ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 133
49 36.84
28 21.05
2 1.50
18 13.53
0 0.00
36 27.07
97 72.93%
2  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 98
0 0.00
12 12.24
32 32.65
7 7.14
8 8.16
39 39.80
59 60.20%
3  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100
21 21.00
24 24.00
0 0.00
14 14.00
0 0.00
41 41.00
59 59.00%
4  โรงเรียนบ้านจะรัง 75
15 20.00
23 30.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
32 42.67
43 57.33%
5  โรงเรียนบ้านตันหยง 222
48 21.62
30 13.51
5 2.25
23 10.36
14 6.31
102 45.95
120 54.05%
6  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 139
18 12.95
4 2.88
11 7.91
27 19.42
11 7.91
68 48.92
71 51.08%
7  โรงเรียนบ้านปรัง 118
34 28.81
20 16.95
5 4.24
1 0.85
0 0.00
58 49.15
60 50.85%
8  โรงเรียนบ้านลางา 78
20 25.64
15 19.23
3 3.85
0 0.00
0 0.00
40 51.28
38 48.72%
9  โรงเรียนบ้านแคนา 52
7 13.46
8 15.38
5 9.62
5 9.62
0 0.00
27 51.92
25 48.08%
10  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 151
13 8.61
13 8.61
4 2.65
26 17.22
15 9.93
80 52.98
71 47.02%
11  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 163
3 1.84
48 29.45
3 1.84
15 9.20
7 4.29
87 53.37
76 46.63%
12  โรงเรียนบ้านแบรอ 103
21 20.39
24 23.30
2 1.94
0 0.00
1 0.97
55 53.40
48 46.60%
13  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 545
80 14.68
132 24.22
40 7.34
0 0.00
0 0.00
293 53.76
252 46.24%
14  โรงเรียนบ้านบานา 140
32 22.86
24 17.14
8 5.71
0 0.00
0 0.00
76 54.29
64 45.71%
15  โรงเรียนบ้านกือยา 120
13 10.83
16 13.33
20 16.67
3 2.50
2 1.67
66 55.00
54 45.00%
16  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 150
27 18.00
18 12.00
4 2.67
16 10.67
0 0.00
85 56.67
65 43.33%
17  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 94
20 21.28
14 14.89
2 2.13
2 2.13
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
18  โรงเรียนบ้านเคียน 82
7 8.54
13 15.85
12 14.63
0 0.00
0 0.00
50 60.98
32 39.02%
19  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 231
35 15.15
43 18.61
1 0.43
11 4.76
0 0.00
141 61.04
90 38.96%
20  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 149
28 18.79
27 18.12
3 2.01
0 0.00
0 0.00
91 61.07
58 38.93%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 404
56 13.86
56 13.86
0 0.00
45 11.14
0 0.00
247 61.14
157 38.86%
22  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 111
22 19.82
10 9.01
7 6.31
4 3.60
0 0.00
68 61.26
43 38.74%
23  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 388
42 10.82
79 20.36
20 5.15
9 2.32
0 0.00
238 61.34
150 38.66%
24  โรงเรียนบ้านยือริง 44
5 11.36
5 11.36
2 4.55
5 11.36
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
25  โรงเรียนบ้านบางราพา 159
15 9.43
22 13.84
6 3.77
18 11.32
0 0.00
98 61.64
61 38.36%
26  โรงเรียนบ้านกาฮง 274
29 10.58
44 16.06
4 1.46
28 10.22
0 0.00
169 61.68
105 38.32%
27  โรงเรียนบ้านดอนนา 71
16 22.54
10 14.08
1 1.41
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
28  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82
9 10.98
12 14.63
0 0.00
10 12.20
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 186
23 12.37
17 9.14
7 3.76
7 3.76
15 8.06
117 62.90
69 37.10%
30  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 200
30 15.00
17 8.50
15 7.50
12 6.00
0 0.00
126 63.00
74 37.00%
31  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 157
18 11.46
29 18.47
5 3.18
3 1.91
2 1.27
100 63.69
57 36.31%
32  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 39
5 12.82
2 5.13
4 10.26
3 7.69
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
33  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 197
21 10.66
21 10.66
12 6.09
7 3.55
9 4.57
127 64.47
70 35.53%
34  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 54
13 24.07
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
35  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 88
15 17.05
11 12.50
4 4.55
0 0.00
