ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122
8 6.56
16 13.11
26 21.31
5 4.10
30 24.59
37 30.33
85 69.67%
2  โรงเรียนบ้านบุโบย 85
8 9.41
9 10.59
5 5.88
17 20.00
14 16.47
32 37.65
53 62.35%
3  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 127
12 9.45
22 17.32
0 0.00
11 8.66
30 23.62
52 40.94
75 59.06%
4  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 327
48 14.68
20 6.12
20 6.12
68 20.80
35 10.70
136 41.59
191 58.41%
5  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 126
24 19.05
16 12.70
14 11.11
15 11.90
3 2.38
54 42.86
72 57.14%
6  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 309
34 11.00
20 6.47
26 8.41
37 11.97
46 14.89
146 47.25
163 52.75%
7  โรงเรียนบ้านตะโละใส 507
59 11.64
56 11.05
53 10.45
43 8.48
50 9.86
246 48.52
261 51.48%
8  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77
6 7.79
13 16.88
10 12.99
2 2.60
7 9.09
39 50.65
38 49.35%
9  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118
20 16.95
3 2.54
5 4.24
25 21.19
4 3.39
61 51.69
57 48.31%
10  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 194
24 12.37
22 11.34
19 9.79
26 13.40
0 0.00
103 53.09
91 46.91%
11  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 91
20 21.98
11 12.09
9 9.89
1 1.10
0 0.00
50 54.95
41 45.05%
12  โรงเรียนบ้านโกตา 126
16 12.70
0 0.00
40 31.75
0 0.00
0 0.00
70 55.56
56 44.44%
13  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 159
11 6.92
24 15.09
28 17.61
6 3.77
0 0.00
90 56.60
69 43.40%
14  โรงเรียนบ้านควนเก 225
21 9.33
44 19.56
23 10.22
6 2.67
1 0.44
130 57.78
95 42.22%
15  โรงเรียนบ้านนาข่า 88
5 5.68
8 9.09
22 25.00
2 2.27
0 0.00
51 57.95
37 42.05%
16  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1580
80 5.06
53 3.35
222 14.05
133 8.42
156 9.87
936 59.24
644 40.76%
17  โรงเรียนบ้านทางงอ 126
42 33.33
3 2.38
4 3.17
0 0.00
0 0.00
77 61.11
49 38.89%
18  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 262
14 5.34
18 6.87
56 21.37
13 4.96
0 0.00
161 61.45
101 38.55%
19  โรงเรียนบ้านเขาใคร 156
22 14.10
14 8.97
9 5.77
11 7.05
4 2.56
96 61.54
60 38.46%
20  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26
2 7.69
0 0.00
7 26.92
1 3.85
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 203
25 12.32
19 9.36
17 8.37
15 7.39
0 0.00
127 62.56
76 37.44%
22  โรงเรียนบ้านปากปิง 81
8 9.88
6 7.41
13 16.05
3 3.70
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
23  โรงเรียนบ้านดูสน 125
23 18.40
0 0.00
23 18.40
0 0.00
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
24  โรงเรียนบ้านสาคร 213
25 11.74
16 7.51
20 9.39
11 5.16
6 2.82
135 63.38
78 36.62%
25  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 158
19 12.03
10 6.33
25 15.82
0 0.00
0 0.00
104 65.82
54 34.18%
26  โรงเรียนผังปาล์ม 2 218
27 12.39
19 8.72
10 4.59
9 4.13
8 3.67
145 66.51
73 33.49%
27  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 212
24 11.32
10 4.72
36 16.98
0 0.00
0 0.00
142 66.98
70 33.02%
28  โรงเรียนบ้านท่ายาง 65
16 24.62
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
29  โรงเรียนบ้านทุ่ง 130
13 10.00
5 3.85
4 3.08
13 10.00
7 5.38
88 67.69
42 32.31%
30  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 95
22 23.16
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 42
6 14.29
0 0.00
3 7.14
4 9.52
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
32  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 97
7 7.22
4 4.12
12 12.37
2 2.06
5 5.15
67 69.07
30 30.93%
33  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 202
21 10.40
18 8.91
11 5.45
7 3.47
5 2.48
140 69.31
62 30.69%
34  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 281
34 12.10
9 3.20
41 14.59
1 0.36
1 0.36
195 69.40
86 30.60%
35  โรงเรียนบ้านทางยาง 82
9 10.98
5 6.10
4 4.88
7 8.54
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
36  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 150
5 3.33
3 2.00
13 8.67
8 5.33
16 10.67
105 70.00
45 30.00%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
1 3.33
1 3.33
21 70.00
9 30.00%
38  โรงเรียนบ้านปากบารา 197
15 7.61
9 4.57
26 13.20
5 2.54
4 2.03
138 70.05
59 29.95%
39  โรงเรียนผังปาล์ม 1 186
5 2.69
11 5.91
20 10.75
17 9.14
2 1.08
131 70.43
55 29.57%
40  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 208
11 5.29
20 9.62
22 10.58
5 2.40
3 1.44
147 70.67
61 29.33%
41  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117
7 5.98
6 5.13
6 5.13
7 5.98
8 6.84
83 70.94
34 29.06%
42  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255
10 3.92
16 6.27
20 7.84
11 4.31
17 6.67
181 70.98
74 29.02%
43  โรงเรียนบ้านหาญ 66
