ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแก 327
60 18.35
56 17.13
19 5.81
117 35.78
75 22.94
0 0.00
327 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 33
22 66.67
11 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 35
10 28.57
6 17.14
5 14.29
11 31.43
3 8.57
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 40
9 22.50
5 12.50
5 12.50
12 30.00
3 7.50
6 15.00
34 85.00%
5  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 228
0 0.00
0 0.00
17 7.46
9 3.95
143 62.72
59 25.88
169 74.12%
6  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 245
35 14.29
37 15.10
47 19.18
34 13.88
27 11.02
65 26.53
180 73.47%
7  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
3 16.67
6 33.33
1 5.56
1 5.56
1 5.56
6 33.33
12 66.67%
8  โรงเรียนสระโพนทอง 136
12 8.82
19 13.97
24 17.65
7 5.15
23 16.91
51 37.50
85 62.50%
9  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 233
34 14.59
20 8.58
53 22.75
14 6.01
20 8.58
92 39.48
141 60.52%
10  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 65
20 30.77
12 18.46
5 7.69
2 3.08
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
11  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 61
11 18.03
12 19.67
8 13.11
1 1.64
3 4.92
26 42.62
35 57.38%
12  โรงเรียนบ้านสารจอด 173
50 28.90
18 10.40
14 8.09
13 7.51
4 2.31
74 42.77
99 57.23%
13  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 56
17 30.36
7 12.50
4 7.14
4 7.14
0 0.00
24 42.86
32 57.14%
14  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 51
10 19.61
7 13.73
5 9.80
7 13.73
0 0.00
22 43.14
29 56.86%
15  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 281
59 21.00
39 13.88
39 13.88
22 7.83
0 0.00
122 43.42
159 56.58%
16  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 125
21 16.80
14 11.20
20 16.00
9 7.20
6 4.80
55 44.00
70 56.00%
17  โรงเรียนบ้านดอนหัน 51
10 19.61
7 13.73
3 5.88
5 9.80
3 5.88
23 45.10
28 54.90%
18  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 96
13 13.54
12 12.50
4 4.17
12 12.50
10 10.42
45 46.88
51 53.13%
19  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 64
4 6.25
2 3.13
17 26.56
2 3.13
8 12.50
31 48.44
33 51.56%
20  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 70
7 10.00
3 4.29
14 20.00
2 2.86
10 14.29
34 48.57
36 51.43%
21  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 116
21 18.10
16 13.79
14 12.07
6 5.17
2 1.72
57 49.14
59 50.86%
22  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 276
44 15.94
34 12.32
29 10.51
25 9.06
0 0.00
144 52.17
132 47.83%
23  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 40
10 25.00
5 12.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
21 52.50
19 47.50%
24  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 160
26 16.25
19 11.88
12 7.50
15 9.38
4 2.50
84 52.50
76 47.50%
25  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 160
22 13.75
11 6.88
22 13.75
10 6.25
11 6.88
84 52.50
76 47.50%
26  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 152
30 19.74
10 6.58
15 9.87
7 4.61
10 6.58
80 52.63
72 47.37%
27  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 201
27 13.43
28 13.93
28 13.93
10 4.98
0 0.00
108 53.73
93 46.27%
28  โรงเรียนบ้านนายม 104
13 12.50
15 14.42
2 1.92
7 6.73
11 10.58
56 53.85
48 46.15%
29  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 35
4 11.43
4 11.43
4 11.43
0 0.00
4 11.43
19 54.29
16 45.71%
30  โรงเรียนบ้านเรือ 58
13 22.41
4 6.90
4 6.90
3 5.17
2 3.45
32 55.17
26 44.83%
31  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 57
7 12.28
7 12.28
6 10.53
5 8.77
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
32  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 67
7 10.45
8 11.94
4 5.97
6 8.96
4 5.97
38 56.72
29 43.28%
33  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 148
37 25.00
14 9.46
12 8.11
0 0.00
1 0.68
84 56.76
64 43.24%
34  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 121
20 16.53
11 9.09
13 10.74
5 4.13
3 2.48
69 57.02
52 42.98%
35  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 49
5 10.20
5 10.20
2 4.08
9 18.37
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
36  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 191
32 16.75
28 14.66
21 10.99
0 0.00
0 0.00
110 57.59
81 42.41%
37  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 112
14 12.50
8 7.14
17 15.18
7 6.25
1 0.89
65 58.04
47 41.96%
38  โรงเรียนบ้านหนองกุง 227
20 8.81
7 3.08
44 19.38
3 1.32
20 8.81
133 58.59
94 41.41%
39  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 104
16 15.38
8 7.69
16 15.38
3 2.88
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
40  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 115
14 12.17
11 9.57
16 13.91
6 5.22
0 0.00
68 59.13
47 40.87%
41  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 63
6 9.52
9 14.29
7 11.11
3 4.76
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 116
10 8.62
5 4.31
24 20.69
3 2.59
4 3.45
70 60.34
46 39.66%
43  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 56
4 7.14
4 7.14
10 17.86
4 7.14
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
44  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 46
7 15.22
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
45  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 131
19 14.50
17 12.98
4 3.05
11 8.40
0 0.00
80 61.07
51 38.93%
46  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 87
13 14.94
7 8.05
5 5.75
3 3.45
5 5.75
54 62.07
33 37.93%
47  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 133
23 17.29
9 6.77
11 8.27
6 4.51
1 0.75
83 62.41
50 37.59%
48  โรงเรียนภูมิวิทยา 1402
60 4.28
32 2.28
200 14.27
92 6.56
141 10.06
877 62.55
525 37.45%
49  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 139
12 8.63
8 5.76
32 23.02
0 0.00
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
50  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 167
16 9.58
11 6.59
13 7.78
10 5.99
12 7.19
105 62.87
62 37.13%
51  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 92
