ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368
110 29.89
97 26.36
2 0.54
89 24.18
0 0.00
70 19.02
298 80.98%
2  โรงเรียนบ้านบางลาง 343
98 28.57
65 18.95
33 9.62
29 8.45
35 10.20
83 24.20
260 75.80%
3  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367
19 5.18
65 17.71
21 5.72
75 20.44
80 21.80
107 29.16
260 70.84%
4  โรงเรียนบ้านรานอ 239
28 11.72
39 16.32
31 12.97
36 15.06
33 13.81
72 30.13
167 69.87%
5  โรงเรียนบ้านทำนบ 118
12 10.17
11 9.32
3 2.54
26 22.03
29 24.58
37 31.36
81 68.64%
6  โรงเรียนบ้านกือลอง 167
49 29.34
26 15.57
9 5.39
23 13.77
2 1.20
58 34.73
109 65.27%
7  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 113
16 14.16
10 8.85
11 9.73
26 23.01
10 8.85
40 35.40
73 64.60%
8  โรงเรียนบ้านกาตอง 187
0 0.00
0 0.00
5 2.67
110 58.82
0 0.00
72 38.50
115 61.50%
9  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276
47 17.03
85 30.80
3 1.09
23 8.33
0 0.00
118 42.75
158 57.25%
10  โรงเรียนบ้านบาละ 518
77 14.86
125 24.13
8 1.54
77 14.86
8 1.54
223 43.05
295 56.95%
11  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164
20 12.20
32 19.51
6 3.66
34 20.73
0 0.00
72 43.90
92 56.10%
12  โรงเรียนอาสินศึกษา 176
28 15.91
18 10.23
2 1.14
49 27.84
1 0.57
78 44.32
98 55.68%
13  โรงเรียนบ้านนิบง 336
40 11.90
33 9.82
4 1.19
73 21.73
37 11.01
149 44.35
187 55.65%
14  โรงเรียนบ้านลากอ 523
44 8.41
57 10.90
24 4.59
100 19.12
65 12.43
233 44.55
290 55.45%
15  โรงเรียนบ้านยือนัง 303
69 22.77
41 13.53
15 4.95
23 7.59
11 3.63
144 47.52
159 52.48%
16  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202
42 20.79
29 14.36
7 3.47
28 13.86
0 0.00
96 47.52
106 52.48%
17  โรงเรียนบ้านตันหยง 408
31 7.60
60 14.71
16 3.92
91 22.30
0 0.00
210 51.47
198 48.53%
18  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 275
21 7.64
29 10.55
4 1.45
43 15.64
28 10.18
150 54.55
125 45.45%
19  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474
27 5.70
43 9.07
12 2.53
70 14.77
55 11.60
267 56.33
207 43.67%
20  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219
28 12.79
50 22.83
4 1.83
0 0.00
9 4.11
128 58.45
91 41.55%
21  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76
15 19.74
8 10.53
3 3.95
5 6.58
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
22  โรงเรียนบ้านรัตนา 81
12 14.81
5 6.17
3 3.70
9 11.11
2 2.47
50 61.73
31 38.27%
23  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407
50 12.29
62 15.23
5 1.23
33 8.11
5 1.23
252 61.92
155 38.08%
24  โรงเรียนบ้านลีตอ 163
14 8.59
35 21.47
4 2.45
9 5.52
0 0.00
101 61.96
62 38.04%
25  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157
15 9.55
24 15.29
4 2.55
15 9.55
0 0.00
99 63.06
58 36.94%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41
1 2.44
3 7.32
3 7.32
7 17.07
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
27  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 630
52 8.25
68 10.79
34 5.40
52 8.25
15 2.38
409 64.92
221 35.08%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75
15 20.00
5 6.67
2 2.67
4 5.33
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 99
6 6.06
7 7.07
11 11.11
2 2.02
7 7.07
66 66.67
33 33.33%
30  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60
6 10.00
8 13.33
2 3.33
4 6.67
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
31  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 289
30 10.38
26 9.00
15 5.19
24 8.30
0 0.00
194 67.13
95 32.87%
32  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 170
24 14.12
24 14.12
1 0.59
3 1.76
0 0.00
118 69.41
52 30.59%
33  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455
44 9.67
33 7.25
7 1.54
30 6.59
22 4.84
319 70.11
136 29.89%
34  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41
5 12.20
4 9.76
3 7.32
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
35  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 144
11 7.64
3 2.08
12 8.33
14 9.72
2 1.39
102 70.83
42 29.17%
36  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365
14 3.84
21 5.75
6 1.64
