ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแก 327
60 18.35
56 17.13
19 5.81
117 35.78
75 22.94
0 0.00
327 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 33
22 66.67
11 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 35
10 28.57
6 17.14
5 14.29
11 31.43
3 8.57
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 40
9 22.50
5 12.50
5 12.50
12 30.00
3 7.50
6 15.00
34 85.00%
5  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 228
0 0.00
0 0.00
17 7.46
9 3.95
143 62.72
59 25.88
169 74.12%
6  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 245
35 14.29
37 15.10
47 19.18
34 13.88
27 11.02
65 26.53
180 73.47%
7  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
3 16.67
6 33.33
1 5.56
1 5.56
1 5.56
6 33.33
12 66.67%
8  โรงเรียนสระโพนทอง 136
12 8.82
19 13.97
24 17.65
7 5.15
23 16.91
51 37.50
85 62.50%
9  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 233
34 14.59
20 8.58
53 22.75
14 6.01
20 8.58
92 39.48
141 60.52%
10  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 65
20 30.77
12 18.46
5 7.69
2 3.08
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
11  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 61
11 18.03
12 19.67
8 13.11
1 1.64
3 4.92
26 42.62
35 57.38%
12  โรงเรียนบ้านสารจอด 173
50 28.90
18 10.40
14 8.09
13 7.51
4 2.31
74 42.77
99 57.23%
13  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 56
17 30.36
7 12.50
4 7.14
4 7.14
0 0.00
24 42.86
32 57.14%
14  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 51
10 19.61
7 13.73
5 9.80
7 13.73
0 0.00
22 43.14
29 56.86%
15  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 281
59 21.00
39 13.88
39 13.88
22 7.83
0 0.00
122 43.42
159 56.58%
16  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 125
21 16.80
14 11.20
20 16.00
9 7.20
6 4.80
55 44.00
70 56.00%
17  โรงเรียนบ้านดอนหัน 51
10 19.61
7 13.73
3 5.88
5 9.80
3 5.88
23 45.10
28 54.90%
18  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 96
13 13.54
12 12.50
4 4.17
12 12.50
10 10.42
45 46.88
51 53.13%
19  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 64
4 6.25
2 3.13
17 26.56
2 3.13
8 12.50
31 48.44
33 51.56%
20  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 70
7 10.00
3 4.29
14 20.00
2 2.86
10 14.29
34 48.57
36 51.43%
21  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 116
21 18.10
16 13.79
14 12.07
6 5.17
2 1.72
57 49.14
59 50.86%
22  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 276
44 15.94
34 12.32
29 10.51
25 9.06
0 0.00
144 52.17
132 47.83%
23  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 40
10 25.00
5 12.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
21 52.50
19 47.50%
24  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 160
26 16.25
19 11.88
12 7.50
15 9.38
4 2.50
84 52.50
76 47.50%
25  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 160
22 13.75
11 6.88
22 13.75
10 6.25
11 6.88
84 52.50
76 47.50%
26  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 152
30 19.74
10 6.58
15 9.87
7 4.61
10 6.58
80 52.63
72 47.37%
27  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 201
27 13.43
28 13.93
28 13.93
10 4.98
0 0.00
108 53.73
93 46.27%
28  โรงเรียนบ้านนายม 104
13 12.50
15 14.42
2 1.92
7 6.73
11 10.58
56 53.85
48 46.15%
29  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 35
4 11.43
4 11.43
4 11.43
0 0.00
4 11.43
19 54.29
16 45.71%
30  โรงเรียนบ้านเรือ 58
13 22.41
4 6.90
4 6.90
3 5.17
2 3.45
32 55.17
26 44.83%
31  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 57
7 12.28
7 12.28
6 10.53
5 8.77
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
32  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 67
7 10.45
8 11.94
4 5.97
6 8.96
4 5.97
38 56.72
29 43.28%
33  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 148
37 25.00
14 9.46
12 8.11
0 0.00
1 0.68
84 56.76
64 43.24%
34  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 121
20 16.53
11 9.09
13 10.74
5 4.13
3 2.48
69 57.02
52 42.98%
35  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 49
5 10.20
5 10.20
2 4.08
9 18.37
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
36  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 191
32 16.75
28 14.66
21 10.99
0 0.00
0 0.00
110 57.59
81 42.41%
37  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 112
14 12.50
8 7.14
17 15.18
7 6.25
1 0.89
65 58.04
47 41.96%
38  โรงเรียนบ้านหนองกุง 227
20 8.81
7 3.08
44 19.38
3 1.32
20 8.81
133 58.59
94 41.41%
39  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 104
16 15.38
8 7.69
16 15.38
3 2.88
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
40  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 115
14 12.17
11 9.57
16 13.91
6 5.22
0 0.00
68 59.13
47 40.87%
41  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 63
6 9.52
9 14.29
7 11.11
3 4.76
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 116
10 8.62
5 4.31
24 20.69
3 2.59
4 3.45
70 60.34
46 39.66%
43  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 56
4 7.14
4 7.14
10 17.86
4 7.14
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
44  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 46
7 15.22
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
45  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 131
19 14.50
17 12.98
4 3.05
11 8.40
0 0.00
80 61.07
51 38.93%
46  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 87
13 14.94
7 8.05
5 5.75
3 3.45
5 5.75
54 62.07
33 37.93%
47  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 133
23 17.29
9 6.77
11 8.27
6 4.51
1 0.75
83 62.41
50 37.59%
48  โรงเรียนภูมิวิทยา 1402
60 4.28
32 2.28
200 14.27
92 6.56
141 10.06
877 62.55
525 37.45%
49  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 139
12 8.63
8 5.76
32 23.02
0 0.00
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
50  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 167
16 9.58
11 6.59
13 7.78
10 5.99
12 7.19
105 62.87
62 37.13%
51  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 92
