ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 133
55 41.35
36 27.07
3 2.26
27 20.30
0 0.00
12 9.02
121 90.98%
2  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 140
27 19.29
26 18.57
35 25.00
21 15.00
15 10.71
16 11.43
124 88.57%
3  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 545
143 26.24
148 27.16
0 0.00
89 16.33
0 0.00
165 30.28
380 69.72%
4  โรงเรียนบ้านแบรอ 105
42 40.00
24 22.86
0 0.00
4 3.81
1 0.95
34 32.38
71 67.62%
5  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 94
35 37.23
12 12.77
4 4.26
11 11.70
0 0.00
32 34.04
62 65.96%
6  โรงเรียนบ้านปรัง 119
43 36.13
28 23.53
7 5.88
0 0.00
0 0.00
41 34.45
78 65.55%
7  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 99
21 21.21
24 24.24
5 5.05
14 14.14
0 0.00
35 35.35
64 64.65%
8  โรงเรียนบ้านกลาง 112
10 8.93
56 50.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
40 35.71
72 64.29%
9  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 212
42 19.81
51 24.06
2 0.94
39 18.40
2 0.94
76 35.85
136 64.15%
10  โรงเรียนบ้านจือโระ 102
14 13.73
18 17.65
5 4.90
22 21.57
5 4.90
38 37.25
64 62.75%
11  โรงเรียนยะหริ่ง 763
68 8.91
85 11.14
54 7.08
153 20.05
111 14.55
292 38.27
471 61.73%
12  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 113
28 24.78
21 18.58
5 4.42
10 8.85
5 4.42
44 38.94
69 61.06%
13  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 110
29 26.36
25 22.73
0 0.00
7 6.36
6 5.45
43 39.09
67 60.91%
14  โรงเรียนบ้านบางราพา 161
36 22.36
41 25.47
9 5.59
9 5.59
1 0.62
65 40.37
96 59.63%
15  โรงเรียนบ้านกาหยี 101
26 25.74
14 13.86
9 8.91
10 9.90
0 0.00
42 41.58
59 58.42%
16  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 163
9 5.52
54 33.13
4 2.45
14 8.59
10 6.13
72 44.17
91 55.83%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 179
47 26.26
24 13.41
2 1.12
23 12.85
1 0.56
82 45.81
97 54.19%
18  โรงเรียนบ้านบูดี 585
112 19.15
125 21.37
4 0.68
56 9.57
8 1.37
280 47.86
305 52.14%
19  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 167
16 9.58
20 11.98
8 4.79
26 15.57
15 8.98
82 49.10
85 50.90%
20  โรงเรียนบ้านตือระ 122
23 18.85
25 20.49
2 1.64
11 9.02
0 0.00
61 50.00
61 50.00%
21  โรงเรียนบ้านลางา 82
22 26.83
7 8.54
1 1.22
6 7.32
5 6.10
41 50.00
41 50.00%
22  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 148
46 31.08
0 0.00
2 1.35
23 15.54
1 0.68
76 51.35
72 48.65%
23  โรงเรียนบ้านแคนา 50
6 12.00
8 16.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
24  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 120
20 16.67
17 14.17
1 0.83
19 15.83
0 0.00
63 52.50
57 47.50%
25  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 203
36 17.73
29 14.29
2 0.99
22 10.84
6 2.96
108 53.20
95 46.80%
26  โรงเรียนบ้านบางทัน 88
17 19.32
12 13.64
4 4.55
8 9.09
0 0.00
47 53.41
41 46.59%
27  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 231
41 17.75
49 21.21
2 0.87
15 6.49
0 0.00
124 53.68
107 46.32%
28  โรงเรียนบ้านยือริง 42
7 16.67
9 21.43
1 2.38
2 4.76
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
29  โรงเรียนบ้านตันหยง 225
31 13.78
45 20.00
4 1.78
20 8.89
1 0.44
124 55.11
101 44.89%
30  โรงเรียนบ้านกือยา 121
22 18.18
21 17.36
4 3.31
7 5.79
0 0.00
67 55.37
54 44.63%
31  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 200
36 18.00
27 13.50
15 7.50
10 5.00
0 0.00
112 56.00
88 44.00%
32  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 407
63 15.48
88 21.62
11 2.70
17 4.18
0 0.00
228 56.02
179 43.98%
33  โรงเรียนพัฒนศึกษา 145
16 11.03
26 17.93
9 6.21
10 6.90
1 0.69
83 57.24
62 42.76%
34  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 137
17 12.41
13 9.49
3 2.19
16 11.68
9 6.57
79 57.66
58 42.34%
35  โรงเรียนบ้านท่าสู 134
32 23.88
10 7.46
7 5.22
4 2.99
1 0.75
80 59.70
54 40.30%
36  โรงเรียนบ้านท่ากุน 105
23 21.90
14 13.33
5 4.76
0 0.00
0 0.00
63 60.00
42 40.00%