14 15.22
2 2.17
15 16.30
3 3.26
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
52  โรงเรียนบ้านหนองปลา 164
12 7.32
4 2.44
25 15.24
19 11.59
0 0.00
104 63.41
60 36.59%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 170
12 7.06
10 5.88
22 12.94
6 3.53
12 7.06
108 63.53
62 36.47%
54  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 77
4 5.19
8 10.39
15 19.48
0 0.00
1 1.30
49 63.64
28 36.36%
55  โรงเรียนบ้านกลาง 70
10 14.29
1 1.43
2 2.86
7 10.00
5 7.14
45 64.29
25 35.71%
56  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 91
6 6.59
7 7.69
8 8.79
6 6.59
5 5.49
59 64.84
32 35.16%
57  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 143
21 14.69
10 6.99
13 9.09
6 4.20
0 0.00
93 65.03
50 34.97%
58  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 101
6 5.94
1 0.99
24 23.76
1 0.99
3 2.97
66 65.35
35 34.65%
59  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 182
31 17.03
13 7.14
3 1.65
13 7.14
3 1.65
119 65.38
63 34.62%
60  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 81
14 17.28
4 4.94
10 12.35
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
61  โรงเรียนบ้านดงพอง 21
1 4.76
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
62  โรงเรียนบ้านธาตุ 178
33 18.54
6 3.37
14 7.87
4 2.25
2 1.12
119 66.85
59 33.15%
63  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 70
6 8.57
7 10.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
64  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 15.63
11 17.19
43 67.19
21 32.81%
65  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
3 2.70
5 4.50
12 10.81
3 2.70
13 11.71
75 67.57
36 32.43%
66  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 56
13 23.21
0 0.00
0 0.00
3 5.36
2 3.57
38 67.86
18 32.14%
67  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 106
14 13.21
7 6.60
13 12.26
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
68  โรงเรียนบ้านสระแต้ 47
3 6.38
0 0.00
11 23.40
1 2.13
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
69  โรงเรียนบ้านวังม่วง 236
19 8.05
23 9.75
14 5.93
18 7.63
1 0.42
161 68.22
75 31.78%
70  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 63
3 4.76
1 1.59
11 17.46
5 7.94
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
71  โรงเรียนบ้านคอนสาร 193
13 6.74
11 5.70
27 13.99
9 4.66
1 0.52
132 68.39
61 31.61%
72  โรงเรียนบ้านหลุบคา 80
11 13.75
10 12.50
4 5.00
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
73  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 68
8 11.76
4 5.88
4 5.88
3 4.41
2 2.94
47 69.12
21 30.88%
74  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 202
6 2.97
13 6.44
38 18.81
5 2.48
0 0.00
140 69.31
62 30.69%
75  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 191
20 10.47
14 7.33
9 4.71
2 1.05
13 6.81
133 69.63
58 30.37%
76  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 56
11 19.64
3 5.36
2 3.57
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
77  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
78  โรงเรียนบ้านดงใต้ 53
8 15.09
6 11.32
2 3.77
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
79  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 103
18 17.48
6 5.83
7 6.80
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
80  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 302
15 4.97
18 5.96
47 15.56
1 0.33
9 2.98
212 70.20
90 29.80%
81  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 151
17 11.26
11 7.28
17 11.26
0 0.00
0 0.00
106 70.20
45 29.80%
82  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 84
11 13.10
10 11.90
4 4.76
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
83  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 54
3 5.56
2 3.70
5 9.26
3 5.56
3 5.56
38 70.37
16 29.63%
84  โรงเรียนบ้านห้วยไห 44
2 4.55
5 11.36
4 9.09
1 2.27
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
85  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 68
8 11.76
2 2.94
6 8.82
0 0.00
4 5.88
48 70.59
20 29.41%
86  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 106
14 13.21
5 4.72
9 8.49
3 2.83
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
87  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 72
9 12.50
5 6.94
4 5.56
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
88  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
4 3.88
9 8.74
7 6.80
4 3.88
6 5.83
73 70.87
30 29.13%
89  โรงเรียนบ้านโคกงาม 62
11 17.74
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
90  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 45
0 0.00
6 13.33
7 15.56
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
91  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 28
2 7.14
2 7.14
3 10.71
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
92  โรงเรียนบ้านดงกลาง 106
4 3.77
7 6.60
15 14.15
2 1.89
2 1.89
76 71.70
30 28.30%
93  โรงเรียนบ้านหนองรวก 92
6 6.52
4 4.35
12 13.04
0 0.00
4 4.35
66 71.74
26 28.26%
94  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 43
2 4.65
4 9.30
2 4.65
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
95  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 158
18 11.39
8 5.06
7 4.43
9 5.70
2 1.27
114 72.15
44 27.85%
96  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
97  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 213
10 4.69
10 4.69
18 8.45
10 4.69
10 4.69
155 72.77
58 27.23%
98  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 96
6 6.25
7 7.29
13 13.54
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
99  โรงเรียนบ้านสีปลาด 97
6 6.19
4 4.12
6 6.19
10 10.31
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
100  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 56
2 3.57
2 3.57
2 3.57
9 16.07
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
101  โรงเรียนบ้านมอญ 101
19 18.81
4 3.96
4 3.96
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
102  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 128
13 10.16
6 4.69
0 0.00
15 11.72
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
