ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 108
23 21.30
16 14.81
32 29.63
0 0.00
0 0.00
37 34.26
71 65.74%
2  โรงเรียนวัดท่ากระแส 51
3 5.88
1 1.96
12 23.53
4 7.84
13 25.49
18 35.29
33 64.71%
3  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 156
21 13.46
15 9.62
13 8.33
9 5.77
36 23.08
62 39.74
94 60.26%
4  โรงเรียนเทพรัตน์ 171
29 16.96
33 19.30
21 12.28
4 2.34
3 1.75
81 47.37
90 52.63%
5  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 65
8 12.31
0 0.00
9 13.85
8 12.31
9 13.85
31 47.69
34 52.31%
6  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 122
16 13.11
10 8.20
29 23.77
2 1.64
2 1.64
63 51.64
59 48.36%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 175
16 9.14
7 4.00
38 21.71
11 6.29
11 6.29
92 52.57
83 47.43%
8  โรงเรียนวัดพระแก้ว 55
12 21.82
3 5.45
9 16.36
2 3.64
0 0.00
29 52.73
26 47.27%
9  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 83
9 10.84
0 0.00
15 18.07
9 10.84
5 6.02
45 54.22
38 45.78%
10  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 70
8 11.43
2 2.86
15 21.43
6 8.57
1 1.43
38 54.29
32 45.71%
11  โรงเรียนวัดหอระฆัง 51
4 7.84
0 0.00
18 35.29
1 1.96
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
12  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2347
101 4.30
67 2.85
734 31.27
34 1.45
121 5.16
1290 54.96
1057 45.04%
13  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 60
7 11.67
3 5.00
9 15.00
3 5.00
5 8.33
33 55.00
27 45.00%
14  โรงเรียนวัดกรุณา 25
4 16.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 165
15 9.09
15 9.09
16 9.70
9 5.45
16 9.70
94 56.97
71 43.03%
16  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 63
4 6.35
4 6.35
3 4.76
8 12.70
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
17  โรงเรียนวัดคลองบุญ 119
4 3.36
0 0.00
18 15.13
10 8.40
17 14.29
70 58.82
49 41.18%
18  โรงเรียนวัดโคกหมู 88
5 5.68
5 5.68
11 12.50
5 5.68
10 11.36
52 59.09
36 40.91%
19  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 160
38 23.75
0 0.00
26 16.25
0 0.00
0 0.00
96 60.00
64 40.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองแจง 90
4 4.44
7 7.78
8 8.89
13 14.44
4 4.44
54 60.00
36 40.00%
21  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 58
6 10.34
3 5.17
14 24.14
0 0.00
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
22  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 171
13 7.60
9 5.26
24 14.04
12 7.02
8 4.68
105 61.40
66 38.60%
23  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 122
10 8.20
1 0.82
27 22.13
6 4.92
3 2.46
75 61.48
47 38.52%
24  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 65
3 4.62
1 1.54
18 27.69
3 4.62
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
25  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 127
12 9.45
3 2.36
32 25.20
1 0.79
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
26  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 96
7 7.29
2 2.08
23 23.96
2 2.08
2 2.08
60 62.50
36 37.50%
27  โรงเรียนวัดนางลือ 150
18 12.00
4 2.67
12 8.00
7 4.67
15 10.00
94 62.67
56 37.33%
28  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 27
4 14.81
2 7.41
1 3.70
1 3.70
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 30
2 6.67
2 6.67
7 23.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
30  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 47
11 23.40
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
31  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 114
12 10.53
0 0.00
27 23.68
2 1.75
0 0.00
73 64.04
41 35.96%
32  โรงเรียนวัดคลองธรรม 56
6 10.71
2 3.57
11 19.64
1 1.79
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
33  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 144
10 6.94
15 10.42
20 13.89
0 0.00
6 4.17
93 64.58
51 35.42%
34  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 23
4 17.39
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
35  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 23
3 13.04
4 17.39
1 4.35
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
36  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 61
19 31.15
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
37  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 73
5 6.85
5 6.85
8 10.96
5 6.85
2 2.74
48 65.75
25 34.25%
38  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 44
6 13.64
3 6.82
6 13.64
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
39  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 176
14 7.95
5 2.84
37 21.02
3 1.70
0 0.00
117 66.48
59 33.52%
40  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 55
0 0.00
2 3.64
15 27.27
0 0.00
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
41  โรงเรียนวัดหัวเด่น 129
10 7.75
2 1.55
30 23.26
0 0.00
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
42  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 166
22 13.25
4 2.41
26 15.66
2 1.20
0 0.00
112 67.47
54 32.53%
43  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 117
10 8.55
5 4.27
9 7.69
14 11.97
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
44  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 68
2 2.94
1 1.47
19 27.94
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
45  โรงเรียนวัดจันทน์ 90
2 2.22
0 0.00
17 18.89
3 3.33
7 7.78
61 67.78
29 32.22%
46  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 129
6 4.65
2 1.55
28 21.71
4 3.10
1 0.78
88 68.22
41 31.78%
47  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 142
15 10.56
6 4.23
24 16.90
0 0.00
0 0.00
97 68.31
45 31.69%
48  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
7 9.21
4 5.26
13 17.11
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
49  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 38
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
7 18.42
26 68.42
12 31.58%
50  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 105
4 3.81
6 5.71
23 21.90
0 0.00
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
51  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 78
9 11.54
0 0.00
15 19.23
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
52  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 26
