ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 140
25 17.86
24 17.14
32 22.86
18 12.86
13 9.29
28 20.00
112 80.00%
2  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 133
51 38.35
30 22.56
2 1.50
22 16.54
0 0.00
28 21.05
105 78.95%
3  โรงเรียนบ้านแบรอ 105
42 40.00
24 22.86
0 0.00
4 3.81
1 0.95
34 32.38
71 67.62%
4  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 545
130 23.85
134 24.59
89 16.33
0 0.00
0 0.00
192 35.23
353 64.77%
5  โรงเรียนบ้านบางราพา 163
41 25.15
41 25.15
9 5.52
13 7.98
1 0.61
58 35.58
105 64.42%
6  โรงเรียนยะหริ่ง 763
68 8.91
85 11.14
54 7.08
153 20.05
111 14.55
292 38.27
471 61.73%
7  โรงเรียนบ้านกลาง 112
9 8.04
54 48.21
6 5.36
0 0.00
0 0.00
43 38.39
69 61.61%
8  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 110
29 26.36
25 22.73
0 0.00
7 6.36
6 5.45
43 39.09
67 60.91%
9  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 94
31 32.98
11 11.70
4 4.26
11 11.70
0 0.00
37 39.36
57 60.64%
10  โรงเรียนบ้านกาหยี 102
27 26.47
14 13.73
9 8.82
10 9.80
0 0.00
42 41.18
60 58.82%
11  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 163
9 5.52
54 33.13
4 2.45
14 8.59
10 6.13
72 44.17
91 55.83%
12  โรงเรียนบ้านปรัง 119
37 31.09
22 18.49
4 3.36
0 0.00
0 0.00
56 47.06
63 52.94%
13  โรงเรียนบ้านจือโระ 102
10 9.80
17 16.67
4 3.92
22 21.57
0 0.00
49 48.04
53 51.96%
14  โรงเรียนบ้านลางา 82
22 26.83
7 8.54
1 1.22
6 7.32
5 6.10
41 50.00
41 50.00%
15  โรงเรียนบ้านบูดี 585
103 17.61
113 19.32
7 1.20
52 8.89
8 1.37
302 51.62
283 48.38%
16  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201
36 17.91
29 14.43
2 1.00
22 10.95
6 2.99
106 52.74
95 47.26%
17  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 113
21 18.58
13 11.50
6 5.31
7 6.19
5 4.42
61 53.98
52 46.02%
18  โรงเรียนบ้านแคนา 50
6 12.00
8 16.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
19  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 231
39 16.88
49 21.21
3 1.30
14 6.06
0 0.00
126 54.55
105 45.45%
20  โรงเรียนบ้านตันหยง 225
31 13.78
45 20.00
4 1.78
20 8.89
1 0.44
124 55.11
101 44.89%
21  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 148
42 28.38
0 0.00
2 1.35
21 14.19
1 0.68
82 55.41
66 44.59%
22  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 202
37 18.32
27 13.37
15 7.43
10 4.95
0 0.00
113 55.94
89 44.06%
23  โรงเรียนบ้านท่าสู 134
38 28.36
5 3.73
6 4.48
5 3.73
1 0.75
79 58.96
55 41.04%
24  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 407
53 13.02
86 21.13
13 3.19
12 2.95
0 0.00
243 59.71
164 40.29%
25  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 120
17 14.17
15 12.50
1 0.83
15 12.50
0 0.00
72 60.00
48 40.00%
26  โรงเรียนบ้านท่ากุน 105
22 20.95
14 13.33
5 4.76
0 0.00
0 0.00
64 60.95
41 39.05%
27  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 149
28 18.79
27 18.12
2 1.34
0 0.00
0 0.00
92 61.74
57 38.26%
28  โรงเรียนบ้านตาหมน 103
22 21.36
15 14.56
1 0.97
1 0.97
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
29  โรงเรียนบ้านกาฮง 281
28 9.96
45 16.01
4 1.42
28 9.96
0 0.00
176 62.63
105 37.37%
30  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 137
14 10.22
12 8.76
3 2.19
13 9.49
9 6.57
86 62.77
51 37.23%
31  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 197
21 10.66
23 11.68
12 6.09
7 3.55
10 5.08
124 62.94
73 37.06%
32  โรงเรียนพัฒนศึกษา 149
14 9.40
21 14.09
8 5.37
10 6.71
1 0.67
95 63.76
54 36.24%
33  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 166
10 6.02
15 9.04
7 4.22
12 7.23
16 9.64
106 63.86
60 36.14%
34  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 417
44 10.55
88 21.10
13 3.12
4 0.96
1 0.24
267 64.03
150 35.97%
35  โรงเรียนบ้านบางหมู 87
23 26.44
8 9.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 386
66 17.10
61 15.80
10 2.59
0 0.00
0 0.00
249 64.51
137 35.49%
37  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 155
