ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214
21 9.81
33 15.42
29 13.55
22 10.28
109 50.93
0 0.00
214 100.00%
2  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26
8 30.77
3 11.54
5 19.23
2 7.69
1 3.85
7 26.92
19 73.08%
3  โรงเรียนบ้านบุโบย 86
12 13.95
9 10.47
6 6.98
21 24.42
14 16.28
24 27.91
62 72.09%
4  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517
72 13.93
61 11.80
86 16.63
54 10.44
58 11.22
186 35.98
331 64.02%
5  โรงเรียนบ้านคลองขุด 498
90 18.07
50 10.04
70 14.06
60 12.05
46 9.24
182 36.55
316 63.45%
6  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 124
42 33.87
15 12.10
8 6.45
10 8.06
3 2.42
46 37.10
78 62.90%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122
8 6.56
16 13.11
19 15.57
5 4.10
25 20.49
49 40.16
73 59.84%
8  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176
33 18.75
20 11.36
13 7.39
14 7.95
24 13.64
72 40.91
104 59.09%
9  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218
46 21.10
29 13.30
15 6.88
22 10.09
15 6.88
91 41.74
127 58.26%
10  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95
12 12.63
20 21.05
16 16.84
6 6.32
1 1.05
40 42.11
55 57.89%
11  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118
19 16.10
6 5.08
4 3.39
25 21.19
8 6.78
56 47.46
62 52.54%
12  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 265
45 16.98
30 11.32
32 12.08
21 7.92
10 3.77
127 47.92
138 52.08%
13  โรงเรียนบ้านนาข่า 87
12 13.79
3 3.45
23 26.44
7 8.05
0 0.00
42 48.28
45 51.72%
14  โรงเรียนบ้านทุ่ง 131
19 14.50
11 8.40
5 3.82
19 14.50
13 9.92
64 48.85
67 51.15%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 209
28 13.40
13 6.22
12 5.74
39 18.66
14 6.70
103 49.28
106 50.72%
16  โรงเรียนบ้านดูสน 95
23 24.21
0 0.00
25 26.32
0 0.00
0 0.00
47 49.47
48 50.53%
17  โรงเรียนบ้านควนเก 225
11 4.89
38 16.89
16 7.11
27 12.00
21 9.33
112 49.78
113 50.22%
18  โรงเรียนบ้านราไว 126
14 11.11
21 16.67
7 5.56
17 13.49
2 1.59
65 51.59
61 48.41%
19  โรงเรียนบ้านเขาใคร 153
20 13.07
9 5.88
13 8.50
30 19.61
2 1.31
79 51.63
74 48.37%
20  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77
10 12.99
14 18.18
9 11.69
0 0.00
4 5.19
40 51.95
37 48.05%
21  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 168
23 13.69
31 18.45
18 10.71
7 4.17
0 0.00
89 52.98
79 47.02%
22  โรงเรียนบ้านควน 464
50 10.78
20 4.31
39 8.41
70 15.09
38 8.19
247 53.23
217 46.77%
23  โรงเรียนบ้านเนินสูง 24
8 33.33
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
24  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 319
59 18.50
14 4.39
17 5.33
37 11.60
18 5.64
174 54.55
145 45.45%
25  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 90
23 25.56
6 6.67
10 11.11
1 1.11
0 0.00
50 55.56
40 44.44%
26  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 205
42 20.49
13 6.34
15 7.32
12 5.85
8 3.90
115 56.10
90 43.90%
27  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1581
92 5.82
50 3.16
217 13.73
148 9.36
162 10.25
912 57.69
669 42.31%
28  โรงเรียนผังปาล์ม 1 197
27 13.71
10 5.08
33 16.75
9 4.57
4 2.03
114 57.87
83 42.13%
29  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 263
22 8.37
4 1.52
44 16.73
21 7.98
17 6.46
155 58.94
108 41.06%
30  โรงเรียนบ้านสาคร 212
28 13.21
19 8.96
21 9.91
12 5.66
6 2.83
126 59.43
86 40.57%
31  โรงเรียนบ้านวังตง 146
13 8.90
16 10.96
17 11.64
8 5.48
4 2.74
88 60.27
58 39.73%
32  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 200
46 23.00
24 12.00
7 3.50
2 1.00
0 0.00
121 60.50
79 39.50%
33  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 194
27 13.92
21 10.82
9 4.64
18 9.28
0 0.00
119 61.34
75 38.66%
34  โรงเรียนบ้านหาญ 68
16 23.53
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
35  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 165
13 7.88
19 11.52
28 16.97
1 0.61
1 0.61
103 62.42
62 37.58%
36  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 46
4 8.70
3 6.52
3 6.52
7 15.22
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
37  โรงเรียนบ้านทางยาง 84
11 13.10
7 8.33
2 2.38
11 13.10
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
38  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 49
11 22.45
7 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
39  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117
12 10.26
9 7.69
8 6.84
7 5.98
5 4.27
76 64.96
41 35.04%
40  โรงเรียนบ้านวังปริง 117
13 11.11
10 8.55
11 9.40
7 5.98
0 0.00
76 64.96
41 35.04%
41  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 109
14 12.84
14 12.84
1 0.92
