ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 110 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 467
45 9.64
36 7.71
39 8.35
81 17.34
75 16.06
191 40.90
276 59.10%
2  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 119
18 15.13
19 15.97
13 10.92
4 3.36
10 8.40
55 46.22
64 53.78%
3  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 99
12 12.12
22 22.22
13 13.13
4 4.04
0 0.00
48 48.48
51 51.52%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 120
18 15.00
11 9.17
14 11.67
17 14.17
1 0.83
59 49.17
61 50.83%
5  โรงเรียนบ้านเนินทอง 320
11 3.44
26 8.13
28 8.75
37 11.56
54 16.88
164 51.25
156 48.75%
6  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 91
14 15.38
7 7.69
10 10.99
4 4.40
4 4.40
52 57.14
39 42.86%
7  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 219
25 11.42
17 7.76
17 7.76
12 5.48
22 10.05
126 57.53
93 42.47%
8  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 247
20 8.10
23 9.31
35 14.17
18 7.29
0 0.00
151 61.13
96 38.87%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 97
0 0.00
17 17.53
20 20.62
0 0.00
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
10  โรงเรียนวัดคูขุด 83
3 3.61
6 7.23
19 22.89
1 1.20
2 2.41
52 62.65
31 37.35%
11  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 362
38 10.50
37 10.22
35 9.67
4 1.10
9 2.49
239 66.02
123 33.98%
12  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 717
47 6.56
37 5.16
97 13.53
38 5.30
23 3.21
475 66.25
242 33.75%
13  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 213
4 1.88
3 1.41
25 11.74
7 3.29
28 13.15
146 68.54
67 31.46%
14  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 157
11 7.01
7 4.46
30 19.11
0 0.00
0 0.00
109 69.43
48 30.57%
15  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 594
20 3.37
14 2.36
68 11.45
26 4.38
52 8.75
414 69.70
180 30.30%
16  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 584
57 9.76
37 6.34
62 10.62
19 3.25
0 0.00
409 70.03
175 29.97%
17  โรงเรียนวัดทุ่งคา 72
6 8.33
2 2.78
8 11.11
4 5.56
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
18  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 429
20 4.66
26 6.06
18 4.20
29 6.76
24 5.59
312 72.73
117 27.27%
19  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 83
11 13.25
5 6.02
4 4.82
2 2.41
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
20  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 297
13 4.38
12 4.04
17 5.72
16 5.39
20 6.73
219 73.74
78 26.26%
21  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
1 3.23
2 6.45
23 74.19
8 25.81%
22  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 127
6 4.72
7 5.51
18 14.17
0 0.00
1 0.79
95 74.80
32 25.20%
23  โรงเรียนบ้านจันทึง 181
16 8.84
6 3.31
22 12.15
0 0.00
1 0.55
136 75.14
45 24.86%
24  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 146
13 8.90
5 3.42
9 6.16
8 5.48
1 0.68
110 75.34
36 24.66%
25  โรงเรียนบ้านละมุ 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
6 9.23
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
26  โรงเรียนบ้านดอนทราย 49
3 6.12
5 10.20
0 0.00
1 2.04
3 6.12
37 75.51
12 24.49%
27  โรงเรียนบ้านปากคลอง 233
6 2.58
14 6.01
35 15.02
1 0.43
1 0.43
176 75.54
57 24.46%
28  โรงเรียนประชานิคม 4 298
13 4.36
24 8.05
24 8.05
4 1.34
6 2.01
227 76.17
71 23.83%
29  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 798
44 5.51
15 1.88
49 6.14
42 5.26
31 3.88
617 77.32
181 22.68%
30  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 217
4 1.84
4 1.84
36 16.59
4 1.84
0 0.00
169 77.88
48 22.12%
31  โรงเรียนวัดหูรอ 131
2 1.53
3 2.29
23 17.56
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
32  โรงเรียนบ้านหัวถนน 140
6 4.29
2 1.43
21 15.00
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
33  โรงเรียนประชานิคม 2 175
9 5.14
8 4.57
9 5.14
10 5.71
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
34  โรงเรียนวัดบางแหวน 142
8 5.63
5 3.52
16 11.27
0 0.00
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
35  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 155
7 4.52
2 1.29
20 12.90
2 1.29
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
36  โรงเรียนบ้านในห้วย 65
3 4.62
1 1.54
7 10.77
2 3.08
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
37  โรงเรียนวัดดอนรวบ 161
6 3.73
1 0.62
16 9.94
2 1.24
7 4.35
129 80.12
32 19.88%
38  โรงเรียนบ้านคอกม้า 63
6 9.52
4 6.35
2 3.17
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
39  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150
8 5.33
3 2.00
15 10.00
0 0.00
2 1.33
122 81.33
28 18.67%
40  โรงเรียนวัดเชิงกระ 103
4 3.88
10 9.71
5 4.85
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
41  โรงเรียนบ้านวังช้าง 195
8 4.10
0 0.00
27 13.85
0 0.00
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
42  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 101
6 5.94
3 2.97
8 7.92
1 0.99
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
43  โรงเรียนบ้านหาดใน 214
9 4.21
6 2.80
16 7.48
7 3.27
0 0.00
176 82.24
38 17.76%
44  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 532
18 3.38
17 3.20
55 10.34
2 0.38
1 0.19
439 82.52
93 17.48%
45  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 122
2 1.64
0 0.00
12 9.84
0 0.00
7 5.74
101 82.79
21 17.21%
46  โรงเรียนบ้านคอสน 60
2 3.33
2 3.33
2 3.33
2 3.33
2 3.33
50 83.33
10 16.67%
47  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 142
0 0.00
3 2.11
20 14.08
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
48  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 81
3 3.70
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 175
10 5.71
10 5.71
5 2.86
2 1.14
1 0.57
147 84.00
28 16.00%
50  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 172
4 2.33
5 2.91
4 2.33
6 3.49
8 4.65
145 84.30
27 15.70%
51  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 110