37  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 149
28 18.79
27 18.12
2 1.34
0 0.00
0 0.00
92 61.74
57 38.26%
38  โรงเรียนบ้านตาหมน 103
22 21.36
15 14.56
1 0.97
1 0.97
0 0.00
64 62.14
39 37.86%
39  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 197
21 10.66
24 12.18
12 6.09
7 3.55
10 5.08
123 62.44
74 37.56%
40  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 417
46 11.03
91 21.82
14 3.36
4 0.96
1 0.24
261 62.59
156 37.41%
41  โรงเรียนบ้านกาฮง 281
28 9.96
45 16.01
4 1.42
28 9.96
0 0.00
176 62.63
105 37.37%
42  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 136
20 14.71
22 16.18
3 2.21
5 3.68
0 0.00
86 63.24
50 36.76%
43  โรงเรียนบ้านจะรัง 75
3 4.00
9 12.00
3 4.00
9 12.00
3 4.00
48 64.00
27 36.00%
44  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 195
8 4.10
49 25.13
10 5.13
1 0.51
2 1.03
125 64.10
70 35.90%
45  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 607
71 11.70
67 11.04
44 7.25
26 4.28
9 1.48
390 64.25
217 35.75%
46  โรงเรียนบ้านบางหมู 87
23 26.44
8 9.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 386
66 17.10
61 15.80
10 2.59
0 0.00
0 0.00
249 64.51
137 35.49%
48  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 155
23 14.84
28 18.06
4 2.58
0 0.00
0 0.00
100 64.52
55 35.48%
49  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 54
13 24.07
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
50  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 43
8 18.60
3 6.98
2 4.65
2 4.65
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
51  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 138
16 11.59
24 17.39
6 4.35
2 1.45
0 0.00
90 65.22
48 34.78%
52  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 93
3 3.23
24 25.81
0 0.00
2 2.15
3 3.23
61 65.59
32 34.41%
53  โรงเรียนบ้านบานา 148
30 20.27
12 8.11
8 5.41
0 0.00
0 0.00
98 66.22
50 33.78%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 410
59 14.39
32 7.80
20 4.88
23 5.61
3 0.73
273 66.59
137 33.41%
55  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 211
43 20.38
23 10.90
4 1.90
0 0.00
0 0.00
141 66.82
70 33.18%
56  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 220
26 11.82
17 7.73
17 7.73
12 5.45
0 0.00
148 67.27
72 32.73%
57  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
2 4.08
10 20.41
4 8.16
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
58  โรงเรียนบ้านเปียะ 227
38 16.74
36 15.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 67.40
74 32.60%
59  โรงเรียนบ้านท่ายามู 83
23 27.71
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
60  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 71
9 12.68
7 9.86
2 2.82
5 7.04
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
61  โรงเรียนบ้านฝาง 204
25 12.25
22 10.78
11 5.39
7 3.43
1 0.49
138 67.65
66 32.35%
62  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 56
6 10.71
9 16.07
2 3.57
1 1.79
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
63  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 216
15 6.94
37 17.13
6 2.78
1 0.46
10 4.63
147 68.06
69 31.94%
64  โรงเรียนบ้านคาโต 289
30 10.38
47 16.26
6 2.08
8 2.77
0 0.00
198 68.51
91 31.49%
65  โรงเรียนบ้านควนดิน 179
20 11.17
28 15.64
8 4.47
0 0.00
0 0.00
123 68.72
56 31.28%
66  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 148
22 14.86
18 12.16
6 4.05
0 0.00
0 0.00
102 68.92
46 31.08%
67  โรงเรียนบ้านกูวิง 116
20 17.24
15 12.93
0 0.00
0 0.00
1 0.86
80 68.97
36 31.03%
68  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 517
91 17.60
23 4.45
19 3.68
20 3.87
5 0.97
359 69.44
158 30.56%
69  โรงเรียนบ้านเคียน 82
9 10.98
14 17.07
2 2.44
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
70  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 88
11 12.50
11 12.50
2 2.27
2 2.27
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
71  โรงเรียนบ้านปุลากง 177
16 9.04