14 15.22
2 2.17
15 16.30
3 3.26
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
52  โรงเรียนบ้านหนองปลา 164
12 7.32
4 2.44
25 15.24
19 11.59
0 0.00
104 63.41
60 36.59%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 170
12 7.06
10 5.88
22 12.94
6 3.53
12 7.06
108 63.53
62 36.47%
54  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 77
4 5.19
8 10.39
15 19.48
0 0.00
1 1.30
49 63.64
28 36.36%
55  โรงเรียนบ้านกลาง 70
10 14.29
1 1.43
2 2.86
7 10.00
5 7.14
45 64.29
25 35.71%
56  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 91
6 6.59
7 7.69
8 8.79
6 6.59
5 5.49
59 64.84
32 35.16%
57  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 143
21 14.69
10 6.99
13 9.09
6 4.20
0 0.00
93 65.03
50 34.97%
58  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 101
6 5.94
1 0.99
24 23.76
1 0.99
3 2.97
66 65.35
35 34.65%
59  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 182
31 17.03
13 7.14
3 1.65
13 7.14
3 1.65
119 65.38
63 34.62%
60  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 81
14 17.28
4 4.94
10 12.35
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
61  โรงเรียนบ้านดงพอง 21
1 4.76
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
62  โรงเรียนบ้านธาตุ 178
33 18.54
6 3.37
14 7.87
4 2.25
2 1.12
119 66.85
59 33.15%
63  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 70
6 8.57
7 10.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
64  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 15.63
11 17.19
43 67.19
21 32.81%
65  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
3 2.70
5 4.50
12 10.81
3 2.70
13 11.71
75 67.57
36 32.43%
66  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 56
13 23.21
0 0.00
0 0.00
3 5.36
2 3.57
38 67.86
18 32.14%
67  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 106
14 13.21
7 6.60
13 12.26
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
68  โรงเรียนบ้านสระแต้ 47
3 6.38
0 0.00
11 23.40
1 2.13
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
69  โรงเรียนบ้านวังม่วง 236
19 8.05
23 9.75
14 5.93
18 7.63
1 0.42
161 68.22
75 31.78%
70  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 63
3 4.76
1 1.59
11 17.46
5 7.94
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
71  โรงเรียนบ้านคอนสาร 193
13 6.74
11 5.70
27 13.99
9 4.66
1 0.52
132 68.39
61 31.61%
72  โรงเรียนบ้านหลุบคา 80
11 13.75
10 12.50
4 5.00
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
73  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 68
8 11.76
4 5.88
4 5.88
3 4.41
2 2.94
47 69.12
21 30.88%
74  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 202
6 2.97
13 6.44
38 18.81
5 2.48
0 0.00
140 69.31
62 30.69%
75  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 191
20 10.47
14 7.33
9 4.71
2 1.05
13 6.81
133 69.63
58 30.37%
76  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 56
11 19.64
3 5.36
2 3.57
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
77  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
78  โรงเรียนบ้านดงใต้ 53
8 15.09
6 11.32
2 3.77
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
79  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 103
18 17.48
6 5.83
7 6.80
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
80  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 302
15 4.97
18 5.96
47 15.56
1 0.33
9 2.98
212 70.20
90 29.80%
81  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 151
17 11.26
11 7.28
17 11.26
0 0.00
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
82  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 84
11 13.10
10 11.90
4 4.76
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
83  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 54
3 5.56
2 3.70
5 9.26
3 5.56
3 5.56
38 70.37
16 29.63%
84  โรงเรียนบ้านห้วยไห 44
2 4.55
5 11.36
4 9.09
1 2.27
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
85  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 68
8 11.76
2 2.94
6 8.82
0 0.00
4 5.88
48 70.59
20 29.41%
86  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 106
14 13.21
5 4.72
9 8.49
3 2.83
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
87  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 72
9 12.50
5 6.94
4 5.56
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
88  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
4 3.88
9 8.74
7 6.80
4 3.88
6 5.83
73 70.87
30 29.13%
89  โรงเรียนบ้านโคกงาม 62
11 17.74
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
90  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 45
0 0.00
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
91  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 28
2 7.14
2 7.14
3 10.71
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
92  โรงเรียนบ้านดงกลาง 106
4 3.77
7 6.60
15 14.15
2 1.89
2 1.89
76 71.70
30 28.30%
93  โรงเรียนบ้านหนองรวก 92
6 6.52
4 4.35
12 13.04
0 0.00
4 4.35
66 71.74
26 28.26%
94  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 43
2 4.65
4 9.30
2 4.65
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
95  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 158
18 11.39
8 5.06
7 4.43
9 5.70
2 1.27
114 72.15
44 27.85%
96  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
97  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 213
10 4.69
10 4.69
18 8.45
10 4.69
10 4.69
155 72.77
58 27.23%
98  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 96
6 6.25
7 7.29
13 13.54
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
99  โรงเรียนบ้านสีปลาด 97
6 6.19
4 4.12
6 6.19
10 10.31
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
100  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 56
2 3.57
2 3.57
2 3.57
9 16.07
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
101  โรงเรียนบ้านมอญ 101
19 18.81
4 3.96
4 3.96
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
102  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 128
13 10.16
6 4.69
0 0.00