103  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 64
8 12.50
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
104  โรงเรียนหัวนานคร 102
12 11.76
2 1.96
11 10.78
2 1.96
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
105  โรงเรียนบ้านกุดแดง 38
7 18.42
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
106  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 138
17 12.32
5 3.62
13 9.42
1 0.72
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
107  โรงเรียนบ้านจมื่น 35
0 0.00
6 17.14
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
108  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 156
23 14.74
7 4.49
9 5.77
0 0.00
1 0.64
116 74.36
40 25.64%
109  โรงเรียนบ้านดงบัง 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
4 9.30
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
110  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 51
4 7.84
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
111  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 63
7 11.11
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
112  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 194
24 12.37
6 3.09
19 9.79
0 0.00
0 0.00
145 74.74
49 25.26%
113  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 155
22 14.19
12 7.74
5 3.23
0 0.00
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
114  โรงเรียนบ้านโคกกุง 223
44 19.73
2 0.90
6 2.69
4 1.79
0 0.00
167 74.89
56 25.11%
115  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 60
4 6.67
1 1.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
116  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 402
30 7.46
25 6.22
41 10.20
2 0.50
2 0.50
302 75.12
100 24.88%
117  โรงเรียนบ้านคลองบอน 37
3 8.11
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
118  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 108
7 6.48
5 4.63
9 8.33
5 4.63
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
119  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 67
5 7.46
5 7.46
6 8.96
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
120  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 105
3 2.86
3 2.86
2 1.90
17 16.19
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
121  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 97
6 6.19
4 4.12
10 10.31
0 0.00
3 3.09
74 76.29
23 23.71%
122  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 97
18 18.56
4 4.12
1 1.03
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
123  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 93
6 6.45
7 7.53
5 5.38
2 2.15
2 2.15
71 76.34
22 23.66%
124  โรงเรียนศาลาสามัคคี 148
3 2.03
11 7.43
18 12.16
0 0.00
3 2.03
113 76.35
35 23.65%
125  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68
1 1.47
5 7.35
5 7.35
5 7.35
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
126  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 34
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
127  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
128  โรงเรียนบ้านก่าน 149
6 4.03
3 2.01
25 16.78
0 0.00
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
129  โรงเรียนบ้านกุดจอก 62
4 6.45
3 4.84
4 6.45
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
130  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 85
8 9.41
3 3.53
7 8.24
1 1.18
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
131  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 77
7 9.09
4 5.19
4 5.19
1 1.30
1 1.30
60 77.92
17 22.08%
132  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 159
13 8.18
6 3.77
15 9.43
1 0.63
0 0.00
124 77.99
35 22.01%
133  โรงเรียนบ้านหินลาด 50
3 6.00
4 8.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
134  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
135  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 120
8 6.67
6 5.00
11 9.17
1 0.83
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 181
16 8.84
10 5.52
12 6.63
1 0.55
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
137  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 130
2 1.54
5 3.85
14 10.77
2 1.54
5 3.85
102 78.46
28 21.54%
138  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 61
1 1.64
3 4.92
4 6.56
2 3.28
3 4.92
48 78.69
13 21.31%
139  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 66
3 4.55
2 3.03
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
140  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 167
12 7.19
3 1.80
18 10.78
2 1.20
0 0.00
132 79.04
35 20.96%
141  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 105
4 3.81
6 5.71
4 3.81
8 7.62
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
142  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 110
8 7.27
0 0.00
14 12.73
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 67
3 4.48
6 8.96
3 4.48
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
144  โรงเรียนบ้านระหัด 67
7 10.45
3 4.48
3 4.48
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
145  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 187
9 4.81
6 3.21
21 11.23
3 1.60
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
146  โรงเรียนบ้านหนองคู 163
11 6.75
7 4.29
8 4.91
8 4.91
0 0.00
129 79.14
34 20.86%
147  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
11 7.10
3 1.94
18 11.61
0 0.00
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
148  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 73
6 8.22
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
149  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 164
7 4.27
5 3.05
21 12.80
0 0.00
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
150  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 35
5 14.29
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
151  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 51
2 3.92
2 3.92
5 9.80
0 0.00
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
152  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 98