0 0.00
3 11.54
5 19.23
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
53  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 75
8 10.67
2 2.67
13 17.33
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
54  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
2 4.35
3 6.52
4 8.70
2 4.35
3 6.52
32 69.57
14 30.43%
55  โรงเรียนวัดท่า 102
10 9.80
3 2.94
10 9.80
8 7.84
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
56  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 44
6 13.64
0 0.00
3 6.82
4 9.09
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
57  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 51
3 5.88
3 5.88
4 7.84
3 5.88
2 3.92
36 70.59
15 29.41%
58  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
59  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 762
89 11.68
2 0.26
120 15.75
5 0.66
6 0.79
540 70.87
222 29.13%
60  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 110
8 7.27
6 5.45
16 14.55
0 0.00
2 1.82
78 70.91
32 29.09%
61  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 143
12 8.39
8 5.59
19 13.29
2 1.40
0 0.00
102 71.33
41 28.67%
62  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 148
15 10.14
15 10.14
7 4.73
5 3.38
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
63  โรงเรียนวัดคลองเกษม 86
6 6.98
3 3.49
5 5.81
2 2.33
8 9.30
62 72.09
24 27.91%
64  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 18
1 5.56
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
65  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 65
3 4.62
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
66  โรงเรียนวัดมะปราง 94
4 4.26
1 1.06
21 22.34
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
67  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
2 6.90
21 72.41
8 27.59%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 127
2 1.57
0 0.00
33 25.98
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
69  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 109
10 9.17
1 0.92
10 9.17
9 8.26
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
70  โรงเรียนวัดหนองน้อย 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
71  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 129
14 10.85
3 2.33
17 13.18
1 0.78
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
72  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 124
10 8.06
6 4.84
15 12.10
2 1.61
0 0.00
91 73.39
33 26.61%
73  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 128
5 3.91
4 3.13
23 17.97
2 1.56
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
74  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 167
22 13.17
5 2.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
123 73.65
44 26.35%
75  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 57
4 7.02
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
76  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 23
1 4.35
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
77  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 162
18 11.11
1 0.62
23 14.20
0 0.00
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
78  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 81
5 6.17
3 3.70
8 9.88
3 3.70
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
79  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 183
11 6.01
3 1.64
18 9.84
5 2.73
9 4.92
137 74.86
46 25.14%
80  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 98
8 8.16
7 7.14
9 9.18
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
82  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 124
7 5.65
6 4.84
13 10.48
1 0.81
3 2.42
94 75.81
30 24.19%
83  โรงเรียนวัดดอนตาล 50
3 6.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 88
4 4.55
7 7.95
10 11.36
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
85  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
3 4.41
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
86  โรงเรียนวัดโพธาราม 103
6 5.83
3 2.91
15 14.56
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
87  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 65
1 1.54
6 9.23
6 9.23
1 1.54
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
88  โรงเรียนวัดโรงวัว 113
10 8.85
2 1.77
14 12.39
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
89  โรงเรียนบ้านหัวถนน 74
4 5.41
4 5.41
9 12.16
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
90  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 502
29 5.78
10 1.99
72 14.34
3 0.60
0 0.00
388 77.29
114 22.71%
91  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 93
3 3.23
1 1.08
15 16.13
2 2.15
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
92  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
2 1.50
1 0.75
27 20.30
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
93  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 59
4 6.78
2 3.39
5 8.47
1 1.69
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
94  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
95  โรงเรียนวัดสนามชัย 79
3 3.80
0 0.00
14 17.72
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
96  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 84
3 3.57
4 4.76
11 13.10
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
97  โรงเรียนวัดหนองแขม 90
5 5.56
4 4.44
4 4.44
4 4.44
2 2.22
71 78.89
19 21.11%
98  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 207
6 2.90
3 1.45
29 14.01
5 2.42
0 0.00
164 79.23
43 20.77%
99  โรงเรียนบ้านคลองยาง 82
2 2.44
4 4.88
10 12.20
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
100  โรงเรียนวัดสระดู่ 145
10 6.90
0 0.00
20 13.79
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
101  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 336
8 2.38
1 0.30
57 16.96
3 0.89
0 0.00
267 79.46
69 20.54%
102  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 93
5 5.38
4 4.30
4 4.30
3 3.23
3 3.23
74 79.57
19 20.43%
103  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 114
5 4.39
5 4.39
3 2.63
5 4.39
5 4.39
91 79.82
23 20.18%
104  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 120
3 2.50
2 1.67
19 15.83
