ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 363
115 31.68
98 27.00
2 0.55
93 25.62
0 0.00
55 15.15
308 84.85%
2  โรงเรียนบ้านบางลาง 345
80 23.19
90 26.09
4 1.16
80 23.19
12 3.48
79 22.90
266 77.10%
3  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114
10 8.77
14 12.28
11 9.65
24 21.05
26 22.81
29 25.44
85 74.56%
4  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 361
20 5.54
66 18.28
19 5.26
81 22.44
78 21.61
97 26.87
264 73.13%
5  โรงเรียนบ้านรานอ 239
30 12.55
21 8.79
51 21.34
18 7.53
48 20.08
71 29.71
168 70.29%
6  โรงเรียนบ้านกือลอง 166
50 30.12
29 17.47
6 3.61
24 14.46
0 0.00
57 34.34
109 65.66%
7  โรงเรียนบ้านลากอ 531
53 9.98
62 11.68
18 3.39
115 21.66
66 12.43
217 40.87
314 59.13%
8  โรงเรียนบ้านบาละ 518
77 14.86
125 24.13
8 1.54
77 14.86
8 1.54
223 43.05
295 56.95%
9  โรงเรียนบ้านนิบง 324
41 12.65
32 9.88
2 0.62
73 22.53
34 10.49
142 43.83
182 56.17%
10  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 275
29 10.55
33 12.00
6 2.18
52 18.91
34 12.36
121 44.00
154 56.00%
11  โรงเรียนบ้านกาตอง 187
0 0.00
93 49.73
5 2.67
4 2.14
0 0.00
85 45.45
102 54.55%
12  โรงเรียนบ้านตันหยง 408
36 8.82
65 15.93
12 2.94
103 25.25
0 0.00
192 47.06
216 52.94%
13  โรงเรียนบ้านหลักเขต 195
41 21.03
29 14.87
7 3.59
26 13.33
0 0.00
92 47.18
103 52.82%
14  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 273
55 20.15
85 31.14
3 1.10
0 0.00
0 0.00
130 47.62
143 52.38%
15  โรงเรียนบ้านยือนัง 303
65 21.45
42 13.86
15 4.95
24 7.92
11 3.63
146 48.18
157 51.82%
16  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 42
7 16.67
7 16.67
4 9.52
3 7.14
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
17  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 166
36 21.69
26 15.66
1 0.60
19 11.45
0 0.00
84 50.60
82 49.40%
18  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 470
31 6.60
48 10.21
13 2.77
79 16.81
61 12.98
238 50.64
232 49.36%
19  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 171
15 8.77
14 8.19
6 3.51
29 16.96
20 11.70
87 50.88
84 49.12%
20  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 166
15 9.04
23 13.86
2 1.20
38 22.89
3 1.81
85 51.20
81 48.80%
21  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 630
53 8.41
50 7.94
28 4.44
105 16.67
60 9.52
334 53.02
296 46.98%
22  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 218
29 13.30
50 22.94
4 1.83
0 0.00
9 4.13
126 57.80
92 42.20%
23  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76
15 19.74
8 10.53
3 3.95
5 6.58
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
24  โรงเรียนบ้านรัตนา 81
13 16.05
7 8.64
3 3.70
8 9.88
2 2.47
48 59.26
33 40.74%
25  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 409
53 12.96
65 15.89
5 1.22
34 8.31
5 1.22
247 60.39
162 39.61%
26  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 158
16 10.13
18 11.39
4 2.53
23 14.56
1 0.63
96 60.76
62 39.24%
27  โรงเรียนบ้านบายอ 266
20 7.52
32 12.03
6 2.26
46 17.29
0 0.00
162 60.90
104 39.10%
28  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 59
7 11.86
6 10.17
5 8.47
5 8.47
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 99
12 12.12
10 10.10
6 6.06
3 3.03
6 6.06
62 62.63
37 37.37%
30  โรงเรียนอาสินศึกษา 182
30 16.48
34 18.68
2 1.10
1 0.55
1 0.55
114 62.64
68 37.36%
31  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75
17 22.67
5 6.67
1 1.33
5 6.67
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
32  โรงเรียนบ้านลีตอ 161
14 8.70
35 21.74
3 1.86
8 4.97
0 0.00
101 62.73
60 37.27%
33  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136
4 2.94
14 10.29
5 3.68
8 5.88
19 13.97
86 63.24
50 36.76%
34  โรงเรียนบ้านทำนบ 115
13 11.30
15 13.04
3 2.61
8 6.96
2 1.74
74 64.35
41 35.65%
35  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 320
55 17.19
3 0.94
2 0.63
48 15.00
5 1.56
207 64.69
113 35.31%
36  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 64
5 7.81
6 9.38
2 3.13
8 12.50
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