3 3.06
6 6.12
10 10.20
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
153  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 62
1 1.61
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 515
33 6.41
30 5.83
31 6.02
2 0.39
2 0.39
417 80.97
98 19.03%
155  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1147
61 5.32
40 3.49
117 10.20
0 0.00
0 0.00
929 80.99
218 19.01%
156  โรงเรียนบ้านขามป้อม 132
5 3.79
7 5.30
9 6.82
4 3.03
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
157  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 122
1 0.82
4 3.28
14 11.48
4 3.28
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
158  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 85
2 2.35
0 0.00
7 8.24
0 0.00
7 8.24
69 81.18
16 18.82%
159  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 259
13 5.02
24 9.27
11 4.25
0 0.00
0 0.00
211 81.47
48 18.53%
160  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 108
11 10.19
4 3.70
4 3.70
1 0.93
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
161  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 104
7 6.73
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
162  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 33
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
163  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 92
4 4.35
8 8.70
4 4.35
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
164  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 29
4 13.79
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
165  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 116
2 1.72
3 2.59
15 12.93
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
166  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 250
13 5.20
10 4.00
9 3.60
3 1.20
8 3.20
207 82.80
43 17.20%
167  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 64
7 10.94
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
168  โรงเรียนบ้านหนองคัน 187
12 6.42
0 0.00
11 5.88
9 4.81
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
169  โรงเรียนบ้านหนองแซง 188
10 5.32
1 0.53
21 11.17
0 0.00
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
170  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 77
1 1.30
3 3.90
3 3.90
6 7.79
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
171  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 83
5 6.02
0 0.00
5 6.02
4 4.82
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
172  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 119
7 5.88
4 3.36
8 6.72
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
173  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 24
2 8.33
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
174  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 78
2 2.56
1 1.28
1 1.28
5 6.41
4 5.13
65 83.33
13 16.67%
175  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
176  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
1 1.23
5 6.17
4 4.94
3 3.70
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
177  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 75
2 2.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
178  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 158
2 1.27
0 0.00
22 13.92
1 0.63
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
179  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 115
9 7.83
6 5.22
3 2.61
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
180  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 186
10 5.38
6 3.23
8 4.30
3 1.61
2 1.08
157 84.41
29 15.59%
181  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 90
3 3.33
3 3.33
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
182  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 145
10 6.90
0 0.00
12 8.28
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
183  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 34
3 8.82
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
184  โรงเรียนบ้านนาดี 69
0 0.00
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
185  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 35
0 0.00
2 5.71
2 5.71
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
186  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
187  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 56
2 3.57
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
188  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162
4 2.47
6 3.70
12 7.41
1 0.62
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
189  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 130
5 3.85
0 0.00
11 8.46
2 1.54
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
190  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 116
4 3.45
0 0.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
191  โรงเรียนบ้านโนนข่า 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
192  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 125
7 5.60
0 0.00
6 4.80
2 1.60
2 1.60
108 86.40
17 13.60%
193  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 105
9 8.57
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
194  โรงเรียนบุปผาราม 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
195  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
196  โรงเรียนบ้านเมืองคง 108
7 6.48
1 0.93
4 3.70
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
197  โรงเรียนบ้านดงเมย 70
2 2.86
4 5.71
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
198  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 384
28 7.29
4 1.04
17 4.43
0 0.00
0 0.00
335 87.24
49 12.76%
199  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 143
3 2.10
8 5.59
7 4.90
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
200  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 80
0 0.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
201  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
1 1.01
1 1.01
10 10.10
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
