  โรงเรียนบ้านคอสน 65
7 10.77
8 12.31
7 10.77
4 6.15
3 4.62
36 55.38
29 44.62%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 697
81 11.62
53 7.60
81 11.62
42 6.03
31 4.45
409 58.68
288 41.32%
6  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2090
85 4.07
54 2.58
381 18.23
109 5.22
220 10.53
1241 59.38
849 40.62%
7  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 110
15 13.64
7 6.36
14 12.73
6 5.45
1 0.91
67 60.91
43 39.09%
8  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78
10 12.82
4 5.13
5 6.41
6 7.69
3 3.85
50 64.10
28 35.90%
9  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 121
8 6.61
19 15.70
12 9.92
3 2.48
0 0.00
79 65.29
42 34.71%
10  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 210
17 8.10
15 7.14
28 13.33
12 5.71
0 0.00
138 65.71
72 34.29%
11  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 139
6 4.32
6 4.32
35 25.18
0 0.00
0 0.00
92 66.19
47 33.81%
12  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 244
20 8.20
54 22.13
8 3.28
0 0.00
0 0.00
162 66.39
82 33.61%
13  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 257
16 6.23
4 1.56
31 12.06
20 7.78
15 5.84
171 66.54
86 33.46%
14  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 64
9 14.06
4 6.25
2 3.13
3 4.69
3 4.69
43 67.19
21 32.81%
15  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 213
18 8.45
1 0.47
15 7.04
19 8.92
16 7.51
144 67.61
69 32.39%
16  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 166
7 4.22
8 4.82
32 19.28
4 2.41
0 0.00
115 69.28
51 30.72%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 59
3 5.08
9 15.25
6 10.17
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
18  โรงเรียนวัดคูขุด 79
5 6.33
4 5.06
11 13.92
4 5.06
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 156
25 16.03
5 3.21
17 10.90
0 0.00
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
20  โรงเรียนบ้านรับร่อ 30
2 6.67
2 6.67
5 16.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
21  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 563
60 10.66
43 7.64
63 11.19
0 0.00
0 0.00
397 70.52
166 29.48%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112
13 11.61
3 2.68
17 15.18
0 0.00
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
23  โรงเรียนบ้านจันทึง 164
10 6.10
8 4.88
26 15.85
3 1.83
0 0.00
117 71.34
47 28.66%
24  โรงเรียนวัดวังไผ่ 28
1 3.57
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
25  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 111
17 15.32
2 1.80
11 9.91
1 0.90
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
26  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450
30 6.67
23 5.11
21 4.67
28 6.22
22 4.89
326 72.44
124 27.56%
27  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 237
9 3.80
3 1.27
31 13.08
10 4.22
12 5.06
172 72.57
65 27.43%
28  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 99
9 9.09
1 1.01
12 12.12
4 4.04
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
29  โรงเรียนบ้านดอนทราย 46
2 4.35
1 2.17
6 13.04
2 4.35
1 2.17
34 73.91
12 26.09%
30  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 547
37 6.76
20 3.66
83 15.17
1 0.18
1 0.18
405 74.04
142 25.96%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 147
11 7.48
9 6.12
17 11.56
1 0.68
0 0.00
109 74.15
38 25.85%
32  โรงเรียนบ้านหาดใน 207
13 6.28
8 3.86
29 14.01
0 0.00
0 0.00
157 75.85
50 24.15%
33  โรงเรียนวัดดอนรวบ 136
3 2.21
0 0.00
19 13.97
10 7.35
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
34  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 150
12 8.00
2 1.33
21 14.00
0 0.00
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
35  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 212
15 7.08
3 1.42
14 6.60
14 6.60
3 1.42
163 76.89
49 23.11%
36  โรงเรียนบ้านในห้วย 61
7 11.48
1 1.64
1 1.64
0 0.00
5 8.20
47 77.05
14 22.95%
37  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504
17 3.37
22 4.37
52 10.32
24 4.76
0 0.00
389 77.18
115 22.82%
38  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 342
22 6.43
8 2.34
13 3.80
13 3.80
18 5.26
268 78.36
74 21.64%
39  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 921
52 5.65
28 3.04
49 5.32
25 2.71
34 3.69
733 79.59
188 20.41%
40  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 233
11 4.72
13 5.58
10 4.29
5 2.15
8 3.43
186 79.83
47 20.17%
41  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100
0 0.00
2 2.00
9 9.00
4 4.00
5 5.00
80 80.00
20 20.00%
42  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 161
7 4.35
5 3.11
11 6.83
4 2.48
5 3.11
129 80.12
32 19.88%
43  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 137
5 3.65
6 4.38
6 4.38
6 4.38
4 2.92
110 80.29
27 19.71%
44  โรงเรียนวัดหูรอ 132
0 0.00
5 3.79
20 15.15
1 0.76
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
45  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 282
26 9.22
6 2.13
18 6.38
4 1.42
0 0.00
228 80.85
54 19.15%
46  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 37
0 0.00
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
47  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150
6 4.00
0 0.00
22 14.67
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
48  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115
6 5.22
0 0.00
15 13.04
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
49  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 78
6 7.69
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
50  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1216
43 3.54
20 1.64
130 10.69
10 0.82
5 0.41
1008 82.89
208 17.11%
51  โรงเรียนวัดดอนเมือง 147
4 2.72
8 5.44
13 8.84
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
