ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 279
93 33.33
48 17.20
5 1.79
93 33.33
4 1.43
36 12.90
243 87.10%
2  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 385
122 31.69
103 26.75
2 0.52
102 26.49
1 0.26
55 14.29
330 85.71%
3  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 383
21 5.48
60 15.67
23 6.01
86 22.45
79 20.63
114 29.77
269 70.23%
4  โรงเรียนบ้านรานอ 271
20 7.38
27 9.96
57 21.03
26 9.59
58 21.40
83 30.63
188 69.37%
5  โรงเรียนบ้านทำนบ 134
24 17.91
17 12.69
3 2.24
41 30.60
4 2.99
45 33.58
89 66.42%
6  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 126
17 13.49
12 9.52
5 3.97
29 23.02
17 13.49
46 36.51
80 63.49%
7  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 488
36 7.38
72 14.75
7 1.43
108 22.13
79 16.19
186 38.11
302 61.89%
8  โรงเรียนบ้านลีตอ 167
17 10.18
36 21.56
2 1.20
17 10.18
26 15.57
69 41.32
98 58.68%
9  โรงเรียนบ้านละแอ 171
33 19.30
25 14.62
3 1.75
38 22.22
0 0.00
72 42.11
99 57.89%
10  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 298
81 27.18
77 25.84
5 1.68
0 0.00
0 0.00
135 45.30
163 54.70%
11  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 170
46 27.06
23 13.53
1 0.59
20 11.76
0 0.00
80 47.06
90 52.94%
12  โรงเรียนบ้านกาตอง 214
0 0.00
100 46.73
6 2.80
4 1.87
0 0.00
104 48.60
110 51.40%
13  โรงเรียนบ้านยือนัง 317
28 8.83
36 11.36
10 3.15
49 15.46
38 11.99
156 49.21
161 50.79%
14  โรงเรียนบ้านตันหยง 440
53 12.05
49 11.14
9 2.05
105 23.86
4 0.91
220 50.00
220 50.00%
15  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 74
12 16.22
22 29.73
2 2.70
0 0.00
0 0.00
38 51.35
36 48.65%
16  โรงเรียนบ้านบาละ 584
24 4.11
65 11.13
18 3.08
92 15.75
84 14.38
301 51.54
283 48.46%
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 59
3 5.08
10 16.95
5 8.47
6 10.17
4 6.78
31 52.54
28 47.46%
18  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 361
32 8.86
52 14.40
0 0.00
84 23.27
0 0.00
193 53.46
168 46.54%
19  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 321
53 16.51
90 28.04
1 0.31
0 0.00
0 0.00
177 55.14
144 44.86%
20  โรงเรียนบ้านบายอ 228
58 25.44
23 10.09
6 2.63
15 6.58
0 0.00
126 55.26
102 44.74%
21  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 418
55 13.16
69 16.51
8 1.91
44 10.53
6 1.44
236 56.46
182 43.54%
22  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 168
39 23.21
11 6.55
7 4.17
13 7.74
2 1.19
96 57.14
72 42.86%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 115
11 9.57
8 6.96
5 4.35
19 16.52
3 2.61
69 60.00
46 40.00%
24  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 695
57 8.20
41 5.90
30 4.32
98 14.10
52 7.48
417 60.00
278 40.00%
25  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 128
5 3.91
11 8.59
6 4.69
14 10.94
14 10.94
78 60.94
50 39.06%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 72
12 16.67
8 11.11
3 4.17
4 5.56
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
27  โรงเรียนบ้านนิบง 378
29 7.67
27 7.14
1 0.26
56 14.81
28 7.41
237 62.70
141 37.30%
28  โรงเรียนบ้านปะแต 335
5 1.49
93 27.76
22 6.57
0 0.00
0 0.00
215 64.18
120 35.82%
29  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 175
32 18.29
27 15.43
2 1.14
1 0.57
0 0.00
113 64.57
62 35.43%
30  โรงเรียนอาสินศึกษา 180
16 8.89
9 5.00
1 0.56
25 13.89
12 6.67
117 65.00
63 35.00%
31  โรงเรียนบ้านลากอ 523
87 16.63
48 9.18
23 4.40
18 3.44
7 1.34
340 65.01
183 34.99%
32  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202
14 6.93
33 16.34
11 5.45
10 4.95
1 0.50
133 65.84
69 34.16%
33  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 50
6 12.00
5 10.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
34  โรงเรียนบ้านตาชี 69
8 11.59
3 4.35
11 15.94
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
35  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 480
47 9.79
28 5.83
