ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนวัดโคกหมู 91
6 6.59
8 8.79
32 35.16
19 20.88
26 28.57
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
42 23.08
40 21.98
41 22.53
0 0.00
0 0.00
59 32.42
123 67.58%
4  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 120
14 11.67
7 5.83
20 16.67
17 14.17
21 17.50
41 34.17
79 65.83%
5  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 172
31 18.02
18 10.47
33 19.19
16 9.30
11 6.40
63 36.63
109 63.37%
6  โรงเรียนวัดวังหมัน 161
17 10.56
32 19.88
21 13.04
22 13.66
10 6.21
59 36.65
102 63.35%
7  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 62
19 30.65
6 9.68
12 19.35
2 3.23
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
8  โรงเรียนวัดโคกสุก 53
6 11.32
6 11.32
5 9.43
6 11.32
8 15.09
22 41.51
31 58.49%
9  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 30
3 10.00
3 10.00
5 16.67
3 10.00
3 10.00
13 43.33
17 56.67%
10  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 121
5 4.13
9 7.44
13 10.74
14 11.57
22 18.18
58 47.93
63 52.07%
11  โรงเรียนวัดนางลือ 138
15 10.87
16 11.59
17 12.32
11 7.97
10 7.25
69 50.00
69 50.00%
12  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 189
23 12.17
11 5.82
32 16.93
9 4.76
17 8.99
97 51.32
92 48.68%
13  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 29
5 17.24
1 3.45
7 24.14
1 3.45
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
14  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 109
6 5.50
12 11.01
7 6.42
14 12.84
12 11.01
58 53.21
51 46.79%
15  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 142
11 7.75
1 0.70
32 22.54
7 4.93
15 10.56
76 53.52
66 46.48%
16  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 22
1 4.55
1 4.55
5 22.73
2 9.09
1 4.55
12 54.55
10 45.45%
17  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 9
0 0.00
1 11.11
3 33.33
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
18  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 32
0 0.00
0 0.00
13 40.63
1 3.13
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
19  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 58
8 13.79
7 12.07
7 12.07
3 5.17
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
20  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 97
6 6.19
1 1.03
17 17.53
6 6.19
11 11.34
56 57.73
41 42.27%
21  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 67
4 5.97
5 7.46
13 19.40
2 2.99
4 5.97
39 58.21
28 41.79%
22  โรงเรียนวัดหอระฆัง 53
3 5.66
0 0.00
19 35.85
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
23  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 123
4 3.25
5 4.07
26 21.14
1 0.81
15 12.20
72 58.54
51 41.46%
24  โรงเรียนบ้านหนองแจง 89
8 8.99
6 6.74
16 17.98
1 1.12
5 5.62
53 59.55
36 40.45%
25  โรงเรียนวัดหนองน้อย 35
1 2.86
1 2.86
6 17.14
1 2.86
5 14.29
21 60.00
14 40.00%
26  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 181
18 9.94
10 5.52
39 21.55
5 2.76
0 0.00
109 60.22
72 39.78%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
3 3.30
3 3.30
8 8.79
11 12.09
11 12.09
55 60.44
36 39.56%
28  โรงเรียนวัดกรุณา 28
4 14.29
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
29  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 39
2 5.13
0 0.00
9 23.08
3 7.69
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
30  โรงเรียนเทพรัตน์ 177
16 9.04
6 3.39
13 7.34
14 7.91
19 10.73
109 61.58
68 38.42%
31  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 73
6 8.22
1 1.37
16 21.92
5 6.85
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 34
4 11.76
2 5.88
6 17.65
0 0.00
1 2.94
21 61.76
13 38.24%
33  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 126
9 7.14
1 0.79
32 25.40
6 4.76
0 0.00
78 61.90
48 38.10%
34  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
9 21.43
2 4.76
4 9.52
0 0.00
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
35  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 183
13 7.10
14 7.65
13 7.10
13 7.10
13 7.10
117 63.93
66 36.07%
36  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 65
3 4.62
2 3.08
11 16.92
5 7.69
2 3.08
42 64.62
23 35.38%
37  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 232
10 4.31
7 3.02
18 7.76
27 11.64
20 8.62
150 64.66
82 35.34%
38  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 29
6 20.69
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
39  โรงเรียนวัดคลองเกษม 90
15 16.67
1 1.11
0 0.00
0 0.00
15 16.67
59 65.56
31 34.44%
40  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 59
4 6.78
5 8.47
3 5.08
4 6.78
4 6.78
39 66.10
20 33.90%
41  โรงเรียนบ้านคลองยาง 80
7 8.75
1 1.25
15 18.75
4 5.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
42  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 87
2 2.30
3 3.45
9 10.34
5 5.75
10 11.49
58 66.67
29 33.33%
43  โรงเรียนบ้านเก่า 42
5 11.90
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
44  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 69
3 4.35
2 2.90
14 20.29
2 2.90
2 2.90
46 66.67
23 33.33%
45  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 121
6 4.96
2 1.65
30 24.79
1 0.83
0 0.00
82 67.77
39 32.23%
46  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 28
4 14.29
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
47  โรงเรียนวัดจันทน์ 79
9 11.39
1 1.27
15 18.99
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
48  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 130
8 6.15
8 6.15
21 16.15
4 3.08
0 0.00
89 68.46
41 31.54%
49  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 80
3 3.75
1 1.25
21 26.25
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
50  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 62
2 3.23
3 4.84
9 14.52
3 4.84
2 3.23
43 69.35
19 30.65%
51  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 62
4 6.45
4 6.45
9 14.52
2 3.23
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
52  โรงเรียนวัดมะปราง 96
4 4.17
1 1.04
23 23.96
1 1.04
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
53  โรงเรียนวัดโพธาราม 113
8 7.08
2 1.77
24 21.24
0 0.00
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
54  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 71
0 0.00
0 0.00
18 25.35
3 4.23
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 133
3 2.26
5 3.76
31 23.31
