ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแก 327
60 18.35
56 17.13
19 5.81
117 35.78
75 22.94
0 0.00
327 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 33
15 45.45
18 54.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 36
15 41.67
6 16.67
5 13.89
7 19.44
3 8.33
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 224
0 0.00
0 0.00
17 7.59
9 4.02
143 63.84
55 24.55
169 75.45%
5  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 245
39 15.92
35 14.29
43 17.55
32 13.06
22 8.98
74 30.20
171 69.80%
6  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 230
34 14.78
20 8.70
53 23.04
14 6.09
19 8.26
90 39.13
140 60.87%
7  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 65
20 30.77
12 18.46
5 7.69
2 3.08
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
8  โรงเรียนบ้านสารจอด 172
50 29.07
18 10.47
14 8.14
13 7.56
4 2.33
73 42.44
99 57.56%
9  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 40
7 17.50
5 12.50
4 10.00
5 12.50
2 5.00
17 42.50
23 57.50%
10  โรงเรียนบ้านดอนหัน 51
10 19.61
7 13.73
3 5.88
5 9.80
3 5.88
23 45.10
28 54.90%
11  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 96
13 13.54
12 12.50
4 4.17
12 12.50
10 10.42
45 46.88
51 53.13%
12  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 56
15 26.79
6 10.71
4 7.14
4 7.14
0 0.00
27 48.21
29 51.79%
13  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 64
4 6.25
2 3.13
17 26.56
2 3.13
8 12.50
31 48.44
33 51.56%
14  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 61
10 16.39
12 19.67
8 13.11
1 1.64
0 0.00
30 49.18
31 50.82%
15  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
3 16.67
4 22.22
1 5.56
1 5.56
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
16  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 116
18 15.52
15 12.93
13 11.21
6 5.17
2 1.72
62 53.45
54 46.55%
17  โรงเรียนบ้านเรือ 57
10 17.54
1 1.75
4 7.02
10 17.54
1 1.75
31 54.39
26 45.61%
18  โรงเรียนสระโพนทอง 136
10 7.35
17 12.50
22 16.18
5 3.68
8 5.88
74 54.41
62 45.59%
19  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 51
7 13.73
6 11.76
5 9.80
5 9.80
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
20  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 40
10 25.00
5 12.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
21  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 160
22 13.75
19 11.88
12 7.50
15 9.38
4 2.50
88 55.00
72 45.00%
22  โรงเรียนบ้านนายม 103
11 10.68
13 12.62
4 3.88
7 6.80
10 9.71
58 56.31
45 43.69%
23  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 276
39 14.13
30 10.87
27 9.78
22 7.97
0 0.00
158 57.25
118 42.75%
24  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 280
47 16.79
32 11.43
28 10.00
9 3.21
0 0.00
164 58.57
116 41.43%
25  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 112
14 12.50
8 7.14
17 15.18
6 5.36
1 0.89
66 58.93
46 41.07%
26  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 101
6 5.94
0 0.00
28 27.72
6 5.94
1 0.99
60 59.41
41 40.59%
27  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 116
10 8.62
5 4.31
24 20.69
3 2.59
5 4.31
69 59.48
47 40.52%
28  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 35
3 8.57
3 8.57
4 11.43
0 0.00
4 11.43
21 60.00
14 40.00%
29  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 201
21 10.45
15 7.46
34 16.92
10 4.98
0 0.00
121 60.20
80 39.80%
30  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 120
18 15.00
12 10.00
9 7.50
5 4.17
3 2.50
73 60.83
47 39.17%
31  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 92
14 15.22
2 2.17
15 16.30
3 3.26
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
32  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 65
6 9.23
9 13.85
7 10.77
2 3.08
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
33  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 122
12 9.84
12 9.84
8 6.56
7 5.74
6 4.92
77 63.11
45 36.89%
34  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 131
19 14.50
14 10.69
4 3.05
11 8.40
0 0.00
83 63.36
48 36.64%
35  โรงเรียนบ้านหนองปลา 164
12 7.32
4 2.44
25 15.24
19 11.59
0 0.00
104 63.41
60 36.59%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 170
12 7.06
10 5.88
22 12.94
6 3.53
12 7.06
108 63.53
62 36.47%
37  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 162
17 10.49
8 4.94
19 11.73
6 3.70
9 5.56
103 63.58
59 36.42%
38  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 152
27 17.76
9 5.92
8 5.26
3 1.97
8 5.26
97 63.82
55 36.18%
39  โรงเรียนภูมิวิทยา 1402
61 4.35
31 2.21
188 13.41
92 6.56
135 9.63
895 63.84
507 36.16%
40  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 28
3 10.71
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
41  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 115
10 8.70
11 9.57
14 12.17
6 5.22
0 0.00
74 64.35
41 35.65%
42  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 90
6 6.67
7 7.78
8 8.89
6 6.67
5 5.56
58 64.44
32 35.56%
43  โรงเรียนบ้านห้วยไห 46
3 6.52
6 13.04
4 8.70
2 4.35
1 2.17
30 65.22
16 34.78%
44  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 67
7 10.45
6 8.96
3 4.48
5 7.46
2 2.99
44 65.67
23 34.33%
45  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
3 2.70
5 4.50
12 10.81
5 4.50
13 11.71
73 65.77
38 34.23%
46  โรงเรียนบ้านกุดแดง 38
3 7.89
2 5.26
3 7.89
0 0.00
5 13.16
25 65.79
13 34.21%
47  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 148
28 18.92
10 6.76
11 7.43
0 0.00
1 0.68
98 66.22
50 33.78%
48  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 72
6 8.33
3 4.17
13 18.06
2 2.78
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
49  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 167
16 9.58
8 4.79
10 5.99
9 5.39
12 7.19
112 67.07
55 32.93%
50  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
4 3.88
9 8.74
9 8.74
4 3.88
7 6.80
70 67.96
33 32.04%
51  โรงเรียนบ้านสระแต้ 47
3 6.38
0 0.00
11 23.40
1 2.13
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
52  โรงเรียนบ้านวังม่วง 236