6 1.25
33 6.88
28 5.83
338 70.42
142 29.58%
36  โรงเรียนบ้านพงกูแว 270
23 8.52
35 12.96
8 2.96
7 2.59
3 1.11
194 71.85
76 28.15%
37  โรงเรียนบ้านกาโสด 201
6 2.99
19 9.45
19 9.45
9 4.48
2 1.00
146 72.64
55 27.36%
38  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 231
24 10.39
37 16.02
2 0.87
0 0.00
0 0.00
168 72.73
63 27.27%
39  โรงเรียนบ้านลาแล 506
50 9.88
58 11.46
11 2.17
17 3.36
2 0.40
368 72.73
138 27.27%
40  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 307
75 24.43
5 1.63
3 0.98
0 0.00
0 0.00
224 72.96
83 27.04%
41  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 313
20 6.39
44 14.06
4 1.28
12 3.83
0 0.00
233 74.44
80 25.56%
42  โรงเรียนบ้านสาคู 128
14 10.94
14 10.94
0 0.00
4 3.13
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
43  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 58
4 6.90
4 6.90
4 6.90
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 105
6 5.71
5 4.76
5 4.76
4 3.81
4 3.81
81 77.14
24 22.86%
46  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70
6 8.57
8 11.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
47  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 374
13 3.48
39 10.43
28 7.49
4 1.07
0 0.00
290 77.54
84 22.46%
48  โรงเรียนบ้านบางลาง 351
16 4.56
15 4.27
13 3.70
17 4.84
12 3.42
278 79.20
73 20.80%
49  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 78
1 1.28
4 5.13
0 0.00
5 6.41
5 6.41
63 80.77
15 19.23%
50  โรงเรียนบ้านบาจุ 106
10 9.43
8 7.55
2 1.89
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
51  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 107
14 13.08
0 0.00
2 1.87
3 2.80
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
52  โรงเรียนบ้านสันติ 148
12 8.11
8 5.41
4 2.70
2 1.35
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
53  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 177
7 3.95
9 5.08
5 2.82
5 2.82
5 2.82
146 82.49
31 17.51%
54  โรงเรียนสามัคคี 114
3 2.63
10 8.77
6 5.26
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
55  โรงเรียนบ้านรัตนา 92
3 3.26
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
56  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 338
10 2.96
8 2.37
14 4.14
8 2.37
10 2.96
288 85.21
50 14.79%
57  โรงเรียนบ้านคชศิลา 102
3 2.94
2 1.96
4 3.92
5 4.90
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
58  โรงเรียนบ้านยะหา 528
30 5.68
12 2.27
22 4.17
7 1.33
0 0.00
457 86.55
71 13.45%
59  โรงเรียนบ้านวังหิน 65
4 6.15
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
60  โรงเรียนบ้านปาแดรู 374
18 4.81
13 3.48
7 1.87
0 0.00
0 0.00
336 89.84
38 10.16%
61  โรงเรียนท่าละมัย 170
8 4.71
3 1.76
3 1.76
2 1.18
1 0.59
153 90.00
17 10.00%
62  โรงเรียนบ้านกือลอง 172
15 8.72
0 0.00
2 1.16
0 0.00
0 0.00
155 90.12
17 9.88%
63  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 115
5 4.35
6 5.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
64  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 155
4 2.58
0 0.00
7 4.52
3 1.94
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 91
5 5.49
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 153
1 0.65
1 0.65
11 7.19
0 0.00
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
67  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 345
8 2.32
11 3.19
3 0.87
3 0.87
0 0.00
320 92.75
25 7.25%
68  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 126
1 0.79
2 1.59
2 1.59
0 0.00
2 1.59
119 94.44
7 5.56%

 

จำนวนนักเรียน  15,962 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,618 10.14
เตี้ย  1,752 10.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  518 3.25
ผอมและเตี้ย  1,374 8.61
อ้วนและเตี้ย  597 3.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,103 63.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,859 คน


36.71%


Powered By www.thaieducation.net