ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลางา 80
31 38.75
27 33.75
1 1.25
15 18.75
0 0.00
6 7.50
74 92.50%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 173
63 36.42
39 22.54
6 3.47
31 17.92
0 0.00
34 19.65
139 80.35%
3  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 198
67 33.84
38 19.19
6 3.03
45 22.73
3 1.52
39 19.70
159 80.30%
4  โรงเรียนบ้านปรัง 108
36 33.33
23 21.30
10 9.26
16 14.81
0 0.00
23 21.30
85 78.70%
5  โรงเรียนบ้านบางราพา 152
13 8.55
23 15.13
6 3.95
38 25.00
24 15.79
48 31.58
104 68.42%
6  โรงเรียนบ้านตาหมน 101
28 27.72
23 22.77
0 0.00
17 16.83
0 0.00
33 32.67
68 67.33%
7  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 97
19 19.59
25 25.77
4 4.12
11 11.34
4 4.12
34 35.05
63 64.95%
8  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 144
21 14.58
14 9.72
5 3.47
35 24.31
18 12.50
51 35.42
93 64.58%
9  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 145
16 11.03
15 10.34
6 4.14
31 21.38
21 14.48
56 38.62
89 61.38%
10  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 62
13 20.97
5 8.06
6 9.68
10 16.13
3 4.84
25 40.32
37 59.68%
11  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 229
11 4.80
60 26.20
31 13.54
11 4.80
14 6.11
102 44.54
127 55.46%
12  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87
23 26.44
11 12.64
0 0.00
14 16.09
0 0.00
39 44.83
48 55.17%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 403
63 15.63
49 12.16
11 2.73
83 20.60
0 0.00
197 48.88
206 51.12%
14  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387
71 18.35
86 22.22
17 4.39
16 4.13
7 1.81
190 49.10
197 50.90%
15  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123
15 12.20
19 15.45
6 4.88
17 13.82
4 3.25
62 50.41
61 49.59%
16  โรงเรียนบ้านควนดิน 186
42 22.58
12 6.45
16 8.60
9 4.84
10 5.38
97 52.15
89 47.85%
17  โรงเรียนบ้านแคนา 65
10 15.38
8 12.31
5 7.69
8 12.31
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
18  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 221
55 24.89
47 21.27
3 1.36
0 0.00
0 0.00
116 52.49
105 47.51%
19  โรงเรียนบ้านกาฮง 259
48 18.53
43 16.60
4 1.54
25 9.65
2 0.77
137 52.90
122 47.10%
20  โรงเรียนพัฒนศึกษา 151
20 13.25
1 0.66
2 1.32
48 31.79
0 0.00
80 52.98
71 47.02%
21  โรงเรียนบ้านบูดี 618
112 18.12
94 15.21
6 0.97
63 10.19
13 2.10
330 53.40
288 46.60%
22  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 151
12 7.95
13 8.61
4 2.65
26 17.22
15 9.93
81 53.64
70 46.36%
23  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85
27 31.76
7 8.24
1 1.18
4 4.71
0 0.00
46 54.12
39 45.88%
24  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 143
30 20.98
26 18.18
5 3.50
3 2.10
1 0.70
78 54.55
65 45.45%
25  โรงเรียนบ้านกือยา 115
22 19.13
20 17.39
4 3.48
5 4.35
0 0.00
64 55.65
51 44.35%
26  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136
24 17.65
25 18.38
4 2.94
7 5.15
0 0.00
76 55.88
60 44.12%
27  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 522
69 13.22
124 23.75
37 7.09
0 0.00
0 0.00
292 55.94
230 44.06%
28  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 75
10 13.33
15 20.00
6 8.00
2 2.67
0 0.00
42 56.00
33 44.00%
29  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102
31 30.39
7 6.86
4 3.92
2 1.96
0 0.00
58 56.86
44 43.14%
30  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 81
11 13.58
15 18.52
3 3.70
4 4.94
1 1.23
47 58.02
34 41.98%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 465
56 12.04
76 16.34
18 3.87
36 7.74
6 1.29
273 58.71
192 41.29%
32  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 127
7 5.51
19 14.96
9 7.09
17 13.39
0 0.00
75 59.06
52 40.94%
33  โรงเรียนบ้านตะโละ 153
21 13.73
24 15.69
0 0.00
15 9.80
0 0.00
93 60.78
60 39.22%
34  โรงเรียนบ้านกาหยี 93
19 20.43
9 9.68
3 3.23
5 5.38
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
35  โรงเรียนบ้านบางหมู 84
10 11.90
4 4.76
2 2.38
3 3.57
13 15.48
52 61.90
32 38.10%
36  โรงเรียนบ้านกูวิง 119