37  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 367
20 5.45
21 5.72
10 2.72
41 11.17
25 6.81
250 68.12
117 31.88%
38  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128
17 13.28
14 10.94
6 4.69
2 1.56
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
39  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455
44 9.67
33 7.25
7 1.54
32 7.03
22 4.84
317 69.67
138 30.33%
40  โรงเรียนบ้านละแอ 176
24 13.64
16 9.09
6 3.41
4 2.27
1 0.57
125 71.02
51 28.98%
41  โรงเรียนบ้านปะแต 299
11 3.68
52 17.39
18 6.02
4 1.34
1 0.33
213 71.24
86 28.76%
42  โรงเรียนบ้านตาชี 77
7 9.09
3 3.90
12 15.58
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
43  โรงเรียนบ้านกาโสด 184
12 6.52
23 12.50
3 1.63
14 7.61
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
44  โรงเรียนบ้านพงกูแว 251
28 11.16
26 10.36
12 4.78
3 1.20
0 0.00
182 72.51
69 27.49%
45  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 143
13 9.09
11 7.69
10 6.99
4 2.80
0 0.00
105 73.43
38 26.57%
46  โรงเรียนบ้านลาแล 465
72 15.48
20 4.30
10 2.15
16 3.44
1 0.22
346 74.41
119 25.59%
47  โรงเรียนบ้านบาจุ 106
15 14.15
10 9.43
2 1.89
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
48  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84
5 5.95
5 5.95
2 2.38
6 7.14
3 3.57
63 75.00
21 25.00%
49  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
9 16.67
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
50  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 73
9 12.33
3 4.11
1 1.37
2 2.74
2 2.74
56 76.71
17 23.29%
51  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 287
24 8.36
29 10.10
9 3.14
3 1.05
0 0.00
222 77.35
65 22.65%
52  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 319
35 10.97
25 7.84
6 1.88
5 1.57
0 0.00
248 77.74
71 22.26%
53  โรงเรียนสามัคคี 105
7 6.67
6 5.71
5 4.76
5 4.76
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
54  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 92
9 9.78
7 7.61
0 0.00
4 4.35
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
55  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 321
21 6.54
43 13.40
4 1.25
0 0.00
0 0.00
253 78.82
68 21.18%
56  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 375
16 4.27
25 6.67
23 6.13
4 1.07
0 0.00
307 81.87
68 18.13%
57  โรงเรียนบ้านสันติ 145
10 6.90
5 3.45
6 4.14
4 2.76
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
58  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 37
5 13.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
59  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110
12 10.91
0 0.00
2 1.82
3 2.73
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
60  โรงเรียนบ้านสาคู 112
9 8.04
2 1.79
1 0.89
4 3.57
1 0.89
95 84.82
17 15.18%
61  โรงเรียนบ้านยะหา 490
20 4.08
20 4.08
28 5.71
2 0.41
1 0.20
419 85.51
71 14.49%
62  โรงเรียนบ้านวังหิน 71
0 0.00
5 7.04
3 4.23
2 2.82
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
63  โรงเรียนท่าละมัย 173
7 4.05
5 2.89
2 1.16
5 2.89
3 1.73
151 87.28
22 12.72%
64  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 116
7 6.03
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
65  โรงเรียนบ้านคชศิลา 103
1 0.97
1 0.97
3 2.91
4 3.88
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
66  โรงเรียนบ้านปาแดรู 369
13 3.52
11 2.98
5 1.36
0 0.00
0 0.00
340 92.14
29 7.86%
67  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 291
5 1.72
4 1.37
2 0.69
3 1.03
3 1.03
274 94.16
17 5.84%
68  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 144
1 0.69
3 2.08
4 2.78
0 0.00
0 0.00
136 94.44
8 5.56%

 

จำนวนนักเรียน  15,188 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,643 10.82
เตี้ย  1,788 11.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  488 3.21
ผอมและเตี้ย  1,462 9.63
อ้วนและเตี้ย  575 3.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,232 60.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,956 คน


39.22%


Powered By www.thaieducation.net