ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกตรี 271
32 11.81
27 9.96
16 5.90
59 21.77
43 15.87
94 34.69
177 65.31%
2  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517
72 13.93
61 11.80
86 16.63
54 10.44
58 11.22
186 35.98
331 64.02%
3  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 127
12 9.45
22 17.32
0 0.00
11 8.66
34 26.77
48 37.80
79 62.20%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122
8 6.56
16 13.11
20 16.39
5 4.10
26 21.31
47 38.52
75 61.48%
5  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 126
25 19.84
17 13.49
14 11.11
16 12.70
3 2.38
51 40.48
75 59.52%
6  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176
33 18.75
20 11.36
13 7.39
14 7.95
24 13.64
72 40.91
104 59.09%
7  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218
45 20.64
29 13.30
16 7.34
22 10.09
15 6.88
91 41.74
127 58.26%
8  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95
20 21.05
15 15.79
2 2.11
14 14.74
2 2.11
42 44.21
53 55.79%
9  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 9
1 11.11
0 0.00
4 44.44
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
10  โรงเรียนบ้านบุโบย 85
9 10.59
9 10.59
5 5.88
14 16.47
10 11.76
38 44.71
47 55.29%
11  โรงเรียนบ้านทางงอ 127
51 40.16
7 5.51
10 7.87
0 0.00
1 0.79
58 45.67
69 54.33%
12  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118
23 19.49
4 3.39
5 4.24
27 22.88
5 4.24
54 45.76
64 54.24%
13  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 325
42 12.92
21 6.46
24 7.38
49 15.08
32 9.85
157 48.31
168 51.69%
14  โรงเรียนบ้านราไว 124
14 11.29
21 16.94
7 5.65
17 13.71
2 1.61
63 50.81
61 49.19%
15  โรงเรียนบ้านทุ่ง 129
17 13.18
9 6.98
5 3.88
17 13.18
11 8.53
70 54.26
59 45.74%
16  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77
8 10.39
14 18.18
7 9.09
2 2.60
4 5.19
42 54.55
35 45.45%
17  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 196
29 14.80
22 11.22
18 9.18
20 10.20
0 0.00
107 54.59
89 45.41%
18  โรงเรียนบ้านควน 456
47 10.31
13 2.85
39 8.55
67 14.69
38 8.33
252 55.26
204 44.74%
19  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 268
21 7.84
17 6.34
44 16.42
2 0.75
35 13.06
149 55.60
119 44.40%
20  โรงเรียนบ้านควนเก 225
23 10.22
45 20.00
20 8.89
8 3.56
2 0.89
127 56.44
98 43.56%
21  โรงเรียนบ้านนาข่า 88
3 3.41
8 9.09
25 28.41
2 2.27
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
22  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1584
81 5.11
56 3.54
239 15.09
137 8.65
170 10.73
901 56.88
683 43.12%
23  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 89
21 23.60
6 6.74
11 12.36
0 0.00
0 0.00
51 57.30
38 42.70%
24  โรงเรียนบ้านสาคร 212
25 11.79
20 9.43
25 11.79
14 6.60
6 2.83
122 57.55
90 42.45%
25  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26
2 7.69
1 3.85
6 23.08
2 7.69
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
26  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 169
26 15.38
18 10.65
18 10.65
5 2.96
0 0.00
102 60.36
67 39.64%
27  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66
11 16.67
0 0.00
13 19.70
0 0.00
1 1.52
41 62.12
25 37.88%
28  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 263
45 17.11
30 11.41
1 0.38
19 7.22
3 1.14
165 62.74
98 37.26%
29  โรงเรียนบ้านเขาใคร 156
20 12.82
11 7.05
13 8.33
10 6.41
3 1.92
99 63.46
57 36.54%
30  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 150
12 8.00
6 4.00
19 12.67
5 3.33
12 8.00
96 64.00
54 36.00%
31  โรงเรียนบ้านทางยาง 84
10 11.90
6 7.14
4 4.76
10 11.90
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
32  โรงเรียนบ้านปากบารา 205
23 11.22
11 5.37
26 12.68
6 2.93
5 2.44
134 65.37
71 34.63%
33  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 158
19 12.03
10 6.33
25 15.82
0 0.00
0 0.00
104 65.82
54 34.18%
34  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 108
14 12.96
14 12.96
1 0.93
6 5.56
1 0.93
72 66.67
36 33.33%
35  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70
9 12.86
4 5.71
7 10.00
3 4.29
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
36  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53
7 13.21
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
37  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 209
6 2.87
21 10.05
39 18.66
0 0.00
0 0.00
143 68.42
66 31.58%
38  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 163
12 7.36
13 7.98
26 15.95
0 0.00
0 0.00
112 68.71
51 31.29%
39  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 157
11 7.01
9 5.73
24 15.29
5 3.18