19 8.05
23 9.75
14 5.93
18 7.63
1 0.42
161 68.22
75 31.78%
53  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 104
9 8.65
6 5.77
16 15.38
2 1.92
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
54  โรงเรียนบ้านธาตุ 178
30 16.85
4 2.25
16 8.99
2 1.12
4 2.25
122 68.54
56 31.46%
55  โรงเรียนบ้านกลาง 70
9 12.86
1 1.43
2 2.86
5 7.14
5 7.14
48 68.57
22 31.43%
56  โรงเรียนบ้านหลุบคา 80
11 13.75
10 12.50
4 5.00
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
57  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 142
17 11.97
9 6.34
12 8.45
6 4.23
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
58  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 55
13 23.64
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
38 69.09
17 30.91%
59  โรงเรียนบ้านดงกลาง 107
6 5.61
8 7.48
18 16.82
0 0.00
1 0.93
74 69.16
33 30.84%
60  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 202
6 2.97
13 6.44
38 18.81
5 2.48
0 0.00
140 69.31
62 30.69%
61  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 102
18 17.65
6 5.88
7 6.86
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
62  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 191
20 10.47
14 7.33
9 4.71
2 1.05
13 6.81
133 69.63
58 30.37%
63  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
64  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 139
13 9.35
0 0.00
29 20.86
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
65  โรงเรียนบ้านสีปลาด 96
9 9.38
4 4.17
8 8.33
8 8.33
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
66  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 63
4 6.35
0 0.00
11 17.46
3 4.76
1 1.59
44 69.84
19 30.16%
67  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 73
9 12.33
8 10.96
4 5.48
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
68  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 151
17 11.26
11 7.28
17 11.26
0 0.00
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
69  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 85
8 9.41
6 7.06
6 7.06
3 3.53
2 2.35
60 70.59
25 29.41%
70  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 45
0 0.00
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
71  โรงเรียนบ้านหนองกุง 227
3 1.32
7 3.08
38 16.74
3 1.32
14 6.17
162 71.37
65 28.63%
72  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 77
4 5.19
7 9.09
9 11.69
1 1.30
1 1.30
55 71.43
22 28.57%
73  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 50
4 8.00
4 8.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
74  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 43
2 4.65
4 9.30
2 4.65
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
75  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 106
15 14.15
2 1.89
11 10.38
1 0.94
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
76  โรงเรียนบ้านดงพอง 22
0 0.00
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
77  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 213
9 4.23
9 4.23
21 9.86
8 3.76
11 5.16
155 72.77
58 27.23%
78  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 70
4 5.71
6 8.57
9 12.86
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
79  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 156
23 14.74
7 4.49
11 7.05
0 0.00
1 0.64
114 73.08
42 26.92%
80  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 130
15 11.54
5 3.85
11 8.46
4 3.08
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
81  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 56
2 3.57
4 7.14
3 5.36
6 10.71
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
82  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 94
5 5.32
7 7.45
13 13.83
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
83  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 128
13 10.16
6 4.69
0 0.00
15 11.72
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
84  โรงเรียนหัวนานคร 102
12 11.76
2 1.96
11 10.78
2 1.96
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
85  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 23
2 8.70
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
86  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 50
4 8.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 81
9 11.11
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
88  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 85
9 10.59
3 3.53
9 10.59
1 1.18
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
89  โรงเรียนบ้านกุดจอก 62
4 6.45
4 6.45
4 6.45
2 3.23
2 3.23
46 74.19
16 25.81%
90  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 155
22 14.19
12 7.74
5 3.23
1 0.65
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
91  โรงเรียนบ้านจมื่น 35
0 0.00
6 17.14
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
92  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 51
5 9.80
2 3.92
5 9.80
0 0.00
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
93  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 71
5 7.04
2 2.82
1 1.41
7 9.86
3 4.23
53 74.65
18 25.35%
94  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 194
24 12.37
6 3.09
19 9.79
0 0.00
0 0.00
145 74.74
49 25.26%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 520
39 7.50
17 3.27
71 13.65
2 0.38
2 0.38
389 74.81
131 25.19%
96  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 68
2 2.94
4 5.88
5 7.35
5 7.35
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
97  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 48
2 4.17
1 2.08
6 12.50
3 6.25
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
98  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 64
7 10.94
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
99  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 60
4 6.67
1 1.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
100  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 401
27 6.73
26 6.48
42 10.47
2 0.50
2 0.50
302 75.31
99 24.69%
101  โรงเรียนบ้านโคกกุง 223
