ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดไทรงาม 2
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านต้นไทร 62
2 3.23
8 12.90
14 22.58
9 14.52
11 17.74
18 29.03
44 70.97%
3  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 87
15 17.24
17 19.54
6 6.90
15 17.24
6 6.90
28 32.18
59 67.82%
4  โรงเรียนบ้านลานข่อย 229
23 10.04
21 9.17
13 5.68
44 19.21
34 14.85
94 41.05
135 58.95%
5  โรงเรียนวัดบ้านนา 222
40 18.02
19 8.56
38 17.12
17 7.66
13 5.86
95 42.79
127 57.21%
6  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 105
17 16.19
18 17.14
17 16.19
4 3.81
4 3.81
45 42.86
60 57.14%
7  โรงเรียนวัดหัวหมอน 128
5 3.91
13 10.16
13 10.16
18 14.06
23 17.97
56 43.75
72 56.25%
8  โรงเรียนวัดตะแพน 231
32 13.85
17 7.36
48 20.78
12 5.19
19 8.23
103 44.59
128 55.41%
9  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 29
2 6.90
6 20.69
6 20.69
1 3.45
1 3.45
13 44.83
16 55.17%
10  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 110
16 14.55
0 0.00
13 11.82
16 14.55
13 11.82
52 47.27
58 52.73%
11  โรงเรียนวัดร่มเมือง 163
32 19.63
13 7.98
29 17.79
8 4.91
0 0.00
81 49.69
82 50.31%
12  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 298
13 4.36
15 5.03
42 14.09
28 9.40
47 15.77
153 51.34
145 48.66%
13  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 105
1 0.95
8 7.62
17 16.19
9 8.57
15 14.29
55 52.38
50 47.62%
14  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 82
34 41.46
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
15  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 60
9 15.00
4 6.67
1 1.67
13 21.67
1 1.67
32 53.33
28 46.67%
16  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 11
2 18.18
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
17  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 84
8 9.52
1 1.19
15 17.86
7 8.33
7 8.33
46 54.76
38 45.24%
18  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 296
37 12.50
37 12.50
26 8.78
11 3.72
16 5.41
169 57.09
127 42.91%
19  โรงเรียนบ้านเนินทราย 21
3 14.29
0 0.00
2 9.52
2 9.52
2 9.52
12 57.14
9 42.86%
20  โรงเรียนวัดเกาะยาง 36
4 11.11
5 13.89
6 16.67
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
21  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 60
2 3.33
4 6.67
11 18.33
6 10.00
1 1.67
36 60.00
24 40.00%
22  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 146
11 7.53
4 2.74
14 9.59
15 10.27
14 9.59
88 60.27
58 39.73%
23  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 142
14 9.86
10 7.04
13 9.15
10 7.04
8 5.63
87 61.27
55 38.73%
24  โรงเรียนวัดกลาง 29
0 0.00
0 0.00
11 37.93
0 0.00
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
25  โรงเรียนวัดลำใน 86
7 8.14
10 11.63
4 4.65
7 8.14
4 4.65
54 62.79
32 37.21%
26  โรงเรียนวัดไทรโกบ 119
11 9.24
6 5.04
10 8.40
8 6.72
9 7.56
75 63.03
44 36.97%
27  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1610
95 5.90
24 1.49
231 14.35
119 7.39
126 7.83
1015 63.04
595 36.96%
28  โรงเรียนวัดควนแร่ 209
31 14.83
0 0.00
13 6.22
31 14.83
0 0.00
134 64.11
75 35.89%
29  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 131
9 6.87
3 2.29
10 7.63
12 9.16
13 9.92
84 64.12
47 35.88%
30  โรงเรียนวัดอภยาราม 145
6 4.14
4 2.76
19 13.10
8 5.52
12 8.28
96 66.21
49 33.79%
31  โรงเรียนวัดปากประ 36
3 8.33
4 11.11
4 11.11
1 2.78
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
32  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 628
41 6.53
41 6.53
42 6.69
42 6.69
42 6.69
420 66.88
208 33.12%
33  โรงเรียนบ้านไทรทอง 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
5 10.87
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
34  โรงเรียนบ้านนาโหนด 108
10 9.26
3 2.78
22 20.37
0 0.00
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
35  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 71
5 7.04
6 8.45
10 14.08
1 1.41
1 1.41
48 67.61
23 32.39%
36  โรงเรียน วัดดอนศาลา 167
7 4.19
6 3.59
7 4.19
13 7.78
20 11.98
114 68.26
53 31.74%
37  โรงเรียนวัดป่าตอ 29
2 6.90
2 6.90
3 10.34
2 6.90
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
38  โรงเรียนวัดปากสระ 65
5 7.69
4 6.15
4 6.15
4 6.15
3 4.62
45 69.23
20 30.77%
39  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 65
3 4.62
4 6.15
9 13.85
4 6.15
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
40  โรงเรียนวัดควนถบ 101
13 12.87
7 6.93
11 10.89
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
41  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 112
10 8.93
3 2.68
11 9.82
2 1.79
8 7.14
78 69.64
34 30.36%
