ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกตรี 271
32 11.81
27 9.96
16 5.90
59 21.77
43 15.87
94 34.69
177 65.31%
2  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517
72 13.93
61 11.80
86 16.63
54 10.44
58 11.22
186 35.98
331 64.02%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122
8 6.56
16 13.11
20 16.39
5 4.10
26 21.31
47 38.52
75 61.48%
4  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 126
25 19.84
17 13.49
14 11.11
16 12.70
3 2.38
51 40.48
75 59.52%
5  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176
33 18.75
20 11.36
13 7.39
14 7.95
24 13.64
72 40.91
104 59.09%
6  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218
45 20.64
29 13.30
16 7.34
22 10.09
15 6.88
91 41.74
127 58.26%
7  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95
20 21.05
15 15.79
2 2.11
14 14.74
2 2.11
42 44.21
53 55.79%
8  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 9
1 11.11
0 0.00
4 44.44
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
9  โรงเรียนบ้านบุโบย 85
9 10.59
9 10.59
5 5.88
14 16.47
10 11.76
38 44.71
47 55.29%
10  โรงเรียนบ้านทางงอ 127
51 40.16
7 5.51
10 7.87
0 0.00
1 0.79
58 45.67
69 54.33%
11  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118
23 19.49
4 3.39
5 4.24
27 22.88
5 4.24
54 45.76
64 54.24%
12  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 325
42 12.92
21 6.46
24 7.38
49 15.08
32 9.85
157 48.31
168 51.69%
13  โรงเรียนบ้านทุ่ง 129
17 13.18
9 6.98
5 3.88
17 13.18
11 8.53
70 54.26
59 45.74%
14  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77
8 10.39
14 18.18
7 9.09
2 2.60
4 5.19
42 54.55
35 45.45%
15  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 196
29 14.80
22 11.22
18 9.18
20 10.20
0 0.00
107 54.59
89 45.41%
16  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 268
21 7.84
17 6.34
44 16.42
2 0.75
35 13.06
149 55.60
119 44.40%
17  โรงเรียนบ้านควนเก 225
23 10.22
45 20.00
20 8.89
8 3.56
2 0.89
127 56.44
98 43.56%
18  โรงเรียนบ้านนาข่า 88
3 3.41
8 9.09
25 28.41
2 2.27
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
19  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1584
81 5.11
56 3.54
239 15.09
137 8.65
170 10.73
901 56.88
683 43.12%
20  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 89
21 23.60
6 6.74
11 12.36
0 0.00
0 0.00
51 57.30
38 42.70%
21  โรงเรียนบ้านสาคร 212
25 11.79
20 9.43
25 11.79
14 6.60
6 2.83
122 57.55
90 42.45%
22  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26
2 7.69
1 3.85
6 23.08
2 7.69
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
23  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66
11 16.67
0 0.00
13 19.70
0 0.00
1 1.52
41 62.12
25 37.88%
24  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 263
45 17.11
30 11.41
1 0.38
19 7.22
3 1.14
165 62.74
98 37.26%
25  โรงเรียนบ้านเขาใคร 156
20 12.82
11 7.05
13 8.33
10 6.41
3 1.92
99 63.46
57 36.54%
26  โรงเรียนบ้านทางยาง 84
10 11.90
6 7.14
4 4.76
10 11.90
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
27  โรงเรียนบ้านปากบารา 205
23 11.22
11 5.37
26 12.68
6 2.93
5 2.44
134 65.37
71 34.63%
28  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 108
14 12.96
14 12.96
1 0.93
6 5.56
1 0.93
72 66.67
36 33.33%
29  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70
9 12.86
4 5.71
7 10.00
3 4.29
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
30  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53
7 13.21
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
31  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 209
6 2.87
21 10.05
39 18.66
0 0.00
0 0.00
143 68.42
66 31.58%
32  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 163
12 7.36
13 7.98
26 15.95
0 0.00
0 0.00
112 68.71
51 31.29%
33  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 157
11 7.01
9 5.73
24 15.29
5 3.18
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
34  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55
7 12.73
5 9.09
3 5.45
1 1.82
1 1.82
38 69.09
17 30.91%
35  โรงเรียนผังปาล์ม 1 186
22 11.83
6 3.23
19 10.22
5 2.69
5 2.69
129 69.35
57 30.65%
36  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 48
1 2.08
4 8.33
5 10.42
4 8.33
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
37  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255
10 3.92
17 6.67
18 7.06
12 4.71
17 6.67
181 70.98
74 29.02%
38  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253
13 5.14
11 4.35
31 12.25
8 3.16
10 3.95
180 71.15
73 28.85%
39  โรงเรียนบ้านหาญ 67
2 2.99
2 2.99
14 20.90
1 1.49
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
40  โรงเรียนผังปาล์ม 2 218
17 7.80
15 6.88
13 5.96
7 3.21
9 4.13
157 72.02
61 27.98%
41  โรงเรียนบ้านหัวควน 152
16 10.53
9 5.92
17 11.18
0 0.00
0 0.00
110 72.37
42 27.63%
42  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 269
21 7.81
11 4.09
41 15.24
1 0.37
0 0.00
195 72.49
74 27.51%
43  โรงเรียนบ้านใหม่ 204
21 10.29
12 5.88
12 5.88
11 5.39
0 0.00
148 72.55
56 27.45%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84
2 2.38
3 3.57
8 9.52
4 4.76
6 7.14
61 72.62
23 27.38%
45  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 48
7 14.58
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
46  โรงเรียนบ้านคีรีวง 93
6 6.45
5 5.38
3 3.23
8 8.60
3 3.23
68 73.12
25 26.88%
47  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 150
17 11.33
