ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 385
130 33.77
103 26.75
2 0.52
102 26.49
0 0.00
48 12.47
337 87.53%
2  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 277
85 30.69
45 16.25
3 1.08
90 32.49
3 1.08
51 18.41
226 81.59%
3  โรงเรียนบ้านรานอ 271
17 6.27
25 9.23
64 23.62
22 8.12
66 24.35
77 28.41
194 71.59%
4  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 383
17 4.44
53 13.84
30 7.83
80 20.89
85 22.19
118 30.81
265 69.19%
5  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 126
14 11.11
15 11.90
4 3.17
29 23.02
19 15.08
45 35.71
81 64.29%
6  โรงเรียนบ้านทำนบ 134
20 14.93
17 12.69
3 2.24
39 29.10
4 2.99
51 38.06
83 61.94%
7  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 488
33 6.76
69 14.14
7 1.43
102 20.90
76 15.57
201 41.19
287 58.81%
8  โรงเรียนบ้านลีตอ 167
15 8.98
35 20.96
4 2.40
15 8.98
28 16.77
70 41.92
97 58.08%
9  โรงเรียนบ้านละแอ 171
33 19.30
25 14.62
3 1.75
38 22.22
0 0.00
72 42.11
99 57.89%
10  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 170
45 26.47
23 13.53
1 0.59
19 11.18
0 0.00
82 48.24
88 51.76%
11  โรงเรียนบ้านกาตอง 214
0 0.00
100 46.73
6 2.80
4 1.87
0 0.00
104 48.60
110 51.40%
12  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 59
3 5.08
8 13.56
7 11.86
7 11.86
5 8.47
29 49.15
30 50.85%
13  โรงเรียนบ้านตันหยง 440
52 11.82
48 10.91
9 2.05
103 23.41
4 0.91
224 50.91
216 49.09%
14  โรงเรียนบ้านบาละ 584
24 4.11
65 11.13
18 3.08
92 15.75
84 14.38
301 51.54
283 48.46%
15  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 298
68 22.82
62 20.81
5 1.68
0 0.00
0 0.00
163 54.70
135 45.30%
16  โรงเรียนบ้านบายอ 228
58 25.44
23 10.09
6 2.63
15 6.58
0 0.00
126 55.26
102 44.74%
17  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 361
30 8.31
50 13.85
0 0.00
80 22.16
0 0.00
201 55.68
160 44.32%
18  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 415
53 12.77
65 15.66
7 1.69
41 9.88
6 1.45
243 58.55
172 41.45%
19  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 74
9 12.16
19 25.68
2 2.70
0 0.00
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
20  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 321
42 13.08
79 24.61
2 0.62
0 0.00
0 0.00
198 61.68
123 38.32%
21  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 695
52 7.48
40 5.76
31 4.46
93 13.38
49 7.05
430 61.87
265 38.13%
22  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 175
32 18.29
27 15.43
2 1.14
1 0.57
0 0.00
113 64.57
62 35.43%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 72
11 15.28
8 11.11
3 4.17
3 4.17
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
24  โรงเรียนบ้านนิบง 378
27 7.14
25 6.61
1 0.26
52 13.76
26 6.88
247 65.34
131 34.66%
25  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202
14 6.93
33 16.34
11 5.45
10 4.95
1 0.50
133 65.84
69 34.16%
26  โรงเรียนบ้านลากอ 523
103 19.69
36 6.88
21 4.02
11 2.10
4 0.76
348 66.54
175 33.46%
27  โรงเรียนบ้านปะแต 333
4 1.20
86 25.83
18 5.41
0 0.00
0 0.00
225 67.57
108 32.43%
28  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 167
41 24.55
4 2.40
8 4.79
0 0.00
0 0.00
114 68.26
53 31.74%
29  โรงเรียนบ้านยือนัง 317
26 8.20
25 7.89
8 2.52
49 15.46
-15 -4.73
224 70.66
93 29.34%
30  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 128
3 2.34
10 7.81
6 4.69
12 9.38
6 4.69
91 71.09
37 28.91%
31  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 480
46 9.58
27 5.63
6 1.25
31 6.46
26 5.42
344 71.67
136 28.33%
32  โรงเรียนบ้านกาโสด 199
5 2.51
19 9.55
18 9.05
9 4.52
2 1.01
146 73.37
53 26.63%
33  โรงเรียนบ้านตาชี 69
3 4.35
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
34  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 233
22 9.44
36 15.45
2 0.86
0 0.00
0 0.00
173 74.25
60 25.75%
35  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70
4 5.71