15 22.73
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
44  โรงเรียนบ้านควน 456
47 10.31
47 10.31
34 7.46
0 0.00
0 0.00
328 71.93
128 28.07%
45  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 165
17 10.30
8 4.85
8 4.85
12 7.27
0 0.00
120 72.73
45 27.27%
46  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 48
7 14.58
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
47  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 148
17 11.49
15 10.14
4 2.70
4 2.70
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
48  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 167
16 9.58
11 6.59
13 7.78
5 2.99
0 0.00
122 73.05
45 26.95%
49  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176
11 6.25
9 5.11
23 13.07
2 1.14
2 1.14
129 73.30
47 26.70%
50  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 418
14 3.35
5 1.20
91 21.77
1 0.24
0 0.00
307 73.44
111 26.56%
51  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253
11 4.35
7 2.77
28 11.07
8 3.16
10 3.95
189 74.70
64 25.30%
52  โรงเรียนบ้านใหม่ 202
18 8.91
11 5.45
13 6.44
9 4.46
0 0.00
151 74.75
51 25.25%
53  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 48
5 10.42
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
54  โรงเรียนบ้านอุไร 73
3 4.11
5 6.85
6 8.22
3 4.11
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
55  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 131
6 4.58
7 5.34
19 14.50
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
56  โรงเรียนบ้านมะนัง 70
2 2.86
2 2.86
11 15.71
2 2.86
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
57  โรงเรียนบ้านหัวควน 153
16 10.46
6 3.92
15 9.80
0 0.00
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
58  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90
9 10.00
6 6.67
3 3.33
3 3.33
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
59  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 163
6 3.68
10 6.13
18 11.04
3 1.84
1 0.61
125 76.69
38 23.31%
60  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 100
7 7.00
6 6.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
61  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 48
0 0.00
5 10.42
6 12.50
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
62  โรงเรียนบ้านปากบาง 180
2 1.11
12 6.67
27 15.00
0 0.00
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
63  โรงเรียนบ้านช่องไทร 172
7 4.07
10 5.81
7 4.07
10 5.81
5 2.91
133 77.33
39 22.67%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67
7 10.45
5 7.46
1 1.49
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
65  โรงเรียนอนุบาลละงู 732
43 5.87
23 3.14
89 12.16
4 0.55
3 0.41
570 77.87
162 22.13%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 244
12 4.92
16 6.56
21 8.61
0 0.00
5 2.05
190 77.87
54 22.13%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 95
3 3.16
4 4.21
13 13.68
1 1.05
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
68  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 87
12 13.79
1 1.15
6 6.90
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
69  โรงเรียนบ้านนาพญา 142
3 2.11
7 4.93
21 14.79
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
70  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 83
2 2.41
3 3.61
11 13.25
2 2.41
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
71  โรงเรียนบ้านฉลุง 180
8 4.44
10 5.56
16 8.89
5 2.78
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
72  โรงเรียนบ้านเนินสูง 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
73  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160
7 4.38
14 8.75
12 7.50
1 0.63
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
74  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 99
7 7.07
9 9.09
5 5.05
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 152
11 7.24
15 9.87
6 3.95
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
76  โรงเรียนบ้านท่าหิน 72
4 5.56
5 6.94
3 4.17
3 4.17
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
77  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 169
2 1.18
1 0.59
16 9.47
3 1.78
13 7.69
134 79.29
35 20.71%
78  โรงเรียนบ้านคลองขุด 498
24 4.82
21 4.22
33 6.63
24 4.82
0 0.00
396 79.52
102 20.48%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 213
3 1.41
9 4.23
30 14.08
1 0.47
0 0.00
170 79.81
43 20.19%
80  โรงเรียนบ้านไทรงาม 129
9 6.98
8 6.20
9 6.98
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
81  โรงเรียนบ้านวังประจัน 125
10 8.00
5 4.00
6 4.80
4 3.20
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