15 10.00
4 2.67
4 2.67
0 0.00
110 73.33
40 26.67%
48  โรงเรียนบ้านวังประจัน 128
13 10.16
4 3.13
9 7.03
8 6.25
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
49  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160
9 5.63
14 8.75
17 10.63
1 0.63
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
50  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 98
15 15.31
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
51  โรงเรียนอนุบาลละงู 734
47 6.40
26 3.54
97 13.22
4 0.54
4 0.54
556 75.75
178 24.25%
52  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 100
7 7.00
6 6.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
53  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 88
10 11.36
4 4.55
7 7.95
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
54  โรงเรียนบ้านปากปิง 80
2 2.50
3 3.75
13 16.25
1 1.25
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
55  โรงเรียนบ้านช่องไทร 173
8 4.62
6 3.47
12 6.94
8 4.62
7 4.05
132 76.30
41 23.70%
56  โรงเรียนบ้านควนล่อน 106
3 2.83
1 0.94
16 15.09
5 4.72
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 30
2 6.67
2 6.67
1 3.33
1 3.33
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
58  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90
9 10.00
6 6.67
3 3.33
3 3.33
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 95
0 0.00
4 4.21
15 15.79
3 3.16
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
60  โรงเรียนบ้านโกตา 126
5 3.97
4 3.17
20 15.87
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
61  โรงเรียนบ้านฉลุง 181
9 4.97
14 7.73
14 7.73
4 2.21
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 252
9 3.57
23 9.13
24 9.52
1 0.40
0 0.00
195 77.38
57 22.62%
63  โรงเรียนบ้านไทรงาม 129
12 9.30
6 4.65
10 7.75
0 0.00
1 0.78
100 77.52
29 22.48%
64  โรงเรียนบ้านมะนัง 67
4 5.97
2 2.99
7 10.45
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
65  โรงเรียนบ้านวังตง 144
4 2.78
11 7.64
14 9.72
2 1.39
1 0.69
112 77.78
32 22.22%
66  โรงเรียนบ้านปากบาง 177
3 1.69
14 7.91
20 11.30
2 1.13
0 0.00
138 77.97
39 22.03%
67  โรงเรียนบ้านเนินสูง 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
68  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117
4 3.42
3 2.56
7 5.98
6 5.13
5 4.27
92 78.63
25 21.37%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 47
4 8.51
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
70  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 336
18 5.36
16 4.76
28 8.33
9 2.68
0 0.00
265 78.87
71 21.13%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67
7 10.45
4 5.97
3 4.48
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
72  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 48
4 8.33
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
73  โรงเรียนบ้านป่าพน 169
11 6.51
11 6.51
12 7.10
1 0.59
0 0.00
134 79.29
35 20.71%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 151
12 7.95
16 10.60
3 1.99
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
75  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128
2 1.56
7 5.47
16 12.50
0 0.00
1 0.78
102 79.69
26 20.31%
76  โรงเรียนบ้านนาทอน 193
15 7.77
2 1.04
19 9.84
3 1.55
0 0.00
154 79.79
39 20.21%
77  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 198
16 8.08
16 8.08
7 3.54
1 0.51
0 0.00
158 79.80
40 20.20%
78  โรงเรียนวรรธนะสาร 129
6 4.65
4 3.10
14 10.85
1 0.78
1 0.78
103 79.84
26 20.16%
79  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 280
10 3.57
8 2.86
35 12.50
3 1.07
0 0.00
224 80.00
56 20.00%
80  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 470
40 8.51
20 4.26
32 6.81
0 0.00
0 0.00
378 80.43
92 19.57%
81  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 88
3 3.41
6 6.82
8 9.09
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
82  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 152
9 5.92
7 4.61
13 8.55
0 0.00
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
83  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130
8 6.15
6 4.62
10 7.69
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
84  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 87
7 8.05
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101
8 7.92
5 4.95
0 0.00
5 4.95
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
86  โรงเรียนบ้านนาพญา 141
4 2.84
0 0.00
21 14.89
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
87  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 155
8 5.16
0 0.00
19 12.26
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
88  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 127
7 5.51
5 3.94
8 6.30
2 1.57
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89
8 8.99
0 0.00
1 1.12
6 6.74
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
90  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127
3 2.36
6 4.72
12 9.45
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
91  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79
3 3.80
2 2.53
3 3.80
5 6.33
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
92  โรงเรียนบ้านเขาจีน 250
12 4.80
10 4.00
18 7.20
0 0.00
1 0.40
209 83.60
41 16.40%
93  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 49
5 10.20
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
94  โรงเรียนบ้านควนขัน 75
9 12.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
95  โรงเรียนบ้านนาลาน 75
6 8.00
2 2.67
