ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแก 327
60 18.35
56 17.13
19 5.81
117 35.78
75 22.94
0 0.00
327 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 33
15 45.45
18 54.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 36
15 41.67
6 16.67
5 13.89
7 19.44
3 8.33
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 224
0 0.00
0 0.00
17 7.59
9 4.02
143 63.84
55 24.55
169 75.45%
5  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 245
39 15.92
35 14.29
43 17.55
32 13.06
22 8.98
74 30.20
171 69.80%
6  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 230
34 14.78
20 8.70
53 23.04
14 6.09
19 8.26
90 39.13
140 60.87%
7  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 65
20 30.77
12 18.46
5 7.69
2 3.08
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
8  โรงเรียนบ้านสารจอด 172
50 29.07
18 10.47
14 8.14
13 7.56
4 2.33
73 42.44
99 57.56%
9  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 40
7 17.50
5 12.50
4 10.00
5 12.50
2 5.00
17 42.50
23 57.50%
10  โรงเรียนบ้านดอนหัน 51
10 19.61
7 13.73
3 5.88
5 9.80
3 5.88
23 45.10
28 54.90%
11  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 96
13 13.54
12 12.50
4 4.17
12 12.50
10 10.42
45 46.88
51 53.13%
12  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 56
15 26.79
6 10.71
4 7.14
4 7.14
0 0.00
27 48.21
29 51.79%
13  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 64
4 6.25
2 3.13
17 26.56
2 3.13
8 12.50
31 48.44
33 51.56%
14  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 61
10 16.39
12 19.67
8 13.11
1 1.64
0 0.00
30 49.18
31 50.82%
15  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
3 16.67
4 22.22
1 5.56
1 5.56
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
16  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 116
18 15.52
15 12.93
13 11.21
6 5.17
2 1.72
62 53.45
54 46.55%
17  โรงเรียนบ้านเรือ 57
10 17.54
1 1.75
4 7.02
10 17.54
1 1.75
31 54.39
26 45.61%
18  โรงเรียนสระโพนทอง 136
10 7.35
17 12.50
22 16.18
5 3.68
8 5.88
74 54.41
62 45.59%
19  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 51
7 13.73
6 11.76
5 9.80
5 9.80
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
20  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 40
10 25.00
5 12.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
21  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 160
22 13.75
19 11.88
12 7.50
15 9.38
4 2.50
88 55.00
72 45.00%
22  โรงเรียนบ้านนายม 103
11 10.68
13 12.62
4 3.88
7 6.80
10 9.71
58 56.31
45 43.69%
23  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 276
39 14.13
30 10.87
27 9.78
22 7.97
0 0.00
158 57.25
118 42.75%
24  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 280
47 16.79
32 11.43
28 10.00
9 3.21
0 0.00
164 58.57
116 41.43%
25  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 112
14 12.50
8 7.14
17 15.18
6 5.36
1 0.89
66 58.93
46 41.07%
26  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 101
6 5.94
0 0.00
28 27.72
6 5.94
1 0.99
60 59.41
41 40.59%
27  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 116
10 8.62
5 4.31
24 20.69
3 2.59
5 4.31
69 59.48
47 40.52%
28  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 35
3 8.57
3 8.57
4 11.43
0 0.00
4 11.43
21 60.00
14 40.00%
29  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 201
21 10.45
15 7.46
34 16.92
10 4.98
0 0.00
121 60.20
80 39.80%
30  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 120
18 15.00
12 10.00
9 7.50
5 4.17
3 2.50
73 60.83
47 39.17%
31  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 92
14 15.22
2 2.17
15 16.30
3 3.26
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
32  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 65
6 9.23
9 13.85
7 10.77
2 3.08
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
33  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 122
12 9.84
12 9.84
8 6.56
7 5.74
6 4.92
77 63.11
45 36.89%
34  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 131
19 14.50
14 10.69
4 3.05
11 8.40
0 0.00
83 63.36
48 36.64%
35  โรงเรียนบ้านหนองปลา 164
12 7.32
4 2.44
25 15.24
19 11.59
0 0.00
104 63.41
60 36.59%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 170
12 7.06
10 5.88
22 12.94
6 3.53
12 7.06
108 63.53
62 36.47%
37  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 162
17 10.49
8 4.94
19 11.73
6 3.70
9 5.56
103 63.58
59 36.42%
38  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 152
27 17.76
9 5.92
8 5.26
3 1.97
8 5.26
97 63.82
55 36.18%
39  โรงเรียนภูมิวิทยา 1402
61 4.35
31 2.21
188 13.41
92 6.56
135 9.63
895 63.84
507 36.16%
40  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 28
3 10.71
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
41  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 115
10 8.70
11 9.57
14 12.17
6 5.22
0 0.00
74 64.35
41 35.65%
42  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 90
6 6.67
7 7.78
8 8.89
6 6.67
5 5.56
58 64.44
32 35.56%
43  โรงเรียนบ้านห้วยไห 46
3 6.52
6 13.04
4 8.70
2 4.35
1 2.17
30 65.22
16 34.78%
44  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 67
7 10.45
6 8.96
3 4.48
5 7.46
2 2.99
44 65.67
23 34.33%
45  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
3 2.70
5 4.50
12 10.81
5 4.50
13 11.71
73 65.77
38 34.23%
46  โรงเรียนบ้านกุดแดง 38
3 7.89
2 5.26
3 7.89
0 0.00
5 13.16
25 65.79
13 34.21%
47  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 148
28 18.92
10 6.76
11 7.43
0 0.00
1 0.68
98 66.22
50 33.78%
48  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 72
6 8.33
3 4.17
13 18.06
2 2.78
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
49  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 167
16 9.58
8 4.79
10 5.99
9 5.39
12 7.19
112 67.07
55 32.93%
50  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
4 3.88
9 8.74
9 8.74
4 3.88
7 6.80
70 67.96
33 32.04%
51  โรงเรียนบ้านสระแต้ 47
3 6.38
0 0.00
11 23.40
1 2.13
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
52  โรงเรียนบ้านวังม่วง 236