52  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 107
6 5.61
6 5.61
6 5.61
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
53  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 117
6 5.13
3 2.56
10 8.55
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
54  โรงเรียนบ้านเขาพาง 38
3 7.89
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
55  โรงเรียนบ้านบางจาก 161
6 3.73
6 3.73
10 6.21
1 0.62
2 1.24
136 84.47
25 15.53%
56  โรงเรียนวัดบางแหวน 155
8 5.16
0 0.00
15 9.68
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
57  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 116
4 3.45
0 0.00
7 6.03
2 1.72
4 3.45
99 85.34
17 14.66%
58  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 133
5 3.76
4 3.01
10 7.52
0 0.00
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
59  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 112
4 3.57
2 1.79
10 8.93
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
60  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
4 6.25
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
61  โรงเรียนบ้านนาแซะ 102
3 2.94
0 0.00
10 9.80
0 0.00
1 0.98
88 86.27
14 13.73%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 224
19 8.48
1 0.45
9 4.02
0 0.00
0 0.00
195 87.05
29 12.95%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 93
0 0.00
4 4.30
8 8.60
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
64  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 78
4 5.13
2 2.56
4 5.13
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
65  โรงเรียนบ้านปากคลอง 192
4 2.08
1 0.52
15 7.81
3 1.56
0 0.00
169 88.02
23 11.98%
66  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 155
7 4.52
0 0.00
9 5.81
0 0.00
2 1.29
137 88.39
18 11.61%
67  โรงเรียนประชาพัฒนา 72
2 2.78
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
68  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
1 0.99
7 6.93
90 89.11
11 10.89%
69  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1368
34 2.49
26 1.90
47 3.44
18 1.32
22 1.61
1221 89.25
147 10.75%
70  โรงเรียนประชานิคม 2 149
4 2.68
4 2.68
3 2.01
4 2.68
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
71  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 120
4 3.33
4 3.33
1 0.83
2 1.67
1 0.83
108 90.00
12 10.00%
72  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 155
3 1.94
2 1.29
9 5.81
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
73  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
74  โรงเรียนบ้านวังช้าง 206
0 0.00
0 0.00
16 7.77
1 0.49
0 0.00
189 91.75
17 8.25%
75  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 197
8 4.06
1 0.51
7 3.55
0 0.00
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
76  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 132
5 3.79
0 0.00
5 3.79
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 119
0 0.00
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
78  โรงเรียนบ้านบางหลง 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
79  โรงเรียนบ้านบางคอย 126
3 2.38
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
80  โรงเรียนประชานิคม 4 290
4 1.38
3 1.03
2 0.69
4 1.38
4 1.38
273 94.14
17 5.86%
81  โรงเรียนบ้านสามเสียม 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
82  โรงเรียนวัดทุ่งคา 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
84  โรงเรียนบ้านกลาง 161
0 0.00
0 0.00
2 1.24
6 3.73
0 0.00
153 95.03
8 4.97%
85  โรงเรียนบ้านชุมโค 83
1 1.20
1 1.20
1 1.20
1 1.20
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
86  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
87  โรงเรียนบ้านหัวถนน 129
1 0.78
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
88  โรงเรียนบ้านเขาวง 112
3 2.68
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
89  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 210
4 1.90
0 0.00
4 1.90
1 0.48
0 0.00
201 95.71
9 4.29%
90  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 129
1 0.78
0 0.00
1 0.78
3 2.33
0 0.00
124 96.12
5 3.88%
91  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165
0 0.00
2 1.21
4 2.42
0 0.00
0 0.00
159 96.36
6 3.64%
92  โรงเรียนบ้านละมุ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.28
59 96.72
2 3.28%
93  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
1 1.64
59 96.72
2 3.28%
94  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
95  โรงเรียนวัดบางลึก 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
96  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 103
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
97  โรงเรียนบ้านทรายขาว 219
0 0.00
0 0.00
5 2.28
0 0.00
0 0.00
214 97.72
5 2.28%
98  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
44 97.78
1 2.22%
99  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 282
2 0.71
0 0.00
4 1.42
0 0.00
0 0.00
276 97.87
6 2.13%
100  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 203
0 0.00
0 0.00
2 0.99
0 0.00
1 0.49
200 98.52
3 1.48%
101  โรงเรียนบ้านไชยราช 81
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
102  โรงเรียนบ้านหินกบ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.19
83 98.81
1 1.19%
103  โรงเรียนบ้านคอกม้า 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านยายไท 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนวัดควนมณี 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนวัดดอนยาง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,415 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,033 4.82
เตี้ย  651 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,888 8.82
ผอมและเตี้ย  547 2.55
อ้วนและเตี้ย  593 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,703 78.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,712 คน


22.00%


Powered By www.thaieducation.net