ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลางา 82
31 37.80
27 32.93
1 1.22
15 18.29
0 0.00
8 9.76
74 90.24%
2  โรงเรียนบ้านตาหมน 102
25 24.51
23 22.55
0 0.00
17 16.67
0 0.00
37 36.27
65 63.73%
3  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123
15 12.20
20 16.26
10 8.13
22 17.89
9 7.32
47 38.21
76 61.79%
4  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100
19 19.00
25 25.00
5 5.00
11 11.00
1 1.00
39 39.00
61 61.00%
5  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 139
17 12.23
27 19.42
6 4.32
19 13.67
6 4.32
64 46.04
75 53.96%
6  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387
64 16.54
82 21.19
17 4.39
14 3.62
7 1.81
203 52.45
184 47.55%
7  โรงเรียนบ้านบูดี 613
106 17.29
90 14.68
11 1.79
57 9.30
16 2.61
333 54.32
280 45.68%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400
52 13.00
40 10.00
13 3.25
74 18.50
3 0.75
218 54.50
182 45.50%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 174
28 16.09
23 13.22
7 4.02
15 8.62
6 3.45
95 54.60
79 45.40%
10  โรงเรียนบ้านกาฮง 251
43 17.13
40 15.94
4 1.59
24 9.56
2 0.80
138 54.98
113 45.02%
11  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 150
10 6.67
11 7.33
4 2.67
25 16.67
15 10.00
85 56.67
65 43.33%
12  โรงเรียนบ้านแบรอ 102
19 18.63
21 20.59
2 1.96
0 0.00
1 0.98
59 57.84
43 42.16%
13  โรงเรียนบ้านกือยา 115
12 10.43
22 19.13
6 5.22
2 1.74
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
14  โรงเรียนบ้านกลาง 116
7 6.03
24 20.69
9 7.76
1 0.86
1 0.86
74 63.79
42 36.21%
15  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215
28 13.02
18 8.37
21 9.77
10 4.65
0 0.00
138 64.19
77 35.81%
16  โรงเรียนบ้านตะโละ 153
18 11.76
20 13.07
2 1.31
10 6.54
4 2.61
99 64.71
54 35.29%
17  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 577
64 11.09
44 7.63
30 5.20
16 2.77
49 8.49
374 64.82
203 35.18%
18  โรงเรียนบ้านกูวิง 128
25 19.53
13 10.16
5 3.91
2 1.56
0 0.00
83 64.84
45 35.16%
19  โรงเรียนบ้านยือริง 37
6 16.22
5 13.51
1 2.70
1 2.70
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
20  โรงเรียนพัฒนศึกษา 147
16 10.88
1 0.68
2 1.36
31 21.09
1 0.68
96 65.31
51 34.69%
21  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 136
25 18.38
21 15.44
1 0.74
0 0.00
0 0.00
89 65.44
47 34.56%
22  โรงเรียนบ้านบางหมู 84
13 15.48
8 9.52
0 0.00
8 9.52
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
23  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136
19 13.97
20 14.71
3 2.21
4 2.94
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
24  โรงเรียนบ้านกาหยี 92
16 17.39
6 6.52
3 3.26
5 5.43
1 1.09
61 66.30
31 33.70%
25  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 144
18 12.50
12 8.33
2 1.39
16 11.11
0 0.00
96 66.67
48 33.33%
26  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144
15 10.42
24 16.67
3 2.08
6 4.17
0 0.00
96 66.67
48 33.33%
27  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 221
54 24.43
11 4.98
1 0.45
6 2.71
1 0.45
148 66.97
73 33.03%
28  โรงเรียนบ้านแคนา 68
5 7.35
4 5.88
9 13.24
4 5.88
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376
36 9.57
24 6.38
24 6.38
20 5.32
17 4.52
255 67.82
121 32.18%
30  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228
35 15.35
17 7.46
4 1.75
17 7.46
0 0.00
155 67.98
73 32.02%
31  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80
2 2.50
19 23.75
0 0.00
2 2.50
2 2.50
55 68.75
25 31.25%
32  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85
16 18.82
8 9.41
0 0.00
2 2.35
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
33  โรงเรียนบ้านรามง 85
7 8.24
7 8.24
3 3.53
9 10.59
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
34  โรงเรียนบ้านตันหยง 207
27 13.04
24 11.59
2 0.97
8 3.86
1 0.48
145 70.05
62 29.95%
35  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 148
14 9.46
27 18.24
1 0.68
2 1.35
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
36  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 146
10 6.85
