ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 110 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 8
1 12.50
1 12.50
5 62.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 9
2 22.22
3 33.33
0 0.00
2 22.22
2 22.22
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 140
9 6.43
3 2.14
35 25.00
3 2.14
22 15.71
68 48.57
72 51.43%
4  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 459
34 7.41
27 5.88
39 8.50
61 13.29
66 14.38
232 50.54
227 49.46%
5  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 104
12 11.54
22 21.15
13 12.50
4 3.85
0 0.00
53 50.96
51 49.04%
6  โรงเรียนบ้านเนินทอง 320
11 3.44
26 8.13
28 8.75
37 11.56
54 16.88
164 51.25
156 48.75%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 161
36 22.36
11 6.83
22 13.66
0 0.00
0 0.00
92 57.14
69 42.86%
8  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 88
9 10.23
10 11.36
2 2.27
8 9.09
5 5.68
54 61.36
34 38.64%
9  โรงเรียนบ้านคอสน 60
4 6.67
6 10.00
7 11.67
3 5.00
3 5.00
37 61.67
23 38.33%
10  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 168
18 10.71
10 5.95
12 7.14
11 6.55
11 6.55
106 63.10
62 36.90%
11  โรงเรียนวัดคูขุด 81
8 9.88
3 3.70
16 19.75
1 1.23
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 98
7 7.14
5 5.10
13 13.27
5 5.10
5 5.10
63 64.29
35 35.71%
13  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 223
40 17.94
8 3.59
24 10.76
6 2.69
0 0.00
145 65.02
78 34.98%
14  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 248
26 10.48
23 9.27
35 14.11
0 0.00
0 0.00
164 66.13
84 33.87%
15  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 122
14 11.48
6 4.92
12 9.84
5 4.10
4 3.28
81 66.39
41 33.61%
16  โรงเรียนบ้านหาดใน 213
17 7.98
14 6.57
23 10.80
17 7.98
0 0.00
142 66.67
71 33.33%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 708
41 5.79
35 4.94
50 7.06
53 7.49
50 7.06
479 67.66
229 32.34%
18  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 214
4 1.87
3 1.40
27 12.62
7 3.27
27 12.62
146 68.22
68 31.78%
19  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 145
17 11.72
6 4.14
10 6.90
10 6.90
1 0.69
101 69.66
44 30.34%
20  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 231
7 3.03
2 0.87
26 11.26
9 3.90
26 11.26
161 69.70
70 30.30%
21  โรงเรียนวัดเชิงกระ 99
7 7.07
1 1.01
13 13.13
3 3.03
6 6.06
69 69.70
30 30.30%
22  โรงเรียนวัดหูรอ 131
5 3.82
3 2.29
26 19.85
2 1.53
3 2.29
92 70.23
39 29.77%
23  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 362
19 5.25
19 5.25
31 8.56
15 4.14
23 6.35
255 70.44
107 29.56%
24  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 296
18 6.08
0 0.00
32 10.81
19 6.42
18 6.08
209 70.61
87 29.39%
25  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 597
20 3.35
14 2.35
64 10.72
27 4.52
50 8.38
422 70.69
175 29.31%
26  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 127
5 3.94
3 2.36
12 9.45
7 5.51
9 7.09
91 71.65
36 28.35%
27  โรงเรียนบ้านเขาพาง 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
5 15.63
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
28  โรงเรียนบ้านบางหลง 79
12 15.19
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
29  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 584
59 10.10
37 6.34
61 10.45
0 0.00
0 0.00
427 73.12
157 26.88%
30  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 112
11 9.82
4 3.57
13 11.61
1 0.89
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
31  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 80
1 1.25
5 6.25
14 17.50
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
32  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 434
22 5.07
20 4.61
22 5.07
25 5.76
19 4.38
326 75.12
108 24.88%
33  โรงเรียนบ้านจันทึง 181
16 8.84
6 3.31
22 12.15
0 0.00
1 0.55
136 75.14
45 24.86%
34  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 146
13 8.90
5 3.42
9 6.16
8 5.48
1 0.68
110 75.34
36 24.66%
35  โรงเรียนบ้านในห้วย 70
6 8.57
2 2.86
4 5.71
3 4.29
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
36  โรงเรียนบ้านดอนทราย 50
3 6.00
0 0.00
6 12.00
3 6.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
37  โรงเรียนบ้านรับร่อ 30
2 6.67
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
38  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 71
3 4.23
7 9.86
6 8.45
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
39  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 154
13 8.44
16 10.39
5 3.25
0 0.00
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
40  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150
8 5.33
8 5.33
16 10.67
1 0.67
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
41  โรงเรียนบ้านปากคลอง 230
6 2.61
7 3.04
34 14.78
3 1.30
0 0.00
180 78.26
50 21.74%
42  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
43  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 140
2 1.43
0 0.00
28 20.00
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
44  โรงเรียนวัดวังไผ่ 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
45  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 217
4 1.84
4 1.84
34 15.67
4 1.84
0 0.00
171 78.80
46 21.20%
46  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 115
5 4.35
0 0.00
18 15.65
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
47  โรงเรียนวัดบางแหวน 140
8 5.71
4 2.86
16 11.43
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
48  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 862
37 4.29
41 4.76
51 5.92
37 4.29
0 0.00
696 80.74
166 19.26%
49  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 152
3 1.97
4 2.63
21 13.82
1 0.66
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
50  โรงเรียนวัดดอนรวบ 160
5 3.13
0 0.00
16 10.00
1 0.63
7 4.38
131 81.88
29 18.13%
51  โรงเรียนประชานิคม 2 175
7 4.00
7 4.00
8 4.57
9 5.14
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
52  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 104