15 11.72
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
103  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 64
8 12.50
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
104  โรงเรียนหัวนานคร 102
12 11.76
2 1.96
11 10.78
2 1.96
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
105  โรงเรียนบ้านกุดแดง 38
7 18.42
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
106  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 138
17 12.32
5 3.62
13 9.42
1 0.72
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
107  โรงเรียนบ้านจมื่น 35
0 0.00
6 17.14
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
108  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 156
23 14.74
7 4.49
9 5.77
0 0.00
1 0.64
116 74.36
40 25.64%
109  โรงเรียนบ้านดงบัง 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
4 9.30
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
110  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 51
4 7.84
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
111  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 63
7 11.11
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
112  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 194
24 12.37
6 3.09
19 9.79
0 0.00
0 0.00
145 74.74
49 25.26%
113  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 155
22 14.19
12 7.74
5 3.23
0 0.00
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
114  โรงเรียนบ้านโคกกุง 223
44 19.73
2 0.90
6 2.69
4 1.79
0 0.00
167 74.89
56 25.11%
115  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 60
4 6.67
1 1.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
116  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 402
30 7.46
25 6.22
41 10.20
2 0.50
2 0.50
302 75.12
100 24.88%
117  โรงเรียนบ้านคลองบอน 37
3 8.11
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
118  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 108
7 6.48
5 4.63
9 8.33
5 4.63
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
119  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 67
5 7.46
5 7.46
6 8.96
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
120  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 105
3 2.86
3 2.86
2 1.90
17 16.19
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
121  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 97
6 6.19
4 4.12
10 10.31
0 0.00
3 3.09
74 76.29
23 23.71%
122  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 97
18 18.56
4 4.12
1 1.03
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
123  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 93
6 6.45
7 7.53
5 5.38
2 2.15
2 2.15
71 76.34
22 23.66%
124  โรงเรียนศาลาสามัคคี 148
3 2.03
11 7.43
18 12.16
0 0.00
3 2.03
113 76.35
35 23.65%
125  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68
1 1.47
5 7.35
5 7.35
5 7.35
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
126  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 34
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
127  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
128  โรงเรียนบ้านก่าน 149
6 4.03
3 2.01
25 16.78
0 0.00
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
129  โรงเรียนบ้านกุดจอก 62
4 6.45
3 4.84
4 6.45
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
130  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 85
8 9.41
3 3.53
7 8.24
1 1.18
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
131  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 77
7 9.09
4 5.19
4 5.19
1 1.30
1 1.30
60 77.92
17 22.08%
132  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 159
13 8.18
6 3.77
15 9.43
1 0.63
0 0.00
124 77.99
35 22.01%
133  โรงเรียนบ้านหินลาด 50
3 6.00
4 8.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
134  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
135  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 120
8 6.67
6 5.00
11 9.17
1 0.83
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 181
16 8.84
10 5.52
12 6.63
1 0.55
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
137  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 130
2 1.54
5 3.85
14 10.77
2 1.54
5 3.85
102 78.46
28 21.54%
138  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 61
1 1.64
3 4.92
4 6.56
2 3.28
3 4.92
48 78.69
13 21.31%
139  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 66
3 4.55
2 3.03
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
140  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 167
12 7.19
3 1.80
18 10.78
2 1.20
0 0.00
132 79.04
35 20.96%
141  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 105
4 3.81
6 5.71
4 3.81
8 7.62
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
142  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 110
8 7.27
0 0.00
14 12.73
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 67
3 4.48
6 8.96
3 4.48
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
144  โรงเรียนบ้านระหัด 67
7 10.45
3 4.48
3 4.48
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
145  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 187
9 4.81
6 3.21
21 11.23
3 1.60
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
146  โรงเรียนบ้านหนองคู 163
11 6.75
7 4.29
8 4.91
8 4.91
0 0.00
129 79.14
34 20.86%
147  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
11 7.10
3 1.94
18 11.61
0 0.00
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
148  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 73
6 8.22
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
149  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 164
7 4.27
5 3.05
21 12.80
0 0.00
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
150  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 35
5 14.29
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
151  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 51
2 3.92
2 3.92
5 9.80
0 0.00
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