202  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 243
17 7.00
0 0.00
12 4.94
0 0.00
0 0.00
214 88.07
29 11.93%
203  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 93
2 2.15
2 2.15
4 4.30
3 3.23
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
204  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 146
5 3.42
3 2.05
8 5.48
0 0.00
1 0.68
129 88.36
17 11.64%
205  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 155
4 2.58
3 1.94
9 5.81
1 0.65
1 0.65
137 88.39
18 11.61%
206  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
207  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
208  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 124
3 2.42
3 2.42
6 4.84
2 1.61
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
209  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
1 1.41
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
210  โรงเรียนบ้านโนนโจด 71
0 0.00
3 4.23
4 5.63
0 0.00
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
211  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
3 3.37
5 5.62
1 1.12
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
212  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 89
1 1.12
1 1.12
3 3.37
2 2.25
3 3.37
79 88.76
10 11.24%
213  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 178
4 2.25
4 2.25
9 5.06
2 1.12
1 0.56
158 88.76
20 11.24%
214  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 181
7 3.87
0 0.00
6 3.31
7 3.87
0 0.00
161 88.95
20 11.05%
215  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
216  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 77
1 1.30
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
217  โรงเรียนบ้านนาบัว 87
0 0.00
3 3.45
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
218  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 159
7 4.40
2 1.26
7 4.40
0 0.00
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
219  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 231
6 2.60
2 0.87
3 1.30
4 1.73
8 3.46
208 90.04
23 9.96%
220  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
221  โรงเรียนบ้านกุดแคน 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
222  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
223  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
224  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 121
1 0.83
2 1.65
6 4.96
2 1.65
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
225  โรงเรียนบ้านโปร่ง 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
226  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 123
2 1.63
2 1.63
2 1.63
3 2.44
2 1.63
112 91.06
11 8.94%
227  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 270
10 3.70
0 0.00
14 5.19
0 0.00
0 0.00
246 91.11
24 8.89%
228  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 125
6 4.80
3 2.40
2 1.60
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
229  โรงเรียนบ้านวังหิน 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
230  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
231  โรงเรียนบ้านโนนชาด 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
232  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 185
7 3.78
0 0.00
7 3.78
0 0.00
0 0.00
171 92.43
14 7.57%
233  โรงเรียนบ้านพีพวย 80
3 3.75
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
234  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 135
1 0.74
6 4.44
2 1.48
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
235  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
236  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
237  โรงเรียนบ้านเขวา 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
238  โรงเรียนบ้านห้างสูง 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
239  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
240  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 183
4 2.19
0 0.00
6 3.28
0 0.00
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
241  โรงเรียนบ้านโนนงาม 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
242  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
243  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
244  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
245  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 63
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
246  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
247  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 132
1 0.76
1 0.76
4 3.03
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
248  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
249  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 195
1 0.51
0 0.00
6 3.08
1 0.51
0 0.00
187 95.90
8 4.10%
250  โรงเรียนบ้านม่วง 132
3 2.27
2 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
251  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 178
1 0.56
0 0.00
5 2.81
0 0.00
0 0.00
172 96.63
6 3.37%
252  โรงเรียนสามสวนวิทยา 281
2 0.71
0 0.00
7 2.49
0 0.00
0 0.00
272 96.80
9 3.20%
253  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
254  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
255  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
256  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 175
0 0.00
0 0.00
3 1.71
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
257  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
259  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
260  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
261  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนหนองเบนประภากร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,472 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,342 7.69
เตี้ย  1,440 4.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,583 8.48
ผอมและเตี้ย  920 3.02
อ้วนและเตี้ย  756 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,431 73.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,041 คน


26.39%


Powered By www.thaieducation.net