ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.36
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 312
32 10.26
30 9.62
25 8.01
37 11.86
25 8.01
163 52.24
149 47.76%
2  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 34
4 11.76
5 14.71
2 5.88
4 11.76
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
3  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 42
3 7.14
5 11.90
5 11.90
5 11.90
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
4  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 81
2 2.47
6 7.41
22 27.16
0 0.00
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
5  โรงเรียนบ้านโคกแสว 41
11 26.83
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
6  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 25
4 16.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
16 64.00
9 36.00%
7  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 208
8 3.85
7 3.37
24 11.54
12 5.77
22 10.58
135 64.90
73 35.10%
8  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 32
7 21.88
1 3.13
0 0.00
1 3.13
2 6.25
21 65.63
11 34.38%
9  โรงเรียนบ้านหนองขาม 89
14 15.73
10 11.24
6 6.74
0 0.00
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 513
16 3.12
12 2.34
56 10.92
12 2.34
75 14.62
342 66.67
171 33.33%
11  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 230
19 8.26
3 1.30
20 8.70
22 9.57
11 4.78
155 67.39
75 32.61%
12  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 440
32 7.27
14 3.18
68 15.45
18 4.09
5 1.14
303 68.86
137 31.14%
13  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 159
20 12.58
2 1.26
23 14.47
2 1.26
2 1.26
110 69.18
49 30.82%
14  โรงเรียนหัวสระวิทยา 127
5 3.94
10 7.87
8 6.30
7 5.51
9 7.09
88 69.29
39 30.71%
15  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 33
5 15.15
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
16  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 134
25 18.66
0 0.00
14 10.45
0 0.00
1 0.75
94 70.15
40 29.85%
17  โรงเรียนบ้านหนองจาน 41
2 4.88
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
18  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 63
6 9.52
0 0.00
12 19.05
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
19  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 708
41 5.79
37 5.23
63 8.90
25 3.53
36 5.08
506 71.47
202 28.53%
20  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 43
6 13.95
4 9.30
2 4.65
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
21  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 33
5 15.15
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
22  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81
8 9.88
9 11.11
5 6.17
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
23  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 406
50 12.32
0 0.00
58 14.29
0 0.00
0 0.00
298 73.40
108 26.60%
24  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 38
4 10.53
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
25  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 159
12 7.55
2 1.26
25 15.72
1 0.63
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
26  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 52
0 0.00
0 0.00
10 19.23
3 5.77
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
27  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 796
46 5.78
39 4.90
96 12.06
10 1.26
3 0.38
602 75.63
194 24.37%
28  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 58
2 3.45
0 0.00
12 20.69
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
29  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 171
16 9.36
10 5.85
12 7.02
3 1.75
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
30  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 296
12 4.05
8 2.70
19 6.42
11 3.72
20 6.76
226 76.35
70 23.65%
31  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 81
8 9.88
2 2.47
3 3.70
1 1.23
5 6.17
62 76.54
19 23.46%
32  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
2 3.13
4 6.25
8 12.50
0 0.00
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
33  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 176
16 9.09
7 3.98
10 5.68
0 0.00
8 4.55
135 76.70
41 23.30%
34  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 108
11 10.19
2 1.85
10 9.26
2 1.85
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
35  โรงเรียนบ้านเดื่อ 91
3 3.30
1 1.10
14 15.38
3 3.30
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
36  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 39
2 5.13
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
37  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 91
7 7.69
5 5.49
8 8.79
1 1.10
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
38  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 61
1 1.64
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
39  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 156
7 4.49
2 1.28
14 8.97
9 5.77
3 1.92
121 77.56
35 22.44%
40  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 121
6 4.96
4 3.31
15 12.40
2 1.65
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
41  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 200
16 8.00
13 6.50
15 7.50
0 0.00
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 69
3 4.35
2 2.90
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
43  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 42
1 2.38
4 9.52
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
44  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 89
4 4.49
1 1.12
7 7.87
7 7.87
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
45  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 94
1 1.06
3 3.19
16 17.02
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
46  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 94
4 4.26
1 1.06
13 13.83
2 2.13
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
47  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
48  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 90
4 4.44
6 6.67
3 3.33
5 5.56
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
49  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 98
13 13.27
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 49
4 8.16
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
51  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 157
13 8.28
2 1.27
9 5.73
8 5.10
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
52  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 64
2 3.13
3 4.69
6 9.38
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
53  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
8 2.99
9 3.36
37 13.81
0 0.00
0 0.00
214 79.85
54 20.15%
54  โรงเรียนบ้านวังพง 40
2 5.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 105
1 0.95
0 0.00
20 19.05
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
56  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 76
6 7.89
2 2.63
5 6.58
2 2.63
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
57  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
58  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 136
6 4.41
9 6.62
11 8.09