23 14.84
28 18.06
4 2.58
0 0.00
0 0.00
100 64.52
55 35.48%
38  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 54
13 24.07
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
39  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 43
6 13.95
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
40  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 607
68 11.20
66 10.87
43 7.08
24 3.95
8 1.32
398 65.57
209 34.43%
41  โรงเรียนบ้านตือระ 122
17 13.93
18 14.75
0 0.00
6 4.92
0 0.00
81 66.39
41 33.61%
42  โรงเรียนบ้านจะรัง 75
3 4.00
7 9.33
4 5.33
7 9.33
4 5.33
50 66.67
25 33.33%
43  โรงเรียนบ้านยือริง 42
4 9.52
8 19.05
1 2.38
1 2.38
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
44  โรงเรียนบ้านกือยา 121
17 14.05
16 13.22
3 2.48
4 3.31
0 0.00
81 66.94
40 33.06%
45  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 189
5 2.65
43 22.75
13 6.88
1 0.53
0 0.00
127 67.20
62 32.80%
46  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 220
26 11.82
17 7.73
17 7.73
12 5.45
0 0.00
148 67.27
72 32.73%
47  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 211
42 19.91
23 10.90
4 1.90
0 0.00
0 0.00
142 67.30
69 32.70%
48  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 93
3 3.23
23 24.73
0 0.00
1 1.08
3 3.23
63 67.74
30 32.26%
49  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 56
7 12.50
8 14.29
2 3.57
1 1.79
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
50  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 216
15 6.94
37 17.13
6 2.78
1 0.46
10 4.63
147 68.06
69 31.94%
51  โรงเรียนบ้านบานา 148
27 18.24
12 8.11
8 5.41
0 0.00
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
52  โรงเรียนบ้านกูวิง 116
20 17.24
15 12.93
0 0.00
0 0.00
1 0.86
80 68.97
36 31.03%
53  โรงเรียนบ้านควนดิน 183
20 10.93
28 15.30
8 4.37
0 0.00
0 0.00
127 69.40
56 30.60%
54  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 134
15 11.19
19 14.18
4 2.99
3 2.24
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
55  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87
11 12.64
11 12.64
2 2.30
2 2.30
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
56  โรงเรียนบ้านฝาง 204
21 10.29
21 10.29
11 5.39
6 2.94
1 0.49
144 70.59
60 29.41%
57  โรงเรียนบ้านดอนนา 70
16 22.86
0 0.00
1 1.43
2 2.86
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
58  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 148
20 13.51
16 10.81
6 4.05
0 0.00
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
59  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 85
6 7.06
11 12.94
6 7.06
0 0.00
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 410
51 12.44
30 7.32
14 3.41
18 4.39
2 0.49
295 71.95
115 28.05%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 179
14 7.82
20 11.17
5 2.79
11 6.15
0 0.00
129 72.07
50 27.93%
62  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1916
132 6.89
77 4.02
269 14.04
41 2.14
5 0.26
1392 72.65
524 27.35%
63  โรงเรียนบ้านเปียะ 232
32 13.79
31 13.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
169 72.84
63 27.16%
64  โรงเรียนบ้านเคียน 82
6 7.32
13 15.85
3 3.66
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
65  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 179
23 12.85
19 10.61
4 2.23
2 1.12
0 0.00
131 73.18
48 26.82%
66  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 105
9 8.57
8 7.62
7 6.67
4 3.81
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 372
84 22.58
0 0.00
15 4.03
0 0.00
0 0.00
273 73.39
99 26.61%
68  โรงเรียนรัชดาภิเษก 158
6 3.80
20 12.66
11 6.96
5 3.16
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 631
90 14.26
46 7.29
23 3.65
6 0.95
0 0.00
466 73.85
165 26.15%
70  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 249
20 8.03
32 12.85
5 2.01
7 2.81
1 0.40
184 73.90
65 26.10%
