ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาหมน 102
25 24.51
23 22.55
0 0.00
17 16.67
0 0.00
37 36.27
65 63.73%
2  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123
15 12.20
20 16.26
10 8.13
22 17.89
9 7.32
47 38.21
76 61.79%
3  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100
19 19.00
25 25.00
5 5.00
11 11.00
1 1.00
39 39.00
61 61.00%
4  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 139
17 12.23
27 19.42
6 4.32
19 13.67
6 4.32
64 46.04
75 53.96%
5  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387
64 16.54
82 21.19
17 4.39
14 3.62
7 1.81
203 52.45
184 47.55%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400
52 13.00
40 10.00
13 3.25
74 18.50
3 0.75
218 54.50
182 45.50%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 174
28 16.09
23 13.22
7 4.02
15 8.62
6 3.45
95 54.60
79 45.40%
8  โรงเรียนบ้านกาฮง 251
43 17.13
40 15.94
4 1.59
24 9.56
2 0.80
138 54.98
113 45.02%
9  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 150
10 6.67
11 7.33
4 2.67
25 16.67
15 10.00
85 56.67
65 43.33%
10  โรงเรียนบ้านแบรอ 102
19 18.63
21 20.59
2 1.96
0 0.00
1 0.98
59 57.84
43 42.16%
11  โรงเรียนบ้านกลาง 116
7 6.03
24 20.69
9 7.76
1 0.86
1 0.86
74 63.79
42 36.21%
12  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215
28 13.02
18 8.37
21 9.77
10 4.65
0 0.00
138 64.19
77 35.81%
13  โรงเรียนบ้านตะโละ 153
18 11.76
20 13.07
2 1.31
10 6.54
4 2.61
99 64.71
54 35.29%
14  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 577
64 11.09
44 7.63
30 5.20
16 2.77
49 8.49
374 64.82
203 35.18%
15  โรงเรียนบ้านกูวิง 128
25 19.53
13 10.16
5 3.91
2 1.56
0 0.00
83 64.84
45 35.16%
16  โรงเรียนบ้านยือริง 37
6 16.22
5 13.51
1 2.70
1 2.70
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
17  โรงเรียนพัฒนศึกษา 147
16 10.88
1 0.68
2 1.36
31 21.09
1 0.68
96 65.31
51 34.69%
18  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 136
25 18.38
21 15.44
1 0.74
0 0.00
0 0.00
89 65.44
47 34.56%
19  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136
19 13.97
20 14.71
3 2.21
4 2.94
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
20  โรงเรียนบ้านกาหยี 92
16 17.39
6 6.52
3 3.26
5 5.43
1 1.09
61 66.30
31 33.70%
21  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 144
18 12.50
12 8.33
2 1.39
16 11.11
0 0.00
96 66.67
48 33.33%
22  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144
15 10.42
24 16.67
3 2.08
6 4.17
0 0.00
96 66.67
48 33.33%
23  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 221
54 24.43
11 4.98
1 0.45
6 2.71
1 0.45
148 66.97
73 33.03%
24  โรงเรียนบ้านแคนา 68
5 7.35
4 5.88
9 13.24
4 5.88
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376
36 9.57
24 6.38
24 6.38
20 5.32
17 4.52
255 67.82
121 32.18%
26  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228
35 15.35
17 7.46
4 1.75
17 7.46
0 0.00
155 67.98
73 32.02%
27  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80
2 2.50
19 23.75
0 0.00
2 2.50
2 2.50
55 68.75
25 31.25%
28  โรงเรียนบ้านรามง 85
7 8.24
7 8.24
3 3.53
9 10.59
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
29  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 148
14 9.46
27 18.24
1 0.68
2 1.35
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
30  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 146
10 6.85
7 4.79
11 7.53
10 6.85
5 3.42
103 70.55
43 29.45%
31  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 202
22 10.89
17 8.42
11 5.45
9 4.46
0 0.00
143 70.79
59 29.21%
32  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87
8 9.20
4 4.60
9 10.34
2 2.30
2 2.30
62 71.26
25 28.74%
33  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523
51 9.75
36 6.88
22 4.21
38 7.27
1 0.19
375 71.70
148 28.30%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350
32 9.14
41 11.71
14 4.00
12 3.43
0 0.00
251 71.71
99 28.29%
35  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96
24 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.13
69 71.88
27 28.13%
36  โรงเรียนบ้านเคียน 76
9 11.84
8 10.53
3 3.95
1 1.32
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
37  โรงเรียนบ้านจือโระ 102
15 14.71
6 5.88
4 3.92
3 2.94
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
38  โรงเรียนบ้านปาเระ 122
13 10.66
12 9.84
5 4.10
3 2.46
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
39  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 521
