ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 156
19 12.18
16 10.26
13 8.33
10 6.41
36 23.08
62 39.74
94 60.26%
2  โรงเรียนเทพรัตน์ 171
36 21.05
14 8.19
32 18.71
4 2.34
3 1.75
82 47.95
89 52.05%
3  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
9 11.84
3 3.95
16 21.05
1 1.32
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
4  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 70
6 8.57
1 1.43
18 25.71
1 1.43
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
5  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 25
6 24.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
6  โรงเรียนวัดกรุณา 25
3 12.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 175
19 10.86
7 4.00
18 10.29
10 5.71
9 5.14
112 64.00
63 36.00%
8  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 160
30 18.75
0 0.00
25 15.63
0 0.00
0 0.00
105 65.63
55 34.38%
9  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 83
4 4.82
0 0.00
14 16.87
4 4.82
6 7.23
55 66.27
28 33.73%
10  โรงเรียนวัดหอระฆัง 45
2 4.44
0 0.00
12 26.67
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
11  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 30
4 13.33
1 3.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
12  โรงเรียนวัดหัวเด่น 130
5 3.85
1 0.77
36 27.69
1 0.77
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
13  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2342
79 3.37
43 1.84
595 25.41
34 1.45
8 0.34
1583 67.59
759 32.41%
14  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 68
3 4.41
1 1.47
15 22.06
3 4.41
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
15  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 127
8 6.30
3 2.36
29 22.83
1 0.79
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
16  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 59
6 10.17
1 1.69
7 11.86
1 1.69
4 6.78
40 67.80
19 32.20%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 165
18 10.91
9 5.45
22 13.33
3 1.82
1 0.61
112 67.88
53 32.12%
18  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 107
7 6.54
0 0.00
27 25.23
0 0.00
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
19  โรงเรียนวัดคลองเกษม 86
6 6.98
3 3.49
7 8.14
2 2.33
9 10.47
59 68.60
27 31.40%
20  โรงเรียนวัดโรงวัว 115
18 15.65
0 0.00
18 15.65
0 0.00
0 0.00
79 68.70
36 31.30%
21  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 117
9 7.69
5 4.27
8 6.84
14 11.97
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
22  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
7 17.95
27 69.23
12 30.77%
23  โรงเรียนวัดท่า 102
10 9.80
3 2.94
10 9.80
8 7.84
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 165
19 11.52
4 2.42
25 15.15
2 1.21
0 0.00
115 69.70
50 30.30%
25  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 65
3 4.62
0 0.00
8 12.31
3 4.62
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
26  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 55
0 0.00
2 3.64
13 23.64
0 0.00
1 1.82
39 70.91
16 29.09%
27  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 106
9 8.49
2 1.89
9 8.49
9 8.49
1 0.94
76 71.70
30 28.30%
28  โรงเรียนบ้านหนองแจง 93
2 2.15
5 5.38
14 15.05
5 5.38
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
29  โรงเรียนวัดจันทน์ 90
2 2.22
1 1.11
15 16.67
2 2.22
5 5.56
65 72.22
25 27.78%
30  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 18
1 5.56
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
31  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 144
12 8.33
8 5.56
17 11.81
2 1.39
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
32  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 120
3 2.50
0 0.00
28 23.33
1 0.83
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
33  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 57
4 7.02
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
34  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 23
3 13.04
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 127
1 0.79
0 0.00
32 25.20
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
36  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 58
4 6.90
2 3.45
5 8.62
2 3.45
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
37  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 31
3 9.68
0 0.00
4 12.90
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
38  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 129
12 9.30
3 2.33
17 13.18
1 0.78
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
39  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
2 3.92
2 3.92
38 74.51
13 25.49%
40  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 75
5 6.67
1 1.33
13 17.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
41  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 105
2 1.90
4 3.81
19 18.10
1 0.95
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
42  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 97
4 4.12
1 1.03
19 19.59
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
43  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 176
7 3.98
4 2.27
30 17.05
2 1.14
0 0.00
133 75.57
43 24.43%
44  โรงเรียนวัดนางลือ 150
3 2.00
8 5.33
20 13.33
3 2.00
2 1.33
114 76.00
36 24.00%
45  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 144
12 8.33
8 5.56
14 9.72
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
46  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
3 4.41
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
47  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 115
5 4.35
0 0.00
22 19.13
0 0.00
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
48  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 162
16 9.88
1 0.62
21 12.96
0 0.00
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
49  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 111
8 7.21
6 5.41
10 9.01
2 1.80
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
50  โรงเรียนวัดคลองธรรม 56
3 5.36
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