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
36  โรงเรียนบ้านกลาง 109
1 0.92
26 23.85
8 7.34
0 0.00
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
37  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 130
16 12.31
7 5.38
5 3.85
7 5.38
6 4.62
89 68.46
41 31.54%
38  โรงเรียนบ้านจือโระ 97
16 16.49
11 11.34
3 3.09
0 0.00
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
39  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 202
21 10.40
14 6.93
8 3.96
17 8.42
0 0.00
142 70.30
60 29.70%
40  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 226
36 15.93
28 12.39
3 1.33
0 0.00
0 0.00
159 70.35
67 29.65%
41  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 208
36 17.31
20 9.62
4 1.92
1 0.48
0 0.00
147 70.67
61 29.33%
42  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 89
3 3.37
18 20.22
0 0.00
2 2.25
3 3.37
63 70.79
26 29.21%
43  โรงเรียนบ้านบูดี 585
55 9.40
51 8.72
23 3.93
24 4.10
15 2.56
417 71.28
168 28.72%
44  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 119
19 15.97
6 5.04
2 1.68
7 5.88
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 354
39 11.02
38 10.73
14 3.95
10 2.82
0 0.00
253 71.47
101 28.53%
46  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 248
19 7.66
38 15.32
8 3.23
5 2.02
0 0.00
178 71.77
70 28.23%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 179
14 7.82
20 11.17
5 2.79
11 6.15
0 0.00
129 72.07
50 27.93%
48  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 144
17 11.81
12 8.33
8 5.56
3 2.08
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
49  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 168
17 10.12
21 12.50
6 3.57
0 0.00
1 0.60
123 73.21
45 26.79%
50  โรงเรียนบ้านกูวิง 116
16 13.79
14 12.07
0 0.00
0 0.00
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
51  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1916
122 6.37
70 3.65
280 14.61
34 1.77
6 0.31
1404 73.28
512 26.72%
52  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 191
4 2.09
32 16.75
15 7.85
0 0.00
0 0.00
140 73.30
51 26.70%
53  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 594
51 8.59
45 7.58
30 5.05
20 3.37
9 1.52
439 73.91
155 26.09%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 409
37 9.05
36 8.80
11 2.69
20 4.89
2 0.49
303 74.08
106 25.92%
55  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 234
43 18.38
4 1.71
4 1.71
8 3.42
0 0.00
175 74.79
59 25.21%
56  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 179
21 11.73
17 9.50
4 2.23
2 1.12
0 0.00
135 75.42
44 24.58%
57  โรงเรียนบ้านรามง 83
8 9.64
1 1.20
6 7.23
4 4.82
1 1.20
63 75.90
20 24.10%
58  โรงเรียนบ้านดาลอ 133
10 7.52
15 11.28
4 3.01
3 2.26
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
59  โรงเรียนพัฒนศึกษา 150
6 4.00
19 12.67
6 4.00
5 3.33
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
60  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 134
15 11.19
7 5.22
8 5.97
1 0.75
1 0.75
102 76.12
32 23.88%
61  โรงเรียนยะหริ่ง 762
40 5.25
80 10.50
54 7.09
8 1.05
0 0.00
580 76.12
182 23.88%
62  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 84
6 7.14
12 14.29
1 1.19
0 0.00
1 1.19
64 76.19
20 23.81%
63  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 203
30 14.78
12 5.91
3 1.48
3 1.48
0 0.00
155 76.35
48 23.65%
64  โรงเรียนบ้านยาบี 221
24 10.86
0 0.00
2 0.90
23 10.41
2 0.90
170 76.92
51 23.08%
65  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 417
31 7.43
43 10.31
18 4.32
3 0.72
1 0.24
321 76.98
96 23.02%
66  โรงเรียนบ้านตาหมน 109
8 7.34
8 7.34
1 0.92
8 7.34
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 615
70 11.38
42 6.83
29 4.72
0 0.00
0 0.00
474 77.07
141 22.93%
68  โรงเรียนบ้านท่ากุน 105
14 13.33
6 5.71
4 3.81
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
69  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 57
4 7.02
3 5.26
4 7.02
1 1.75