43 19.28
2 0.90
6 2.69
4 1.79
0 0.00
168 75.34
55 24.66%
102  โรงเรียนบ้านดงใต้ 53
5 9.43
6 11.32
2 3.77
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
103  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
11 10.28
5 4.67
7 6.54
3 2.80
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
104  โรงเรียนบ้านโคกงาม 62
8 12.90
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
105  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 191
27 14.14
0 0.00
19 9.95
0 0.00
0 0.00
145 75.92
46 24.08%
106  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
3 5.56
2 3.70
41 75.93
13 24.07%
107  โรงเรียนบ้านหนองรวก 92
4 4.35
3 3.26
12 13.04
0 0.00
3 3.26
70 76.09
22 23.91%
108  โรงเรียนบ้านคอนสาร 193
8 4.15
10 5.18
25 12.95
1 0.52
2 1.04
147 76.17
46 23.83%
109  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 105
16 15.24
2 1.90
7 6.67
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
110  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68
1 1.47
5 7.35
5 7.35
5 7.35
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
111  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 34
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
112  โรงเรียนบ้านดงบัง 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
3 6.98
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
113  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 56
7 12.50
3 5.36
2 3.57
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
114  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 93
5 5.38
7 7.53
5 5.38
2 2.15
2 2.15
72 77.42
21 22.58%
115  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
8 12.70
5 7.94
49 77.78
14 22.22%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 138
15 10.87
4 2.90
10 7.25
1 0.72
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
117  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 46
4 8.70
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
118  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 302
11 3.64
13 4.30
36 11.92
0 0.00
5 1.66
237 78.48
65 21.52%
119  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 122
1 0.82
4 3.28
17 13.93
4 3.28
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
120  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 119
9 7.56
4 3.36
11 9.24
1 0.84
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
121  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 158
13 8.23
6 3.80
13 8.23
1 0.63
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
122  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 154
11 7.14
3 1.95
18 11.69
0 0.00
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
123  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 97
5 5.15
4 4.12
9 9.28
0 0.00
2 2.06
77 79.38
20 20.62%
124  โรงเรียนบ้านมอญ 102
15 14.71
2 1.96
4 3.92
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
125  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
126  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 105
3 2.86
2 1.90
1 0.95
15 14.29
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
128  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 35
5 14.29
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
129  โรงเรียนบ้านหินลาด 50
3 6.00
4 8.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
130  โรงเรียนบ้านโนนข่า 60
7 11.67
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
131  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 66
5 7.58
5 7.58
3 4.55
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
132  โรงเรียนบ้านคลองบอน 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
133  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 108
5 4.63
3 2.78
9 8.33
4 3.70
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
134  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 67
3 4.48
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
135  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 165
11 6.67
2 1.21
18 10.91
0 0.00
1 0.61
133 80.61
32 19.39%
136  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62
5 8.06
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
137  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 62
1 1.61
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
138  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 57
1 1.75
2 3.51
5 8.77
2 3.51
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
139  โรงเรียนศาลาสามัคคี 147
2 1.36
8 5.44
17 11.56
0 0.00
1 0.68
119 80.95
28 19.05%
140  โรงเรียนบ้านขามป้อม 132
5 3.79
7 5.30
9 6.82
4 3.03
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
141  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 85
2 2.35
0 0.00
7 8.24
0 0.00
7 8.24
69 81.18
16 18.82%
142  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 167
10 5.99
2 1.20
17 10.18
2 1.20
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
143  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 158
13 8.23
5 3.16
6 3.80
5 3.16
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
144  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 33
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
145  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 251
15 5.98
10 3.98
9 3.59
3 1.20
8 3.19
206 82.07
45 17.93%
146  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 107
7 6.54
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
147  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 108
8 7.41
4 3.70
6 5.56
1 0.93
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
148  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 29
4 13.79
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
149  โรงเรียนบ้านหนองคัน 187
14 7.49
0 0.00
8 4.28
0 0.00
10 5.35
155 82.89
32 17.11%
150  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 123
11 8.94
4 3.25
5 4.07
1 0.81
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 65
1 1.54
4 6.15
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