51  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 61
2 3.28
0 0.00
9 14.75
3 4.92
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
52  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 48
7 14.58
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
53  โรงเรียนวัดโคกหมู 88
4 4.55
4 4.55
6 6.82
0 0.00
6 6.82
68 77.27
20 22.73%
54  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 226
10 4.42
4 1.77
22 9.73
5 2.21
10 4.42
175 77.43
51 22.57%
55  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
2 1.50
1 0.75
27 20.30
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
56  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 40
3 7.50
1 2.50
3 7.50
1 2.50
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
57  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 99
7 7.07
7 7.07
8 8.08
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
58  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 113
8 7.08
3 2.65
8 7.08
4 3.54
2 1.77
88 77.88
25 22.12%
59  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 127
4 3.15
3 2.36
18 14.17
3 2.36
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
60  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 64
1 1.56
0 0.00
12 18.75
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
61  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 78
4 5.13
3 3.85
6 7.69
2 2.56
2 2.56
61 78.21
17 21.79%
62  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 23
2 8.70
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
63  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
64  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 171
8 4.68
4 2.34
14 8.19
7 4.09
4 2.34
134 78.36
37 21.64%
65  โรงเรียนวัดสนามชัย 88
2 2.27
1 1.14
16 18.18
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
66  โรงเรียนวัดท่ากระแส 51
1 1.96
1 1.96
9 17.65
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
67  โรงเรียนวัดโพธาราม 103
2 1.94
5 4.85
12 11.65
0 0.00
3 2.91
81 78.64
22 21.36%
68  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 122
7 5.74
2 1.64
17 13.93
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
69  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 67
0 0.00
0 0.00
13 19.40
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
70  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 58
6 10.34
3 5.17
2 3.45
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 88
2 2.27
7 7.95
9 10.23
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
72  โรงเรียนวัดหนองตาตน 89
3 3.37
3 3.37
12 13.48
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
73  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 114
10 8.77
1 0.88
12 10.53
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
74  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 124
6 4.84
6 4.84
10 8.06
1 0.81
2 1.61
99 79.84
25 20.16%
75  โรงเรียนวัดหนองแขม 90
5 5.56
4 4.44
3 3.33
4 4.44
2 2.22
72 80.00
18 20.00%
76  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 143
6 4.20
5 3.50
3 2.10
8 5.59
6 4.20
115 80.42
28 19.58%
77  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 93
2 2.15
1 1.08
14 15.05
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
78  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 509
16 3.14
8 1.57
69 13.56
3 0.59
2 0.39
411 80.75
98 19.25%
79  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 182
9 4.95
2 1.10
15 8.24
4 2.20
5 2.75
147 80.77
35 19.23%
80  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 73
4 5.48
2 2.74
3 4.11
3 4.11
2 2.74
59 80.82
14 19.18%
81  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 167
5 2.99
10 5.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
82  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 94
4 4.26
4 4.26
4 4.26
3 3.19
3 3.19
76 80.85
18 19.15%
83  โรงเรียนวัดมะปราง 97
2 2.06
1 1.03
15 15.46
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
84  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 143
4 2.80
10 6.99
12 8.39
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
85  โรงเรียนวัดคลองบุญ 117
3 2.56
1 0.85
17 14.53
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
86  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 126
6 4.76
4 3.17
12 9.52
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
87  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
88  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 128
4 3.13
1 0.78
16 12.50
1 0.78
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
89  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 41
1 2.44
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
90  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 150
5 3.33
7 4.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
91  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 78
6 7.69
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
92  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 127
5 3.94
5 3.94
8 6.30
2 1.57
1 0.79
106 83.46
21 16.54%
93  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 206
3 1.46
5 2.43
25 12.14
0 0.00
0 0.00
173 83.98
33 16.02%
94  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
95  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 63
3 4.76
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
96  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 76
1 1.32
0 0.00
6 7.89
2 2.63
3 3.95
64 84.21
12 15.79%
97  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 103
7 6.80
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
98  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
99  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 113
2 1.77
4 3.54
5 4.42
2 1.77
4 3.54
96 84.96
17 15.04%
100  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 121
3 2.48
1 0.83
14 11.57
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
101  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