7 4.79
11 7.53
10 6.85
5 3.42
103 70.55
43 29.45%
37  โรงเรียนบ้านดอนนา 68
5 7.35
3 4.41
0 0.00
11 16.18
1 1.47
48 70.59
20 29.41%
38  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 202
22 10.89
17 8.42
11 5.45
9 4.46
0 0.00
143 70.79
59 29.21%
39  โรงเรียนบ้านคาโต 318
17 5.35
38 11.95
14 4.40
22 6.92
1 0.31
226 71.07
92 28.93%
40  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87
8 9.20
4 4.60
9 10.34
2 2.30
2 2.30
62 71.26
25 28.74%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 484
49 10.12
62 12.81
17 3.51
10 2.07
1 0.21
345 71.28
139 28.72%
42  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 74
4 5.41
4 5.41
8 10.81
5 6.76
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
43  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523
51 9.75
36 6.88
22 4.21
38 7.27
1 0.19
375 71.70
148 28.30%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350
32 9.14
41 11.71
14 4.00
12 3.43
0 0.00
251 71.71
99 28.29%
45  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96
24 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.13
69 71.88
27 28.13%
46  โรงเรียนบ้านเคียน 76
9 11.84
8 10.53
3 3.95
1 1.32
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
47  โรงเรียนบ้านจือโระ 102
15 14.71
6 5.88
4 3.92
3 2.94
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 409
43 10.51
38 9.29
10 2.44
19 4.65
1 0.24
298 72.86
111 27.14%
49  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 129
9 6.98
23 17.83
1 0.78
1 0.78
1 0.78
94 72.87
35 27.13%
50  โรงเรียนบ้านปาเระ 122
13 10.66
12 9.84
5 4.10
3 2.46
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
51  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 521
56 10.75
0 0.00
11 2.11
62 11.90
11 2.11
381 73.13
140 26.87%
52  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 49
13 26.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
53  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208
26 12.50
2 0.96
10 4.81
17 8.17
0 0.00
153 73.56
55 26.44%
54  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 225
24 10.67
23 10.22
6 2.67
6 2.67
0 0.00
166 73.78
59 26.22%
55  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172
25 14.53
15 8.72
2 1.16
0 0.00
2 1.16
128 74.42
44 25.58%
56  โรงเรียนบ้านปรัง 107
5 4.67
2 1.87
3 2.80
17 15.89
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
57  โรงเรียนบ้านนอก 115
12 10.43
5 4.35
1 0.87
11 9.57
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
58  โรงเรียนบ้านบางปู 486
74 15.23
26 5.35
13 2.67
9 1.85
0 0.00
364 74.90
122 25.10%
59  โรงเรียนวัดควน 48
4 8.33
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
60  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 220
6 2.73
25 11.36
21 9.55
2 0.91
0 0.00
166 75.45
54 24.55%
61  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102
10 9.80
5 4.90
3 2.94
6 5.88
1 0.98
77 75.49
25 24.51%
62  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82
12 14.63
8 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
63  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 265
11 4.15
43 16.23
9 3.40
1 0.38
0 0.00
201 75.85
64 24.15%
64  โรงเรียนบ้านจะรัง 83
7 8.43
3 3.61
7 8.43
3 3.61
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
65  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 88
7 7.95
6 6.82
4 4.55
2 2.27
2 2.27
67 76.14
21 23.86%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165
15 9.09
9 5.45
0 0.00
0 0.00
15 9.09
126 76.36
39 23.64%
67  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110
6 5.45
6 5.45
13 11.82
1 0.91
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
68  โรงเรียนรัชดาภิเษก 157
5 3.18
17 10.83
11 7.01
4 2.55
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598
34 5.69
74 12.37
30 5.02
0 0.00
1 0.17
459 76.76
139 23.24%
70  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129
11 8.53
7 5.43
6 4.65
3 2.33
2 1.55
100 77.52
29 22.48%
