ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 34
21 61.76
4 11.76
3 8.82
5 14.71
1 2.94
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 21
9 42.86
3 14.29
6 28.57
3 14.29
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยบง 60
13 21.67
47 78.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 31
17 54.84
1 3.23
6 19.35
1 3.23
0 0.00
6 19.35
25 80.65%
5  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 41
14 34.15
8 19.51
0 0.00
4 9.76
4 9.76
11 26.83
30 73.17%
6  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 370
36 9.73
23 6.22
37 10.00
59 15.95
60 16.22
155 41.89
215 58.11%
7  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 64
11 17.19
7 10.94
4 6.25
8 12.50
5 7.81
29 45.31
35 54.69%
8  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 149
31 20.81
15 10.07
25 16.78
9 6.04
0 0.00
69 46.31
80 53.69%
9  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 38
9 23.68
5 13.16
1 2.63
4 10.53
1 2.63
18 47.37
20 52.63%
10  โรงเรียนบ้านโคกแสว 43
13 30.23
3 6.98
4 9.30
2 4.65
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
11  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 59
10 16.95
9 15.25
6 10.17
4 6.78
1 1.69
29 49.15
30 50.85%
12  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 32
5 15.63
4 12.50
0 0.00
5 15.63
1 3.13
17 53.13
15 46.88%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 201
10 4.98
10 4.98
29 14.43
20 9.95
23 11.44
109 54.23
92 45.77%
14  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 74
7 9.46
9 12.16
17 22.97
0 0.00
0 0.00
41 55.41
33 44.59%
15  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 118
5 4.24
10 8.47
18 15.25
8 6.78
8 6.78
69 58.47
49 41.53%
16  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 115
10 8.70
2 1.74
13 11.30
21 18.26
1 0.87
68 59.13
47 40.87%
17  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 27
4 14.81
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
18  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 353
28 7.93
20 5.67
62 17.56
13 3.68
19 5.38
211 59.77
142 40.23%
19  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 55
1 1.82
1 1.82
16 29.09
4 7.27
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
20  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 108
12 11.11
8 7.41
17 15.74
2 1.85
4 3.70
65 60.19
43 39.81%
21  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 164
31 18.90
5 3.05
24 14.63
4 2.44
1 0.61
99 60.37
65 39.63%
22  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 41
3 7.32
2 4.88
8 19.51
1 2.44
2 4.88
25 60.98
16 39.02%
23  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 143
10 6.99
7 4.90
22 15.38
8 5.59
7 4.90
89 62.24
54 37.76%
24  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
25  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
20 7.46
48 17.91
32 11.94
0 0.00
0 0.00
168 62.69
100 37.31%
26  โรงเรียนบ้านยางเครือ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
2 7.41
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
27  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
12 6.82
7 3.98
29 16.48
4 2.27
13 7.39
111 63.07
65 36.93%
28  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 143
21 14.69
1 0.70
30 20.98
0 0.00
0 0.00
91 63.64
52 36.36%
29  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 436
58 13.30
37 8.49
42 9.63
14 3.21
6 1.38
279 63.99
157 36.01%
30  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 78
10 12.82
0 0.00
17 21.79
1 1.28
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
31  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 81
6 7.41
2 2.47
9 11.11
7 8.64
5 6.17
52 64.20
29 35.80%
32  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 141
15 10.64
6 4.26
17 12.06
6 4.26
6 4.26
91 64.54
50 35.46%
33  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 231
11 4.76
8 3.46
17 7.36
19 8.23
25 10.82
151 65.37
80 34.63%
34  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
35  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 105
4 3.81
9 8.57
20 19.05
3 2.86
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
36  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 105
16 15.24
16 15.24
0 0.00
3 2.86
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
37  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 119
14 11.76
8 6.72
17 14.29
0 0.00
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
38  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 38
1 2.63
4 10.53
4 10.53
0 0.00
3 7.89
26 68.42
12 31.58%
39  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 129
1 0.78
10 7.75
4 3.10
11 8.53
14 10.85
89 68.99
40 31.01%
40  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 120
24 20.00
0 0.00
4 3.33
9 7.50
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
41  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 96
7 7.29
7 7.29
12 12.50
3 3.13
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
42  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 30
4 13.33
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
43  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 410
45 10.98
30 7.32
39 9.51
4 0.98
3 0.73
289 70.49
121 29.51%
44  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 180
16 8.89
8 4.44
23 12.78
6 3.33
0 0.00
127 70.56
53 29.44%
45  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 41
6 14.63
6 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
46  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
3 3.66
3 3.66
58 70.73
24 29.27%
47  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 69
4 5.80
8 11.59
8 11.59
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
48  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 83
7 8.43
1 1.20
11 13.25
5 6.02
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 35
4 11.43
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
50  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 257
46 17.90
0 0.00
27 10.51
0 0.00
0 0.00
184 71.60
73 28.40%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 375
23 6.13
17 4.53
61 16.27
3 0.80
2 0.53
269 71.73
106 28.27%
52  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 85
0 0.00
1 1.18
10 11.76
0 0.00
13 15.29
61 71.76
24 28.24%
53  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 110
9 8.18
8 7.27
4 3.64
7 6.36
3 2.73
79 71.82
31 28.18%
54  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
16 22.54
4 5.63
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
55  โรงเรียนบ้านหนองโดน 32
0 0.00
3 9.38
3 9.38
3 9.38
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
56  โรงเรียนบ้านเดื่อ 89
2 2.25
2 2.25
21 23.60
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
57  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
9 18.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
58  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 111
4 3.60
9 8.11
14 12.61
4 3.60
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
59  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 434
17 3.92
26 5.99
74 17.05
1 0.23
3 0.69
313 72.12
121 27.88%
60  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 61
1 1.64