6 5.50
1 0.92
73 66.97
36 33.03%
42  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55
10 18.18
2 3.64
4 7.27
1 1.82
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
43  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53
8 15.09
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
44  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 155
18 11.61
18 11.61
13 8.39
0 0.00
0 0.00
106 68.39
49 31.61%
45  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 262
16 6.11
14 5.34
32 12.21
10 3.82
10 3.82
180 68.70
82 31.30%
46  โรงเรียนบ้านใหม่ 205
23 11.22
13 6.34
13 6.34
11 5.37
0 0.00
145 70.73
60 29.27%
47  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 264
21 7.95
11 4.17
43 16.29
2 0.76
0 0.00
187 70.83
77 29.17%
48  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 253
8 3.16
18 7.11
17 6.72
12 4.74
17 6.72
181 71.54
72 28.46%
49  โรงเรียนบ้านท่าหิน 72
14 19.44
3 4.17
0 0.00
3 4.17
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
50  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 101
11 10.89
2 1.98
15 14.85
0 0.00
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
51  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 87
16 18.39
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
52  โรงเรียนบ้านคีรีวง 91
7 7.69
7 7.69
3 3.30
6 6.59
2 2.20
66 72.53
25 27.47%
53  โรงเรียนบ้านเขาจีน 255
23 9.02
18 7.06
16 6.27
13 5.10
0 0.00
185 72.55
70 27.45%
54  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70
7 10.00
3 4.29
8 11.43
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
55  โรงเรียนบ้านวังประจัน 133
13 9.77
6 4.51
9 6.77
8 6.02
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
56  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 85
8 9.41
6 7.06
9 10.59
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 249
22 8.84
22 8.84
21 8.43
2 0.80
0 0.00
182 73.09
67 26.91%
58  โรงเรียนบ้านมะนัง 67
3 4.48
1 1.49
12 17.91
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
59  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 97
10 10.31
16 16.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
60  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 151
17 11.26
15 9.93
4 2.65
4 2.65
0 0.00
111 73.51
40 26.49%
61  โรงเรียนบ้านนาแค 53
7 13.21
5 9.43
2 3.77
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
62  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 168
16 9.52
9 5.36
3 1.79
16 9.52
0 0.00
124 73.81
44 26.19%
63  โรงเรียนบ้านหัวควน 153
14 9.15
6 3.92
18 11.76
1 0.65
1 0.65
113 73.86
40 26.14%
64  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78
9 11.54
3 3.85
4 5.13
1 1.28
3 3.85
58 74.36
20 25.64%
65  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160
8 5.00
9 5.63
22 13.75
1 0.63
0 0.00
120 75.00
40 25.00%
66  โรงเรียนบ้านปากบารา 205
10 4.88
7 3.41
26 12.68
5 2.44
3 1.46
154 75.12
51 24.88%
67  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 198
2 1.01
19 9.60
18 9.09
7 3.54
3 1.52
149 75.25
49 24.75%
68  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 155
10 6.45
0 0.00
28 18.06
0 0.00
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
69  โรงเรียนบ้านไทรงาม 131
16 12.21
6 4.58
10 7.63
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
70  โรงเรียนอนุบาลละงู 746
54 7.24
27 3.62
86 11.53
13 1.74
2 0.27
564 75.60
182 24.40%
71  โรงเรียนบ้านโกตา 119
5 4.20
4 3.36
20 16.81
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 29
2 6.90
2 6.90
1 3.45
1 3.45
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
73  โรงเรียนบ้านฉลุง 178
11 6.18
13 7.30
18 10.11
0 0.00
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
74  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 52
4 7.69
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
75  โรงเรียนวรรธนะสาร 126
8 6.35
5 3.97
14 11.11
2 1.59
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
76  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79
5 6.33
3 3.80
3 3.80
7 8.86
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
77  โรงเรียนบ้านปากปิง 84
2 2.38
3 3.57
13 15.48
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
78  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 130
11 8.46
5 3.85
9 6.92
4 3.08
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
79  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153
9 5.88
4 2.61
19 12.42
2 1.31
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
80  โรงเรียนบ้านทางงอ 127
14 11.02
5 3.94
4 3.15
3 2.36