19 8.05
23 9.75
14 5.93
18 7.63
1 0.42
161 68.22
75 31.78%
53  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 104
9 8.65
6 5.77
16 15.38
2 1.92
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
54  โรงเรียนบ้านธาตุ 178
30 16.85
4 2.25
16 8.99
2 1.12
4 2.25
122 68.54
56 31.46%
55  โรงเรียนบ้านกลาง 70
9 12.86
1 1.43
2 2.86
5 7.14
5 7.14
48 68.57
22 31.43%
56  โรงเรียนบ้านหลุบคา 80
11 13.75
10 12.50
4 5.00
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
57  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 142
17 11.97
9 6.34
12 8.45
6 4.23
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
58  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 55
13 23.64
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
38 69.09
17 30.91%
59  โรงเรียนบ้านดงกลาง 107
6 5.61
8 7.48
18 16.82
0 0.00
1 0.93
74 69.16
33 30.84%
60  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 202
6 2.97
13 6.44
38 18.81
5 2.48
0 0.00
140 69.31
62 30.69%
61  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 102
18 17.65
6 5.88
7 6.86
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
62  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 191
20 10.47
14 7.33
9 4.71
2 1.05
13 6.81
133 69.63
58 30.37%
63  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
64  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 139
13 9.35
0 0.00
29 20.86
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
65  โรงเรียนบ้านสีปลาด 96
9 9.38
4 4.17
8 8.33
8 8.33
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
66  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 63
4 6.35
0 0.00
11 17.46
3 4.76
1 1.59
44 69.84
19 30.16%
67  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 73
9 12.33
8 10.96
4 5.48
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
68  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 151
17 11.26
11 7.28
17 11.26
0 0.00
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
69  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 85
8 9.41
6 7.06
6 7.06
3 3.53
2 2.35
60 70.59
25 29.41%
70  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 45
0 0.00
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
71  โรงเรียนบ้านหนองกุง 227
3 1.32
7 3.08
38 16.74
3 1.32
14 6.17
162 71.37
65 28.63%
72  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 77
4 5.19
7 9.09
9 11.69
1 1.30
1 1.30
55 71.43
22 28.57%
73  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 50
4 8.00
4 8.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
74  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 43
2 4.65
4 9.30
2 4.65
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
75  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 106
15 14.15
2 1.89
11 10.38
1 0.94
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
76  โรงเรียนบ้านดงพอง 22
0 0.00
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
77  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 213
9 4.23
9 4.23
21 9.86
8 3.76
11 5.16
155 72.77
58 27.23%
78  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 70
4 5.71
6 8.57
9 12.86
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
79  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 156
23 14.74
7 4.49
11 7.05
0 0.00
1 0.64
114 73.08
42 26.92%
80  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 130
15 11.54
5 3.85
11 8.46
4 3.08
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
81  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 56
2 3.57
4 7.14
3 5.36
6 10.71
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
82  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 94
5 5.32
7 7.45
13 13.83
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
83  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 128
13 10.16
6 4.69
0 0.00
15 11.72
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
84  โรงเรียนหัวนานคร 102
12 11.76
2 1.96
11 10.78
2 1.96
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
85  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 23
2 8.70
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
86  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 50
4 8.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 81
9 11.11
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
88  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 85
9 10.59
3 3.53
9 10.59
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
89  โรงเรียนบ้านกุดจอก 62
4 6.45
4 6.45
4 6.45
2 3.23
2 3.23
46 74.19
16 25.81%
90  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 155
22 14.19
12 7.74
5 3.23
1 0.65
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
91  โรงเรียนบ้านจมื่น 35
0 0.00
6 17.14
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
92  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 51
5 9.80
2 3.92
5 9.80
0 0.00
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
93  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 71
5 7.04
2 2.82
1 1.41
7 9.86
3 4.23
53 74.65
18 25.35%
94  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 194
24 12.37
6 3.09
19 9.79
0 0.00
0 0.00
145 74.74
49 25.26%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 520
39 7.50
17 3.27
71 13.65
2 0.38
2 0.38
389 74.81
131 25.19%
96  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 68
2 2.94
4 5.88
5 7.35
5 7.35
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
97  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 48
2 4.17
1 2.08
6 12.50
3 6.25
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
98  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 64
7 10.94
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
99  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 60
4 6.67
1 1.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
100  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 401
27 6.73
26 6.48
42 10.47
2 0.50
2 0.50
302 75.31
99 24.69%