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
56  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 799
38 4.76
43 5.38
147 18.40
4 0.50
2 0.25
565 70.71
234 29.29%
57  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 69
7 10.14
2 2.90
10 14.49
1 1.45
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
58  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 115
4 3.48
6 5.22
17 14.78
4 3.48
2 1.74
82 71.30
33 28.70%
59  โรงเรียนวัดดอนตาล 63
1 1.59
0 0.00
14 22.22
3 4.76
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
60  โรงเรียนวัดโรงวัว 120
10 8.33
6 5.00
16 13.33
2 1.67
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
61  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 137
17 12.41
6 4.38
8 5.84
3 2.19
4 2.92
99 72.26
38 27.74%
62  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 171
7 4.09
11 6.43
20 11.70
9 5.26
0 0.00
124 72.51
47 27.49%
63  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 84
15 17.86
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
64  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
8 5.44
6 4.08
16 10.88
10 6.80
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
65  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 103
7 6.80
2 1.94
19 18.45
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
66  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 52
5 9.62
0 0.00
7 13.46
1 1.92
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
67  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 78
9 11.54
1 1.28
9 11.54
2 2.56
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
68  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 71
6 8.45
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
69  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 152
16 10.53
15 9.87
9 5.92
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
70  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 118
10 8.47
12 10.17
9 7.63
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
71  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 119
7 5.88
11 9.24
12 10.08
1 0.84
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
72  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
1 3.23
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
73  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 97
6 6.19
3 3.09
11 11.34
3 3.09
2 2.06
72 74.23
25 25.77%
74  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 148
5 3.38
1 0.68
25 16.89
6 4.05
1 0.68
110 74.32
38 25.68%
75  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 94
4 4.26
2 2.13
17 18.09
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
76  โรงเรียนวัดหัวเด่น 130
8 6.15
0 0.00
20 15.38
5 3.85
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
77  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 99
11 11.11
2 2.02
9 9.09
3 3.03
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
78  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
5 5.43
3 3.26
7 7.61
5 5.43
3 3.26
69 75.00
23 25.00%
79  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 114
2 1.75
3 2.63
22 19.30
1 0.88
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
80  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
5 3.36
5 3.36
9 6.04
10 6.71
7 4.70
113 75.84
36 24.16%
81  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 71
1 1.41
8 11.27
7 9.86
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
82  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 156
11 7.05
8 5.13
13 8.33
3 1.92
2 1.28
119 76.28
37 23.72%
83  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 114
1 0.88
1 0.88
20 17.54
4 3.51
1 0.88
87 76.32
27 23.68%
84  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 187
20 10.70
3 1.60
21 11.23
0 0.00
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
85  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
3 4.41
5 7.35
8 11.76
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
86  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
3 1.40
5 2.34
31 14.49
0 0.00
11 5.14
164 76.64
50 23.36%
87  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
88  โรงเรียนวัดพระแก้ว 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
89  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 125
8 6.40
1 0.80
18 14.40
2 1.60
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
90  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 66
5 7.58
1 1.52
6 9.09
1 1.52
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
91  โรงเรียนวัดท่า 106
8 7.55
3 2.83
10 9.43
3 2.83
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
92  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 49
0 0.00
2 4.08
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
93  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 85
6 7.06
4 4.71
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
94  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 173
21 12.14
6 3.47
9 5.20
2 1.16
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
95  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2444
59 2.41
43 1.76
393 16.08
19 0.78
2 0.08
1928 78.89
516 21.11%
96  โรงเรียนวัดหาดอาษา 38
3 7.89
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
97  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 138
13 9.42
0 0.00
11 7.97
0 0.00
5 3.62
109 78.99
29 21.01%
98  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 67
5 7.46
5 7.46
4 5.97
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
99  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 58
5 8.62
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
100  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 133
9 6.77
2 1.50
16 12.03
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
101  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 110
8 7.27
2 1.82
7 6.36
5 4.55
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
102  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 105
4 3.81
4 3.81
13 12.38
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
103  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 594
21 3.54
24 4.04
43 7.24
16 2.69
14 2.36
476 80.13
118 19.87%
104  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 121
6 4.96
3 2.48
13 10.74
2 1.65