2 1.57
99 77.95
28 22.05%
81  โรงเรียนบ้านป่าพน 169
12 7.10
12 7.10
12 7.10
1 0.59
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
82  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 92
11 11.96
1 1.09
8 8.70
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 154
13 8.44
17 11.04
3 1.95
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
84  โรงเรียนบ้านสนกลาง 103
9 8.74
0 0.00
6 5.83
5 4.85
2 1.94
81 78.64
22 21.36%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 47
4 8.51
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
86  โรงเรียนบ้านปากบาง 180
1 0.56
14 7.78
23 12.78
0 0.00
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
87  โรงเรียนบ้านควนล่อน 105
7 6.67
2 1.90
12 11.43
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67
7 10.45
4 5.97
3 4.48
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
89  โรงเรียนบ้านนาพญา 141
5 3.55
0 0.00
24 17.02
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
90  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 469
40 8.53
20 4.26
36 7.68
0 0.00
0 0.00
373 79.53
96 20.47%
91  โรงเรียนบ้านนาทอน 194
14 7.22
9 4.64
13 6.70
3 1.55
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
92  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 279
10 3.58
8 2.87
35 12.54
3 1.08
0 0.00
223 79.93
56 20.07%
93  โรงเรียนบ้านอุได 122
6 4.92
9 7.38
9 7.38
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
94  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 424
21 4.95
5 1.18
57 13.44
0 0.00
0 0.00
341 80.42
83 19.58%
95  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 151
9 5.96
7 4.64
13 8.61
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89
8 8.99
0 0.00
1 1.12
8 8.99
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
97  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 48
5 10.42
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 96
3 3.13
4 4.17
11 11.46
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
99  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 166
10 6.02
9 5.42
11 6.63
1 0.60
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
100  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 102
11 10.78
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
101  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 129
4 3.10
12 9.30
8 6.20
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
102  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130
5 3.85
7 5.38
10 7.69
1 0.77
1 0.77
106 81.54
24 18.46%
103  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 150
7 4.67
2 1.33
18 12.00
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
104  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128
5 3.91
6 4.69
10 7.81
1 0.78
1 0.78
105 82.03
23 17.97%
105  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 215
5 2.33
4 1.86
29 13.49
0 0.00
0 0.00
177 82.33
38 17.67%
106  โรงเรียนบ้านอุไร 74
1 1.35
1 1.35
11 14.86
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
107  โรงเรียนบ้านช่องไทร 171
4 2.34
8 4.68
14 8.19
2 1.17
2 1.17
141 82.46
30 17.54%
108  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132
4 3.03
5 3.79
9 6.82
5 3.79
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
109  โรงเรียนผังปาล์ม 2 219
12 5.48
8 3.65
7 3.20
6 2.74
5 2.28
181 82.65
38 17.35%
110  โรงเรียนบ้านควนขัน 76
10 13.16
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
111  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 332
11 3.31
14 4.22
22 6.63
9 2.71
0 0.00
276 83.13
56 16.87%
112  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 196
15 7.65
6 3.06
12 6.12
0 0.00
0 0.00
163 83.16
33 16.84%
113  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
7 11.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
114  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 125
0 0.00
10 8.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
115  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 94
6 6.38
4 4.26
2 2.13
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
116  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 64
3 4.69
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
117  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 154
3 1.95
0 0.00
12 7.79
9 5.84
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
118  โรงเรียนนิคมซอย 10 58
1 1.72
0 0.00
4 6.90
4 6.90
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
119  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 316
26 8.23