152  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 24
2 8.33
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
153  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 78
2 2.56
1 1.28
1 1.28
5 6.41
4 5.13
65 83.33
13 16.67%
154  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
155  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
156  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 98
2 2.04
6 6.12
8 8.16
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
157  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 186
10 5.38
6 3.23
9 4.84
3 1.61
2 1.08
156 83.87
30 16.13%
158  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162
7 4.32
3 1.85
15 9.26
1 0.62
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
159  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 75
2 2.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
160  โรงเรียนบ้านโนนโจด 70
1 1.43
2 2.86
7 10.00
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
161  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 115
9 7.83
6 5.22
3 2.61
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
162  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 77
1 1.30
3 3.90
2 2.60
6 7.79
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
163  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 84
8 9.52
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
164  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 182
13 7.14
10 5.49
0 0.00
0 0.00
5 2.75
154 84.62
28 15.38%
165  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 105
4 3.81
6 5.71
4 3.81
1 0.95
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
166  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 158
0 0.00
0 0.00
23 14.56
1 0.63
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
167  โรงเรียนบ้านหนองคู 163
6 3.68
6 3.68
6 3.68
6 3.68
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
168  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
169  โรงเรียนบ้านนาดี 69
0 0.00
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
170  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 181
10 5.52
6 3.31
9 4.97
1 0.55
0 0.00
155 85.64
26 14.36%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 35
2 5.71
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
172  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
173  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 84
5 5.95
0 0.00
5 5.95
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
174  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1141
35 3.07
15 1.31
109 9.55
0 0.00
0 0.00
982 86.06
159 13.94%
175  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 188
7 3.72
1 0.53
17 9.04
1 0.53
0 0.00
162 86.17
26 13.83%
176  โรงเรียนบ้านหนองแซง 189
4 2.12
1 0.53
21 11.11
0 0.00
0 0.00
163 86.24
26 13.76%
177  โรงเรียนบ้านดงเมย 73
3 4.11
4 5.48
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
178  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 117
2 1.71
1 0.85
13 11.11
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
179  โรงเรียนบ้านกุดแคน 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
180  โรงเรียนบุปผาราม 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
181  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 68
3 4.41
1 1.47
3 4.41
0 0.00
2 2.94
59 86.76
9 13.24%
182  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 61
1 1.64
1 1.64
3 4.92
1 1.64
2 3.28
53 86.89
8 13.11%
183  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 130
5 3.85
0 0.00
11 8.46
1 0.77
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
184  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
185  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 123
4 3.25
6 4.88
4 3.25
2 1.63
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
186  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 78
1 1.28
3 3.85
3 3.85
3 3.85
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
187  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79
4 5.06
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
188  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 144
5 3.47
3 2.08
9 6.25
0 0.00
1 0.69
126 87.50
18 12.50%
189  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
0 0.00
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
190  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
191  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 90
4 4.44
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
192  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
1 1.01
1 1.01
9 9.09
0 0.00
1 1.01
87 87.88
12 12.12%
193  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 124
7 5.65
0 0.00
7 5.65
0 0.00
1 0.81
109 87.90
15 12.10%
194  โรงเรียนบ้านเมืองคง 108
7 6.48
1 0.93
4 3.70
1 0.93
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
195  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 118
8 6.78
4 3.39
2 1.69
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
196  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 93
2 2.15
2 2.15
4 4.30
3 3.23
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
197  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 145
7 4.83
0 0.00
10 6.90
0 0.00
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
198  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242
15 6.20
0 0.00
13 5.37
0 0.00
0 0.00
214 88.43
28 11.57%
199  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 89
1 1.12
1 1.12
3 3.37
2 2.25
3 3.37
79 88.76
10 11.24%
200  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
201  โรงเรียนบ้านเขวา 74
4 5.41
3 4.05
0 0.00
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
202  โรงเรียนบ้านนาบัว 87
0 0.00
3 3.45
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
203  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 259
7 2.70
14 5.41
5 1.93
0 0.00
0 0.00
233 89.96
26 10.04%
204  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