3 1.69
6 3.39
26 14.69
1 0.56
125 70.62
52 29.38%
72  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1921
159 8.28
71 3.70
257 13.38
73 3.80
3 0.16
1358 70.69
563 29.31%
73  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 245
23 9.39
32 13.06
5 2.04
10 4.08
1 0.41
174 71.02
71 28.98%
74  โรงเรียนบ้านดอนนา 70
16 22.86
0 0.00
1 1.43
2 2.86
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
75  โรงเรียนบ้านใหม่ 95
6 6.32
20 21.05
0 0.00
1 1.05
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
76  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 99
10 10.10
8 8.08
3 3.03
7 7.07
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
77  โรงเรียนวัดควน 46
2 4.35
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
78  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 177
23 12.99
19 10.73
4 2.26
4 2.26
0 0.00
127 71.75
50 28.25%
79  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 85
6 7.06
11 12.94
6 7.06
0 0.00
1 1.18
61 71.76
24 28.24%
80  โรงเรียนรัชดาภิเษก 158
6 3.80
20 12.66
13 8.23
5 3.16
0 0.00
114 72.15
44 27.85%
81  โรงเรียนบ้านมูหลง 99
8 8.08
13 13.13
2 2.02
4 4.04
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 634
97 15.30
46 7.26
23 3.63
6 0.95
0 0.00
462 72.87
172 27.13%
83  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 115
11 9.57
12 10.43
5 4.35
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 191
14 7.33
11 5.76
4 2.09
22 11.52
0 0.00
140 73.30
51 26.70%
85  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 146
23 15.75
14 9.59
1 0.68
0 0.00
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
86  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 135
17 12.59
7 5.19
5 3.70
6 4.44
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 372
81 21.77
0 0.00
15 4.03
0 0.00
0 0.00
276 74.19
96 25.81%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 216
26 12.04
22 10.19
6 2.78
1 0.46
0 0.00
161 74.54
55 25.46%
89  โรงเรียนบ้านบางปู 497
71 14.29
28 5.63
18 3.62
6 1.21
2 0.40
372 74.85
125 25.15%
90  โรงเรียนบ้านค่าย 141
14 9.93
16 11.35
2 1.42
3 2.13
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
91  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 105
10 9.52
4 3.81
10 9.52
2 1.90
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
92  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 105
12 11.43
6 5.71
4 3.81
2 1.90
2 1.90
79 75.24
26 24.76%
93  โรงเรียนบ้านสะบารัง 628
64 10.19
31 4.94
52 8.28
7 1.11
1 0.16
473 75.32
155 24.68%
94  โรงเรียนเมืองปัตตานี 697
88 12.63
39 5.60
37 5.31
6 0.86
2 0.29
525 75.32
172 24.68%
95  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 88
7 7.95
6 6.82
2 2.27
4 4.55
2 2.27
67 76.14
21 23.86%
96  โรงเรียนบ้านมะปริง 203
25 12.32
18 8.87
1 0.49
4 1.97
0 0.00
155 76.35
48 23.65%
97  โรงเรียนบ้านควนคูหา 128
6 4.69
14 10.94
5 3.91
3 2.34
2 1.56
98 76.56
30 23.44%
98  โรงเรียนบ้านยาบี 219
29 13.24
15 6.85
4 1.83
3 1.37
0 0.00
168 76.71
51 23.29%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 449
26 5.79
60 13.36
16 3.56
1 0.22
1 0.22
345 76.84
104 23.16%
100  โรงเรียนบ้านราวอ 156
14 8.97
8 5.13
9 5.77
3 1.92
2 1.28
120 76.92
36 23.08%
101  โรงเรียนบ้านหนองแรต 205
27 13.17
14 6.83
4 1.95
2 0.98
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
102  โรงเรียนบ้านรามง 83
8 9.64
1 1.20
5 6.02
4 4.82
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
103  โรงเรียนบ้านปาเระ 137
6 4.38
11 8.03
6 4.38
8 5.84
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
104  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 235
38 16.17
10 4.26
3 1.28
2 0.85
0 0.00
182 77.45
53 22.55%
105  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 83
0 0.00
7 8.43
2 2.41
9 10.84
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
106  โรงเรียนบ้านสระมาลา 180
13 7.22
22 12.22
3 1.67
1 0.56