1 1.64
13 21.31
2 3.28
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
61  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 119
15 12.61
1 0.84
17 14.29
0 0.00
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
62  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
2 7.69
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
63  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 67
9 13.43
2 2.99
2 2.99
0 0.00
5 7.46
49 73.13
18 26.87%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 71
2 2.82
3 4.23
13 18.31
1 1.41
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
65  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 132
10 7.58
4 3.03
21 15.91
0 0.00
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
66  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
3 8.82
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
67  โรงเรียนบ้านวังมน 91
8 8.79
6 6.59
5 5.49
5 5.49
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
68  โรงเรียนบ้านวังพง 42
4 9.52
5 11.90
2 4.76
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
69  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 54
2 3.70
0 0.00
7 12.96
5 9.26
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
70  โรงเรียนหัวสระวิทยา 120
13 10.83
0 0.00
18 15.00
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
71  โรงเรียนวังกะอาม 43
2 4.65
3 6.98
5 11.63
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
72  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 94
14 14.89
2 2.13
3 3.19
0 0.00
5 5.32
70 74.47
24 25.53%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 390
66 16.92
15 3.85
14 3.59
2 0.51
1 0.26
292 74.87
98 25.13%
74  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
2 7.14
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
2 3.77
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
76  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 106
5 4.72
16 15.09
5 4.72
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
77  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 303
27 8.91
5 1.65
42 13.86
0 0.00
0 0.00
229 75.58
74 24.42%
78  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 41
8 19.51
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
79  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
80  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 59
2 3.39
2 3.39
7 11.86
3 5.08
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
81  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 97
7 7.22
6 6.19
10 10.31
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
82  โรงเรียนบ้านนา 34
1 2.94
0 0.00
6 17.65
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
83  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
84  โรงเรียนบ้านซับยาง 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
85  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 154
6 3.90
16 10.39
8 5.19
6 3.90
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
86  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
87  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 120
10 8.33
11 9.17
4 3.33
2 1.67
1 0.83
92 76.67
28 23.33%
88  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 168
18 10.71
8 4.76
12 7.14
1 0.60
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
89  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 156
11 7.05
8 5.13
11 7.05
6 3.85
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
90  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 209
4 1.91
8 3.83
36 17.22
0 0.00
0 0.00
161 77.03
48 22.97%
91  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 353
15 4.25
12 3.40
22 6.23
22 6.23
10 2.83
272 77.05
81 22.95%
92  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 70
10 14.29
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
93  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 127
10 7.87
9 7.09
10 7.87
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
94  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 75
2 2.67
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
95  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
96  โรงเรียนบ้านหนองขาม 90
7 7.78
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
97  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 55
0 0.00
8 14.55
1 1.82
2 3.64
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
98  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 120
5 4.17
5 4.17
16 13.33
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
99  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 139
25 17.99
4 2.88
1 0.72
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
100  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 909
46 5.06
41 4.51
104 11.44
2 0.22
1 0.11
715 78.66
194 21.34%
101  โรงเรียนบ้านหนองโจด 165
3 1.82
0 0.00
27 16.36
0 0.00
5 3.03
130 78.79
35 21.21%
102  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 147
6 4.08
10 6.80
15 10.20
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 554
14 2.53
16 2.89
77 13.90
8 1.44
1 0.18
438 79.06
116 20.94%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 226
19 8.41
6 2.65
16 7.08
3 1.33
3 1.33
179 79.20
47 20.80%
105  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77
1 1.30
5 6.49
8 10.39
0 0.00
2 2.60
61 79.22
16 20.78%
106  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 39
3 7.69
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
107  โรงเรียนบ้านหนองตอ 59
1 1.69
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
108  โรงเรียนรังงามวิทยา 123
11 8.94
3 2.44
11 8.94
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
109  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 143
8 5.59
4 2.80
8 5.59
4 2.80
5 3.50
114 79.72
29 20.28%
110  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 163
5 3.07
5 3.07
14 8.59
4 2.45
5 3.07
130 79.75
33 20.25%
111  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 114
11 9.65
4 3.51
7 6.14
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
112  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 50
0 0.00
1 2.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 150
9 6.00
2 1.33
19 12.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
114  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 162
5 3.09
10 6.17
15 9.26
2 1.23
0 0.00
130 80.25
32 19.75%
115  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 41
2 4.88
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
116  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
117  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
118  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 132
8 6.06
4 3.03
12 9.09
1 0.76
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
119  โรงเรียนบ้านงิ้ว 111
3 2.70
2 1.80
16 14.41
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
120  โรงเรียนบ้านทามจาน 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
121  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
122  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 94
6 6.38
4 4.26
4 4.26
3 3.19
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
123  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 39