205  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 177
4 2.26
3 1.69
9 5.08
1 0.56
0 0.00
160 90.40
17 9.60%
206  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 63
4 6.35
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
207  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 117
1 0.85
0 0.00
10 8.55
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
208  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 385
10 2.60
4 1.04
22 5.71
0 0.00
0 0.00
349 90.65
36 9.35%
209  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 150
3 2.00
2 1.33
8 5.33
0 0.00
1 0.67
136 90.67
14 9.33%
210  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
211  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 120
1 0.83
2 1.67
6 5.00
2 1.67
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
212  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
213  โรงเรียนบ้านโปร่ง 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
214  โรงเรียนบ้านระหัด 67
4 5.97
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
215  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 270
10 3.70
0 0.00
14 5.19
0 0.00
0 0.00
246 91.11
24 8.89%
216  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 124
2 1.61
3 2.42
5 4.03
1 0.81
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
217  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 158
5 3.16
2 1.27
7 4.43
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
218  โรงเรียนบ้านพีพวย 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
219  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 92
3 3.26
4 4.35
1 1.09
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
220  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
221  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 144
2 1.39
4 2.78
6 4.17
0 0.00
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
222  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
223  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.41
34 91.89
3 8.11%
224  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
1 1.12
2 2.25
2 2.25
2 2.25
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
225  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 130
0 0.00
0 0.00
10 7.69
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
226  โรงเรียนบ้านโนนชาด 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
227  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 188
7 3.72
0 0.00
7 3.72
0 0.00
0 0.00
174 92.55
14 7.45%
228  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
229  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
230  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 110
2 1.82
1 0.91
4 3.64
1 0.91
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
231  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
232  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
233  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 135
1 0.74
5 3.70
2 1.48
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
234  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
235  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 123
1 0.81
1 0.81
1 0.81
2 1.63
2 1.63
116 94.31
7 5.69%
236  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 183
4 2.19
0 0.00
6 3.28
0 0.00
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
237  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
238  โรงเรียนบ้านห้างสูง 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
239  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
240  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
241  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 181
2 1.10
0 0.00
5 2.76
2 1.10
0 0.00
172 95.03
9 4.97%
242  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 63
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
243  โรงเรียนบ้านก่าน 149
1 0.67
0 0.00
6 4.03
0 0.00
0 0.00
142 95.30
7 4.70%
244  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
245  โรงเรียนบ้านวังหิน 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
246  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 132
1 0.76
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
247  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
1 1.19
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
248  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 179
1 0.56
0 0.00
5 2.79
0 0.00
0 0.00
173 96.65
6 3.35%
249  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
250  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
251  โรงเรียนสามสวนวิทยา 281
2 0.71
0 0.00
6 2.14
0 0.00
0 0.00
273 97.15
8 2.85%
252  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
253  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 231
4 1.73
0 0.00
2 0.87
0 0.00
0 0.00
225 97.40
6 2.60%
254  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 195
1 0.51
0 0.00
4 2.05
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
255  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
256  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
257  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
258  โรงเรียนบ้านโนนงาม 94
1 1.06
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
259  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 175
0 0.00
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
260  โรงเรียนบ้านม่วง 132
1 0.76
1 0.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 98.48
2 1.52%
261  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนหนองเบนประภากร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,473 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,021 6.63
เตี้ย  1,201 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,449 8.04
ผอมและเตี้ย  794 2.61
อ้วนและเตี้ย  690 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,318 76.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,155 คน


23.48%


Powered By www.thaieducation.net