ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนวัดโคกหมู 91
10 10.99
8 8.79
30 32.97
18 19.78
25 27.47
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 120
14 11.67
7 5.83
20 16.67
17 14.17
20 16.67
42 35.00
78 65.00%
4  โรงเรียนวัดวังหมัน 161
17 10.56
31 19.25
23 14.29
11 6.83
14 8.70
65 40.37
96 59.63%
5  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 30
3 10.00
3 10.00
5 16.67
3 10.00
3 10.00
13 43.33
17 56.67%
6  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 97
6 6.19
1 1.03
22 22.68
7 7.22
13 13.40
48 49.48
49 50.52%
7  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 121
4 3.31
3 2.48
27 22.31
3 2.48
19 15.70
65 53.72
56 46.28%
8  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 63
4 6.35
5 7.94
13 20.63
2 3.17
4 6.35
35 55.56
28 44.44%
9  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
2 8.33
1 4.17
14 58.33
10 41.67%
10  โรงเรียนวัดหอระฆัง 53
3 5.66
0 0.00
19 35.85
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
11  โรงเรียนวัดหนองน้อย 35
1 2.86
1 2.86
6 17.14
1 2.86
5 14.29
21 60.00
14 40.00%
12  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 39
2 5.13
0 0.00
9 23.08
3 7.69
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
13  โรงเรียนเทพรัตน์ 177
16 9.04
6 3.39
13 7.34
14 7.91
19 10.73
109 61.58
68 38.42%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 34
4 11.76
3 8.82
6 17.65
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
15  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 236
13 5.51
7 2.97
24 10.17
26 11.02
20 8.47
146 61.86
90 38.14%
16  โรงเรียนวัดโคกสุก 53
5 9.43
4 7.55
3 5.66
5 9.43
2 3.77
34 64.15
19 35.85%
17  โรงเรียนวัดคลองเกษม 89
14 15.73
1 1.12
0 0.00
0 0.00
16 17.98
58 65.17
31 34.83%
18  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 184
12 6.52
14 7.61
10 5.43
14 7.61
14 7.61
120 65.22
64 34.78%
19  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 187
17 9.09
10 5.35
18 9.63
10 5.35
7 3.74
125 66.84
62 33.16%
20  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 119
9 7.56
9 7.56
9 7.56
6 5.04
6 5.04
80 67.23
39 32.77%
21  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 115
4 3.48
6 5.22
19 16.52
4 3.48
4 3.48
78 67.83
37 32.17%
22  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 32
0 0.00
0 0.00
9 28.13
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
23  โรงเรียนบ้านเก่า 45
5 11.11
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
24  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 58
6 10.34
5 8.62
6 10.34
1 1.72
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
25  โรงเรียนวัดมะปราง 98
3 3.06
4 4.08
22 22.45
1 1.02
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
26  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 95
7 7.37
3 3.16
18 18.95
1 1.05
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
27  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 171
11 6.43
7 4.09
16 9.36
11 6.43
6 3.51
120 70.18
51 29.82%
28  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 799
38 4.76
48 6.01
147 18.40
2 0.25
3 0.38
561 70.21
238 29.79%
29  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 65
3 4.62
3 4.62
5 7.69
5 7.69
3 4.62
46 70.77
19 29.23%
30  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 69
7 10.14
2 2.90
10 14.49
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
31  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 28
4 14.29
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
32  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 63
4 6.35
4 6.35
8 12.70
2 3.17
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
33  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 149
12 8.05
1 0.67
12 8.05
7 4.70
10 6.71
107 71.81
42 28.19%
34  โรงเรียนวัดนางลือ 149
16 10.74
15 10.07
4 2.68
3 2.01
3 2.01
108 72.48
41 27.52%
35  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 62
3 4.84
2 3.23
5 8.06
3 4.84
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
36  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 59
3 5.08
2 3.39
2 3.39
2 3.39
7 11.86
43 72.88
16 27.12%
37  โรงเรียนวัดโพธาราม 113
4 3.54
4 3.54
22 19.47
0 0.00
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
38  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 38
6 15.79
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
39  โรงเรียนวัดหัวเด่น 130
7 5.38
1 0.77
18 13.85
6 4.62
1 0.77
97 74.62
33 25.38%
40  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 103
10 9.71
4 3.88
12 11.65
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
41  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
3 4.41
6 8.82
8 11.76
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
42  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 84
12 14.29
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
43  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 148
6 4.05
2 1.35
25 16.89
2 1.35
2 1.35
111 75.00
37 25.00%
44  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
5 5.43
3 3.26
7 7.61
5 5.43
3 3.26
69 75.00
23 25.00%
45  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 115
2 1.74
3 2.61
22 19.13
1 0.87
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
46  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 62
10 16.13
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
47  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 58
3 5.17
4 6.90
6 10.34
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
48  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
49  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
50  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 146
4 2.74
5 3.42
8 5.48
10 6.85
7 4.79
112 76.71
34 23.29%
51  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 87
2 2.30
3 3.45
7 8.05
5 5.75
3 3.45
67 77.01
20 22.99%
52  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 114
1 0.88
1 0.88
19 16.67
4 3.51
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
53  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 138
13 9.42
0 0.00
12 8.70
0 0.00
6 4.35
107 77.54
31 22.46%