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 167
19 11.38
13 7.78
4 2.40
0 0.00
0 0.00
131 78.44
36 21.56%
108  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 137
10 7.30
7 5.11
8 5.84
4 2.92
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
109  โรงเรียนบ้านดอนรัก 425
48 11.29
34 8.00
2 0.47
5 1.18
0 0.00
336 79.06
89 20.94%
110  โรงเรียนบ้านสายหมอ 110
12 10.91
2 1.82
3 2.73
6 5.45
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
111  โรงเรียนบ้านบากง 156
12 7.69
4 2.56
5 3.21
10 6.41
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
112  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 192
26 13.54
7 3.65
5 2.60
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
113  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 102
11 10.78
7 6.86
2 1.96
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
114  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 325
24 7.38
34 10.46
0 0.00
5 1.54
0 0.00
262 80.62
63 19.38%
115  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 229
9 3.93
13 5.68
12 5.24
9 3.93
0 0.00
186 81.22
43 18.78%
116  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 59
3 5.08
6 10.17
0 0.00
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
117  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 140
13 9.29
6 4.29
3 2.14
3 2.14
1 0.71
114 81.43
26 18.57%
118  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 255
30 11.76
7 2.75
0 0.00
6 2.35
4 1.57
208 81.57
47 18.43%
119  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 39
2 5.13
2 5.13
2 5.13
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
120  โรงเรียนบ้านนอก 119
6 5.04
4 3.36
4 3.36
7 5.88
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
121  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 323
6 1.86
6 1.86
4 1.24
37 11.46
0 0.00
270 83.59
53 16.41%
122  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 111
5 4.50
5 4.50
8 7.21
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
123  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 95
7 7.37
7 7.37
1 1.05
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
124  โรงเรียนบ้านลดา 127
10 7.87
4 3.15
0 0.00
5 3.94
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
125  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 236
21 8.90
2 0.85
11 4.66
0 0.00
0 0.00
202 85.59
34 14.41%
126  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 106
6 5.66
6 5.66
2 1.89
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
127  โรงเรียนบ้านบาโลย 171
14 8.19
4 2.34
2 1.17
4 2.34
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
128  โรงเรียนบ้านท่าพง 156
11 7.05
6 3.85
3 1.92
1 0.64
0 0.00
135 86.54
21 13.46%
129  โรงเรียนบ้านตะโละ 155
14 9.03
2 1.29
3 1.94
0 0.00
1 0.65
135 87.10
20 12.90%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 338
10 2.96
7 2.07
7 2.07
15 4.44
4 1.18
295 87.28
43 12.72%
131  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 50
5 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
132  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 153
6 3.92
3 1.96
2 1.31
4 2.61
0 0.00
138 90.20
15 9.80%
133  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 231
4 1.73
0 0.00
13 5.63
4 1.73
0 0.00
210 90.91
21 9.09%
134  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 6.06
0 0.00
217 93.94
14 6.06%
135  โรงเรียนบ้านดาลอ 133
5 3.76
0 0.00
2 1.50
1 0.75
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
136  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,504 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,490 12.69
เตี้ย  2,911 10.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,134 4.12
ผอมและเตี้ย  1,281 4.66
อ้วนและเตี้ย  285 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,403 66.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,101 คน


33.09%


Powered By www.thaieducation.net