24 20.17
13 10.92
5 4.20
2 1.68
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
37  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 135
25 18.52
21 15.56
1 0.74
0 0.00
0 0.00
88 65.19
47 34.81%
38  โรงเรียนบ้านคาโต 320
22 6.88
44 13.75
14 4.38
29 9.06
1 0.31
210 65.63
110 34.38%
39  โรงเรียนบ้านแบรอ 102
4 3.92
8 7.84
2 1.96
20 19.61
1 0.98
67 65.69
35 34.31%
40  โรงเรียนบ้านยือริง 38
7 18.42
5 13.16
1 2.63
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
41  โรงเรียนบ้านเคียน 77
7 9.09
12 15.58
0 0.00
7 9.09
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
42  โรงเรียนบ้านจือโระ 98
16 16.33
12 12.24
2 2.04
1 1.02
2 2.04
65 66.33
33 33.67%
43  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96
29 30.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.13
64 66.67
32 33.33%
44  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 222
54 24.32
11 4.95
1 0.45
6 2.70
1 0.45
149 67.12
73 32.88%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 411
55 13.38
48 11.68
7 1.70
25 6.08
0 0.00
276 67.15
135 32.85%
46  โรงเรียนบ้านบางทัน 101
17 16.83
4 3.96
3 2.97
9 8.91
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
47  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80
2 2.50
19 23.75
0 0.00
2 2.50
3 3.75
54 67.50
26 32.50%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376
36 9.57
26 6.91
23 6.12
20 5.32
17 4.52
254 67.55
122 32.45%
49  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 145
19 13.10
13 8.97
5 3.45
10 6.90
0 0.00
98 67.59
47 32.41%
50  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228
36 15.79
17 7.46
3 1.32
17 7.46
0 0.00
155 67.98
73 32.02%
51  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 235
45 19.15
20 8.51
3 1.28
6 2.55
1 0.43
160 68.09
75 31.91%
52  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 138
30 21.74
6 4.35
4 2.90
2 1.45
1 0.72
95 68.84
43 31.16%
53  โรงเรียนบ้านกลาง 112
2 1.79
24 21.43
5 4.46
0 0.00
3 2.68
78 69.64
34 30.36%
54  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 145
14 9.66
27 18.62
1 0.69
2 1.38
0 0.00
101 69.66
44 30.34%
55  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 50
15 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
56  โรงเรียนบ้านตันหยง 207
27 13.04
24 11.59
2 0.97
8 3.86
1 0.48
145 70.05
62 29.95%
57  โรงเรียนบ้านดอนนา 67
5 7.46
3 4.48
1 1.49
11 16.42
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 349
45 12.89
32 9.17
13 3.72
14 4.01
0 0.00
245 70.20
104 29.80%
59  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172
30 17.44
16 9.30
3 1.74
0 0.00
2 1.16
121 70.35
51 29.65%
60  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52
0 0.00
12 23.08
2 3.85
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
61  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 205
23 11.22
18 8.78
9 4.39
9 4.39
0 0.00
146 71.22
59 28.78%
62  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 146
10 6.85
26 17.81
1 0.68
4 2.74
1 0.68
104 71.23
42 28.77%
63  โรงเรียนเมืองปัตตานี 699
107 15.31
37 5.29
46 6.58
7 1.00
2 0.29
500 71.53
199 28.47%
64  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208
28 13.46
2 0.96
11 5.29
17 8.17
0 0.00
150 72.12
58 27.88%
65  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1788
151 8.45
61 3.41
223 12.47
56 3.13
5 0.28
1292 72.26
496 27.74%
66  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 514
45 8.75
36 7.00
18 3.50
43 8.37
0 0.00
372 72.37
142 27.63%
67  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 265
9 3.40
38 14.34
15 5.66
1 0.38
10 3.77
192 72.45
73 27.55%
68  โรงเรียนยะหริ่ง 774
72 9.30
70 9.04
58 7.49
12 1.55
1 0.13
561 72.48
213 27.52%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165
19 11.52
9 5.45
0 0.00
0 0.00
17 10.30
120 72.73
45 27.27%
70  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 129
9 6.98
23 17.83
1 0.78
1 0.78
1 0.78
94 72.87
35 27.13%