56 10.75
0 0.00
11 2.11
62 11.90
11 2.11
381 73.13
140 26.87%
40  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 49
13 26.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
41  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208
26 12.50
2 0.96
10 4.81
17 8.17
0 0.00
153 73.56
55 26.44%
42  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 225
24 10.67
23 10.22
6 2.67
6 2.67
0 0.00
166 73.78
59 26.22%
43  โรงเรียนบ้านปรัง 107
5 4.67
2 1.87
3 2.80
17 15.89
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
44  โรงเรียนบ้านนอก 115
12 10.43
5 4.35
1 0.87
11 9.57
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
45  โรงเรียนวัดควน 48
4 8.33
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
46  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 220
6 2.73
25 11.36
21 9.55
2 0.91
0 0.00
166 75.45
54 24.55%
47  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102
10 9.80
5 4.90
3 2.94
6 5.88
1 0.98
77 75.49
25 24.51%
48  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82
12 14.63
8 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
49  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 265
11 4.15
43 16.23
9 3.40
1 0.38
0 0.00
201 75.85
64 24.15%
50  โรงเรียนบ้านจะรัง 83
7 8.43
3 3.61
7 8.43
3 3.61
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165
15 9.09
9 5.45
0 0.00
0 0.00
15 9.09
126 76.36
39 23.64%
52  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110
6 5.45
6 5.45
13 11.82
1 0.91
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
53  โรงเรียนรัชดาภิเษก 157
5 3.18
17 10.83
11 7.01
4 2.55
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598
34 5.69
74 12.37
30 5.02
0 0.00
1 0.17
459 76.76
139 23.24%
55  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129
11 8.53
7 5.43
6 4.65
3 2.33
2 1.55
100 77.52
29 22.48%
56  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129
5 3.88
12 9.30
7 5.43
5 3.88
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
57  โรงเรียนบ้านใหม่ 89
0 0.00
15 16.85
3 3.37
1 1.12
1 1.12
69 77.53
20 22.47%
58  โรงเรียนบ้านบานา 138
16 11.59
3 2.17
7 5.07
5 3.62
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
59  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 183
8 4.37
20 10.93
13 7.10
0 0.00
0 0.00
142 77.60
41 22.40%
60  โรงเรียนบ้านท่าพง 145
11 7.59
4 2.76
9 6.21
8 5.52
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
61  โรงเรียนบ้านดาลอ 129
7 5.43
14 10.85
4 3.10
3 2.33
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
62  โรงเรียนบ้านมะปริง 203
16 7.88
23 11.33
1 0.49
4 1.97
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
63  โรงเรียนบ้านราวอ 150
11 7.33
7 4.67
10 6.67
1 0.67
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
64  โรงเรียนยะหริ่ง 766
42 5.48
57 7.44
64 8.36
0 0.00
0 0.00
603 78.72
163 21.28%
65  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157
9 5.73
15 9.55
8 5.10
1 0.64
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
66  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134
17 12.69
4 2.99
4 2.99
2 1.49
1 0.75
106 79.10
28 20.90%
67  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
68  โรงเรียนบ้านบางราพา 157
7 4.46
18 11.46
7 4.46
0 0.00
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
69  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 133
8 6.02
5 3.76
6 4.51
5 3.76
3 2.26
106 79.70
27 20.30%
70  โรงเรียนบ้านดอนรัก 419
35 8.35
36 8.59
13 3.10
0 0.00
0 0.00
335 79.95
84 20.05%
71  โรงเรียนบ้านมูหลง 95
7 7.37
7 7.37
4 4.21
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองแรต 188
20 10.64
12 6.38
4 2.13
1 0.53
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
73  โรงเรียนบ้านยาบี 225
23 10.22
0 0.00
6 2.67
15 6.67
0 0.00
181 80.44
44 19.56%
74  โรงเรียนบ้านสายหมอ 118
17 14.41
3 2.54
3 2.54
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
75  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52
0 0.00
5 9.62
2 3.85
3 5.77
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
76  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231
28 12.12
13 5.63
2 0.87
0 0.00
0 0.00
188 81.39
43 18.61%
77  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1782
102 5.72
39 2.19
164 9.20
24 1.35
2 0.11
1451 81.43
331 18.57%
78  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65
4 6.15
