ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 133
53 39.85
34 25.56
3 2.26
25 18.80
0 0.00
18 13.53
115 86.47%
2  โรงเรียนบ้านแบรอ 103
29 28.16
29 28.16
3 2.91
0 0.00
1 0.97
41 39.81
62 60.19%
3  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 99
21 21.21
24 24.24
0 0.00
14 14.14
0 0.00
40 40.40
59 59.60%
4  โรงเรียนบ้านจะรัง 75
15 20.00
23 30.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
32 42.67
43 57.33%
5  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 111
30 27.03
18 16.22
9 8.11
5 4.50
0 0.00
49 44.14
62 55.86%
6  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 163
9 5.52
48 29.45
10 6.13
14 8.59
10 6.13
72 44.17
91 55.83%
7  โรงเรียนบ้านปรัง 118
37 31.36
22 18.64
5 4.24
1 0.85
0 0.00
53 44.92
65 55.08%
8  โรงเรียนบ้านบานา 140
39 27.86
30 21.43
8 5.71
0 0.00
0 0.00
63 45.00
77 55.00%
9  โรงเรียนบ้านตันหยง 230
49 21.30
32 13.91
5 2.17
24 10.43
14 6.09
106 46.09
124 53.91%
10  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 168
16 9.52
20 11.90
8 4.76
26 15.48
15 8.93
83 49.40
85 50.60%
11  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 138
20 14.49
5 3.62
7 5.07
25 18.12
12 8.70
69 50.00
69 50.00%
12  โรงเรียนบ้านแคนา 52
7 13.46
8 15.38
5 9.62
6 11.54
0 0.00
26 50.00
26 50.00%
13  โรงเรียนบ้านลางา 80
20 25.00
15 18.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
41 51.25
39 48.75%
14  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 545
87 15.96
134 24.59
44 8.07
0 0.00
0 0.00
280 51.38
265 48.62%
15  โรงเรียนบ้านยือริง 44
7 15.91
7 15.91
2 4.55
5 11.36
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
16  โรงเรียนบ้านบางราพา 158
13 8.23
24 15.19
5 3.16
31 19.62
0 0.00
85 53.80
73 46.20%
17  โรงเรียนบ้านกือยา 120
13 10.83
16 13.33
20 16.67
3 2.50
2 1.67
66 55.00
54 45.00%
18  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 150
29 19.33
18 12.00
4 2.67
16 10.67
0 0.00
83 55.33
67 44.67%
19  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 231
38 16.45
47 20.35
3 1.30
15 6.49
0 0.00
128 55.41
103 44.59%
20  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 203
40 19.70
26 12.81
12 5.91
8 3.94
0 0.00
117 57.64
86 42.36%
21  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 388
47 12.11
85 21.91
17 4.38
12 3.09
0 0.00
227 58.51
161 41.49%
22  โรงเรียนบ้านจือโระ 97
32 32.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 8.25
57 58.76
40 41.24%
23  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 94
20 21.28
14 14.89
2 2.13
2 2.13
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 389
75 19.28
45 11.57
0 0.00
37 9.51
0 0.00
232 59.64
157 40.36%
25  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 157
16 10.19
34 21.66
7 4.46
3 1.91
2 1.27
95 60.51
62 39.49%
26  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 157
11 7.01
8 5.10
11 7.01
14 8.92
18 11.46
95 60.51
62 39.49%
27  โรงเรียนบ้านท่ากุน 105
22 20.95
14 13.33
5 4.76
0 0.00
0 0.00
64 60.95
41 39.05%
28  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82
9 10.98
13 15.85
0 0.00
10 12.20
0 0.00
50 60.98
32 39.02%
29  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 200
33 16.50
18 9.00
15 7.50
12 6.00
0 0.00
122 61.00
78 39.00%
30  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 149
28 18.79
27 18.12
3 2.01
0 0.00
0 0.00
91 61.07
58 38.93%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 185
25 13.51
17 9.19
6 3.24
8 4.32
16 8.65
113 61.08
72 38.92%
32  โรงเรียนบ้านดอนนา 71
16 22.54
10 14.08
1 1.41
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
33  โรงเรียนบ้านกาฮง 281
28 9.96
45 16.01
4 1.42
28 9.96
0 0.00
176 62.63
105 37.37%
34  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 43
6 13.95
3 6.98
4 9.30
3 6.98
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
35  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 604
70 11.59
49 8.11
33 5.46
19 3.15
53 8.77
