ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 385
123 31.95
103 26.75
2 0.52
97 25.19
0 0.00
60 15.58
325 84.42%
2  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 125
21 16.80
15 12.00
4 3.20
36 28.80
19 15.20
30 24.00
95 76.00%
3  โรงเรียนบ้านกือลอง 161
54 33.54
34 21.12
5 3.11
23 14.29
0 0.00
45 27.95
116 72.05%
4  โรงเรียนบ้านรานอ 233
27 11.59
23 9.87
50 21.46
14 6.01
47 20.17
72 30.90
161 69.10%
5  โรงเรียนบ้านลากอ 524
42 8.02
84 16.03
17 3.24
122 23.28
83 15.84
176 33.59
348 66.41%
6  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 280
29 10.36
39 13.93
7 2.50
68 24.29
40 14.29
97 34.64
183 65.36%
7  โรงเรียนบ้านบางลาง 347
83 23.92
91 26.22
9 2.59
30 8.65
9 2.59
125 36.02
222 63.98%
8  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 361
35 9.70
61 16.90
12 3.32
58 16.07
58 16.07
137 37.95
224 62.05%
9  โรงเรียนบ้านนิบง 324
46 14.20
33 10.19
2 0.62
79 24.38
35 10.80
129 39.81
195 60.19%
10  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 271
61 22.51
94 34.69
4 1.48
0 0.00
0 0.00
112 41.33
159 58.67%
11  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 470
37 7.87
54 11.49
16 3.40
91 19.36
77 16.38
195 41.49
275 58.51%
12  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 42
6 14.29
6 14.29
5 11.90
7 16.67
0 0.00
18 42.86
24 57.14%
13  โรงเรียนบ้านกาตอง 187
0 0.00
93 49.73
5 2.67
4 2.14
0 0.00
85 45.45
102 54.55%
14  โรงเรียนบ้านยือนัง 303
68 22.44
43 14.19
15 4.95
25 8.25
11 3.63
141 46.53
162 53.47%
15  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136
3 2.21
16 11.76
8 5.88
19 13.97
24 17.65
66 48.53
70 51.47%
16  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 166
37 22.29
28 16.87
1 0.60
19 11.45
0 0.00
81 48.80
85 51.20%
17  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 629
59 9.38
52 8.27
26 4.13
111 17.65
60 9.54
321 51.03
308 48.97%
18  โรงเรียนอาสินศึกษา 177
37 20.90
46 25.99
1 0.56
1 0.56
1 0.56
91 51.41
86 48.59%
19  โรงเรียนบ้านตันหยง 408
39 9.56
68 16.67
9 2.21
77 18.87
0 0.00
215 52.70
193 47.30%
20  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 141
13 9.22
17 12.06
6 4.26
15 10.64
13 9.22
77 54.61
64 45.39%
21  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 409
58 14.18
73 17.85
7 1.71
38 9.29
5 1.22
228 55.75
181 44.25%
22  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 320
61 19.06
5 1.56
1 0.31
66 20.63
8 2.50
179 55.94
141 44.06%
23  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 166
20 12.05
44 26.51
1 0.60
5 3.01
0 0.00
96 57.83
70 42.17%
24  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 75
14 18.67
8 10.67
3 4.00
5 6.67
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
25  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 73
17 23.29
5 6.85
1 1.37
6 8.22
0 0.00
44 60.27
29 39.73%
26  โรงเรียนบ้านบายอ 264
28 10.61
28 10.61
8 3.03
38 14.39
2 0.76
160 60.61
104 39.39%
27  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 111
8 7.21
8 7.21
6 5.41
18 16.22
3 2.70
68 61.26
43 38.74%
28  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 158
16 10.13
18 11.39
3 1.90
23 14.56
1 0.63
97 61.39
61 38.61%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60
7 11.67
6 10.00
5 8.33
5 8.33
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
30  โรงเรียนบ้านลีตอ 161
14 8.70
36 22.36
2 1.24
8 4.97
0 0.00
101 62.73
60 37.27%
31  โรงเรียนบ้านรัตนา 81
11 13.58
8 9.88
2 2.47
7 8.64
2 2.47
51 62.96
30 37.04%
32  โรงเรียนบ้านบาละ 518
23 4.44
56 10.81
41 7.92
22 4.25
35 6.76
341 65.83
177 34.17%
33  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 480
47 9.79
35 7.29
8 1.67
35 7.29
24 5.00
331 68.96
149 31.04%
34  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 100
6 6.00
7 7.00
6 6.00
5 5.00
7 7.00
69 69.00
31 31.00%
35  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 151
21 13.91
11 7.28
9 5.96
5 3.31
0 0.00
105 69.54
46 30.46%
36  โรงเรียนบ้านทำนบ 115