71  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 85
10 11.76
6 7.06
3 3.53
3 3.53
1 1.18
62 72.94
23 27.06%
72  โรงเรียนบ้านปาเระ 122
13 10.66
12 9.84
5 4.10
3 2.46
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
73  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187
12 6.42
18 9.63
6 3.21
14 7.49
0 0.00
137 73.26
50 26.74%
74  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 135
6 4.44
7 5.19
5 3.70
12 8.89
6 4.44
99 73.33
36 26.67%
75  โรงเรียนบ้านบางปู 483
78 16.15
27 5.59
13 2.69
10 2.07
0 0.00
355 73.50
128 26.50%
76  โรงเรียนบ้านใหม่ 88
2 2.27
18 20.45
1 1.14
1 1.14
1 1.14
65 73.86
23 26.14%
77  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82
6 7.32
11 13.41
4 4.88
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
78  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129
13 10.08
9 6.98
6 4.65
3 2.33
2 1.55
96 74.42
33 25.58%
79  โรงเรียนบ้านหนองแรต 188
35 18.62
12 6.38
0 0.00
1 0.53
0 0.00
140 74.47
48 25.53%
80  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110
8 7.27
5 4.55
15 13.64
0 0.00
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
81  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 579
67 11.57
56 9.67
10 1.73
12 2.07
0 0.00
434 74.96
145 25.04%
82  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 224
7 3.13
9 4.02
17 7.59
23 10.27
0 0.00
168 75.00
56 25.00%
83  โรงเรียนบ้านดาลอ 129
10 7.75
15 11.63
4 3.10
3 2.33
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
84  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 86
6 6.98
4 4.65
6 6.98
5 5.81
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
85  โรงเรียนบ้านบานา 136
17 12.50
4 2.94
2 1.47
10 7.35
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
86  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 182
10 5.49
22 12.09
11 6.04
1 0.55
0 0.00
138 75.82
44 24.18%
87  โรงเรียนบ้านจะรัง 83
11 13.25
0 0.00
7 8.43
2 2.41
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
88  โรงเรียนบ้านดอนรัก 416
34 8.17
51 12.26
8 1.92
7 1.68
0 0.00
316 75.96
100 24.04%
89  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 152
10 6.58
17 11.18
7 4.61
2 1.32
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
90  โรงเรียนรัชดาภิเษก 158
5 3.16
13 8.23
12 7.59
6 3.80
0 0.00
122 77.22
36 22.78%
91  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
3 9.68
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
92  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63
3 4.76
7 11.11
2 3.17
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
93  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104
11 10.58
4 3.85
8 7.69
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
94  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 154
18 11.69
14 9.09
2 1.30
0 0.00
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
95  โรงเรียนบ้านมูหลง 96
11 11.46
4 4.17
5 5.21
1 1.04
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
96  โรงเรียนบ้านมะปริง 203
16 7.88
23 11.33
0 0.00
5 2.46
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
97  โรงเรียนบ้านบากง 148
11 7.43
13 8.78
2 1.35
5 3.38
1 0.68
116 78.38
32 21.62%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 601
54 8.99
52 8.65
19 3.16
2 0.33
0 0.00
474 78.87
127 21.13%
99  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 214
15 7.01
1 0.47
18 8.41
1 0.47
10 4.67
169 78.97
45 21.03%
100  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 105
10 9.52
7 6.67
1 0.95
4 3.81
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
101  โรงเรียนบ้านราวอ 148
9 6.08
7 4.73
13 8.78
2 1.35
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
102  โรงเรียนบ้านสายหมอ 115
18 15.65
3 2.61
3 2.61
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
103  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 314
27 8.60
24 7.64
12 3.82
1 0.32
1 0.32
249 79.30
65 20.70%
104  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 92