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
40  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55
7 12.73
5 9.09
3 5.45
1 1.82
1 1.82
38 69.09
17 30.91%
41  โรงเรียนผังปาล์ม 1 186
22 11.83
6 3.23
19 10.22
5 2.69
5 2.69
129 69.35
57 30.65%
42  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 48
1 2.08
4 8.33
5 10.42
4 8.33
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
43  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255
10 3.92
17 6.67
18 7.06
12 4.71
17 6.67
181 70.98
74 29.02%
44  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253
13 5.14
11 4.35
31 12.25
8 3.16
10 3.95
180 71.15
73 28.85%
45  โรงเรียนบ้านหาญ 67
2 2.99
2 2.99
14 20.90
1 1.49
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
46  โรงเรียนผังปาล์ม 2 218
17 7.80
15 6.88
13 5.96
7 3.21
9 4.13
157 72.02
61 27.98%
47  โรงเรียนบ้านหัวควน 152
16 10.53
9 5.92
17 11.18
0 0.00
0 0.00
110 72.37
42 27.63%
48  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 269
21 7.81
11 4.09
41 15.24
1 0.37
0 0.00
195 72.49
74 27.51%
49  โรงเรียนบ้านใหม่ 204
21 10.29
12 5.88
12 5.88
11 5.39
0 0.00
148 72.55
56 27.45%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84
2 2.38
3 3.57
8 9.52
4 4.76
6 7.14
61 72.62
23 27.38%
51  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 48
7 14.58
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
52  โรงเรียนบ้านคีรีวง 93
6 6.45
5 5.38
3 3.23
8 8.60
3 3.23
68 73.12
25 26.88%
53  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 150
17 11.33
15 10.00
4 2.67
4 2.67
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
54  โรงเรียนบ้านวังประจัน 128
13 10.16
4 3.13
9 7.03
8 6.25
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
55  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160
9 5.63
14 8.75
17 10.63
1 0.63
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
56  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 98
15 15.31
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
57  โรงเรียนบ้านนาแค 56
6 10.71
5 8.93
3 5.36
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
58  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 101
9 8.91
11 10.89
5 4.95
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
59  โรงเรียนอนุบาลละงู 734
47 6.40
26 3.54
97 13.22
4 0.54
4 0.54
556 75.75
178 24.25%
60  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 100
7 7.00
6 6.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
61  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 88
10 11.36
4 4.55
7 7.95
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
62  โรงเรียนบ้านปากปิง 80
2 2.50
3 3.75
13 16.25
1 1.25
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
63  โรงเรียนบ้านช่องไทร 173
8 4.62
6 3.47
12 6.94
8 4.62
7 4.05
132 76.30
41 23.70%
64  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 165
16 9.70
4 2.42
7 4.24
12 7.27
0 0.00
126 76.36
39 23.64%
65  โรงเรียนบ้านควนล่อน 106
3 2.83
1 0.94
16 15.09
5 4.72
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 30
2 6.67
2 6.67
1 3.33
1 3.33
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
67  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90
9 10.00
6 6.67
3 3.33
3 3.33
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 95
0 0.00
4 4.21
15 15.79
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
69  โรงเรียนบ้านโกตา 126
5 3.97
4 3.17
20 15.87
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
70  โรงเรียนบ้านคลองขุด 489
23 4.70
18 3.68
35 7.16
35 7.16
0 0.00
378 77.30
111 22.70%
71  โรงเรียนบ้านฉลุง 181
9 4.97
14 7.73
14 7.73
4 2.21
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
72  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 252
9 3.57
23 9.13
24 9.52
1 0.40
0 0.00
195 77.38
57 22.62%
73  โรงเรียนบ้านไทรงาม 129
12 9.30
6 4.65
10 7.75
0 0.00
1 0.78
100 77.52
29 22.48%
74  โรงเรียนบ้านมะนัง 67
4 5.97
2 2.99
7 10.45
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
75  โรงเรียนบ้านวังตง 144
4 2.78
11 7.64
14 9.72
2 1.39
1 0.69
112 77.78
32 22.22%
76  โรงเรียนบ้านปากบาง 177
3 1.69
14 7.91
20 11.30
2 1.13
0 0.00
138 77.97
39 22.03%
77  โรงเรียนบ้านเนินสูง 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
78  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117
4 3.42
3 2.56
7 5.98
6 5.13
5 4.27
92 78.63
25 21.37%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 47
4 8.51
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
80  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 336
18 5.36