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
70  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 137
13 9.49
13 9.49
5 3.65
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 164
15 9.15
21 12.80
0 0.00
1 0.61
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
72  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 113
6 5.31
11 9.73
5 4.42
3 2.65
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
73  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 104
8 7.69
7 6.73
4 3.85
4 3.85
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
74  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110
5 4.55
9 8.18
9 8.18
0 0.00
1 0.91
86 78.18
24 21.82%
75  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 220
16 7.27
8 3.64
24 10.91
0 0.00
0 0.00
172 78.18
48 21.82%
76  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 89
6 6.74
6 6.74
2 2.25
3 3.37
2 2.25
70 78.65
19 21.35%
77  โรงเรียนบ้านปาเระ 127
11 8.66
7 5.51
6 4.72
3 2.36
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
78  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 137
10 7.30
7 5.11
8 5.84
4 2.92
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
79  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
1 2.04
5 10.20
2 4.08
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
80  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 134
7 5.22
17 12.69
1 0.75
2 1.49
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
81  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 154
10 6.49
16 10.39
5 3.25
0 0.00
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
82  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 102
9 8.82
5 4.90
4 3.92
1 0.98
1 0.98
82 80.39
20 19.61%
83  โรงเรียนบ้านบางปู 494
45 9.11
29 5.87
18 3.64
2 0.40
2 0.40
398 80.57
96 19.43%
84  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 222
5 2.25
17 7.66
17 7.66
3 1.35
1 0.45
179 80.63
43 19.37%
85  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 83
0 0.00
8 9.64
3 3.61
5 6.02
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
86  โรงเรียนบ้านฝาง 208
8 3.85
13 6.25
16 7.69
3 1.44
0 0.00
168 80.77
40 19.23%
87  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 303
25 8.25
32 10.56
0 0.00
1 0.33
0 0.00
245 80.86
58 19.14%
88  โรงเรียนเมืองปัตตานี 680
61 8.97
31 4.56
26 3.82
12 1.76
0 0.00
550 80.88
130 19.12%
89  โรงเรียนบ้านสระมาลา 189
11 5.82
21 11.11
3 1.59
1 0.53
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
90  โรงเรียนบ้านควนดิน 184
24 13.04
2 1.09
7 3.80
2 1.09
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
91  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 520
37 7.12
29 5.58
26 5.00
5 0.96
1 0.19
422 81.15
98 18.85%
92  โรงเรียนบ้านปุลากง 177
8 4.52
1 0.56
5 2.82
19 10.73
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
93  โรงเรียนบ้านราวอ 156
10 6.41
7 4.49
11 7.05
1 0.64
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 211
23 10.90
15 7.11
0 0.00
1 0.47
0 0.00
172 81.52
39 18.48%
95  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 255
15 5.88
23 9.02
0 0.00
9 3.53
0 0.00
208 81.57
47 18.43%
96  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 89
2 2.25
6 6.74
3 3.37
5 5.62
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
97  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 145
25 17.24
0 0.00
1 0.69
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
98  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 105
3 2.86
3 2.86
7 6.67
3 2.86
2 1.90
87 82.86
18 17.14%
99  โรงเรียนบ้านบางทัน 94
6 6.38
0 0.00
4 4.26
6 6.38
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
100  โรงเรียนบ้านดอนรัก 441
32 7.26
36 8.16
2 0.45
5 1.13
0 0.00
366 82.99
75 17.01%
101  โรงเรียนบ้านสะบารัง 628
55 8.76
30 4.78
17 2.71
4 0.64
0 0.00
522 83.12
106 16.88%
102  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 72
