ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธาราม 69
21 30.43
17 24.64
18 26.09
8 11.59
5 7.25
0 0.00
69 100.00%
2  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 28
7 25.00
2 7.14
12 42.86
1 3.57
1 3.57
5 17.86
23 82.14%
3  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 154
23 14.94
26 16.88
18 11.69
24 15.58
17 11.04
46 29.87
108 70.13%
4  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
9 16.36
4 7.27
8 14.55
9 16.36
8 14.55
17 30.91
38 69.09%
5  โรงเรียนวัดโคกสุก 50
2 4.00
0 0.00
14 28.00
2 4.00
14 28.00
18 36.00
32 64.00%
6  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 120
9 7.50
3 2.50
25 20.83
7 5.83
30 25.00
46 38.33
74 61.67%
7  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 199
34 17.09
11 5.53
42 21.11
4 2.01
28 14.07
80 40.20
119 59.80%
8  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 181
16 8.84
2 1.10
85 46.96
0 0.00
0 0.00
78 43.09
103 56.91%
9  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 81
15 18.52
7 8.64
2 2.47
14 17.28
8 9.88
35 43.21
46 56.79%
10  โรงเรียนวัดกรุณา 29
2 6.90
3 10.34
6 20.69
2 6.90
3 10.34
13 44.83
16 55.17%
11  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 33
2 6.06
4 12.12
2 6.06
4 12.12
6 18.18
15 45.45
18 54.55%
12  โรงเรียนวัดดอนรังนก 101
50 49.50
0 0.00
3 2.97
0 0.00
1 0.99
47 46.53
54 53.47%
13  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
14 7.69
11 6.04
40 21.98
8 4.40
23 12.64
86 47.25
96 52.75%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 168
16 9.52
8 4.76
16 9.52
24 14.29
24 14.29
80 47.62
88 52.38%
15  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 67
12 17.91
7 10.45
8 11.94
6 8.96
2 2.99
32 47.76
35 52.24%
16  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 189
23 12.17
12 6.35
33 17.46
9 4.76
21 11.11
91 48.15
98 51.85%
17  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 66
2 3.03
0 0.00
15 22.73
2 3.03
15 22.73
32 48.48
34 51.52%
18  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 139
10 7.19
1 0.72
32 23.02
7 5.04
15 10.79
74 53.24
65 46.76%
19  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 67
1 1.49
6 8.96
12 17.91
6 8.96
6 8.96
36 53.73
31 46.27%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
4 3.28
3 2.46
27 22.13
3 2.46
19 15.57
66 54.10
56 45.90%
21  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 72
2 2.78
1 1.39
21 29.17
0 0.00
9 12.50
39 54.17
33 45.83%
22  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 33
4 12.12
2 6.06
1 3.03
6 18.18
2 6.06
18 54.55
15 45.45%
23  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 95
9 9.47
6 6.32
14 14.74
1 1.05
13 13.68
52 54.74
43 45.26%
24  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 118
7 5.93
23 19.49
14 11.86
9 7.63
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
25  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 9
0 0.00
1 11.11
3 33.33
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
26  โรงเรียนบ้านคลองยาง 79
3 3.80
6 7.59
5 6.33
11 13.92
10 12.66
44 55.70
35 44.30%
27  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2445
54 2.21
46 1.88
403 16.48
104 4.25
469 19.18
1369 55.99
1076 44.01%
28  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 23
1 4.35
1 4.35
5 21.74
2 8.70
1 4.35
13 56.52
10 43.48%
29  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 211
26 12.32
22 10.43
43 20.38
0 0.00
0 0.00
120 56.87
91 43.13%
30  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 232
12 5.17
7 3.02
31 13.36
29 12.50
21 9.05
132 56.90
100 43.10%
31  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 61
8 13.11
5 8.20
3 4.92
7 11.48
3 4.92
35 57.38
26 42.62%
32  โรงเรียนวัดโคกหมู 92
5 5.43
4 4.35
27 29.35
1 1.09
2 2.17
53 57.61
39 42.39%
33  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 19
1 5.26
1 5.26
3 15.79
1 5.26
2 10.53
11 57.89
8 42.11%
34  โรงเรียนบ้านหนองยาง 153
20 13.07
9 5.88
19 12.42
9 5.88
7 4.58
89 58.17
64 41.83%
35  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 139
12 8.63
7 5.04
20 14.39
5 3.60
12 8.63
83 59.71
56 40.29%
36  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 56
1 1.79
1 1.79
12 21.43
2 3.57
6 10.71
34 60.71
22 39.29%
37  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
4 3.33
3 2.50
15 12.50
8 6.67
17 14.17
73 60.83
47 39.17%
38  โรงเรียนวัดหนองน้อย 36
1 2.78
1 2.78
6 16.67
1 2.78
5 13.89
22 61.11
14 38.89%
39  โรงเรียนวัดหอระฆัง 54
1 1.85
0 0.00
20 37.04
0 0.00
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
40  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
15 13.76
6 5.50
6 5.50
9 8.26
6 5.50
67 61.47
42 38.53%
41  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 79
9 11.39
3 3.80
14 17.72
3 3.80
1 1.27
49 62.03
30 37.97%
42  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 132
11 8.33
10 7.58
24 18.18
5 3.79
0 0.00
82 62.12
50 37.88%
43  โรงเรียนวัดมะปราง 97
11 11.34
8 8.25
16 16.49
1 1.03
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
44  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 123
8 6.50
7 5.69
23 18.70
6 4.88
1 0.81
78 63.41
45 36.59%
45  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 41
5 12.20
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
46  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 134
6 4.48
5 3.73
11 8.21
11 8.21
16 11.94
85 63.43
49 36.57%
47  โรงเรียนวัดหนองตาตน 89
2 2.25
3 3.37
12 13.48
5 5.62
10 11.24
57 64.04
32 35.96%
48  โรงเรียนวัดหัวหว้า 81
11 13.58
6 7.41
12 14.81
0 0.00
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
49  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 137
12 8.76
7 5.11
17 12.41
5 3.65
7 5.11
89 64.96
48 35.04%
50  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 72
1 1.39
5 6.94
4 5.56
7 9.72
8 11.11
47 65.28
25 34.72%
51  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 84
12 14.29
0 0.00
14 16.67
3 3.57
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
52  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
8 5.44
7 4.76
24 16.33
11 7.48
0 0.00
97 65.99
50 34.01%
53  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 62
5 8.06
4 6.45
10 16.13
2 3.23
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
54  โรงเรียนบ้านเก่า 42
5 11.90