16 4.76
28 8.33
9 2.68
0 0.00
265 78.87
71 21.13%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67
7 10.45
4 5.97
3 4.48
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
82  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 48
4 8.33
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
83  โรงเรียนบ้านป่าพน 169
11 6.51
11 6.51
12 7.10
1 0.59
0 0.00
134 79.29
35 20.71%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 151
12 7.95
16 10.60
3 1.99
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
85  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 200
7 3.50
15 7.50
18 9.00
1 0.50
0 0.00
159 79.50
41 20.50%
86  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128
2 1.56
7 5.47
16 12.50
0 0.00
1 0.78
102 79.69
26 20.31%
87  โรงเรียนบ้านนาทอน 193
15 7.77
2 1.04
19 9.84
3 1.55
0 0.00
154 79.79
39 20.21%
88  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 198
16 8.08
16 8.08
7 3.54
1 0.51
0 0.00
158 79.80
40 20.20%
89  โรงเรียนวรรธนะสาร 129
6 4.65
4 3.10
14 10.85
1 0.78
1 0.78
103 79.84
26 20.16%
90  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 280
10 3.57
8 2.86
35 12.50
3 1.07
0 0.00
224 80.00
56 20.00%
91  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 470
40 8.51
20 4.26
32 6.81
0 0.00
0 0.00
378 80.43
92 19.57%
92  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 88
3 3.41
6 6.82
8 9.09
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
93  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 152
9 5.92
7 4.61
13 8.55
0 0.00
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
94  โรงเรียนบ้านกาเนะ 154
11 7.14
5 3.25
13 8.44
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
95  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130
8 6.15
6 4.62
10 7.69
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
96  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 87
7 8.05
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101
8 7.92
5 4.95
0 0.00
5 4.95
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
98  โรงเรียนบ้านนาพญา 141
4 2.84
0 0.00
21 14.89
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
99  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 155
8 5.16
0 0.00
19 12.26
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
100  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 127
7 5.51
5 3.94
8 6.30
2 1.57
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89
8 8.99
0 0.00
1 1.12
6 6.74
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
102  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127
3 2.36
6 4.72
12 9.45
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
103  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79
3 3.80
2 2.53
3 3.80
5 6.33
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
104  โรงเรียนบ้านเขาจีน 250
12 4.80
10 4.00
18 7.20
0 0.00
1 0.40
209 83.60
41 16.40%
105  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 49
5 10.20
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
106  โรงเรียนบ้านควนขัน 75
9 12.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
107  โรงเรียนบ้านนาลาน 75
6 8.00
2 2.67
3 4.00
0 0.00
1 1.33
63 84.00
12 16.00%
108  โรงเรียนบ้านกาแบง 94
4 4.26
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
109  โรงเรียนบ้านควนสตอ 176
6 3.41
2 1.14
14 7.95
5 2.84
1 0.57
148 84.09
28 15.91%
110  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 127
4 3.15
8 6.30
8 6.30
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
111  โรงเรียนบ้านในเมือง 155
3 1.94
0 0.00
18 11.61
3 1.94
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
112  โรงเรียนบ้านไร่ 132
10 7.58
3 2.27
6 4.55
1 0.76
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
113  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153
8 5.23
4 2.61
9 5.88
2 1.31
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
114  โรงเรียนนิคมซอย 10 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
115  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 147
1 0.68
9 6.12
11 7.48
1 0.68
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214
3 1.40
15 7.01
11 5.14
3 1.40
0 0.00
182 85.05
32 14.95%
117  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 87
4 4.60
1 1.15
5 5.75
3 3.45
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
118  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181
6 3.31
4 2.21
11 6.08
6 3.31
0 0.00
154 85.08
27 14.92%
119  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 198
15 7.58
0 0.00