10 10.87
7 7.61
1 1.09
1 1.09
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
105  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396
23 5.81
30 7.58
17 4.29
9 2.27
0 0.00
317 80.05
79 19.95%
106  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 115
6 5.22
5 4.35
2 1.74
6 5.22
3 2.61
93 80.87
22 19.13%
107  โรงเรียนวัดควน 48
2 4.17
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
108  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 203
18 8.87
13 6.40
4 1.97
3 1.48
0 0.00
165 81.28
38 18.72%
109  โรงเรียนบ้านยาบี 225
23 10.22
0 0.00
3 1.33
16 7.11
0 0.00
183 81.33
42 18.67%
110  โรงเรียนบ้านท่าพง 140
9 6.43
5 3.57
6 4.29
6 4.29
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
111  โรงเรียนบ้านฝาง 211
13 6.16
16 7.58
7 3.32
3 1.42
0 0.00
172 81.52
39 18.48%
112  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 69
4 5.80
3 4.35
3 4.35
2 2.90
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 191
19 9.95
12 6.28
1 0.52
0 0.00
0 0.00
159 83.25
32 16.75%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 156
9 5.77
14 8.97
0 0.00
2 1.28
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
115  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 96
7 7.29
7 7.29
1 1.04
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
116  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 169
16 9.47
4 2.37
4 2.37
2 1.18
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
117  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 109
4 3.67
6 5.50
4 3.67
2 1.83
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
118  โรงเรียนบ้านปุลากง 178
8 4.49
1 0.56
0 0.00
17 9.55
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
119  โรงเรียนบ้านสะบารัง 603
34 5.64
24 3.98
14 2.32
13 2.16
0 0.00
518 85.90
85 14.10%
120  โรงเรียนบ้านควนคูหา 124
3 2.42
6 4.84
2 1.61
5 4.03
1 0.81
107 86.29
17 13.71%
121  โรงเรียนบ้านท่าสู 133
7 5.26
6 4.51
0 0.00
3 2.26
2 1.50
115 86.47
18 13.53%
122  โรงเรียนบ้านรามง 85
6 7.06
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
123  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 253
9 3.56
8 3.16
2 0.79
8 3.16
5 1.98
221 87.35
32 12.65%
124  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 334
8 2.40
5 1.50
2 0.60
26 7.78
0 0.00
293 87.72
41 12.28%
125  โรงเรียนบ้านค่าย 100
7 7.00
2 2.00
1 1.00
2 2.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
126  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 35
2 5.71
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
127  โรงเรียนบ้านนอก 115
8 6.96
0 0.00
0 0.00
5 4.35
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
128  โรงเรียนบ้านเปียะ 229
1 0.44
6 2.62
4 1.75
9 3.93
0 0.00
209 91.27
20 8.73%
129  โรงเรียนบ้านบาโลย 176
2 1.14
5 2.84
3 1.70
3 1.70
0 0.00
163 92.61
13 7.39%
130  โรงเรียนบ้านตือระ 124
4 3.23
3 2.42
2 1.61
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
131  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 227
4 1.76
2 0.88
4 1.76
0 0.00
2 0.88
215 94.71
12 5.29%
132  โรงเรียนบ้านลดา 137
1 0.73
2 1.46
0 0.00
4 2.92
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
133  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 111
2 1.80
3 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
134  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 105
1 0.95
1 0.95
1 0.95
0 0.00
1 0.95
101 96.19
4 3.81%
135  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172
6 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 96.51
6 3.49%
136  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,974 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,006 11.14
เตี้ย  2,457 9.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,058 3.92
ผอมและเตี้ย  1,309 4.85
อ้วนและเตี้ย  268 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,876 69.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,098 คน


30.02%


Powered By www.thaieducation.net