82  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70
3 4.29
2 2.86
8 11.43
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
83  โรงเรียนผังปาล์ม 4 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
84  โรงเรียนบ้านนาทอน 196
18 9.18
4 2.04
12 6.12
4 2.04
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
85  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 150
11 7.33
0 0.00
18 12.00
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
86  โรงเรียนบ้านท่าแพ 145
16 11.03
6 4.14
6 4.14
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
87  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 198
5 2.53
13 6.57
20 10.10
0 0.00
0 0.00
160 80.81
38 19.19%
88  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 63
3 4.76
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
89  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 331
24 7.25
5 1.51
26 7.85
3 0.91
5 1.51
268 80.97
63 19.03%
90  โรงเรียนบ้านวังปริง 121
9 7.44
4 3.31
6 4.96
4 3.31
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
91  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79
3 3.80
2 2.53
1 1.27
6 7.59
3 3.80
64 81.01
15 18.99%
92  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 470
38 8.09
19 4.04
32 6.81
0 0.00
0 0.00
381 81.06
89 18.94%
93  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128
9 7.03
4 3.13
10 7.81
0 0.00
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
94  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 198
18 9.09
4 2.02
15 7.58
0 0.00
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
95  โรงเรียนบ้านควนขัน 77
9 11.69
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
96  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127
3 2.36
2 1.57
9 7.09
5 3.94
4 3.15
104 81.89
23 18.11%
97  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 87
8 9.20
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
98  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 64
7 10.94
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
99  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 328
11 3.35
12 3.66
25 7.62
8 2.44
0 0.00
272 82.93
56 17.07%
100  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 108
2 1.85
7 6.48
9 8.33
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
101  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 127
5 3.94
10 7.87
6 4.72
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
102  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 153
4 2.61
6 3.92
14 9.15
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
103  โรงเรียนบ้านเกตรี 270
13 4.81
9 3.33
12 4.44
8 2.96
2 0.74
226 83.70
44 16.30%
104  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 94
6 6.38
4 4.26
2 2.13
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
105  โรงเรียนบ้านเขาจีน 252
12 4.76
10 3.97
17 6.75
0 0.00
1 0.40
212 84.13
40 15.87%
106  โรงเรียนบ้านมะหงัง 76
4 5.26
3 3.95
1 1.32
1 1.32
3 3.95
64 84.21
12 15.79%
107  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 51
5 9.80
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
108  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130
3 2.31
6 4.62
10 7.69
0 0.00
1 0.77
110 84.62
20 15.38%
109  โรงเรียนบ้านกาแบง 91
2 2.20
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
110  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 86
4 4.65
1 1.16
5 5.81
3 3.49
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
111  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 53
0 0.00
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
112  โรงเรียนบ้านกาเนะ 153
6 3.92
4 2.61
11 7.19
2 1.31
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
113  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60
1 1.67
3 5.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
114  โรงเรียนบ้านในเมือง 155
2 1.29
0 0.00
14 9.03
4 2.58
3 1.94
132 85.16
23 14.84%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89
7 7.87
0 0.00
1 1.12
5 5.62
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
116  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 144
3 2.08
10 6.94
7 4.86
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84
3 3.57
1 1.19
4 4.76
4 4.76
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
118  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 92
3 3.26
1 1.09
6 6.52
3 3.26
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101
3 2.97
2 1.98
0 0.00
9 8.91
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
120  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 178
