ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 46
16 34.78
11 23.91
2 4.35
9 19.57
2 4.35
6 13.04
40 86.96%
2  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 383
22 5.74
69 18.02
19 4.96
90 23.50
80 20.89
103 26.89
280 73.11%
3  โรงเรียนบ้านรานอ 268
21 7.84
29 10.82
40 14.93
48 17.91
54 20.15
76 28.36
192 71.64%
4  โรงเรียนบ้านทำนบ 134
24 17.91
17 12.69
3 2.24
41 30.60
4 2.99
45 33.58
89 66.42%
5  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 176
32 18.18
65 36.93
6 3.41
8 4.55
1 0.57
64 36.36
112 63.64%
6  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 126
17 13.49
12 9.52
5 3.97
29 23.02
17 13.49
46 36.51
80 63.49%
7  โรงเรียนบ้านละแอ 171
24 14.04
19 11.11
1 0.58
43 25.15
20 11.70
64 37.43
107 62.57%
8  โรงเรียนบ้านลีตอ 170
17 10.00
37 21.76
1 0.59
18 10.59
28 16.47
69 40.59
101 59.41%
9  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 170
49 28.82
24 14.12
0 0.00
23 13.53
0 0.00
74 43.53
96 56.47%
10  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 385
94 24.42
76 19.74
1 0.26
44 11.43
1 0.26
169 43.90
216 56.10%
11  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 487
30 6.16
65 13.35
7 1.44
95 19.51
72 14.78
218 44.76
269 55.24%
12  โรงเรียนบ้านยือนัง 317
24 7.57
34 10.73
10 3.15
63 19.87
44 13.88
142 44.79
175 55.21%
13  โรงเรียนบ้านหลักเขต 207
54 26.09
54 26.09
2 0.97
1 0.48
1 0.48
95 45.89
112 54.11%
14  โรงเรียนบ้านตันหยง 440
56 12.73
52 11.82
9 2.05
108 24.55
4 0.91
211 47.95
229 52.05%
15  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 705
60 8.51
68 9.65
16 2.27
134 19.01
80 11.35
347 49.22
358 50.78%
16  โรงเรียนอาสินศึกษา 184
13 7.07
18 9.78
11 5.98
44 23.91
6 3.26
92 50.00
92 50.00%
17  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 82
14 17.07
24 29.27
2 2.44
0 0.00
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
18  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 304
74 24.34
62 20.39
1 0.33
8 2.63
1 0.33
158 51.97
146 48.03%
19  โรงเรียนบ้านบาละ 584
24 4.11
66 11.30
14 2.40
90 15.41
83 14.21
307 52.57
277 47.43%
20  โรงเรียนบ้านลากอ 520
57 10.96
64 12.31
3 0.58
115 22.12
6 1.15
275 52.88
245 47.12%
21  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 433
58 13.39
70 16.17
10 2.31
46 10.62
6 1.39
243 56.12
190 43.88%
22  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 128
4 3.13
11 8.59
6 4.69
15 11.72
17 13.28
75 58.59
53 41.41%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 61
2 3.28
10 16.39
4 6.56
6 9.84
3 4.92
36 59.02
25 40.98%
24  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 366
73 19.95
66 18.03
11 3.01
0 0.00
0 0.00
216 59.02
150 40.98%
25  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 321
32 9.97
78 24.30
2 0.62
0 0.00
16 4.98
193 60.12
128 39.88%
26  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 55
8 14.55
5 9.09
4 7.27
4 7.27
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
27  โรงเรียนบ้านนิบง 378
29 7.67
26 6.88
1 0.26
55 14.55
27 7.14
240 63.49
138 36.51%
28  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 227
30 13.22
47 20.70
3 1.32
0 0.00
0 0.00
147 64.76
80 35.24%
29  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 175
32 18.29
22 12.57
0 0.00
4 2.29
1 0.57
116 66.29
59 33.71%
30  โรงเรียนบ้านพงกูแว 269
33 12.27
19 7.06
17 6.32
19 7.06
1 0.37
180 66.91
89 33.09%
31  โรงเรียนบ้านลาแล 516
50 9.69
91 17.64
11 2.13
18 3.49
0 0.00
346 67.05
170 32.95%
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 107
8 7.48
7 6.54
7 6.54
6 5.61
7 6.54
72 67.29
35 32.71%
33  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 488
51 10.45
31 6.35
8 1.64
37 7.58
31 6.35
330 67.62
158 32.38%
34  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 68
11 16.18
6 8.82
1 1.47
4 5.88
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
35  โรงเรียนบ้านตาชี 72
8 11.11
3 4.17
11 15.28
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