3 4.17
5 6.94
2 2.78
2 2.78
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
103  โรงเรียนบ้านมูหลง 99
5 5.05
8 8.08
3 3.03
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
104  โรงเรียนวัดควน 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
105  โรงเรียนบ้านมะปริง 201
12 5.97
19 9.45
0 0.00
1 0.50
0 0.00
169 84.08
32 15.92%
106  โรงเรียนบ้านนอก 121
6 4.96
4 3.31
4 3.31
5 4.13
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
107  โรงเรียนบ้านบากง 162
10 6.17
4 2.47
4 2.47
6 3.70
0 0.00
138 85.19
24 14.81%
108  โรงเรียนบ้านใหม่ 95
0 0.00
11 11.58
2 2.11
1 1.05
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
109  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 95
6 6.32
7 7.37
1 1.05
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
110  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 50
7 14.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองแรต 205
10 4.88
9 4.39
9 4.39
0 0.00
0 0.00
177 86.34
28 13.66%
112  โรงเรียนบ้านควนคูหา 126
2 1.59
10 7.94
2 1.59
2 1.59
1 0.79
109 86.51
17 13.49%
113  โรงเรียนบ้านเปียะ 232
0 0.00
0 0.00
10 4.31
21 9.05
0 0.00
201 86.64
31 13.36%
114  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 201
8 3.98
11 5.47
6 2.99
1 0.50
0 0.00
175 87.06
26 12.94%
115  โรงเรียนรัชดาภิเษก 155
5 3.23
5 3.23
9 5.81
1 0.65
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
116  โรงเรียนบ้านค่าย 110
8 7.27
2 1.82
1 0.91
3 2.73
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
117  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 236
19 8.05
0 0.00
11 4.66
0 0.00
0 0.00
206 87.29
30 12.71%
118  โรงเรียนบ้านคาโต 291
12 4.12
15 5.15
4 1.37
4 1.37
0 0.00
256 87.97
35 12.03%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 324
9 2.78
4 1.23
8 2.47
12 3.70
4 1.23
287 88.58
37 11.42%
120  โรงเรียนบ้านกาหยี 97
2 2.06
7 7.22
1 1.03
0 0.00
1 1.03
86 88.66
11 11.34%
121  โรงเรียนบ้านตะโละ 153
10 6.54
6 3.92
1 0.65
0 0.00
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
122  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 104
2 1.92
5 4.81
4 3.85
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
123  โรงเรียนบ้านท่าสู 130
3 2.31
2 1.54
2 1.54
6 4.62
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
124  โรงเรียนบ้านสายหมอ 110
5 4.55
0 0.00
3 2.73
3 2.73
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 449
9 2.00
16 3.56
3 0.67
14 3.12
2 0.45
405 90.20
44 9.80%
126  โรงเรียนบ้านท่าพง 153
6 3.92
2 1.31
4 2.61
1 0.65
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
127  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 327
6 1.83
0 0.00
0 0.00
21 6.42
0 0.00
300 91.74
27 8.26%
128  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 113
4 3.54
2 1.77
1 0.88
2 1.77
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
129  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
130  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 236
4 1.69
6 2.54
1 0.42
7 2.97
0 0.00
218 92.37
18 7.63%
131  โรงเรียนบ้านบางหมู 89
1 1.12
3 3.37
2 2.25
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
132  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 227
4 1.76
2 0.88
4 1.76
2 0.88
0 0.00
215 94.71
12 5.29%
133  โรงเรียนบ้านบาโลย 174
7 4.02
0 0.00
2 1.15
0 0.00
0 0.00
165 94.83
9 5.17%
134  โรงเรียนบ้านลดา 128
1 0.78
5 3.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
135  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
136  โรงเรียนบ้านตือระ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,325 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,382 8.72
เตี้ย  2,258 8.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,187 4.34
ผอมและเตี้ย  775 2.84
อ้วนและเตี้ย  152 0.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,571 75.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,754 คน


24.72%


Powered By www.thaieducation.net