54  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 49
0 0.00
2 4.08
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
55  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
7 4.76
5 3.40
12 8.16
9 6.12
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
56  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 85
6 7.06
4 4.71
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
57  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
58  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 99
5 5.05
3 3.03
11 11.11
2 2.02
1 1.01
77 77.78
22 22.22%
59  โรงเรียนวัดหนองตาตน 90
3 3.33
4 4.44
13 14.44
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
60  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
3 7.14
2 4.76
3 7.14
0 0.00
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
61  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 113
4 3.54
3 2.65
4 3.54
7 6.19
6 5.31
89 78.76
24 21.24%
62  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 66
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
63  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2442
59 2.42
43 1.76
394 16.13
19 0.78
3 0.12
1924 78.79
518 21.21%
64  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 71
1 1.41
6 8.45
6 8.45
1 1.41
1 1.41
56 78.87
15 21.13%
65  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
4 5.63
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
66  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 76
9 11.84
1 1.32
4 5.26
2 2.63
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
67  โรงเรียนวัดคลองบุญ 122
7 5.74
0 0.00
11 9.02
0 0.00
7 5.74
97 79.51
25 20.49%
68  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 98
9 9.18
1 1.02
8 8.16
2 2.04
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
69  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 173
18 10.40
6 3.47
9 5.20
2 1.16
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
70  โรงเรียนบ้านหนองแจง 89
4 4.49
3 3.37
5 5.62
1 1.12
5 5.62
71 79.78
18 20.22%
71  โรงเรียนบ้านคลองยาง 80
3 3.75
3 3.75
6 7.50
3 3.75
1 1.25
64 80.00
16 20.00%
72  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 130
4 3.08
6 4.62
14 10.77
2 1.54
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
73  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 110
8 7.27
2 1.82
7 6.36
5 4.55
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
74  โรงเรียนวัดพระแก้ว 60
5 8.33
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
75  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 181
8 4.42
10 5.52
13 7.18
5 2.76
0 0.00
145 80.11
36 19.89%
76  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 71
1 1.41
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
77  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
2 0.93
3 1.40
26 12.15
0 0.00
11 5.14
172 80.37
42 19.63%
78  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
1 3.23
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
79  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 156
8 5.13
6 3.85
12 7.69
2 1.28
2 1.28
126 80.77
30 19.23%
80  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 47
3 6.38
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
81  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 121
6 4.96
2 1.65
13 10.74
2 1.65
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
82  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 137
8 5.84
6 4.38
5 3.65
3 2.19
4 2.92
111 81.02
26 18.98%
83  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
3 3.30
3 3.30
4 4.40
3 3.30
4 4.40
74 81.32
17 18.68%
85  โรงเรียนวัดหาดอาษา 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
86  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 120
3 2.50
10 8.33
5 4.17
1 0.83
3 2.50
98 81.67
22 18.33%
87  โรงเรียนวัดโรงวัว 120
7 5.83
0 0.00
15 12.50
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
88  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 71
4 5.63
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
89  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 132
7 5.30
2 1.52
15 11.36
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
90  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
6 10.91
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
91  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 594
18 3.03
22 3.70
40 6.73
16 2.69
11 1.85
487 81.99
107 18.01%
92  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 125
5 4.00
7 5.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
93  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 126
6 4.76
0 0.00
11 8.73
5 3.97
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
94  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 121
3 2.48
2 1.65
15 12.40
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
95  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
2 2.47
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
96  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
97  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
98  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 154
10 6.49
3 1.95
13 8.44
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
99  โรงเรียนวัดฝาง 125
5 4.00
0 0.00
14 11.20
2 1.60
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
100  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
3 5.56
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
101  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
11 6.04
6 3.30
13 7.14
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
102  โรงเรียนวัดจันทน์ 79
6 7.59
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
103  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 68
3 4.41
1 1.47
4 5.88
1 1.47
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
104  โรงเรียนวัดสนามชัย 87
4 4.60
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
105  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 57
0 0.00
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
106  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
1 2.17