4 3.64
3 2.73
10 9.09
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
52  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 131
3 2.29
4 3.05
8 6.11
3 2.29
2 1.53
111 84.73
20 15.27%
53  โรงเรียนบ้านบางหลง 80
7 8.75
5 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 110
5 4.55
5 4.55
6 5.45
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 223
2 0.90
8 3.59
16 7.17
5 2.24
1 0.45
191 85.65
32 14.35%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 218
11 5.05
2 0.92
12 5.50
2 0.92
4 1.83
187 85.78
31 14.22%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 247
1 0.40
0 0.00
34 13.77
0 0.00
0 0.00
212 85.83
35 14.17%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 122
12 9.84
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
59  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101
2 1.98
1 0.99
7 6.93
2 1.98
2 1.98
87 86.14
14 13.86%
60  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1235
58 4.70
22 1.78
65 5.26
20 1.62
5 0.40
1065 86.23
170 13.77%
61  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 228
3 1.32
1 0.44
27 11.84
0 0.00
0 0.00
197 86.40
31 13.60%
62  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 111
2 1.80
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
63  โรงเรียนวัดวังไผ่ 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
64  โรงเรียนบ้านรับร่อ 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
66  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 199
12 6.03
2 1.01
10 5.03
0 0.00
0 0.00
175 87.94
24 12.06%
67  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 118
1 0.85
1 0.85
12 10.17
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
68  โรงเรียนบ้านเขาพาง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
69  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 61
5 8.20
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
70  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 147
1 0.68
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
71  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 298
9 3.02
4 1.34
10 3.36
4 1.34
3 1.01
268 89.93
30 10.07%
72  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 80
0 0.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
2 2.50
72 90.00
8 10.00%
73  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 130
4 3.08
1 0.77
8 6.15
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
74  โรงเรียนประชาพัฒนา 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
75  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 61
0 0.00
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
76  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 206
8 3.88
1 0.49
9 4.37
0 0.00
1 0.49
187 90.78
19 9.22%
77  โรงเรียนบ้านบางคอย 111
1 0.90
1 0.90
8 7.21
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
78  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1455
23 1.58
20 1.37
30 2.06
23 1.58
20 1.37
1339 92.03
116 7.97%
79  โรงเรียนบ้านบางจาก 147
5 3.40
1 0.68
5 3.40
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
80  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 125
3 2.40
1 0.80
3 2.40
0 0.00
2 1.60
116 92.80
9 7.20%
81  โรงเรียนบ้านสามเสียม 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
82  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
83  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
84  โรงเรียนบ้านกลาง 175
2 1.14
0 0.00
8 4.57
0 0.00
0 0.00
165 94.29
10 5.71%
85  โรงเรียนวัดหัวกรูด 106
1 0.94
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
86  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
87  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 138
1 0.72
1 0.72
4 2.90
1 0.72
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
88  โรงเรียนบ้านชุมโค 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
1 1.18
81 95.29
4 4.71%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 162
2 1.23
0 0.00
5 3.09
0 0.00
0 0.00
155 95.68
7 4.32%
90  โรงเรียนบ้านไชยราช 70
1 1.43
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
91  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2201
23 1.04
13 0.59
27 1.23
16 0.73
11 0.50
2111 95.91
90 4.09%
92  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 99
3 3.03
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
93  โรงเรียนบ้านเขาวง 124
3 2.42
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
94  โรงเรียนวัดดอนเมือง 164
0 0.00
1 0.61
5 3.05
0 0.00
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
95  โรงเรียนวัดบางลึก 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
96  โรงเรียนวัดดอนยาง 85
2 2.35
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
97  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 76
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
1 1.32
74 97.37
2 2.63%
98  โรงเรียนบ้านงาช้าง 171
0 0.00
0 0.00
2 1.17
2 1.17
0 0.00
167 97.66
4 2.34%
99  โรงเรียนบ้านนาแซะ 113
0 0.00
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
100  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 283
0 0.00
0 0.00
3 1.06
0 0.00
0 0.00
280 98.94
3 1.06%
101  โรงเรียนบ้านทรายขาว 255
1 0.39
0 0.00
1 0.39
0 0.00
0 0.00
253 99.22
2 0.78%
102  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านยายไท 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านหินกบ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนวัดควนมณี 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,179 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  854 3.85
เตี้ย  641 2.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,483 6.69
ผอมและเตี้ย  510 2.30
อ้วนและเตี้ย  453 2.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,238 82.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,941 คน


17.77%


Powered By www.thaieducation.net