36  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 292
77 26.37
4 1.37
0 0.00
0 0.00
2 0.68
209 71.58
83 28.42%
37  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 317
34 10.73
32 10.09
7 2.21
12 3.79
3 0.95
229 72.24
88 27.76%
38  โรงเรียนบ้านกาโสด 202
6 2.97
20 9.90
19 9.41
9 4.46
2 0.99
146 72.28
56 27.72%
39  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 139
16 11.51
0 0.00
12 8.63
3 2.16
7 5.04
101 72.66
38 27.34%
40  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 91
4 4.40
10 10.99
3 3.30
4 4.40
3 3.30
67 73.63
24 26.37%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114
19 16.67
5 4.39
4 3.51
0 0.00
2 1.75
84 73.68
30 26.32%
42  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 108
17 15.74
3 2.78
3 2.78
4 3.70
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
43  โรงเรียนบ้านรัตนา 92
13 14.13
8 8.70
1 1.09
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
44  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 171
6 3.51
7 4.09
3 1.75
13 7.60
8 4.68
134 78.36
37 21.64%
45  โรงเรียนบ้านสาคู 128
7 5.47
3 2.34
2 1.56
2 1.56
13 10.16
101 78.91
27 21.09%
46  โรงเรียนบ้านบางลาง 351
24 6.84
13 3.70
6 1.71
25 7.12
4 1.14
279 79.49
72 20.51%
47  โรงเรียนบ้านสันติ 149
13 8.72
9 6.04
4 2.68
3 2.01
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
48  โรงเรียนบ้านปะแต 336
11 3.27
0 0.00
8 2.38
0 0.00
43 12.80
274 81.55
62 18.45%
49  โรงเรียนสามัคคี 116
5 4.31
4 3.45
4 3.45
8 6.90
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
50  โรงเรียนบ้านบาจุ 108
11 10.19
7 6.48
1 0.93
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
51  โรงเรียนบ้านยะหา 533
27 5.07
20 3.75
20 3.75
25 4.69
0 0.00
441 82.74
92 17.26%
52  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
4 5.13
6 7.69
65 83.33
13 16.67%
53  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 153
9 5.88
1 0.65
4 2.61
0 0.00
11 7.19
128 83.66
25 16.34%
54  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 372
15 4.03
34 9.14
3 0.81
4 1.08
1 0.27
315 84.68
57 15.32%
55  โรงเรียนท่าละมัย 168
14 8.33
3 1.79
2 1.19
3 1.79
2 1.19
144 85.71
24 14.29%
56  โรงเรียนบ้านบายอ 233
8 3.43
4 1.72
3 1.29
18 7.73
0 0.00
200 85.84
33 14.16%
57  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 277
26 9.39
12 4.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
239 86.28
38 13.72%
58  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 71
6 8.45
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
59  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 334
5 1.50
0 0.00
1 0.30
0 0.00
36 10.78
292 87.43
42 12.57%
60  โรงเรียนบ้านกือลอง 173
17 9.83
0 0.00
2 1.16
0 0.00
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
61  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 346
7 2.02
27 7.80
0 0.00
0 0.00
3 0.87
309 89.31
37 10.69%
62  โรงเรียนบ้านกาตอง 220
1 0.45
14 6.36
4 1.82
3 1.36
1 0.45
197 89.55
23 10.45%
63  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 29
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
64  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 117
4 3.42
5 4.27
1 0.85
1 0.85
1 0.85
105 89.74
12 10.26%
65  โรงเรียนบ้านปาแดรู 374
18 4.81
13 3.48
7 1.87
0 0.00
0 0.00
336 89.84
38 10.16%
66  โรงเรียนบ้านคชศิลา 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
4 3.92
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
67  โรงเรียนบ้านวังหิน 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
68  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 126
1 0.79
1 0.79
1 0.79
2 1.59
2 1.59
119 94.44
7 5.56%

 

จำนวนนักเรียน  16,008 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,581 9.88
เตี้ย  1,619 10.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  382 2.39
ผอมและเตี้ย  1,374 8.58
อ้วนและเตี้ย  763 4.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,289 64.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,719 คน


35.73%


Powered By www.thaieducation.net