7 10.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
36  โรงเรียนบ้านลาแล 506
44 8.70
55 10.87
10 1.98
15 2.96
0 0.00
382 75.49
124 24.51%
37  โรงเรียนบ้านพงกูแว 270
21 7.78
25 9.26
6 2.22
7 2.59
3 1.11
208 77.04
62 22.96%
38  โรงเรียนอาสินศึกษา 180
11 6.11
10 5.56
2 1.11
16 8.89
2 1.11
139 77.22
41 22.78%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 50
5 10.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
40  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 307
63 20.52
3 0.98
1 0.33
0 0.00
0 0.00
240 78.18
67 21.82%
41  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 313
17 5.43
36 11.50
5 1.60
9 2.88
0 0.00
246 78.59
67 21.41%
42  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
43  โรงเรียนบ้านบางลาง 348
14 4.02
11 3.16
17 4.89
15 4.31
14 4.02
277 79.60
71 20.40%
44  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 115
11 9.57
12 10.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
45  โรงเรียนบ้านบาจุ 106
10 9.43
8 7.55
3 2.83
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
46  โรงเรียนบ้านยะหา 528
54 10.23
13 2.46
30 5.68
7 1.33
0 0.00
424 80.30
104 19.70%
47  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
48  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 374
10 2.67
25 6.68
30 8.02
5 1.34
0 0.00
304 81.28
70 18.72%
49  โรงเรียนสามัคคี 114
8 7.02
1 0.88
6 5.26
5 4.39
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 115
4 3.48
4 3.48
2 1.74
8 6.96
2 1.74
95 82.61
20 17.39%
51  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 105
4 3.81
3 2.86
5 4.76
3 2.86
3 2.86
87 82.86
18 17.14%
52  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 177
6 3.39
7 3.95
7 3.95
5 2.82
4 2.26
148 83.62
29 16.38%
53  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 76
1 1.32
3 3.95
1 1.32
3 3.95
4 5.26
64 84.21
12 15.79%
54  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 107
11 10.28
0 0.00
2 1.87
3 2.80
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
55  โรงเรียนบ้านสันติ 148
10 6.76
6 4.05
4 2.70
2 1.35
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
56  โรงเรียนบ้านคชศิลา 102
3 2.94
2 1.96
4 3.92
5 4.90
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
57  โรงเรียนบ้านสาคู 128
5 3.91
9 7.03
2 1.56
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
58  โรงเรียนบ้านรัตนา 92
2 2.17
4 4.35
5 5.43
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
59  โรงเรียนบ้านกือลอง 172
15 8.72
0 0.00
2 1.16
1 0.58
1 0.58
153 88.95
19 11.05%
60  โรงเรียนบ้านปาแดรู 376
18 4.79
13 3.46
7 1.86
0 0.00
0 0.00
338 89.89
38 10.11%
61  โรงเรียนบ้านวังหิน 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
62  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 155
4 2.58
0 0.00
7 4.52
2 1.29
0 0.00
142 91.61
13 8.39%
63  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 336
4 1.19
3 0.89
11 3.27
3 0.89
7 2.08
308 91.67
28 8.33%
64  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 151
4 2.65
1 0.66
7 4.64
0 0.00
0 0.00
139 92.05
12 7.95%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 91
4 4.40
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 126
1 0.79
2 1.59
4 3.17
0 0.00
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
67  โรงเรียนท่าละมัย 170
3 1.76
2 1.18
2 1.18
1 0.59
0 0.00
162 95.29
8 4.71%
68  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 346
4 1.16
4 1.16
1 0.29
1 0.29
2 0.58
334 96.53
12 3.47%

 

จำนวนนักเรียน  15,948 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,521 9.54
เตี้ย  1,583 9.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  533 3.34
ผอมและเตี้ย  1,269 7.96
อ้วนและเตี้ย  521 3.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,521 65.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,427 คน


34.03%


Powered By www.thaieducation.net