35 9.59
27 7.40
262 71.78
103 28.22%
37  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136
13 9.56
3 2.21
3 2.21
14 10.29
5 3.68
98 72.06
38 27.94%
38  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245
18 7.35
31 12.65
12 4.90
5 2.04
0 0.00
179 73.06
66 26.94%
39  โรงเรียนบ้านลาแล 467
68 14.56
20 4.28
10 2.14
16 3.43
9 1.93
344 73.66
123 26.34%
40  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75
11 14.67
3 4.00
1 1.33
2 2.67
2 2.67
56 74.67
19 25.33%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84
5 5.95
5 5.95
2 2.38
6 7.14
3 3.57
63 75.00
21 25.00%
42  โรงเรียนบ้านสาคู 112
11 9.82
12 10.71
2 1.79
2 1.79
1 0.89
84 75.00
28 25.00%
43  โรงเรียนบ้านปะแต 298
12 4.03
43 14.43
16 5.37
1 0.34
1 0.34
225 75.50
73 24.50%
44  โรงเรียนบ้านบายอ 267
13 4.87
20 7.49
8 3.00
24 8.99
0 0.00
202 75.66
65 24.34%
45  โรงเรียนบ้านบาจุ 108
14 12.96
9 8.33
2 1.85
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
46  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319
26 8.15
40 12.54
5 1.57
0 0.00
0 0.00
248 77.74
71 22.26%
47  โรงเรียนบ้านตาชี 77
6 7.79
1 1.30
8 10.39
2 2.60
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
48  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128
9 7.03
13 10.16
6 4.69
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
49  โรงเรียนบ้านละแอ 176
15 8.52
20 11.36
3 1.70
0 0.00
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
50  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377
19 5.04
28 7.43
27 7.16
5 1.33
0 0.00
298 79.05
79 20.95%
51  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
9 16.67
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
52  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70
3 4.29
6 8.57
3 4.29
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
53  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 315
28 8.89
20 6.35
4 1.27
4 1.27
0 0.00
259 82.22
56 17.78%
54  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 318
30 9.43
0 0.00
0 0.00
23 7.23
2 0.63
263 82.70
55 17.30%
55  โรงเรียนสามัคคี 105
11 10.48
4 3.81
3 2.86
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
56  โรงเรียนบ้านสันติ 144
9 6.25
5 3.47
6 4.17
4 2.78
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
57  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 151
7 4.64
13 8.61
1 0.66
4 2.65
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
58  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110
11 10.00
0 0.00
2 1.82
5 4.55
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
59  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 146
3 2.05
3 2.05
5 3.42
6 4.11
6 4.11
123 84.25
23 15.75%
60  โรงเรียนบ้านวังหิน 70
0 0.00
5 7.14
3 4.29
3 4.29
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
61  โรงเรียนบ้านยะหา 492
27 5.49
22 4.47
22 4.47
0 0.00
0 0.00
421 85.57
71 14.43%
62  โรงเรียนท่าละมัย 176
7 3.98
5 2.84
3 1.70
5 2.84
3 1.70
153 86.93
23 13.07%
63  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 90
6 6.67
4 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
64  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130
6 4.62
1 0.77
7 5.38
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
65  โรงเรียนบ้านกาโสด 191
0 0.00
1 0.52
3 1.57
8 4.19
3 1.57
176 92.15
15 7.85%
66  โรงเรียนบ้านคชศิลา 101
3 2.97
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
67  โรงเรียนบ้านปาแดรู 376
12 3.19
10 2.66
4 1.06
0 0.00
0 0.00
350 93.09
26 6.91%
68  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 315
7 2.22
4 1.27
2 0.63
3 0.95
2 0.63
297 94.29
18 5.71%

 

จำนวนนักเรียน  15,252 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,530 10.03
เตี้ย  1,602 10.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  510 3.34
ผอมและเตี้ย  1,428 9.36
อ้วนและเตี้ย  521 3.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,661 63.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,591 คน


36.66%


Powered By www.thaieducation.net