380 62.91
224 37.09%
36  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 197
21 10.66
22 11.17
12 6.09
7 3.55
10 5.08
125 63.45
72 36.55%
37  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 54
13 24.07
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
38  โรงเรียนบ้านกลาง 109
2 1.83
27 24.77
8 7.34
0 0.00
1 0.92
71 65.14
38 34.86%
39  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 88
15 17.05
11 12.50
4 4.55
0 0.00
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
40  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 208
42 20.19
22 10.58
4 1.92
2 0.96
0 0.00
138 66.35
70 33.65%
41  โรงเรียนบ้านบูดี 585
73 12.48
63 10.77
13 2.22
36 6.15
10 1.71
390 66.67
195 33.33%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 355
43 12.11
48 13.52
16 4.51
10 2.82
1 0.28
237 66.76
118 33.24%
43  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 89
3 3.37
21 23.60
0 0.00
2 2.25
3 3.37
60 67.42
29 32.58%
44  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 134
18 13.43
12 8.96
8 5.97
2 1.49
3 2.24
91 67.91
43 32.09%
45  โรงเรียนบ้านควนดิน 175
26 14.86
15 8.57
6 3.43
4 2.29
5 2.86
119 68.00
56 32.00%
46  โรงเรียนบ้านเคียน 82
6 7.32
13 15.85
7 8.54
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
47  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 202
25 12.38
14 6.93
7 3.47
14 6.93
0 0.00
142 70.30
60 29.70%
48  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 226
36 15.93
28 12.39
3 1.33
0 0.00
0 0.00
159 70.35
67 29.65%
49  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 142
17 11.97
7 4.93
7 4.93
7 4.93
4 2.82
100 70.42
42 29.58%
50  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 119
20 16.81
6 5.04
2 1.68
7 5.88
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 409
43 10.51
35 8.56
12 2.93
24 5.87
3 0.73
292 71.39
117 28.61%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 179
14 7.82
20 11.17
5 2.79
11 6.15
1 0.56
128 71.51
51 28.49%
53  โรงเรียนพัฒนศึกษา 151
7 4.64
19 12.58
7 4.64
10 6.62
0 0.00
108 71.52
43 28.48%
54  โรงเรียนบ้านยาบี 225
28 12.44
7 3.11
7 3.11
22 9.78
0 0.00
161 71.56
64 28.44%
55  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 148
20 13.51
16 10.81
6 4.05
0 0.00
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 448
26 5.80
48 10.71
9 2.01
36 8.04
5 1.12
324 72.32
124 27.68%
57  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 105
14 13.33
4 3.81
9 8.57
1 0.95
1 0.95
76 72.38
29 27.62%
58  โรงเรียนยะหริ่ง 762
48 6.30
87 11.42
60 7.87
11 1.44
1 0.13
555 72.83
207 27.17%
59  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1916
129 6.73
74 3.86
274 14.30
37 1.93
4 0.21
1398 72.96
518 27.04%
60  โรงเรียนบ้านกูวิง 116
16 13.79
14 12.07
0 0.00
0 0.00
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 623
91 14.61
51 8.19
19 3.05
0 0.00
0 0.00
462 74.16
161 25.84%
62  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 235
47 20.00
6 2.55
2 0.85
5 2.13
0 0.00
175 74.47
60 25.53%
63  โรงเรียนบ้านฝาง 208
13 6.25
24 11.54
14 6.73
2 0.96
0 0.00
155 74.52
53 25.48%
64  โรงเรียนบ้านตาหมน 110
8 7.27
9 8.18
2 1.82
9 8.18
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
65  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 417
38 9.11
51 12.23
13 3.12
3 0.72
1 0.24
311 74.58
106 25.42%
66  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 250
23 9.20
27 10.80
4 1.60
8 3.20
1 0.40
187 74.80
63 25.20%
67  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 147
16 10.88
12 8.16
1 0.68
8 5.44
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
68  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 179
21 11.73
17 9.50
4 2.23
2 1.12
0 0.00
135 75.42
44 24.58%
69  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 115
8 6.96
12 10.43
5 4.35
3 2.61
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
70  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 136