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
105  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
3 1.32
37 16.30
2 0.88
0 0.00
182 80.18
45 19.82%
106  โรงเรียนบ้านหนองยาง 152
9 5.92
0 0.00
21 13.82
0 0.00
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
107  โรงเรียนวัดสนามชัย 82
2 2.44
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
108  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 98
8 8.16
0 0.00
10 10.20
1 1.02
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
109  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 47
3 6.38
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
110  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 192
3 1.56
14 7.29
19 9.90
0 0.00
0 0.00
156 81.25
36 18.75%
111  โรงเรียนวัดหนองตาตน 91
4 4.40
5 5.49
8 8.79
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
112  โรงเรียนวัดฝาง 124
6 4.84
0 0.00
15 12.10
2 1.61
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
113  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
3 3.70
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
114  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
115  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 29
1 3.45
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
116  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
117  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
3 5.56
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
118  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 141
2 1.42
7 4.96
6 4.26
6 4.26
2 1.42
118 83.69
23 16.31%
119  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 68
3 4.41
1 1.47
5 7.35
0 0.00
2 2.94
57 83.82
11 16.18%
120  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 56
0 0.00
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
121  โรงเรียนบ้านหัวถนน 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
122  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
1 2.17
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
123  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
124  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 362
9 2.49
8 2.21
36 9.94
1 0.28
0 0.00
308 85.08
54 14.92%
125  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 142
4 2.82
8 5.63
9 6.34
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
126  โรงเรียนบ้านหนองแค 129
2 1.55
0 0.00
17 13.18
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
127  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
128  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 92
3 3.26
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
129  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 152
7 4.61
2 1.32
12 7.89
0 0.00
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
130  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 170
9 5.29
2 1.18
10 5.88
2 1.18
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
131  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
132  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
5 5.10
2 2.04
5 5.10
1 1.02
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
133  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 147
5 3.40
11 7.48
2 1.36
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
134  โรงเรียนวัดหนองจิก 68
6 8.82
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
135  โรงเรียนวัดพร้าว 52
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
136  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 83
4 4.82
0 0.00
3 3.61
2 2.41
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
137  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
139  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 150
6 4.00
2 1.33
7 4.67
1 0.67
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
140  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
141  โรงเรียนวัดคลองธรรม 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
142  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
0 0.00
2 1.22
11 6.71
2 1.22
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
143  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
144  โรงเรียนพระยาตาก 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
145  โรงเรียนวัดสระดู่ 165
6 3.64
0 0.00
8 4.85
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
146  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
147  โรงเรียนวัดดอนรังนก 99
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
148  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
3 2.50
3 2.50
2 1.67
0 0.00
1 0.83
111 92.50
9 7.50%
149  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 212
4 1.89
1 0.47
2 0.94
5 2.36
2 0.94
198 93.40
14 6.60%
150  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
4 3.67
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
151  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 161
0 0.00
0 0.00
10 6.21
0 0.00
0 0.00
151 93.79
10 6.21%
152  โรงเรียนวัดท่ากระแส 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
153  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
2 2.53
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
154  โรงเรียนวัดหัวหว้า 80
1 1.25
1 1.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
155  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
156  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
157  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
21 95.45
1 4.55%
158  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 198
1 0.51
0 0.00
8 4.04
0 0.00
0 0.00
189 95.45
9 4.55%
159  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
160  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
161  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23
2 3.77%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 144
1 0.69
1 0.69
3 2.08
0 0.00
0 0.00
139 96.53
5 3.47%
163  โรงเรียนวัดคลองบุญ 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,348 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,034 5.34
เตี้ย  647 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,371 12.25
ผอมและเตี้ย  447 2.31
อ้วนและเตี้ย  370 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,479 74.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,869 คน


25.17%


Powered By www.thaieducation.net