4 6.15
2 3.08
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
79  โรงเรียนบ้านสะบารัง 594
31 5.22
36 6.06
35 5.89
5 0.84
0 0.00
487 81.99
107 18.01%
80  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 100
6 6.00
7 7.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 159
9 5.66
14 8.81
4 2.52
0 0.00
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
82  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396
19 4.80
26 6.57
15 3.79
7 1.77
0 0.00
329 83.08
67 16.92%
83  โรงเรียนบ้านฝาง 214
7 3.27
15 7.01
12 5.61
2 0.93
0 0.00
178 83.18
36 16.82%
84  โรงเรียนบ้านบากง 148
7 4.73
7 4.73
6 4.05
4 2.70
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
85  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87
9 10.34
3 3.45
1 1.15
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
86  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 166
16 9.64
4 2.41
4 2.41
2 1.20
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
87  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 148
3 2.03
9 6.08
7 4.73
4 2.70
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
88  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201
19 9.45
6 2.99
5 2.49
1 0.50
0 0.00
170 84.58
31 15.42%
89  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104
5 4.81
2 1.92
9 8.65
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
90  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 150
7 4.67
11 7.33
1 0.67
3 2.00
1 0.67
127 84.67
23 15.33%
91  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187
10 5.35
8 4.28
4 2.14
6 3.21
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
92  โรงเรียนบ้านเปียะ 230
0 0.00
0 0.00
11 4.78
22 9.57
0 0.00
197 85.65
33 14.35%
93  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63
3 4.76
3 4.76
1 1.59
2 3.17
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
94  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 316
19 6.01
25 7.91
0 0.00
1 0.32
0 0.00
271 85.76
45 14.24%
95  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 112
9 8.04
2 1.79
1 0.89
3 2.68
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
96  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 108
3 2.78
6 5.56
3 2.78
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
97  โรงเรียนบ้านค่าย 105
12 11.43
1 0.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
98  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 257
8 3.11
8 3.11
5 1.95
6 2.33
2 0.78
228 88.72
29 11.28%
99  โรงเรียนบ้านบางทัน 100
4 4.00
2 2.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
100  โรงเรียนบ้านควนคูหา 122
3 2.46
4 3.28
2 1.64
3 2.46
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
101  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 332
7 2.11
4 1.20
2 0.60
22 6.63
0 0.00
297 89.46
35 10.54%
102  โรงเรียนบ้านบาโลย 174
5 2.87
3 1.72
3 1.72
4 2.30
0 0.00
159 91.38
15 8.62%
103  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 116
4 3.45
4 3.45
1 0.86
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
104  โรงเรียนบ้านตือระ 126
4 3.17
3 2.38
2 1.59
0 0.00
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
105  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239
5 2.09
2 0.84
5 2.09
2 0.84
0 0.00
225 94.14
14 5.86%
106  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60
1 1.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
107  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113
2 1.77
1 0.88
2 1.77
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
108  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104
2 1.92
0 0.00
1 0.96
0 0.00
1 0.96
100 96.15
4 3.85%
109  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172
6 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 96.51
6 3.49%
110  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174
3 1.72
1 0.57
1 0.57
1 0.57
0 0.00
168 96.55
6 3.45%
111  โรงเรียนบ้านลดา 140
1 0.71
0 0.00
0 0.00
3 2.14
0 0.00
136 97.14
4 2.86%

 

จำนวนนักเรียน  21,586 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,787 8.28
เตี้ย  1,524 7.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  902 4.18
ผอมและเตี้ย  790 3.66
อ้วนและเตี้ย  182 0.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,401 75.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,185 คน


24.02%


Powered By www.thaieducation.net