3 2.88
2 1.92
11 10.58
2 1.92
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
53  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 532
18 3.38
17 3.20
52 9.77
2 0.38
1 0.19
442 83.08
90 16.92%
54  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 177
10 5.65
10 5.65
5 2.82
2 1.13
1 0.56
149 84.18
28 15.82%
56  โรงเรียนบ้านบางจาก 127
6 4.72
6 4.72
8 6.30
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 222
2 0.90
8 3.60
16 7.21
5 2.25
1 0.45
190 85.59
32 14.41%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 219
15 6.85
0 0.00
14 6.39
1 0.46
1 0.46
188 85.84
31 14.16%
59  โรงเรียนบ้านสามเสียม 92
4 4.35
3 3.26
6 6.52
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
60  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115
5 4.35
5 4.35
6 5.22
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
61  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1227
58 4.73
22 1.79
65 5.30
20 1.63
5 0.41
1057 86.15
170 13.85%
62  โรงเรียนบ้านละมุ 65
4 6.15
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
63  โรงเรียนบ้านบึงลัด 102
2 1.96
1 0.98
7 6.86
2 1.96
2 1.96
88 86.27
14 13.73%
64  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 97
4 4.12
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
65  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 108
4 3.70
0 0.00
2 1.85
4 3.70
4 3.70
94 87.04
14 12.96%
66  โรงเรียนบ้านนาแซะ 113
4 3.54
2 1.77
8 7.08
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
67  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 199
12 6.03
2 1.01
10 5.03
0 0.00
0 0.00
175 87.94
24 12.06%
68  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
69  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1448
41 2.83
26 1.80
56 3.87
22 1.52
25 1.73
1278 88.26
170 11.74%
70  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 79
3 3.80
3 3.80
3 3.80
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
71  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
72  โรงเรียนบ้านคอกม้า 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
73  โรงเรียนประชาพัฒนา 72
2 2.78
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 113
2 1.77
0 0.00
10 8.85
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
75  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 136
4 2.94
0 0.00
9 6.62
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
76  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 275
10 3.64
0 0.00
14 5.09
2 0.73
0 0.00
249 90.55
26 9.45%
77  โรงเรียนบ้านหินกบ 81
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 7.41
74 91.36
7 8.64%
78  โรงเรียนบ้านหัวถนน 93
0 0.00
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 98
0 0.00
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
80  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 66
4 6.06
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
81  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 40
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
82  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
83  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
84  โรงเรียนวัดบางลึก 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 240
1 0.42
0 0.00
13 5.42
0 0.00
0 0.00
226 94.17
14 5.83%
86  โรงเรียนวัดทุ่งคา 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
87  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
88  โรงเรียนบ้านงาช้าง 173
2 1.16
3 1.73
2 1.16
0 0.00
2 1.16
164 94.80
9 5.20%
89  โรงเรียนประชานิคม 4 295
5 1.69
4 1.36
2 0.68
2 0.68
2 0.68
280 94.92
15 5.08%
90  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 138
1 0.72
1 0.72
4 2.90
1 0.72
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
91  โรงเรียนบ้านบางคอย 102
1 0.98
0 0.00
2 1.96
0 0.00
2 1.96
97 95.10
5 4.90%
92  โรงเรียนวัดดอนยาง 85
1 1.18
2 2.35
1 1.18
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
93  โรงเรียนบ้านวังช้าง 193
0 0.00
0 0.00
9 4.66
0 0.00
0 0.00
184 95.34
9 4.66%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
95  โรงเรียนบ้านไชยราช 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
96  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 119
2 1.68
0 0.00
2 1.68
1 0.84
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
97  โรงเรียนบ้านเขาวง 124
2 1.61
2 1.61
1 0.81
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
98  โรงเรียนบ้านกลาง 176
0 0.00
0 0.00
5 2.84
2 1.14
0 0.00
169 96.02
7 3.98%
99  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2201
22 1.00
13 0.59
26 1.18
14 0.64
9 0.41
2117 96.18
84 3.82%
100  โรงเรียนวัดดอนเมือง 159
0 0.00
0 0.00
5 3.14
0 0.00
0 0.00
154 96.86
5 3.14%
101  โรงเรียนบ้านทรายขาว 242
1 0.41
0 0.00
6 2.48
0 0.00
0 0.00
235 97.11
7 2.89%
102  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 76
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
1 1.32
74 97.37
2 2.63%
103  โรงเรียนบ้านชุมโค 84
0 0.00
1 1.19
1 1.19
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
104  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 284
2 0.70
0 0.00
4 1.41
0 0.00
0 0.00
278 97.89
6 2.11%
105  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 123
0 0.00
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
121 98.37
2 1.63%
106  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 203
0 0.00
0 0.00
2 0.99
0 0.00
1 0.49
200 98.52
3 1.48%
107  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านยายไท 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนวัดควนมณี 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,780 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  900 4.13
เตี้ย  583 2.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,470 6.75
ผอมและเตี้ย  506 2.32
อ้วนและเตี้ย  479 2.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,842 81.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,938 คน


18.08%


Powered By www.thaieducation.net