6 3.37
4 2.25
10 5.62
4 2.25
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
121  โรงเรียนนิคมซอย 10 60
3 5.00
1 1.67
2 3.33
2 3.33
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
122  โรงเรียนบ้านป่าพน 169
6 3.55
5 2.96
11 6.51
0 0.00
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
123  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265
6 2.26
10 3.77
16 6.04
2 0.75
0 0.00
231 87.17
34 12.83%
124  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 221
12 5.43
7 3.17
2 0.90
4 1.81
3 1.36
193 87.33
28 12.67%
125  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153
6 3.92
3 1.96
8 5.23
2 1.31
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
126  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 57
3 5.26
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
127  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102
2 1.96
0 0.00
7 6.86
3 2.94
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
128  โรงเรียนบ้านคีรีวง 94
3 3.19
0 0.00
2 2.13
0 0.00
6 6.38
83 88.30
11 11.70%
129  โรงเรียนวรรธนะสาร 129
4 3.10
0 0.00
10 7.75
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
130  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 157
3 1.91
1 0.64
10 6.37
3 1.91
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
131  โรงเรียนบ้านนาลาน 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
132  โรงเรียนบ้านลาหงา 344
8 2.33
5 1.45
15 4.36
8 2.33
1 0.29
307 89.24
37 10.76%
133  โรงเรียนบ้านอุได 121
2 1.65
5 4.13
6 4.96
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
134  โรงเรียนบ้านนาแค 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
135  โรงเรียนบ้านไร่ 131
2 1.53
3 2.29
6 4.58
3 2.29
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
136  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132
5 3.79
1 0.76
7 5.30
1 0.76
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
137  โรงเรียนบ้านควนล่อน 105
0 0.00
0 0.00
9 8.57
1 0.95
1 0.95
94 89.52
11 10.48%
138  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 125
4 3.20
4 3.20
4 3.20
1 0.80
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
139  โรงเรียนบ้านสายควน 120
6 5.00
4 3.33
2 1.67
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
140  โรงเรียนบ้านควนสตอ 175
4 2.29
3 1.71
6 3.43
3 1.71
1 0.57
158 90.29
17 9.71%
141  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
2 1.87
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
142  โรงเรียนบ้านปากละงู 170
4 2.35
3 1.76
8 4.71
0 0.00
0 0.00
155 91.18
15 8.82%
143  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126
0 0.00
2 1.59
9 7.14
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
144  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 312
14 4.49
2 0.64
8 2.56
3 0.96
0 0.00
285 91.35
27 8.65%
145  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
146  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 140
2 1.43
1 0.71
7 5.00
1 0.71
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
147  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 130
3 2.31
2 1.54
5 3.85
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
148  โรงเรียนบ้านราวปลา 108
0 0.00
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
149  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
150  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
1 0.96
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
151  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136
1 0.74
1 0.74
5 3.68
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
152  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 299
7 2.34
6 2.01
1 0.33
0 0.00
0 0.00
285 95.32
14 4.68%
153  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142
0 0.00
3 2.11
3 2.11
0 0.00
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
154  โรงเรียนบ้านบารายี 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
155  โรงเรียนบ้านกาลูบี 198
0 0.00
0 0.00
4 2.02
0 0.00
0 0.00
194 97.98
4 2.02%
156  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
157  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านวังตง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านราไว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,281 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,627 6.44
เตี้ย  1,137 4.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,169 8.58
ผอมและเตี้ย  783 3.10
อ้วนและเตี้ย  541 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,024 75.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,257 คน


24.75%


Powered By www.thaieducation.net