11 8.09
16 11.76
1 0.74
5 3.68
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
71  โรงเรียนบ้านดาลอ 133
10 7.52
15 11.28
4 3.01
3 2.26
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
72  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 88
7 7.95
6 6.82
2 2.27
4 4.55
2 2.27
67 76.14
21 23.86%
73  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 84
6 7.14
12 14.29
1 1.19
0 0.00
1 1.19
64 76.19
20 23.81%
74  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 89
7 7.87
6 6.74
3 3.37
5 5.62
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
75  โรงเรียนบ้านมะปริง 203
24 11.82
17 8.37
0 0.00
5 2.46
0 0.00
157 77.34
46 22.66%
76  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 98
4 4.08
14 14.29
1 1.02
3 3.06
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
77  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
1 2.04
4 8.16
2 4.08
4 8.16
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
78  โรงเรียนบ้านราวอ 156
11 7.05
6 3.85
12 7.69
4 2.56
2 1.28
121 77.56
35 22.44%
79  โรงเรียนบ้านมูหลง 99
9 9.09
9 9.09
4 4.04
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
80  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 520
43 8.27
38 7.31
23 4.42
9 1.73
2 0.38
405 77.88
115 22.12%
81  โรงเรียนบ้านใหม่ 95
1 1.05
15 15.79
2 2.11
3 3.16
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
82  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110
5 4.55
9 8.18
9 8.18
0 0.00
1 0.91
86 78.18
24 21.82%
83  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 220
16 7.27
8 3.64
24 10.91
0 0.00
0 0.00
172 78.18
48 21.82%
84  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 143
13 9.09
9 6.29
4 2.80
4 2.80
1 0.70
112 78.32
31 21.68%
85  โรงเรียนเมืองปัตตานี 678
77 11.36
31 4.57
23 3.39
13 1.92
2 0.29
532 78.47
146 21.53%
86  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 103
8 7.77
4 3.88
4 3.88
6 5.83
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
87  โรงเรียนบ้านปาเระ 127
11 8.66
8 6.30
5 3.94
3 2.36
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
88  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 137
10 7.30
7 5.11
8 5.84
4 2.92
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
89  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 191
8 4.19
21 10.99
9 4.71
2 1.05
0 0.00
151 79.06
40 20.94%
90  โรงเรียนบ้านปุลากง 177
10 5.65
1 0.56
5 2.82
21 11.86
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
91  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 102
10 9.80
5 4.90
4 3.92
1 0.98
1 0.98
81 79.41
21 20.59%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 167
19 11.38
13 7.78
0 0.00
2 1.20
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
93  โรงเรียนบ้านควนคูหา 126
4 3.17
13 10.32
4 3.17
3 2.38
1 0.79
101 80.16
25 19.84%
94  โรงเรียนบ้านบางปู 501
47 9.38
29 5.79
18 3.59
2 0.40
2 0.40
403 80.44
98 19.56%
95  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 220
5 2.27
17 7.73
17 7.73
3 1.36
1 0.45
177 80.45
43 19.55%
96  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 72
4 5.56
6 8.33
2 2.78
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
97  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 310
26 8.39
33 10.65
0 0.00
1 0.32
0 0.00
250 80.65
60 19.35%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 214
23 10.75
15 7.01
2 0.93
1 0.47
0 0.00
173 80.84
41 19.16%
99  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 141
10 7.09
13 9.22
4 2.84
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
100  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 84
0 0.00
8 9.52
3 3.57
5 5.95
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
101  โรงเรียนบ้านสระมาลา 189
11 5.82
21 11.11
3 1.59
1 0.53
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
102  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 255
20 7.84