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
55  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 30
1 3.33
2 6.67
5 16.67
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
56  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 81
8 9.88
8 9.88
4 4.94
7 8.64
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
57  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 149
7 4.70
1 0.67
16 10.74
8 5.37
17 11.41
100 67.11
49 32.89%
58  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 64
4 6.25
0 0.00
13 20.31
0 0.00
4 6.25
43 67.19
21 32.81%
59  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 65
0 0.00
3 4.62
13 20.00
2 3.08
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
60  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 148
11 7.43
11 7.43
18 12.16
7 4.73
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
61  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 155
3 1.94
6 3.87
27 17.42
13 8.39
0 0.00
106 68.39
49 31.61%
62  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 193
3 1.55
5 2.59
38 19.69
3 1.55
12 6.22
132 68.39
61 31.61%
63  โรงเรียนวัดคลองเกษม 92
15 16.30
1 1.09
0 0.00
0 0.00
13 14.13
63 68.48
29 31.52%
64  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 109
6 5.50
12 11.01
7 6.42
6 5.50
3 2.75
75 68.81
34 31.19%
65  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 29
4 13.79
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
66  โรงเรียนบ้านหนองแจง 88
7 7.95
9 10.23
10 11.36
1 1.14
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
67  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 69
3 4.35
10 14.49
7 10.14
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
68  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 33
2 6.06
1 3.03
5 15.15
1 3.03
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
69  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 118
2 1.69
1 0.85
13 11.02
1 0.85
18 15.25
83 70.34
35 29.66%
70  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 359
10 2.79
11 3.06
35 9.75
15 4.18
32 8.91
256 71.31
103 28.69%
71  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
72  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
6 4.03
5 3.36
10 6.71
11 7.38
8 5.37
109 73.15
40 26.85%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 128
9 7.03
3 2.34
22 17.19
0 0.00
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
74  โรงเรียนวัดคลองธรรม 64
1 1.56
3 4.69
13 20.31
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
75  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 102
6 5.88
4 3.92
17 16.67
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
76  โรงเรียนวัดโรงวัว 123
13 10.57
7 5.69
4 3.25
4 3.25
4 3.25
91 73.98
32 26.02%
77  โรงเรียนวัดคลองบุญ 126
2 1.59
10 7.94
0 0.00
0 0.00
20 15.87
94 74.60
32 25.40%
78  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 56
1 1.79
2 3.57
11 19.64
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
79  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
4 6.67
4 6.67
45 75.00
15 25.00%
80  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 61
2 3.28
3 4.92
9 14.75
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
81  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 115
4 3.48
6 5.22
14 12.17
4 3.48
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
82  โรงเรียนวัดดอนตาล 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
4 6.06
4 6.06
50 75.76
16 24.24%
83  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 83
3 3.61
3 3.61
13 15.66
0 0.00
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
84  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 177
12 6.78
14 7.91
10 5.65
6 3.39
0 0.00
135 76.27
42 23.73%
85  โรงเรียนวัดพระแก้ว 59
5 8.47
0 0.00
8 13.56
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
86  โรงเรียนเทพรัตน์ 178
9 5.06
11 6.18
19 10.67
3 1.69
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
87  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 68
1 1.47
1 1.47
13 19.12
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
88  โรงเรียนวัดจันทน์ 81
6 7.41
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
89  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
90  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
91  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 185
14 7.57
0 0.00
29 15.68
0 0.00
0 0.00
142 76.76
43 23.24%
92  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 99
10 10.10
1 1.01
9 9.09
3 3.03
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
93  โรงเรียนวัดท่ากระแส 57
1 1.75
1 1.75
11 19.30
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
94  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 116
3 2.59
3 2.59
10 8.62
0 0.00
10 8.62
90 77.59
26 22.41%
95  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
96  โรงเรียนวัดสนามชัย 81
2 2.47
0 0.00
7 8.64
2 2.47
7 8.64
63 77.78
18 22.22%
97  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 50
0 0.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
98  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
3 1.40
5 2.34
31 14.49
0 0.00
8 3.74
167 78.04
47 21.96%
99  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 105
4 3.81
2 1.90
17 16.19
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
100  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 120
10 8.33
1 0.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
101  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 141
6 4.26
8 5.67
11 7.80
5 3.55
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
102  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 66
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
103  โรงเรียนวัดหัวเด่น 131
8 6.11
0 0.00
19 14.50
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
104  โรงเรียนวัดสระดู่ 164
8 4.88
2 1.22
23 14.02
0 0.00
0 0.00
131 79.88
33 20.12%
105  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
106  โรงเรียนวัดท่า 106
8 7.55
5 4.72
8 7.55
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
107  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 117
3 2.56
6 5.13
10 8.55
4 3.42
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