13 11.30
15 13.04
3 2.61
2 1.74
2 1.74
80 69.57
35 30.43%
37  โรงเรียนบ้านสาคู 112
11 9.82
10 8.93
0 0.00
13 11.61
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
38  โรงเรียนบ้านหลักเขต 195
26 13.33
24 12.31
4 2.05
5 2.56
0 0.00
136 69.74
59 30.26%
39  โรงเรียนบ้านปะแต 299
19 6.35
49 16.39
16 5.35
3 1.00
1 0.33
211 70.57
88 29.43%
40  โรงเรียนบ้านพงกูแว 248
32 12.90
25 10.08
7 2.82
7 2.82
0 0.00
177 71.37
71 28.63%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84
6 7.14
6 7.14
1 1.19
8 9.52
3 3.57
60 71.43
24 28.57%
42  โรงเรียนบ้านตาชี 77
8 10.39
3 3.90
11 14.29
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
43  โรงเรียนบ้านลาแล 465
85 18.28
20 4.30
10 2.15
17 3.66
0 0.00
333 71.61
132 28.39%
44  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54
3 5.56
0 0.00
2 3.70
9 16.67
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
45  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 322
41 12.73
30 9.32
6 1.86
6 1.86
0 0.00
239 74.22
83 25.78%
46  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 218
22 10.09
14 6.42
8 3.67
6 2.75
4 1.83
164 75.23
54 24.77%
47  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 287
26 9.06
31 10.80
10 3.48
4 1.39
0 0.00
216 75.26
71 24.74%
48  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 321
27 8.41
37 11.53
9 2.80
4 1.25
0 0.00
244 76.01
77 23.99%
49  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 64
6 9.38
3 4.69
1 1.56
5 7.81
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
50  โรงเรียนบ้านยะหา 487
53 10.88
33 6.78
18 3.70
8 1.64
0 0.00
375 77.00
112 23.00%
51  โรงเรียนบ้านบาจุ 106
12 11.32
9 8.49
3 2.83
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
52  โรงเรียนสามัคคี 100
11 11.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
53  โรงเรียนบ้านกาโสด 183
6 3.28
21 11.48
5 2.73
6 3.28
2 1.09
143 78.14
40 21.86%
54  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 368
20 5.43
36 9.78
13 3.53
0 0.00
0 0.00
299 81.25
69 18.75%
55  โรงเรียนบ้านละแอ 174
12 6.90
15 8.62
4 2.30
0 0.00
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
56  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110
13 11.82
0 0.00
3 2.73
3 2.73
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
57  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377
20 5.31
33 8.75
6 1.59
6 1.59
0 0.00
312 82.76
65 17.24%
58  โรงเรียนบ้านสันติ 146
10 6.85
5 3.42
6 4.11
4 2.74
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
59  โรงเรียนบ้านวังหิน 71
0 0.00
5 7.04
3 4.23
3 4.23
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
60  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 73
3 4.11
3 4.11
1 1.37
2 2.74
2 2.74
62 84.93
11 15.07%
61  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
62  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 116
7 6.03
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
63  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 92
7 7.61
4 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
64  โรงเรียนท่าละมัย 174
4 2.30
2 1.15
4 2.30
2 1.15
5 2.87
157 90.23
17 9.77%
65  โรงเรียนบ้านปาแดรู 369
15 4.07
12 3.25
6 1.63
0 0.00
0 0.00
336 91.06
33 8.94%
66  โรงเรียนบ้านคชศิลา 103
0 0.00
1 0.97
5 4.85
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
67  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 144
1 0.69
3 2.08
4 2.78
0 0.00
0 0.00
136 94.44
8 5.56%
68  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 321
5 1.56
3 0.93
2 0.62
3 0.93
2 0.62
306 95.33
15 4.67%

 

จำนวนนักเรียน  15,209 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,695 11.14
เตี้ย  1,806 11.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  493 3.24
ผอมและเตี้ย  1,310 8.61
อ้วนและเตี้ย  585 3.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,320 61.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,889 คน


38.72%


Powered By www.thaieducation.net