2 0.63
15 4.75
5 1.58
1 0.32
267 84.49
49 15.51%
120  โรงเรียนบ้านในเมือง 155
4 2.58
4 2.58
11 7.10
5 3.23
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
121  โรงเรียนบ้านท่าแพ 144
10 6.94
7 4.86
5 3.47
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
122  โรงเรียนบ้านควนสตอ 178
6 3.37
3 1.69
11 6.18
6 3.37
1 0.56
151 84.83
27 15.17%
123  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 54
1 1.85
4 7.41
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
124  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181
6 3.31
4 2.21
9 4.97
7 3.87
0 0.00
155 85.64
26 14.36%
125  โรงเรียนบ้านเกตรี 270
0 0.00
0 0.00
17 6.30
21 7.78
0 0.00
232 85.93
38 14.07%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 102
6 5.88
2 1.96
0 0.00
6 5.88
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
127  โรงเรียนบ้านกาแบง 95
3 3.16
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
128  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 89
3 3.37
0 0.00
6 6.74
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
129  โรงเรียนบ้านไร่ 130
8 6.15
3 2.31
5 3.85
1 0.77
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
130  โรงเรียนบ้านกาเนะ 153
4 2.61
3 1.96
11 7.19
2 1.31
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
131  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 103
2 1.94
2 1.94
6 5.83
2 1.94
1 0.97
90 87.38
13 12.62%
132  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
133  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127
3 2.36
5 3.94
6 4.72
0 0.00
1 0.79
112 88.19
15 11.81%
134  โรงเรียนบ้านสายควน 120
8 6.67
4 3.33
2 1.67
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
135  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 78
0 0.00
3 3.85
5 6.41
1 1.28
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
136  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 264
5 1.89
10 3.79
15 5.68
0 0.00
0 0.00
234 88.64
30 11.36%
137  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 141
5 3.55
5 3.55
6 4.26
0 0.00
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
138  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 131
5 3.82
3 2.29
5 3.82
1 0.76
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
139  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 85
4 4.71
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
140  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 139
1 0.72
3 2.16
9 6.47
1 0.72
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
141  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 108
0 0.00
0 0.00
6 5.56
2 1.85
2 1.85
98 90.74
10 9.26%
142  โรงเรียนบ้านนาลาน 76
3 3.95
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
143  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 124
3 2.42
4 3.23
4 3.23
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
144  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 158
3 1.90
1 0.63
7 4.43
3 1.90
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84
0 0.00
3 3.57
0 0.00
3 3.57
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
146  โรงเรียนบ้านราวปลา 108
0 0.00
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
147  โรงเรียนบ้านลาหงา 341
6 1.76
6 1.76
3 0.88
10 2.93
1 0.29
315 92.38
26 7.62%
148  โรงเรียนบ้านปากละงู 169
1 0.59
2 1.18
7 4.14
2 1.18
0 0.00
157 92.90
12 7.10%
149  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 99
2 2.02
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
150  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
151  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 292
5 1.71
0 0.00
6 2.05
0 0.00
2 0.68
279 95.55
13 4.45%
152  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136
2 1.47
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
153  โรงเรียนบ้านบารายี 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
154  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142
1 0.70
2 1.41
1 0.70
0 0.00
0 0.00
138 97.18
4 2.82%
155  โรงเรียนบ้านกาลูบี 197
0 0.00
0 0.00
4 2.03
0 0.00
0 0.00
193 97.97
4 2.03%
156  โรงเรียนบ้านท่ายาง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,367 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,012 7.93
เตี้ย  1,311 5.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,188 8.63
ผอมและเตี้ย  1,078 4.25
อ้วนและเตี้ย  700 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,078 71.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,289 คน


28.73%


Powered By www.thaieducation.net