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
107  โรงเรียนวัดท่า 106
5 4.72
3 2.83
6 5.66
2 1.89
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
108  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 193
0 0.00
8 4.15
18 9.33
3 1.55
0 0.00
164 84.97
29 15.03%
109  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 142
4 2.82
8 5.63
9 6.34
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
110  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
111  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 171
5 2.92
7 4.09
8 4.68
5 2.92
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
112  โรงเรียนบ้านหนองยาง 152
3 1.97
0 0.00
19 12.50
0 0.00
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
113  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 187
12 6.42
4 2.14
11 5.88
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
114  โรงเรียนวัดกรุณา 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
115  โรงเรียนบ้านหัวถนน 85
5 5.88
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
116  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 362
7 1.93
8 2.21
35 9.67
1 0.28
0 0.00
311 85.91
51 14.09%
117  โรงเรียนวัดท่ากระแส 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
118  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 80
2 2.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
119  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
1 1.92
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
120  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
121  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
4 4.08
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
122  โรงเรียนวัดหนองจิก 68
6 8.82
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
123  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 92
3 3.26
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
124  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 146
2 1.37
5 3.42
6 4.11
4 2.74
2 1.37
127 86.99
19 13.01%
125  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 161
0 0.00
0 0.00
10 6.21
10 6.21
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
126  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 98
1 1.02
1 1.02
10 10.20
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
127  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 147
5 3.40
0 0.00
13 8.84
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
128  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
1 1.52
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
129  โรงเรียนวัดพร้าว 52
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
130  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
131  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 150
5 3.33
3 2.00
7 4.67
2 1.33
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
132  โรงเรียนวัดดอนตาล 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
133  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
134  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
135  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 119
3 2.52
4 3.36
5 4.20
1 0.84
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
136  โรงเรียนบ้านหนองแค 129
1 0.78
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 131
1 0.76
4 3.05
9 6.87
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
139  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 170
7 4.12
0 0.00
8 4.71
2 1.18
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
140  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
141  โรงเรียนวัดคลองธรรม 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
142  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
20 90.91
2 9.09%
143  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
144  โรงเรียนพระยาตาก 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
145  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
3 1.32
11 4.85
2 0.88
0 0.00
208 91.63
19 8.37%
146  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
3 2.50
2 1.67
1 0.83
3 2.50
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
147  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
148  โรงเรียนวัดดอนรังนก 99
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
149  โรงเรียนวัดสระดู่ 165
4 2.42
0 0.00
9 5.45
0 0.00
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
150  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 83
3 3.61
1 1.20
0 0.00
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
151  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 212
4 1.89
4 1.89
1 0.47
0 0.00
5 2.36
198 93.40
14 6.60%
152  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
2 2.53
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
153  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
0 0.00
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
156 95.12
8 4.88%
154  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
155  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
156  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
157  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 198
1 0.51
0 0.00
7 3.54
0 0.00
0 0.00
190 95.96
8 4.04%
158  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
159  โรงเรียนวัดหัวหว้า 80
1 1.25
1 1.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
160  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
2 1.83
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
161  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
53 96.36
2 3.64%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 144
1 0.69
1 0.69
3 2.08
0 0.00
0 0.00
139 96.53
5 3.47%
163  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 152
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,385 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  830 4.28
เตี้ย  531 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,943 10.02
ผอมและเตี้ย  377 1.94
อ้วนและเตี้ย  332 1.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,372 79.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,013 คน


20.70%


Powered By www.thaieducation.net