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
59  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
60  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 58
8 13.79
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
61  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 174
11 6.32
9 5.17
11 6.32
2 1.15
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 165
13 7.88
1 0.61
17 10.30
0 0.00
0 0.00
134 81.21
31 18.79%
63  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
4 6.25
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
64  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 80
1 1.25
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
65  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 134
9 6.72
4 2.99
9 6.72
2 1.49
1 0.75
109 81.34
25 18.66%
66  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 102
4 3.92
4 3.92
2 1.96
6 5.88
3 2.94
83 81.37
19 18.63%
67  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 325
18 5.54
8 2.46
33 10.15
0 0.00
0 0.00
266 81.85
59 18.15%
68  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 116
7 6.03
0 0.00
14 12.07
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
69  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
1 3.57
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
70  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 56
3 5.36
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
71  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 140
6 4.29
7 5.00
9 6.43
3 2.14
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
72  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 124
4 3.23
7 5.65
10 8.06
1 0.81
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
73  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 119
4 3.36
8 6.72
9 7.56
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
74  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 206
12 5.83
0 0.00
24 11.65
0 0.00
0 0.00
170 82.52
36 17.48%
75  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
76  โรงเรียนบ้านทามจาน 35
4 11.43
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
77  โรงเรียนบ้านท่าแตง 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
78  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 83
1 1.20
3 3.61
7 8.43
3 3.61
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
79  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
80  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 169
7 4.14
0 0.00
17 10.06
4 2.37
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
81  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 227
10 4.41
3 1.32
19 8.37
5 2.20
0 0.00
190 83.70
37 16.30%
82  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 148
1 0.68
2 1.35
18 12.16
2 1.35
1 0.68
124 83.78
24 16.22%
83  โรงเรียนบ้านหนองโสน 105
7 6.67
4 3.81
6 5.71
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
84  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 256
11 4.30
11 4.30
16 6.25
0 0.00
1 0.39
217 84.77
39 15.23%
85  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
86  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 145
4 2.76
5 3.45
11 7.59
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 388
15 3.87
15 3.87
27 6.96
0 0.00
0 0.00
331 85.31
57 14.69%
88  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 103
1 0.97
0 0.00
14 13.59
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
89  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
90  โรงเรียนวังกะอาม 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
91  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 122
5 4.10
1 0.82
11 9.02
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
92  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
93  โรงเรียนบ้านซับยาง 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
94  โรงเรียนรังงามวิทยา 118
4 3.39
1 0.85
7 5.93
4 3.39
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
95  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
96  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 54
3 5.56
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
97  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 147
9 6.12
5 3.40
2 1.36
3 2.04
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
98  โรงเรียนบ้านงิ้ว 117
0 0.00
2 1.71
13 11.11
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
99  โรงเรียนบ้านบะเสียว 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
2 4.26
41 87.23
6 12.77%
100  โรงเรียนบ้านดงลาน 81
0 0.00
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
101  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
102  โรงเรียนบ้านซับหมี 141
3 2.13
4 2.84
8 5.67
1 0.71
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
103  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 176
6 3.41
5 2.84
4 2.27
4 2.27
0 0.00
157 89.20
19 10.80%
104  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 103
3 2.91
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
105  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 184
7 3.80
3 1.63
8 4.35
1 0.54
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
106  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 84
0 0.00
0 0.00
7 8.33
1 1.19
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
107  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 130
5 3.85
2 1.54
3 2.31
2 1.54
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
108  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 331
9 2.72
12 3.63
14 4.23
-5 -1.51
0 0.00
301 90.94
30 9.06%
109  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 119
2 1.68
3 2.52
4 3.36
0 0.00
1 0.84
109 91.60
10 8.40%
110  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
111  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
112  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 101
1 0.99
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
113  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
114  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
3 2.75
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
115  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 167
2 1.20
3 1.80
4 2.40
0 0.00
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
116  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 104
2 1.92
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
117  โรงเรียนบ้านโคกไค 84
3 3.57
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
118  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 145
1 0.69
1 0.69
3 2.07
1 0.69
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
119  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
120  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
121  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,183 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  824 5.43
เตี้ย  452 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,368 9.01
ผอมและเตี้ย  275 1.81
อ้วนและเตี้ย  243 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,021 79.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,162 คน


20.83%


Powered By www.thaieducation.net