102  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 27
0 0.00
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
103  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 88
6 6.82
1 1.14
6 6.82
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
104  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 761
35 4.60
2 0.26
67 8.80
4 0.53
4 0.53
649 85.28
112 14.72%
105  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 68
2 2.94
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
106  โรงเรียนวัดวังหมัน 144
6 4.17
4 2.78
10 6.94
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
107  โรงเรียนวัดหนองจิก 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
108  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 120
5 4.17
0 0.00
5 4.17
4 3.33
3 2.50
103 85.83
17 14.17%
109  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 188
6 3.19
0 0.00
20 10.64
0 0.00
0 0.00
162 86.17
26 13.83%
110  โรงเรียนวัดหนองน้อย 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
111  โรงเรียนวัดหัวหว้า 89
3 3.37
1 1.12
5 5.62
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
112  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 149
7 4.70
7 4.70
4 2.68
2 1.34
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
113  โรงเรียนบ้านคลองยาง 82
2 2.44
3 3.66
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
114  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 84
1 1.19
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
115  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 338
4 1.18
1 0.30
36 10.65
2 0.59
0 0.00
295 87.28
43 12.72%
116  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
117  โรงเรียนวัดฝาง 128
6 4.69
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
118  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
119  โรงเรียนพระยาตาก 81
2 2.47
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
120  โรงเรียนบ้านหัวถนน 74
5 6.76
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
121  โรงเรียนบ้านหนองแค 124
2 1.61
0 0.00
12 9.68
0 0.00
1 0.81
109 87.90
15 12.10%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 25
0 0.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
123  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 150
7 4.67
3 2.00
2 1.33
5 3.33
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
124  โรงเรียนวัดพร้าว 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
125  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 98
4 4.08
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
126  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
127  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 78
2 2.56
1 1.28
2 2.56
2 2.56
1 1.28
70 89.74
8 10.26%
128  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
129  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
130  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 54
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
131  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
132  โรงเรียนวัดพระแก้ว 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
133  โรงเรียนวัดสระดู่ 145
8 5.52
0 0.00
5 3.45
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
134  โรงเรียนบ้านหนองยาง 146
5 3.42
1 0.68
7 4.79
0 0.00
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
135  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
136  โรงเรียนวัดหาดอาษา 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
137  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
138  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 119
3 2.52
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
139  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 167
2 1.20
0 0.00
11 6.59
0 0.00
1 0.60
153 91.62
14 8.38%
140  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 120
0 0.00
1 0.83
9 7.50
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
141  โรงเรียนวัดโคกสุก 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
2 5.41
34 91.89
3 8.11%
142  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
143  โรงเรียนวัดดอนตาล 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
144  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
145  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 151
2 1.32
1 0.66
7 4.64
1 0.66
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
146  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
147  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
148  โรงเรียนบ้านเก่า 48
2 4.17
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
149  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 184
1 0.54
0 0.00
10 5.43
0 0.00
0 0.00
173 94.02
11 5.98%
150  โรงเรียนวัดดอนรังนก 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
151  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
152  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.54
62 95.38
3 4.62%
153  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
154  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 133
1 0.75
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
155  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 224
3 1.34
0 0.00
4 1.79
0 0.00
3 1.34
214 95.54
10 4.46%
156  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
157  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
158  โรงเรียนวัดวงเดือน 105
2 1.90
2 1.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
159  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
160  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
161  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
2 2.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
162  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  839 4.57
เตี้ย  369 2.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,238 12.19
ผอมและเตี้ย  231 1.26
อ้วนและเตี้ย  176 0.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,509 79.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,853 คน


20.98%


Powered By www.thaieducation.net