0 0.00
3 7.69
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
124  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 329
15 4.56
15 4.56
28 8.51
0 0.00
0 0.00
271 82.37
58 17.63%
125  โรงเรียนบ้านวังกุง 52
1 1.92
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
126  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 70
1 1.43
2 2.86
5 7.14
3 4.29
1 1.43
58 82.86
12 17.14%
127  โรงเรียนปากจาบวิทยา 112
7 6.25
5 4.46
6 5.36
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
128  โรงเรียนบ้านท่าแตง 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
129  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 136
17 12.50
1 0.74
4 2.94
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
130  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 262
11 4.20
6 2.29
22 8.40
3 1.15
0 0.00
220 83.97
42 16.03%
131  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
132  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 88
3 3.41
1 1.14
5 5.68
4 4.55
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
133  โรงเรียนบ้านซับหมี 133
7 5.26
7 5.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
134  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
3 5.77
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
135  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 100
2 2.00
11 11.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
136  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 94
3 3.19
0 0.00
5 5.32
0 0.00
6 6.38
80 85.11
14 14.89%
137  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 82
1 1.22
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
138  โรงเรียนบ้านไทรงาม 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
0 0.00
6 7.89
65 85.53
11 14.47%
139  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 92
5 5.43
1 1.09
7 7.61
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
140  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 78
4 5.13
0 0.00
6 7.69
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
141  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 51
1 1.96
2 3.92
3 5.88
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
142  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 62
5 8.06
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
143  โรงเรียนบ้านหนองดง 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
144  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 695
40 5.76
9 1.29
28 4.03
6 0.86
6 0.86
606 87.19
89 12.81%
145  โรงเรียนบ้านบะเสียว 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
146  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
0 0.00
2 2.47
71 87.65
10 12.35%
147  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 108
2 1.85
3 2.78
8 7.41
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
148  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 353
22 6.23
10 2.83
6 1.70
4 1.13
0 0.00
311 88.10
42 11.90%
149  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 186
1 0.54
3 1.61
18 9.68
0 0.00
0 0.00
164 88.17
22 11.83%
150  โรงเรียนบ้านซับไทร 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
151  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
152  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 185
7 3.78
0 0.00
14 7.57
0 0.00
0 0.00
164 88.65
21 11.35%
153  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
2 2.82
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
154  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 107
5 4.67
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
155  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 99
4 4.04
2 2.02
4 4.04
1 1.01
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
156  โรงเรียนบ้านดอนกอก 109
3 2.75
4 3.67
3 2.75
2 1.83
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
157  โรงเรียนบ้านห้วย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
25 89.29
3 10.71%
158  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 214
9 4.21
3 1.40
10 4.67
0 0.00
0 0.00
192 89.72
22 10.28%
159  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 79
2 2.53
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
160  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 157
6 3.82
0 0.00
9 5.73
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
161  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
162  โรงเรียนบ้านดงลาน 79
0 0.00
3 3.80
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
163  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
164  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 94
1 1.06
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
165  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 250
5 2.00
2 0.80
14 5.60
0 0.00
0 0.00
229 91.60
21 8.40%
166  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 171
0 0.00
7 4.09
7 4.09
0 0.00
0 0.00
157 91.81
14 8.19%
167  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
168  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 138
0 0.00
0 0.00
5 3.62
5 3.62
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
169  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 190
5 2.63
6 3.16
2 1.05
0 0.00
0 0.00
177 93.16
13 6.84%
170  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 74
2 2.70
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
171  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 106
0 0.00
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
172  โรงเรียนบ้านโคกไค 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
2 2.20
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
173  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
174  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 145
2 1.38
0 0.00
5 3.45
1 0.69
1 0.69
136 93.79
9 6.21%
175  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองโสน 147
1 0.68
5 3.40
2 1.36
0 0.00
0 0.00
139 94.56
8 5.44%
177  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 94
1 1.06
1 1.06
3 3.19
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
178  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
179  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 167
1 0.60
0 0.00
4 2.40
2 1.20
0 0.00
160 95.81
7 4.19%
180  โรงเรียนบ้านตาล 122
0 0.00
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
181  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 3
3
15
0
0
0
0
3 %
182  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 4
8
13
0
0
0
0
4 %
183  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 3
3
7
0
0
0
0
3 %
184  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 9
4
4
0
0
0
0
9 %
185  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7
3
11
1
0
0
0
7 %
187  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 0
0
0
0
0
0
0
0 %

 

จำนวนนักเรียน  22,014 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,483 6.74
เตี้ย  984 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,049 9.31
ผอมและเตี้ย  464 2.11
อ้วนและเตี้ย  316 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,764 76.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,296 คน


24.06%


Powered By www.thaieducation.net