71  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 138
19 13.77
7 5.07
6 4.35
4 2.90
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
72  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 147
23 15.65
14 9.52
1 0.68
0 0.00
0 0.00
109 74.15
38 25.85%
73  โรงเรียนบ้านบางทัน 89
11 12.36
7 7.87
2 2.25
3 3.37
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
74  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 71
6 8.45
7 9.86
2 2.82
3 4.23
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
75  โรงเรียนบ้านค่าย 137
13 9.49
16 11.68
2 1.46
3 2.19
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
76  โรงเรียนบ้านบางปู 499
69 13.83
28 5.61
18 3.61
6 1.20
2 0.40
376 75.35
123 24.65%
77  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 115
8 6.96
12 10.43
5 4.35
3 2.61
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
78  โรงเรียนบ้านปุลากง 177
12 6.78
1 0.56
6 3.39
24 13.56
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 215
26 12.09
21 9.77
4 1.86
1 0.47
0 0.00
163 75.81
52 24.19%
80  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100
11 11.00
3 3.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 473
28 5.92
64 13.53
17 3.59
2 0.42
2 0.42
360 76.11
113 23.89%
82  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 88
7 7.95
6 6.82
2 2.27
4 4.55
2 2.27
67 76.14
21 23.86%
83  โรงเรียนบ้านมะปริง 203
25 12.32
18 8.87
1 0.49
4 1.97
0 0.00
155 76.35
48 23.65%
84  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 517
70 13.54
14 2.71
15 2.90
20 3.87
2 0.39
396 76.60
121 23.40%
85  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 105
11 10.48
6 5.71
4 3.81
1 0.95
2 1.90
81 77.14
24 22.86%
86  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 235
38 16.17
10 4.26
3 1.28
2 0.85
0 0.00
182 77.45
53 22.55%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 197
10 5.08
11 5.58
4 2.03
19 9.64
0 0.00
153 77.66
44 22.34%
88  โรงเรียนเมืองปัตตานี 732
85 11.61
32 4.37
37 5.05
9 1.23
0 0.00
569 77.73
163 22.27%
89  โรงเรียนบ้านควนคูหา 126
5 3.97
14 11.11
4 3.17
3 2.38
2 1.59
98 77.78
28 22.22%
90  โรงเรียนบ้านราวอ 156
11 7.05
8 5.13
12 7.69
2 1.28
1 0.64
122 78.21
34 21.79%
91  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 83
0 0.00
7 8.43
2 2.41
9 10.84
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
92  โรงเรียนบ้านสระมาลา 180
13 7.22
22 12.22
3 1.67
1 0.56
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
93  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 212
21 9.91
8 3.77
4 1.89
7 3.30
5 2.36
167 78.77
45 21.23%
94  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 137
9 6.57
6 4.38
10 7.30
4 2.92
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
95  โรงเรียนบ้านยาบี 222
26 11.71
14 6.31
4 1.80
3 1.35
0 0.00
175 78.83
47 21.17%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 167
24 14.37
7 4.19
3 1.80
1 0.60
0 0.00
132 79.04
35 20.96%
97  โรงเรียนบ้านรามง 83
7 8.43
1 1.20
5 6.02
3 3.61
1 1.20
66 79.52
17 20.48%
98  โรงเรียนบ้านปาเระ 137
6 4.38
11 8.03
5 3.65
6 4.38
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
99  โรงเรียนบ้านใหม่ 95
3 3.16
15 15.79
0 0.00
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
100  โรงเรียนบ้านสะบารัง 628
48 7.64
19 3.03
52 8.28
5 0.80
1 0.16
503 80.10
125 19.90%
101  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 192
26 13.54
7 3.65
5 2.60
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
102  โรงเรียนวัดควน 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
103  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 325
24 7.38
34 10.46
0 0.00
5 1.54
0 0.00
262 80.62
63 19.38%
104  โรงเรียนบ้านท่ายามู 83
16 19.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
105  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 59
3 5.08
6 10.17
0 0.00
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
