ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธาราม 69
21 30.43
17 24.64
18 26.09
8 11.59
5 7.25
0 0.00
69 100.00%
2  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 28
7 25.00
2 7.14
12 42.86
1 3.57
1 3.57
5 17.86
23 82.14%
3  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 154
23 14.94
26 16.88
18 11.69
24 15.58
17 11.04
46 29.87
108 70.13%
4  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
9 16.36
4 7.27
8 14.55
9 16.36
8 14.55
17 30.91
38 69.09%
5  โรงเรียนวัดโคกสุก 50
2 4.00
0 0.00
14 28.00
2 4.00
14 28.00
18 36.00
32 64.00%
6  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 120
9 7.50
3 2.50
25 20.83
7 5.83
30 25.00
46 38.33
74 61.67%
7  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 199
34 17.09
11 5.53
42 21.11
4 2.01
28 14.07
80 40.20
119 59.80%
8  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 181
16 8.84
2 1.10
85 46.96
0 0.00
0 0.00
78 43.09
103 56.91%
9  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 81
15 18.52
7 8.64
2 2.47
14 17.28
8 9.88
35 43.21
46 56.79%
10  โรงเรียนวัดกรุณา 29
2 6.90
3 10.34
6 20.69
2 6.90
3 10.34
13 44.83
16 55.17%
11  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 33
2 6.06
4 12.12
2 6.06
4 12.12
6 18.18
15 45.45
18 54.55%
12  โรงเรียนวัดดอนรังนก 101
50 49.50
0 0.00
3 2.97
0 0.00
1 0.99
47 46.53
54 53.47%
13  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
14 7.69
11 6.04
40 21.98
8 4.40
23 12.64
86 47.25
96 52.75%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 168
16 9.52
8 4.76
16 9.52
24 14.29
24 14.29
80 47.62
88 52.38%
15  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 67
12 17.91
7 10.45
8 11.94
6 8.96
2 2.99
32 47.76
35 52.24%
16  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 189
23 12.17
12 6.35
33 17.46
9 4.76
21 11.11
91 48.15
98 51.85%
17  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 66
2 3.03
0 0.00
15 22.73
2 3.03
15 22.73
32 48.48
34 51.52%
18  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 139
10 7.19
1 0.72
32 23.02
7 5.04
15 10.79
74 53.24
65 46.76%
19  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 67
1 1.49
6 8.96
12 17.91
6 8.96
6 8.96
36 53.73
31 46.27%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
4 3.28
3 2.46
27 22.13
3 2.46
19 15.57
66 54.10
56 45.90%
21  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 72
2 2.78
1 1.39
21 29.17
0 0.00
9 12.50
39 54.17
33 45.83%
22  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 33
4 12.12
2 6.06
1 3.03
6 18.18
2 6.06
18 54.55
15 45.45%
23  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 95
9 9.47
6 6.32
14 14.74
1 1.05
13 13.68
52 54.74
43 45.26%
24  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 118
7 5.93
23 19.49
14 11.86
9 7.63
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
25  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 9
0 0.00
1 11.11
3 33.33
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
26  โรงเรียนบ้านคลองยาง 79
3 3.80
6 7.59
5 6.33
11 13.92
10 12.66
44 55.70
35 44.30%
27  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2445
54 2.21
46 1.88
403 16.48
104 4.25
469 19.18
1369 55.99
1076 44.01%
28  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 23
1 4.35
1 4.35
5 21.74
2 8.70
1 4.35
13 56.52
10 43.48%
29  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 211
26 12.32
22 10.43
43 20.38
0 0.00
0 0.00
120 56.87
91 43.13%
30  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 232
12 5.17
7 3.02
31 13.36
29 12.50
21 9.05
132 56.90
100 43.10%
31  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 61
8 13.11
5 8.20
3 4.92
7 11.48
3 4.92
35 57.38
26 42.62%
32  โรงเรียนวัดโคกหมู 92
5 5.43
4 4.35
27 29.35
1 1.09
2 2.17
53 57.61
39 42.39%
33  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 19
1 5.26
1 5.26
3 15.79
1 5.26
2 10.53
11 57.89
8 42.11%
34  โรงเรียนบ้านหนองยาง 153
20 13.07
9 5.88
19 12.42
9 5.88
7 4.58
89 58.17
64 41.83%
35  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 139
12 8.63
7 5.04
20 14.39
5 3.60
12 8.63
83 59.71
56 40.29%
36  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 56
1 1.79
1 1.79
12 21.43
2 3.57
6 10.71
34 60.71
22 39.29%
37  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
4 3.33
3 2.50
15 12.50
8 6.67
17 14.17
73 60.83
47 39.17%
38  โรงเรียนวัดหนองน้อย 36
1 2.78
1 2.78
6 16.67
1 2.78
5 13.89
22 61.11
14 38.89%
39  โรงเรียนวัดหอระฆัง 54
1 1.85
0 0.00
20 37.04
0 0.00
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
40  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
15 13.76
6 5.50
6 5.50
9 8.26
6 5.50
67 61.47
42 38.53%
41  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 79
9 11.39
3 3.80
14 17.72
3 3.80
1 1.27
49 62.03
30 37.97%
42  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 132
11 8.33
10 7.58
24 18.18
5 3.79
0 0.00
82 62.12
50 37.88%
43  โรงเรียนวัดมะปราง 97
11 11.34
8 8.25
16 16.49
1 1.03
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
44  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 123
8 6.50
7 5.69
23 18.70
6 4.88
1 0.81
78 63.41
45 36.59%
45  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 41
5 12.20
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
46  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 134
6 4.48
5 3.73
11 8.21
11 8.21
16 11.94
85 63.43
49 36.57%
47  โรงเรียนวัดหนองตาตน 89
2 2.25
3 3.37
12 13.48
5 5.62
10 11.24
57 64.04
32 35.96%
48  โรงเรียนวัดหัวหว้า 81
11 13.58
6 7.41
12 14.81
0 0.00
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
49  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 137
12 8.76
7 5.11
17 12.41
5 3.65
7 5.11
89 64.96
48 35.04%
50  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 72
1 1.39
5 6.94
4 5.56
7 9.72
8 11.11
47 65.28
25 34.72%
51  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 84
12 14.29
0 0.00
14 16.67
3 3.57
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
52  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
8 5.44
7 4.76
24 16.33
11 7.48
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
53  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 62
5 8.06
4 6.45
10 16.13
2 3.23
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
54  โรงเรียนบ้านเก่า 42