101  โรงเรียนบ้านโคกกุง 223
43 19.28
2 0.90
6 2.69
4 1.79
0 0.00
168 75.34
55 24.66%
102  โรงเรียนบ้านดงใต้ 53
5 9.43
6 11.32
2 3.77
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
103  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
11 10.28
5 4.67
7 6.54
3 2.80
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
104  โรงเรียนบ้านโคกงาม 62
8 12.90
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
105  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 191
27 14.14
0 0.00
19 9.95
0 0.00
0 0.00
145 75.92
46 24.08%
106  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
3 5.56
2 3.70
41 75.93
13 24.07%
107  โรงเรียนบ้านหนองรวก 92
4 4.35
3 3.26
12 13.04
0 0.00
3 3.26
70 76.09
22 23.91%
108  โรงเรียนบ้านคอนสาร 193
8 4.15
10 5.18
25 12.95
1 0.52
2 1.04
147 76.17
46 23.83%
109  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 105
16 15.24
2 1.90
7 6.67
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
110  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68
1 1.47
5 7.35
5 7.35
5 7.35
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
111  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 34
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
112  โรงเรียนบ้านดงบัง 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
3 6.98
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
113  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 56
7 12.50
3 5.36
2 3.57
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
114  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 93
5 5.38
7 7.53
5 5.38
2 2.15
2 2.15
72 77.42
21 22.58%
115  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
8 12.70
5 7.94
49 77.78
14 22.22%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 138
15 10.87
4 2.90
10 7.25
1 0.72
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
117  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 46
4 8.70
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
118  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 302
11 3.64
13 4.30
36 11.92
0 0.00
5 1.66
237 78.48
65 21.52%
119  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 122
1 0.82
4 3.28
17 13.93
4 3.28
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
120  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 119
9 7.56
4 3.36
11 9.24
1 0.84
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
121  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 158
13 8.23
6 3.80
13 8.23
1 0.63
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
122  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 154
11 7.14
3 1.95
18 11.69
0 0.00
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
123  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 97
5 5.15
4 4.12
9 9.28
0 0.00
2 2.06
77 79.38
20 20.62%
124  โรงเรียนบ้านมอญ 102
15 14.71
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
125  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
126  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 105
3 2.86
2 1.90
1 0.95
15 14.29
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
128  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 35
5 14.29
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
129  โรงเรียนบ้านหินลาด 50
3 6.00
4 8.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
130  โรงเรียนบ้านโนนข่า 60
7 11.67
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
131  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 66
5 7.58
5 7.58
3 4.55
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
132  โรงเรียนบ้านคลองบอน 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
133  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 108
5 4.63
3 2.78
9 8.33
4 3.70
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
134  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 67
3 4.48
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
135  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 165
11 6.67
2 1.21
18 10.91
0 0.00
1 0.61
133 80.61
32 19.39%
136  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62
5 8.06
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
137  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 62
1 1.61
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
138  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 57
1 1.75
2 3.51
5 8.77
2 3.51
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
139  โรงเรียนศาลาสามัคคี 147
2 1.36
8 5.44
17 11.56
0 0.00
1 0.68
119 80.95
28 19.05%
140  โรงเรียนบ้านขามป้อม 132
5 3.79
7 5.30
9 6.82
4 3.03
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
141  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 85
2 2.35
0 0.00
7 8.24
0 0.00
7 8.24
69 81.18
16 18.82%
142  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 167
10 5.99
2 1.20
17 10.18
2 1.20
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
143  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 158
13 8.23
5 3.16
6 3.80
5 3.16
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
144  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 33
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
145  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 251
15 5.98
10 3.98
9 3.59
3 1.20
8 3.19
206 82.07
45 17.93%
146  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 107
7 6.54
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
147  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 108
8 7.41
4 3.70
6 5.56
1 0.93
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
148  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 29
4 13.79
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
149  โรงเรียนบ้านหนองคัน 187
14 7.49
0 0.00
8 4.28
0 0.00
10 5.35
155 82.89
32 17.11%
150  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 123
11 8.94
4 3.25
5 4.07
1 0.81
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 65
1 1.54
4 6.15
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