71  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129
5 3.88
12 9.30
7 5.43
5 3.88
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
72  โรงเรียนบ้านใหม่ 89
0 0.00
15 16.85
3 3.37
1 1.12
1 1.12
69 77.53
20 22.47%
73  โรงเรียนบ้านบานา 138
16 11.59
3 2.17
7 5.07
5 3.62
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
74  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 183
8 4.37
20 10.93
13 7.10
0 0.00
0 0.00
142 77.60
41 22.40%
75  โรงเรียนบ้านท่าพง 145
11 7.59
4 2.76
9 6.21
8 5.52
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
76  โรงเรียนบ้านดาลอ 129
7 5.43
14 10.85
4 3.10
3 2.33
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
77  โรงเรียนบ้านมะปริง 203
16 7.88
23 11.33
1 0.49
4 1.97
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
78  โรงเรียนบ้านราวอ 150
11 7.33
7 4.67
10 6.67
1 0.67
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
79  โรงเรียนยะหริ่ง 766
42 5.48
57 7.44
64 8.36
0 0.00
0 0.00
603 78.72
163 21.28%
80  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157
9 5.73
15 9.55
8 5.10
1 0.64
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
81  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134
17 12.69
4 2.99
4 2.99
2 1.49
1 0.75
106 79.10
28 20.90%
82  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
83  โรงเรียนบ้านบางราพา 157
7 4.46
18 11.46
7 4.46
0 0.00
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
84  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 133
8 6.02
5 3.76
6 4.51
5 3.76
3 2.26
106 79.70
27 20.30%
85  โรงเรียนเมืองปัตตานี 711
58 8.16
47 6.61
29 4.08
8 1.13
1 0.14
568 79.89
143 20.11%
86  โรงเรียนบ้านดอนรัก 419
35 8.35
36 8.59
13 3.10
0 0.00
0 0.00
335 79.95
84 20.05%
87  โรงเรียนบ้านมูหลง 95
7 7.37
7 7.37
4 4.21
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองแรต 188
20 10.64
12 6.38
4 2.13
1 0.53
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
89  โรงเรียนบ้านยาบี 225
23 10.22
0 0.00
6 2.67
15 6.67
0 0.00
181 80.44
44 19.56%
90  โรงเรียนบ้านสายหมอ 118
17 14.41
3 2.54
3 2.54
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
91  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52
0 0.00
5 9.62
2 3.85
3 5.77
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
92  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231
28 12.12
13 5.63
2 0.87
0 0.00
0 0.00
188 81.39
43 18.61%
93  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1782
102 5.72
39 2.19
164 9.20
24 1.35
2 0.11
1451 81.43
331 18.57%
94  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65
4 6.15
4 6.15
2 3.08
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
95  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 88
8 9.09
1 1.14
3 3.41
4 4.55
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
96  โรงเรียนบ้านสะบารัง 594
31 5.22
36 6.06
35 5.89
5 0.84
0 0.00
487 81.99
107 18.01%
97  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 100
6 6.00
7 7.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
98  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 35
3 8.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 159
9 5.66
14 8.81
4 2.52
0 0.00
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
100  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396
19 4.80
26 6.57
15 3.79
7 1.77
0 0.00
329 83.08
67 16.92%
101  โรงเรียนบ้านฝาง 214
7 3.27
15 7.01
12 5.61
2 0.93
0 0.00
178 83.18
36 16.82%
102  โรงเรียนบ้านบากง 148
7 4.73
7 4.73
6 4.05
4 2.70
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
103  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87
9 10.34
3 3.45
1 1.15
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
104  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 166
16 9.64
4 2.41
4 2.41
2 1.20
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
105  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 148
3 2.03
9 6.08
7 4.73
4 2.70
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