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
105  โรงเรียนวัดหนองตาตน 86
6 6.98
7 8.14
4 4.65
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
106  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
3 4.92
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
107  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 143
6 4.20
5 3.50
3 2.10
8 5.59
6 4.20
115 80.42
28 19.58%
108  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 88
7 7.95
2 2.27
6 6.82
0 0.00
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
109  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 228
9 3.95
3 1.32
27 11.84
3 1.32
2 0.88
184 80.70
44 19.30%
110  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 78
5 6.41
0 0.00
9 11.54
0 0.00
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
111  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 120
5 4.17
0 0.00
9 7.50
4 3.33
5 4.17
97 80.83
23 19.17%
112  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
113  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 150
9 6.00
7 4.67
8 5.33
4 2.67
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
114  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 126
5 3.97
5 3.97
10 7.94
2 1.59
1 0.79
103 81.75
23 18.25%
115  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 67
1 1.49
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
116  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 112
4 3.57
1 0.89
13 11.61
2 1.79
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
117  โรงเรียนวัดดอนรังนก 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
118  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
119  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.77
4 6.15
54 83.08
11 16.92%
120  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 150
5 3.33
7 4.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
122  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 164
3 1.83
7 4.27
17 10.37
0 0.00
0 0.00
137 83.54
27 16.46%
123  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
2 1.64
3 2.46
13 10.66
2 1.64
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
124  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 98
8 8.16
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
125  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
126  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 103
6 5.83
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
127  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 188
6 3.19
0 0.00
23 12.23
0 0.00
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
128  โรงเรียนวัดฝาง 126
8 6.35
0 0.00
10 7.94
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
129  โรงเรียนบ้านหนองยาง 146
11 7.53
1 0.68
10 6.85
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
130  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
1 1.85
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
131  โรงเรียนวัดวังหมัน 144
6 4.17
4 2.78
10 6.94
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
132  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
133  โรงเรียนบ้านหนองแค 124
2 1.61
0 0.00
15 12.10
0 0.00
1 0.81
106 85.48
18 14.52%
134  โรงเรียนวัดหนองจิก 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
135  โรงเรียนพระยาตาก 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
136  โรงเรียนวัดหัวหว้า 89
3 3.37
1 1.12
5 5.62
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
137  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
138  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
1 1.32
3 3.95
67 88.16
9 11.84%
139  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
140  โรงเรียนวัดพร้าว 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
141  โรงเรียนวัดโคกสุก 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
142  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 119
4 3.36
1 0.84
7 5.88
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
143  โรงเรียนวัดวงเดือน 104
3 2.88
6 5.77
1 0.96
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
144  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 223
4 1.79
0 0.00
9 4.04
0 0.00
8 3.59
202 90.58
21 9.42%
145  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 43
0 0.00
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
146  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 76
2 2.63
2 2.63
1 1.32
1 1.32
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
147  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 113
2 1.77
2 1.77
2 1.77
2 1.77
2 1.77
103 91.15
10 8.85%
148  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 151
2 1.32
0 0.00
7 4.64
2 1.32
2 1.32
138 91.39
13 8.61%
149  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
150  โรงเรียนบ้านเก่า 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
151  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
152  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
154  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
155  โรงเรียนวัดหาดอาษา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
156  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 77
1 1.30
0 0.00
1 1.30
1 1.30
1 1.30
73 94.81
4 5.19%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 133
1 0.75
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
158  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
159  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
160  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
161  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
52 96.30
2 3.70%
162  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
163  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 184
0 0.00
0 0.00
4 2.17
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%

 

จำนวนนักเรียน  18,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,174 6.40
เตี้ย  515 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,721 14.82
ผอมและเตี้ย  339 1.85
อ้วนและเตี้ย  408 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,199 71.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,157 คน


28.09%


Powered By www.thaieducation.net