106  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
2 4.08
4 8.16
2 4.08
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
107  โรงเรียนบ้านดอนรัก 425
35 8.24
36 8.47
2 0.47
5 1.18
0 0.00
347 81.65
78 18.35%
108  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 142
13 9.15
6 4.23
3 2.11
3 2.11
1 0.70
116 81.69
26 18.31%
109  โรงเรียนบ้านมูหลง 99
8 8.08
7 7.07
1 1.01
2 2.02
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
110  โรงเรียนบ้านคาโต 289
20 6.92
22 7.61
4 1.38
6 2.08
0 0.00
237 82.01
52 17.99%
111  โรงเรียนบ้านบากง 156
10 6.41
4 2.56
4 2.56
10 6.41
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
112  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 39
2 5.13
2 5.13
2 5.13
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
113  โรงเรียนบ้านนอก 121
6 4.96
4 3.31
4 3.31
7 5.79
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
114  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 141
7 4.96
13 9.22
4 2.84
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
115  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 323
6 1.86
6 1.86
4 1.24
37 11.46
0 0.00
270 83.59
53 16.41%
116  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
117  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 99
2 2.02
6 6.06
3 3.03
5 5.05
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
118  โรงเรียนบ้านหนองแรต 205
21 10.24
9 4.39
2 0.98
1 0.49
0 0.00
172 83.90
33 16.10%
119  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 95
7 7.37
7 7.37
1 1.05
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
120  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 255
24 9.41
6 2.35
0 0.00
6 2.35
4 1.57
215 84.31
40 15.69%
121  โรงเรียนบ้านบาโลย 175
15 8.57
4 2.29
2 1.14
4 2.29
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
122  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 232
9 3.88
10 4.31
5 2.16
8 3.45
0 0.00
200 86.21
32 13.79%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 335
9 2.69
7 2.09
8 2.39
15 4.48
4 1.19
292 87.16
43 12.84%
124  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 236
19 8.05
0 0.00
11 4.66
0 0.00
0 0.00
206 87.29
30 12.71%
125  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 101
6 5.94
4 3.96
2 1.98
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
126  โรงเรียนบ้านสายหมอ 110
6 5.45
0 0.00
3 2.73
4 3.64
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
127  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 106
5 4.72
5 4.72
2 1.89
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
128  โรงเรียนบ้านท่าพง 156
7 4.49
5 3.21
3 1.92
1 0.64
0 0.00
140 89.74
16 10.26%
129  โรงเรียนบ้านลดา 128
6 4.69
2 1.56
0 0.00
5 3.91
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
130  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 50
5 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
131  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 154
6 3.90
3 1.95
2 1.30
4 2.60
0 0.00
139 90.26
15 9.74%
132  โรงเรียนบ้านตะโละ 155
7 4.52
2 1.29
2 1.29
0 0.00
1 0.65
143 92.26
12 7.74%
133  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 237
3 1.27
0 0.00
10 4.22
4 1.69
0 0.00
220 92.83
17 7.17%
134  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 6.06
0 0.00
217 93.94
14 6.06%
135  โรงเรียนบ้านดาลอ 133
5 3.76
0 0.00
2 1.50
1 0.75
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
136  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,595 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,110 11.27
เตี้ย  2,626 9.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,198 4.34
ผอมและเตี้ย  1,012 3.67
อ้วนและเตี้ย  274 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,375 70.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,220 คน


29.79%


Powered By www.thaieducation.net