152  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 98
3 3.06
6 6.12
10 10.20
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
153  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 62
1 1.61
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 515
33 6.41
30 5.83
31 6.02
2 0.39
2 0.39
417 80.97
98 19.03%
155  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1147
61 5.32
40 3.49
117 10.20
0 0.00
0 0.00
929 80.99
218 19.01%
156  โรงเรียนบ้านขามป้อม 132
5 3.79
7 5.30
9 6.82
4 3.03
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
157  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 122
1 0.82
4 3.28
14 11.48
4 3.28
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
158  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 85
2 2.35
0 0.00
7 8.24
0 0.00
7 8.24
69 81.18
16 18.82%
159  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 259
13 5.02
24 9.27
11 4.25
0 0.00
0 0.00
211 81.47
48 18.53%
160  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 108
11 10.19
4 3.70
4 3.70
1 0.93
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
161  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 104
7 6.73
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
162  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 33
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
163  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 92
4 4.35
8 8.70
4 4.35
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
164  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 29
4 13.79
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
165  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 116
2 1.72
3 2.59
15 12.93
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
166  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 250
13 5.20
10 4.00
9 3.60
3 1.20
8 3.20
207 82.80
43 17.20%
167  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 64
7 10.94
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
168  โรงเรียนบ้านหนองคัน 187
12 6.42
0 0.00
11 5.88
9 4.81
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
169  โรงเรียนบ้านหนองแซง 188
10 5.32
1 0.53
21 11.17
0 0.00
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
170  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 77
1 1.30
3 3.90
3 3.90
6 7.79
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
171  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 83
5 6.02
0 0.00
5 6.02
4 4.82
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
172  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 119
7 5.88
4 3.36
8 6.72
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
173  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 24
2 8.33
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
174  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 78
2 2.56
1 1.28
1 1.28
5 6.41
4 5.13
65 83.33
13 16.67%
175  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
176  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
1 1.23
5 6.17
4 4.94
3 3.70
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
177  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 75
2 2.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
178  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 158
2 1.27
0 0.00
22 13.92
1 0.63
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
179  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 115
9 7.83
6 5.22
3 2.61
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
180  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 186
10 5.38
6 3.23
8 4.30
3 1.61
2 1.08
157 84.41
29 15.59%
181  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 90
3 3.33
3 3.33
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
182  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 145
10 6.90
0 0.00
12 8.28
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
183  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 34
3 8.82
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
184  โรงเรียนบ้านนาดี 69
0 0.00
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
185  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 35
0 0.00
2 5.71
2 5.71
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
186  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
187  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 56
2 3.57
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
188  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162
4 2.47
6 3.70
12 7.41
1 0.62
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
189  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 130
5 3.85
0 0.00
11 8.46
2 1.54
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
190  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 116
4 3.45
0 0.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
191  โรงเรียนบ้านโนนข่า 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
192  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 125
7 5.60
0 0.00
6 4.80
2 1.60
2 1.60
108 86.40
17 13.60%
193  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 105
9 8.57
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
194  โรงเรียนบุปผาราม 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
195  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
196  โรงเรียนบ้านเมืองคง 108
7 6.48
1 0.93
4 3.70
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
197  โรงเรียนบ้านดงเมย 70
2 2.86
4 5.71
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
198  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 384
28 7.29
4 1.04
17 4.43
0 0.00
0 0.00
335 87.24
49 12.76%
199  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 143
3 2.10
8 5.59
7 4.90
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
200  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 80
0 0.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
201  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
1 1.01