106  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201
19 9.45
6 2.99
5 2.49
1 0.50
0 0.00
170 84.58
31 15.42%
107  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104
5 4.81
2 1.92
9 8.65
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
108  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 150
7 4.67
11 7.33
1 0.67
3 2.00
1 0.67
127 84.67
23 15.33%
109  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187
10 5.35
8 4.28
4 2.14
6 3.21
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
110  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 234
3 1.28
13 5.56
16 6.84
2 0.85
1 0.43
199 85.04
35 14.96%
111  โรงเรียนบ้านเปียะ 230
0 0.00
0 0.00
11 4.78
22 9.57
0 0.00
197 85.65
33 14.35%
112  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63
3 4.76
3 4.76
1 1.59
2 3.17
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
113  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 316
19 6.01
25 7.91
0 0.00
1 0.32
0 0.00
271 85.76
45 14.24%
114  โรงเรียนบ้านควนดิน 184
16 8.70
7 3.80
3 1.63
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
115  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 112
9 8.04
2 1.79
1 0.89
3 2.68
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
116  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 84
5 5.95
4 4.76
1 1.19
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
117  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 108
3 2.78
6 5.56
3 2.78
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
118  โรงเรียนบ้านปุลากง 180
7 3.89
1 0.56
0 0.00
15 8.33
0 0.00
157 87.22
23 12.78%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 196
18 9.18
6 3.06
1 0.51
0 0.00
0 0.00
171 87.24
25 12.76%
120  โรงเรียนบ้านท่าสู 136
6 4.41
6 4.41
0 0.00
3 2.21
2 1.47
119 87.50
17 12.50%
121  โรงเรียนบ้านค่าย 105
12 11.43
1 0.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
122  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 257
8 3.11
8 3.11
5 1.95
6 2.33
2 0.78
228 88.72
29 11.28%
123  โรงเรียนบ้านบางทัน 100
4 4.00
2 2.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
124  โรงเรียนบ้านควนคูหา 122
3 2.46
4 3.28
2 1.64
3 2.46
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
125  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 332
7 2.11
4 1.20
2 0.60
22 6.63
0 0.00
297 89.46
35 10.54%
126  โรงเรียนบ้านบาโลย 174
5 2.87
3 1.72
3 1.72
4 2.30
0 0.00
159 91.38
15 8.62%
127  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 116
4 3.45
4 3.45
1 0.86
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
128  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 211
9 4.27
5 2.37
1 0.47
1 0.47
0 0.00
195 92.42
16 7.58%
129  โรงเรียนบ้านตือระ 126
4 3.17
3 2.38
2 1.59
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
130  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239
5 2.09
2 0.84
5 2.09
2 0.84
0 0.00
225 94.14
14 5.86%
131  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
132  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113
2 1.77
1 0.88
2 1.77
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
133  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104
2 1.92
0 0.00
1 0.96
0 0.00
1 0.96
100 96.15
4 3.85%
134  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172
6 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 96.51
6 3.49%
135  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174
3 1.72
1 0.57
1 0.57
1 0.57
0 0.00
168 96.55
6 3.45%
136  โรงเรียนบ้านลดา 140
1 0.71
0 0.00
0 0.00
3 2.14
0 0.00
136 97.14
4 2.86%

 

จำนวนนักเรียน  27,059 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,358 8.71
เตี้ย  2,010 7.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,046 3.87
ผอมและเตี้ย  995 3.68
อ้วนและเตี้ย  212 0.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,438 75.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,621 คน


24.47%


Powered By www.thaieducation.net