5 11.90
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
55  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 30
1 3.33
2 6.67
5 16.67
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
56  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 81
8 9.88
8 9.88
4 4.94
7 8.64
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
57  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 149
7 4.70
1 0.67
16 10.74
8 5.37
17 11.41
100 67.11
49 32.89%
58  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 64
4 6.25
0 0.00
13 20.31
0 0.00
4 6.25
43 67.19
21 32.81%
59  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 65
0 0.00
3 4.62
13 20.00
2 3.08
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
60  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 148
11 7.43
11 7.43
18 12.16
7 4.73
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
61  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 155
3 1.94
6 3.87
27 17.42
13 8.39
0 0.00
106 68.39
49 31.61%
62  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 193
3 1.55
5 2.59
38 19.69
3 1.55
12 6.22
132 68.39
61 31.61%
63  โรงเรียนวัดคลองเกษม 92
15 16.30
1 1.09
0 0.00
0 0.00
13 14.13
63 68.48
29 31.52%
64  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 109
6 5.50
12 11.01
7 6.42
6 5.50
3 2.75
75 68.81
34 31.19%
65  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 29
4 13.79
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
66  โรงเรียนบ้านหนองแจง 88
7 7.95
9 10.23
10 11.36
1 1.14
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
67  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 69
3 4.35
10 14.49
7 10.14
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
68  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 33
2 6.06
1 3.03
5 15.15
1 3.03
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
69  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 118
2 1.69
1 0.85
13 11.02
1 0.85
18 15.25
83 70.34
35 29.66%
70  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 359
10 2.79
11 3.06
35 9.75
15 4.18
32 8.91
256 71.31
103 28.69%
71  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
72  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
6 4.03
5 3.36
10 6.71
11 7.38
8 5.37
109 73.15
40 26.85%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 128
9 7.03
3 2.34
22 17.19
0 0.00
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
74  โรงเรียนวัดคลองธรรม 64
1 1.56
3 4.69
13 20.31
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
75  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 102
6 5.88
4 3.92
17 16.67
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
76  โรงเรียนวัดโรงวัว 123
13 10.57
7 5.69
4 3.25
4 3.25
4 3.25
91 73.98
32 26.02%
77  โรงเรียนวัดคลองบุญ 126
2 1.59
10 7.94
0 0.00
0 0.00
20 15.87
94 74.60
32 25.40%
78  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 56
1 1.79
2 3.57
11 19.64
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
79  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
4 6.67
4 6.67
45 75.00
15 25.00%
80  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 61
2 3.28
3 4.92
9 14.75
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
81  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 115
4 3.48
6 5.22
14 12.17
4 3.48
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
82  โรงเรียนวัดดอนตาล 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
4 6.06
4 6.06
50 75.76
16 24.24%
83  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 83
3 3.61
3 3.61
13 15.66
0 0.00
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
84  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 177
12 6.78
14 7.91
10 5.65
6 3.39
0 0.00
135 76.27
42 23.73%
85  โรงเรียนวัดพระแก้ว 59
5 8.47
0 0.00
8 13.56
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
86  โรงเรียนเทพรัตน์ 178
9 5.06
11 6.18
19 10.67
3 1.69
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
87  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
1 1.47
1 1.47
13 19.12
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
88  โรงเรียนวัดจันทน์ 81
6 7.41
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
89  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
90  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
91  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 185
14 7.57
0 0.00
29 15.68
0 0.00
0 0.00
142 76.76
43 23.24%
92  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 99
10 10.10
1 1.01
9 9.09
3 3.03
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
93  โรงเรียนวัดท่ากระแส 57
1 1.75
1 1.75
11 19.30
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
94  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 116
3 2.59
3 2.59
10 8.62
0 0.00
10 8.62
90 77.59
26 22.41%
95  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
96  โรงเรียนวัดสนามชัย 81
2 2.47
0 0.00
7 8.64
2 2.47
7 8.64
63 77.78
18 22.22%
97  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 50
0 0.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
98  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
3 1.40
5 2.34
31 14.49
0 0.00
8 3.74
167 78.04
47 21.96%
99  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 105
4 3.81
2 1.90
17 16.19
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
100  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 120
10 8.33
1 0.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
101  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 141
6 4.26
8 5.67
11 7.80
5 3.55
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
102  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 66
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
103  โรงเรียนวัดหัวเด่น 131
8 6.11
0 0.00
19 14.50
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
104  โรงเรียนวัดสระดู่ 164
8 4.88
2 1.22
23 14.02
0 0.00
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
105  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
106  โรงเรียนวัดท่า 106
8 7.55
5 4.72
8 7.55
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
107  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 117
3 2.56
6 5.13
10 8.55
4 3.42
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