152  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 24
2 8.33
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
153  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 78
2 2.56
1 1.28
1 1.28
5 6.41
4 5.13
65 83.33
13 16.67%
154  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
155  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
156  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 98
2 2.04
6 6.12
8 8.16
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
157  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 186
10 5.38
6 3.23
9 4.84
3 1.61
2 1.08
156 83.87
30 16.13%
158  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162
7 4.32
3 1.85
15 9.26
1 0.62
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
159  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 75
2 2.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
160  โรงเรียนบ้านโนนโจด 70
1 1.43
2 2.86
7 10.00
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
161  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 115
9 7.83
6 5.22
3 2.61
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
162  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 77
1 1.30
3 3.90
2 2.60
6 7.79
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
163  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 84
8 9.52
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
164  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 182
13 7.14
10 5.49
0 0.00
0 0.00
5 2.75
154 84.62
28 15.38%
165  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 105
4 3.81
6 5.71
4 3.81
1 0.95
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
166  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 158
0 0.00
0 0.00
23 14.56
1 0.63
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
167  โรงเรียนบ้านหนองคู 163
6 3.68
6 3.68
6 3.68
6 3.68
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
168  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
169  โรงเรียนบ้านนาดี 69
0 0.00
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
170  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 181
10 5.52
6 3.31
9 4.97
1 0.55
0 0.00
155 85.64
26 14.36%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 35
2 5.71
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
172  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
173  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 84
5 5.95
0 0.00
5 5.95
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
174  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1141
35 3.07
15 1.31
109 9.55
0 0.00
0 0.00
982 86.06
159 13.94%
175  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 188
7 3.72
1 0.53
17 9.04
1 0.53
0 0.00
162 86.17
26 13.83%
176  โรงเรียนบ้านหนองแซง 189
4 2.12
1 0.53
21 11.11
0 0.00
0 0.00
163 86.24
26 13.76%
177  โรงเรียนบ้านดงเมย 73
3 4.11
4 5.48
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
178  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 117
2 1.71
1 0.85
13 11.11
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
179  โรงเรียนบ้านกุดแคน 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
180  โรงเรียนบุปผาราม 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
181  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 68
3 4.41
1 1.47
3 4.41
0 0.00
2 2.94
59 86.76
9 13.24%
182  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 61
1 1.64
1 1.64
3 4.92
1 1.64
2 3.28
53 86.89
8 13.11%
183  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 130
5 3.85
0 0.00
11 8.46
1 0.77
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
184  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
185  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 123
4 3.25
6 4.88
4 3.25
2 1.63
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
186  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 78
1 1.28
3 3.85
3 3.85
3 3.85
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
187  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79
4 5.06
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
188  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 144
5 3.47
3 2.08
9 6.25
0 0.00
1 0.69
126 87.50
18 12.50%
189  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
0 0.00
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
190  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
191  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 90
4 4.44
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
192  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
1 1.01
1 1.01
9 9.09
0 0.00
1 1.01
87 87.88
12 12.12%
193  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 124
7 5.65
0 0.00
7 5.65
0 0.00
1 0.81
109 87.90
15 12.10%
194  โรงเรียนบ้านเมืองคง 108
7 6.48
1 0.93
4 3.70
1 0.93
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
195  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 118
8 6.78
4 3.39
2 1.69
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
196  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 93
2 2.15
2 2.15
4 4.30
3 3.23
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
197  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 145
7 4.83
0 0.00
10 6.90
0 0.00
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
198  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242
15 6.20
0 0.00
13 5.37
0 0.00
0 0.00
214 88.43
28 11.57%
199  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 89
1 1.12
1 1.12
3 3.37
2 2.25
3 3.37
79 88.76
10 11.24%
200  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
201  โรงเรียนบ้านเขวา 74
4 5.41
3 4.05
0 0.00
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
202  โรงเรียนบ้านนาบัว 87
0 0.00
3 3.45
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
203  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 259
7 2.70
14 5.41
5 1.93
0 0.00
0 0.00
233 89.96
26 10.04%