1 1.01
10 10.10
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
202  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 243
17 7.00
0 0.00
12 4.94
0 0.00
0 0.00
214 88.07
29 11.93%
203  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 93
2 2.15
2 2.15
4 4.30
3 3.23
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
204  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 146
5 3.42
3 2.05
8 5.48
0 0.00
1 0.68
129 88.36
17 11.64%
205  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 155
4 2.58
3 1.94
9 5.81
1 0.65
1 0.65
137 88.39
18 11.61%
206  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
207  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
208  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 124
3 2.42
3 2.42
6 4.84
2 1.61
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
209  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
210  โรงเรียนบ้านโนนโจด 71
0 0.00
3 4.23
4 5.63
0 0.00
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
211  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
3 3.37
5 5.62
1 1.12
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
212  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 89
1 1.12
1 1.12
3 3.37
2 2.25
3 3.37
79 88.76
10 11.24%
213  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 178
4 2.25
4 2.25
9 5.06
2 1.12
1 0.56
158 88.76
20 11.24%
214  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 181
7 3.87
0 0.00
6 3.31
7 3.87
0 0.00
161 88.95
20 11.05%
215  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
216  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 77
1 1.30
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
217  โรงเรียนบ้านนาบัว 87
0 0.00
3 3.45
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
218  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 159
7 4.40
2 1.26
7 4.40
0 0.00
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
219  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 231
6 2.60
2 0.87
3 1.30
4 1.73
8 3.46
208 90.04
23 9.96%
220  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
221  โรงเรียนบ้านกุดแคน 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
222  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
223  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
224  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 121
1 0.83
2 1.65
6 4.96
2 1.65
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
225  โรงเรียนบ้านโปร่ง 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
226  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 123
2 1.63
2 1.63
2 1.63
3 2.44
2 1.63
112 91.06
11 8.94%
227  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 270
10 3.70
0 0.00
14 5.19
0 0.00
0 0.00
246 91.11
24 8.89%
228  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 125
6 4.80
3 2.40
2 1.60
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
229  โรงเรียนบ้านวังหิน 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
230  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
231  โรงเรียนบ้านโนนชาด 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
232  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 185
7 3.78
0 0.00
7 3.78
0 0.00
0 0.00
171 92.43
14 7.57%
233  โรงเรียนบ้านพีพวย 80
3 3.75
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
234  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 135
1 0.74
6 4.44
2 1.48
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
235  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
236  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
237  โรงเรียนบ้านเขวา 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
238  โรงเรียนบ้านห้างสูง 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
239  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
240  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 183
4 2.19
0 0.00
6 3.28
0 0.00
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
241  โรงเรียนบ้านโนนงาม 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
242  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
243  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
244  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
245  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 63
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
246  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
247  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 132
1 0.76
1 0.76
4 3.03
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
248  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
249  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 195
1 0.51
0 0.00
6 3.08
1 0.51
0 0.00
187 95.90
8 4.10%
250  โรงเรียนบ้านม่วง 132
3 2.27
2 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
251  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 178
1 0.56
0 0.00
5 2.81
0 0.00
0 0.00
172 96.63
6 3.37%
252  โรงเรียนสามสวนวิทยา 281
2 0.71
0 0.00
7 2.49
0 0.00
0 0.00
272 96.80
9 3.20%
253  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
254  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
255  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
256  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 175
0 0.00
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
257  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
259  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
260  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
261  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนหนองเบนประภากร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,472 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,342 7.69
เตี้ย  1,440 4.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,583 8.48
ผอมและเตี้ย  920 3.02
อ้วนและเตี้ย  756 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,431 73.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,041 คน


26.39%


Powered By www.thaieducation.net