42  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 228
22 9.65
10 4.39
23 10.09
12 5.26
2 0.88
159 69.74
69 30.26%
43  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 229
6 2.62
8 3.49
15 6.55
14 6.11
26 11.35
160 69.87
69 30.13%
44  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 965
74 7.67
30 3.11
147 15.23
33 3.42
0 0.00
681 70.57
284 29.43%
45  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 133
6 4.51
8 6.02
15 11.28
4 3.01
5 3.76
95 71.43
38 28.57%
46  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 57
0 0.00
1 1.75
7 12.28
1 1.75
7 12.28
41 71.93
16 28.07%
47  โรงเรียนวัดพังดาน 87
6 6.90
4 4.60
12 13.79
1 1.15
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
48  โรงเรียนบ้านควนขนุน 157
11 7.01
7 4.46
20 12.74
3 1.91
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
49  โรงเรียนวัดบ้านสวน 201
4 1.99
6 2.99
36 17.91
1 0.50
4 1.99
150 74.63
51 25.37%
50  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 135
5 3.70
8 5.93
4 2.96
17 12.59
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
51  โรงเรียนบ้านไสกุน 132
6 4.55
4 3.03
20 15.15
2 1.52
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
52  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 211
25 11.85
1 0.47
24 11.37
0 0.00
0 0.00
161 76.30
50 23.70%
53  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 273
12 4.40
8 2.93
36 13.19
8 2.93
0 0.00
209 76.56
64 23.44%
54  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 60
6 10.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
55  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87
8 9.20
0 0.00
12 13.79
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
56  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 175
5 2.86
13 7.43
17 9.71
4 2.29
1 0.57
135 77.14
40 22.86%
57  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 300
8 2.67
8 2.67
18 6.00
15 5.00
19 6.33
232 77.33
68 22.67%
58  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 89
4 4.49
0 0.00
16 17.98
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
59  โรงเรียนบ้านขัน 162
5 3.09
2 1.23
25 15.43
2 1.23
2 1.23
126 77.78
36 22.22%
60  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 171
9 5.26
5 2.92
21 12.28
2 1.17
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
61  โรงเรียนบ้านเตาปูน 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
62  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 47
1 2.13
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
63  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 109
9 8.26
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
64  โรงเรียนบ้านนาวง 133
5 3.76
5 3.76
16 12.03
2 1.50
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
65  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 121
8 6.61
7 5.79
10 8.26
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
66  โรงเรียนวัดเขาแดง 123
8 6.50
6 4.88
11 8.94
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
67  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 84
3 3.57
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
68  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 104
10 9.62
11 10.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
69  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 75
9 12.00
1 1.33
4 5.33
1 1.33
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
70  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 46
5 10.87
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
71  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 197
12 6.09
0 0.00
25 12.69
0 0.00
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
72  โรงเรียนวัดนาท่อม 70
2 2.86
3 4.29
3 4.29
3 4.29
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
73  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 49
0 0.00
0 0.00
7 14.29
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
74  โรงเรียนวัดลานแซะ 244
14 5.74
10 4.10
8 3.28
7 2.87
5 2.05
200 81.97
44 18.03%
75  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 211
9 4.27
14 6.64
15 7.11
0 0.00
0 0.00
173 81.99
38 18.01%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 202
9 4.46
8 3.96
16 7.92
3 1.49
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
77  โรงเรียนบ้านโตน 132
4 3.03
6 4.55
9 6.82
4 3.03
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
78  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 253
16 6.32
7 2.77
2 0.79
5 1.98
14 5.53
209 82.61
44 17.39%