14 7.07
0 0.00
0 0.00
169 85.35
29 14.65%
120  โรงเรียนบ้านอุได 118
1 0.85
5 4.24
11 9.32
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
121  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 84
4 4.76
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
122  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 63
3 4.76
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
123  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78
5 6.41
2 2.56
0 0.00
2 2.56
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
124  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 171
2 1.17
3 1.75
19 11.11
0 0.00
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
125  โรงเรียนบ้านท่าแพ 145
6 4.14
8 5.52
5 3.45
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
126  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
127  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102
2 1.96
0 0.00
7 6.86
3 2.94
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
128  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265
5 1.89
10 3.77
16 6.04
0 0.00
0 0.00
234 88.30
31 11.70%
129  โรงเรียนบ้านดูสน 124
0 0.00
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
130  โรงเรียนบ้านปากละงู 170
5 2.94
4 2.35
10 5.88
0 0.00
0 0.00
151 88.82
19 11.18%
131  โรงเรียนบ้านวังปริง 118
2 1.69
2 1.69
8 6.78
1 0.85
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
132  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 418
20 4.78
0 0.00
25 5.98
0 0.00
0 0.00
373 89.23
45 10.77%
133  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 160
3 1.88
1 0.63
10 6.25
3 1.88
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
134  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
135  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 312
17 5.45
2 0.64
10 3.21
4 1.28
0 0.00
279 89.42
33 10.58%
136  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127
1 0.79
5 3.94
4 3.15
2 1.57
1 0.79
114 89.76
13 10.24%
137  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132
5 3.79
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
138  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
2 1.87
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
139  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 130
4 3.08
3 2.31
5 3.85
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
140  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126
0 0.00
2 1.59
9 7.14
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
141  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 140
2 1.43
2 1.43
8 5.71
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
142  โรงเรียนบ้านสายควน 118
6 5.08
4 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
143  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
144  โรงเรียนบ้านลาหงา 346
5 1.45
6 1.73
4 1.16
10 2.89
1 0.29
320 92.49
26 7.51%
145  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 95
0 0.00
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
146  โรงเรียนบ้านราวปลา 108
0 0.00
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
147  โรงเรียนบ้านท่าหิน 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
2 2.74
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
148  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
149  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142
0 0.00
3 2.11
4 2.82
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
150  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 294
6 2.04
0 0.00
8 2.72
0 0.00
0 0.00
280 95.24
14 4.76%
151  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136
0 0.00
1 0.74
4 2.94
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 204
3 1.47
0 0.00
3 1.47
0 0.00
0 0.00
198 97.06
6 2.94%
153  โรงเรียนบ้านบารายี 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
154  โรงเรียนบ้านกาลูบี 197
0 0.00
0 0.00
4 2.03
0 0.00
0 0.00
193 97.97
4 2.03%
155  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 212
0 0.00
0 0.00
1 0.47
0 0.00
0 0.00
211 99.53
1 0.47%
156  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านอุไร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,237 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,727 6.84
เตี้ย  1,238 4.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,148 8.51
ผอมและเตี้ย  904 3.58
อ้วนและเตี้ย  627 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,593 73.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,644 คน


26.33%


Powered By www.thaieducation.net