3 4.00
0 0.00
1 1.33
63 84.00
12 16.00%
96  โรงเรียนบ้านกาแบง 94
4 4.26
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
97  โรงเรียนบ้านควนสตอ 176
6 3.41
2 1.14
14 7.95
5 2.84
1 0.57
148 84.09
28 15.91%
98  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 127
4 3.15
8 6.30
8 6.30
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
99  โรงเรียนบ้านในเมือง 155
3 1.94
0 0.00
18 11.61
3 1.94
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
100  โรงเรียนบ้านไร่ 132
10 7.58
3 2.27
6 4.55
1 0.76
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
101  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153
8 5.23
4 2.61
9 5.88
2 1.31
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
102  โรงเรียนนิคมซอย 10 60
4 6.67
1 1.67
2 3.33
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
103  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 147
1 0.68
9 6.12
11 7.48
1 0.68
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214
3 1.40
15 7.01
11 5.14
3 1.40
0 0.00
182 85.05
32 14.95%
105  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 87
4 4.60
1 1.15
5 5.75
3 3.45
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
106  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181
6 3.31
4 2.21
11 6.08
6 3.31
0 0.00
154 85.08
27 14.92%
107  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 198
15 7.58
0 0.00
14 7.07
0 0.00
0 0.00
169 85.35
29 14.65%
108  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 63
3 4.76
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
109  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78
5 6.41
2 2.56
0 0.00
2 2.56
2 2.56
67 85.90
11 14.10%
110  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 171
2 1.17
3 1.75
19 11.11
0 0.00
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
111  โรงเรียนบ้านท่าแพ 145
6 4.14
8 5.52
5 3.45
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
112  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
113  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102
2 1.96
0 0.00
7 6.86
3 2.94
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
114  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265
5 1.89
10 3.77
16 6.04
0 0.00
0 0.00
234 88.30
31 11.70%
115  โรงเรียนบ้านดูสน 124
0 0.00
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
116  โรงเรียนบ้านวังปริง 118
2 1.69
2 1.69
8 6.78
1 0.85
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
117  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 418
20 4.78
0 0.00
25 5.98
0 0.00
0 0.00
373 89.23
45 10.77%
118  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 160
3 1.88
1 0.63
10 6.25
3 1.88
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
119  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 312
17 5.45
2 0.64
10 3.21
4 1.28
0 0.00
279 89.42
33 10.58%
120  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132
5 3.79
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
121  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
2 1.87
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
122  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 130
4 3.08
3 2.31
5 3.85
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
123  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126
0 0.00
2 1.59
9 7.14
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
124  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 140
2 1.43
2 1.43
8 5.71
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
125  โรงเรียนบ้านสายควน 118
6 5.08
4 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
126  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
127  โรงเรียนบ้านลาหงา 346
5 1.45
6 1.73
4 1.16
10 2.89
1 0.29
320 92.49
26 7.51%
128  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 95
0 0.00
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
129  โรงเรียนบ้านราวปลา 108
0 0.00
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
130  โรงเรียนบ้านท่าหิน 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
2 2.74
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
131  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
132  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142
0 0.00
3 2.11
4 2.82
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
133  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 294
6 2.04
0 0.00
8 2.72
0 0.00
0 0.00
280 95.24
14 4.76%
134  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136
0 0.00
1 0.74
4 2.94
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 204
3 1.47
0 0.00
3 1.47
0 0.00
0 0.00
198 97.06
6 2.94%
136  โรงเรียนบ้านบารายี 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
137  โรงเรียนบ้านกาลูบี 197
0 0.00
0 0.00
4 2.03
0 0.00
0 0.00
193 97.97
4 2.03%
138  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 212
0 0.00
0 0.00
1 0.47
0 0.00
0 0.00
211 99.53
1 0.47%
139  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านอุไร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,323 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,512 6.77
เตี้ย  1,074 4.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,923 8.61
ผอมและเตี้ย  749 3.36
อ้วนและเตี้ย  540 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,525 74.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,798 คน


25.97%


Powered By www.thaieducation.net