23 9.02
0 0.00
4 1.57
0 0.00
208 81.57
47 18.43%
103  โรงเรียนบ้านบางทัน 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
11 11.70
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
104  โรงเรียนบ้านรามง 83
7 8.43
1 1.20
4 4.82
2 2.41
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
105  โรงเรียนบ้านกาหยี 98
5 5.10
8 8.16
2 2.04
1 1.02
1 1.02
81 82.65
17 17.35%
106  โรงเรียนบ้านเปียะ 232
0 0.00
0 0.00
12 5.17
25 10.78
3 1.29
192 82.76
40 17.24%
107  โรงเรียนบ้านหนองแรต 205
13 6.34
13 6.34
7 3.41
1 0.49
0 0.00
171 83.41
34 16.59%
108  โรงเรียนบ้านดอนรัก 441
32 7.26
34 7.71
2 0.45
5 1.13
0 0.00
368 83.45
73 16.55%
109  โรงเรียนบ้านสะบารัง 628
54 8.60
29 4.62
16 2.55
3 0.48
1 0.16
525 83.60
103 16.40%
110  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 95
7 7.37
7 7.37
1 1.05
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
111  โรงเรียนบ้านนอก 121
6 4.96
4 3.31
4 3.31
5 4.13
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
112  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 104
7 6.73
6 5.77
3 2.88
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
113  โรงเรียนรัชดาภิเษก 155
7 4.52
5 3.23
10 6.45
1 0.65
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
114  โรงเรียนบ้านคาโต 291
16 5.50
19 6.53
4 1.37
4 1.37
0 0.00
248 85.22
43 14.78%
115  โรงเรียนบ้านท่าสู 130
5 3.85
6 4.62
5 3.85
2 1.54
1 0.77
111 85.38
19 14.62%
116  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 57
4 7.02
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
117  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 50
7 14.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
118  โรงเรียนบ้านค่าย 110
8 7.27
2 1.82
2 1.82
3 2.73
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
119  โรงเรียนบ้านบากง 162
11 6.79
4 2.47
2 1.23
5 3.09
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
120  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 201
8 3.98
11 5.47
6 2.99
1 0.50
0 0.00
175 87.06
26 12.94%
121  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 236
19 8.05
0 0.00
11 4.66
0 0.00
0 0.00
206 87.29
30 12.71%
122  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 113
7 6.19
4 3.54
1 0.88
2 1.77
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 324
8 2.47
7 2.16
6 1.85
14 4.32
4 1.23
285 87.96
39 12.04%
124  โรงเรียนบ้านสายหมอ 110
6 5.45
0 0.00
3 2.73
3 2.73
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
125  โรงเรียนบ้านตะโละ 155
9 5.81
6 3.87
1 0.65
0 0.00
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
126  โรงเรียนบ้านลดา 128
4 3.13
7 5.47
2 1.56
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
127  โรงเรียนบ้านบาโลย 174
3 1.72
10 5.75
4 2.30
0 0.00
0 0.00
157 90.23
17 9.77%
128  โรงเรียนบ้านท่าพง 153
6 3.92
2 1.31
4 2.61
1 0.65
0 0.00
140 91.50
13 8.50%
129  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 236
5 2.12
0 0.00
6 2.54
9 3.81
0 0.00
216 91.53
20 8.47%
130  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 327
6 1.83
0 0.00
0 0.00
21 6.42
0 0.00
300 91.74
27 8.26%
131  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
132  โรงเรียนบ้านบางหมู 89
2 2.25
3 3.37
2 2.25
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
133  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 227
6 2.64
2 0.88
3 1.32
2 0.88
0 0.00
214 94.27
13 5.73%
134  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
135  โรงเรียนบ้านตือระ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนวัดควน 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,386 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,733 9.98
เตี้ย  2,453 8.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,154 4.21
ผอมและเตี้ย  895 3.27
อ้วนและเตี้ย  233 0.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,918 72.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,468 คน


27.27%


Powered By www.thaieducation.net