204  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
205  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 177
4 2.26
3 1.69
9 5.08
1 0.56
0 0.00
160 90.40
17 9.60%
206  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 63
4 6.35
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
207  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 117
1 0.85
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
208  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 385
10 2.60
4 1.04
22 5.71
0 0.00
0 0.00
349 90.65
36 9.35%
209  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 150
3 2.00
2 1.33
8 5.33
0 0.00
1 0.67
136 90.67
14 9.33%
210  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
211  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 120
1 0.83
2 1.67
6 5.00
2 1.67
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
212  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
213  โรงเรียนบ้านโปร่ง 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
214  โรงเรียนบ้านระหัด 67
4 5.97
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
215  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 270
10 3.70
0 0.00
14 5.19
0 0.00
0 0.00
246 91.11
24 8.89%
216  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 124
2 1.61
3 2.42
5 4.03
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
217  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 158
5 3.16
2 1.27
7 4.43
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
218  โรงเรียนบ้านพีพวย 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
219  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 92
3 3.26
4 4.35
1 1.09
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
220  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
221  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 144
2 1.39
4 2.78
6 4.17
0 0.00
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
222  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
223  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
34 91.89
3 8.11%
224  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
1 1.12
2 2.25
2 2.25
2 2.25
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
225  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 130
0 0.00
0 0.00
10 7.69
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
226  โรงเรียนบ้านโนนชาด 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
227  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 188
7 3.72
0 0.00
7 3.72
0 0.00
0 0.00
174 92.55
14 7.45%
228  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
229  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
230  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 110
2 1.82
1 0.91
4 3.64
1 0.91
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
231  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
232  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
233  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 135
1 0.74
5 3.70
2 1.48
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
234  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
235  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 123
1 0.81
1 0.81
1 0.81
2 1.63
2 1.63
116 94.31
7 5.69%
236  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 183
4 2.19
0 0.00
6 3.28
0 0.00
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
237  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
238  โรงเรียนบ้านห้างสูง 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
239  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
240  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
241  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 181
2 1.10
0 0.00
5 2.76
2 1.10
0 0.00
172 95.03
9 4.97%
242  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 63
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
243  โรงเรียนบ้านก่าน 149
1 0.67
0 0.00
6 4.03
0 0.00
0 0.00
142 95.30
7 4.70%
244  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
245  โรงเรียนบ้านวังหิน 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
246  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 132
1 0.76
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
247  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
1 1.19
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
248  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 179
1 0.56
0 0.00
5 2.79
0 0.00
0 0.00
173 96.65
6 3.35%
249  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
250  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
251  โรงเรียนสามสวนวิทยา 281
2 0.71
0 0.00
6 2.14
0 0.00
0 0.00
273 97.15
8 2.85%
252  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
253  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 231
4 1.73
0 0.00
2 0.87
0 0.00
0 0.00
225 97.40
6 2.60%
254  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 195
1 0.51
0 0.00
4 2.05
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
255  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
256  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
257  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
258  โรงเรียนบ้านโนนงาม 94
1 1.06
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
259  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 175
0 0.00
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
260  โรงเรียนบ้านม่วง 132
1 0.76
1 0.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 98.48
2 1.52%
261  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนหนองเบนประภากร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,473 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,021 6.63
เตี้ย  1,201 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,449 8.04
ผอมและเตี้ย  794 2.61
อ้วนและเตี้ย  690 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,318 76.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,155 คน


23.48%


Powered By www.thaieducation.net