79  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 72
9 12.50
0 0.00
2 2.78
0 0.00
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
80  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
8 10.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
81  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 111
2 1.80
0 0.00
13 11.71
3 2.70
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
82  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 207
13 6.28
7 3.38
7 3.38
6 2.90
0 0.00
174 84.06
33 15.94%
83  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 185
7 3.78
4 2.16
16 8.65
0 0.00
0 0.00
158 85.41
27 14.59%
84  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
85  โรงเรียนทุ่งยางเปล 97
5 5.15
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
86  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 196
6 3.06
0 0.00
14 7.14
4 2.04
4 2.04
168 85.71
28 14.29%
87  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 56
0 0.00
2 3.57
0 0.00
2 3.57
4 7.14
48 85.71
8 14.29%
88  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 71
3 4.23
1 1.41
3 4.23
0 0.00
3 4.23
61 85.92
10 14.08%
89  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 144
5 3.47
1 0.69
13 9.03
1 0.69
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
90  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 81
9 11.11
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
91  โรงเรียนบ้านควนพลี 170
6 3.53
3 1.76
13 7.65
0 0.00
0 0.00
148 87.06
22 12.94%
92  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 85
0 0.00
4 4.71
4 4.71
1 1.18
2 2.35
74 87.06
11 12.94%
93  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 94
3 3.19
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
94  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
95  โรงเรียนวัดหรังแคบ 189
0 0.00
1 0.53
12 6.35
4 2.12
6 3.17
166 87.83
23 12.17%
96  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 58
1 1.72
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 42
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
98  โรงเรียนวัดโพรงงู 118
2 1.69
1 0.85
11 9.32
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
99  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 187
7 3.74
4 2.14
11 5.88
0 0.00
0 0.00
165 88.24
22 11.76%
100  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 114
4 3.51
2 1.75
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
101  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 62
3 4.84
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
55 88.71
7 11.29%
102  โรงเรียนบ้านปากสระ 89
6 6.74
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
103  โรงเรียนบ้านเตง 88
2 2.27
2 2.27
4 4.55
1 1.14
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
104  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 60
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
1 1.67
54 90.00
6 10.00%
105  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 81
5 6.17
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
106  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
107  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 127
3 2.36
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
108  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 55
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
1 1.82
50 90.91
5 9.09%
109  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
110  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.92
56 91.80
5 8.20%
111  โรงเรียนบ้านโคกโดน 120
2 1.67
1 0.83
6 5.00
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
112  โรงเรียนบ้านชายคลอง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
113  โรงเรียนชุณหะวัณ 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
114  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
115  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 108
2 1.85
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
116  โรงเรียนวัดเขาทอง 115
2 1.74
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
117  โรงเรียนวัดใสประดู่ 109
1 0.92
0 0.00
1 0.92
1 0.92
1 0.92
105 96.33
4 3.67%

 

จำนวนนักเรียน  16,336 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,064 6.51
เตี้ย  598 3.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,633 10.00
ผอมและเตี้ย  676 4.14
อ้วนและเตี้ย  592 3.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,773 72.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,563 คน


27.93%


Powered By www.thaieducation.net