108  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 601
22 3.66
31 5.16
21 3.49
24 3.99
17 2.83
486 80.87
115 19.13%
109  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 184
13 7.07
6 3.26
16 8.70
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
110  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 111
0 0.00
4 3.60
9 8.11
7 6.31
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
111  โรงเรียนวัดหาดอาษา 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
112  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 71
4 5.63
2 2.82
7 9.86
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
113  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 794
13 1.64
9 1.13
114 14.36
7 0.88
0 0.00
651 81.99
143 18.01%
114  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
0 0.00
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
115  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 108
8 7.41
2 1.85
5 4.63
4 3.70
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
116  โรงเรียนวัดธรรมามูล 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
1 2.13
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
117  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 94
2 2.13
5 5.32
8 8.51
1 1.06
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
2 2.20
2 2.20
11 12.09
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
119  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
1 0.44
30 13.22
3 1.32
0 0.00
190 83.70
37 16.30%
120  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
121  โรงเรียนวัดฝาง 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
2 1.61
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
122  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 174
2 1.15
0 0.00
17 9.77
8 4.60
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
123  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
2 2.82
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
124  โรงเรียนบ้านหนองแค 130
1 0.77
0 0.00
19 14.62
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
125  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
5 5.10
2 2.04
6 6.12
2 2.04
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
126  โรงเรียนพระยาตาก 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
127  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
5 6.33
3 3.80
1 1.27
2 2.53
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
128  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 178
11 6.18
2 1.12
11 6.18
3 1.69
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
129  โรงเรียนบ้านหัวถนน 87
5 5.75
1 1.15
6 6.90
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
130  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
131  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
132  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 83
8 9.64
3 3.61
1 1.20
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
133  โรงเรียนวัดนางลือ 148
3 2.03
8 5.41
9 6.08
0 0.00
1 0.68
127 85.81
21 14.19%
134  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 101
3 2.97
1 0.99
8 7.92
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
135  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 130
5 3.85
4 3.08
8 6.15
1 0.77
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
136  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 58
2 3.45
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
137  โรงเรียนวัดวังหมัน 156
5 3.21
5 3.21
9 5.77
2 1.28
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
138  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
139  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 23
0 0.00
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
140  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 123
3 2.44
3 2.44
9 7.32
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
141  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 172
2 1.16
11 6.40
9 5.23
0 0.00
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
142  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 152
0 0.00
0 0.00
19 12.50
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
143  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
4 2.44
6 3.66
8 4.88
1 0.61
1 0.61
144 87.80
20 12.20%
144  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
145  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 152
4 2.63
2 1.32
8 5.26
2 1.32
2 1.32
134 88.16
18 11.84%
146  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 161
9 5.59
2 1.24
6 3.73
1 0.62
1 0.62
142 88.20
19 11.80%
147  โรงเรียนวัดพร้าว 52
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
148  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
149  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
150  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 90
5 5.56
1 1.11
2 2.22
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
151  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
152  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 94
3 3.19
0 0.00
4 4.26
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
153  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
154  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
155  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
2 3.77
49 92.45
4 7.55%
156  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 82
3 3.66
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
157  โรงเรียนวัดหนองจิก 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
158  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
159  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 49
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
160  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 149
1 0.67
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
162  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,417 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 5.25
เตี้ย  684 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,384 12.28
ผอมและเตี้ย  613 3.16
อ้วนและเตี้ย  1,075 5.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,641 70.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,776 คน


29.75%


Powered By www.thaieducation.net