108  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 601
22 3.66
31 5.16
21 3.49
24 3.99
17 2.83
486 80.87
115 19.13%
109  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 184
13 7.07
6 3.26
16 8.70
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
110  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 111
0 0.00
4 3.60
9 8.11
7 6.31
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
111  โรงเรียนวัดหาดอาษา 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
112  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 71
4 5.63
2 2.82
7 9.86
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
113  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 794
13 1.64
9 1.13
114 14.36
7 0.88
0 0.00
651 81.99
143 18.01%
114  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
0 0.00
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
115  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 108
8 7.41
2 1.85
5 4.63
4 3.70
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
116  โรงเรียนวัดธรรมามูล 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
1 2.13
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
117  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 94
2 2.13
5 5.32
8 8.51
1 1.06
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
2 2.20
2 2.20
11 12.09
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
119  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
1 0.44
30 13.22
3 1.32
0 0.00
190 83.70
37 16.30%
120  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
121  โรงเรียนวัดฝาง 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
2 1.61
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
122  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 174
2 1.15
0 0.00
17 9.77
8 4.60
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
123  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
2 2.82
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
124  โรงเรียนบ้านหนองแค 130
1 0.77
0 0.00
19 14.62
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
125  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
5 5.10
2 2.04
6 6.12
2 2.04
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
126  โรงเรียนพระยาตาก 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
127  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
5 6.33
3 3.80
1 1.27
2 2.53
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
128  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 178
11 6.18
2 1.12
11 6.18
3 1.69
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
129  โรงเรียนบ้านหัวถนน 87
5 5.75
1 1.15
6 6.90
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
130  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
131  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
132  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 83
8 9.64
3 3.61
1 1.20
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
133  โรงเรียนวัดนางลือ 148
3 2.03
8 5.41
9 6.08
0 0.00
1 0.68
127 85.81
21 14.19%
134  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 101
3 2.97
1 0.99
8 7.92
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
135  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 130
5 3.85
4 3.08
8 6.15
1 0.77
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
136  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 58
2 3.45
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
137  โรงเรียนวัดวังหมัน 156
5 3.21
5 3.21
9 5.77
2 1.28
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
138  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
139  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 23
0 0.00
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
140  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 123
3 2.44
3 2.44
9 7.32
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
141  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 172
2 1.16
11 6.40
9 5.23
0 0.00
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
142  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 152
0 0.00
0 0.00
19 12.50
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
143  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
4 2.44
6 3.66
8 4.88
1 0.61
1 0.61
144 87.80
20 12.20%
144  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
145  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 152
4 2.63
2 1.32
8 5.26
2 1.32
2 1.32
134 88.16
18 11.84%
146  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 161
9 5.59
2 1.24
6 3.73
1 0.62
1 0.62
142 88.20
19 11.80%
147  โรงเรียนวัดพร้าว 52
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
148  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
149  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
150  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 90
5 5.56
1 1.11
2 2.22
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
151  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
152  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 94
3 3.19
0 0.00
4 4.26
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
153  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
154  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
155  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
2 3.77
49 92.45
4 7.55%
156  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 82
3 3.66
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
157  โรงเรียนวัดหนองจิก 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
158  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
159  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 49
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
160  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 149
1 0.67
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
162  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,417 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 5.25
เตี้ย  684 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,384 12.28
ผอมและเตี้ย  613 3.16
อ้วนและเตี้ย  1,075 5.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,641 70.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,776 คน


29.75%


Powered By www.thaieducation.net