ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 121
41 33.88
25 20.66
25 20.66
15 12.40
15 12.40
0 0.00
121 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102
5 4.90
78 76.47
7 6.86
10 9.80
2 1.96
0 0.00
102 100.00%
4  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55
19 34.55
13 23.64
10 18.18
8 14.55
5 9.09
0 0.00
55 100.00%
5  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 31
9 29.03
8 25.81
7 22.58
7 22.58
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเขาจีน 258
172 66.67
0 0.00
3 1.16
7 2.71
0 0.00
76 29.46
182 70.54%
7  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 97
18 18.56
7 7.22
5 5.15
18 18.56
12 12.37
37 38.14
60 61.86%
8  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 80
14 17.50
10 12.50
9 11.25
10 12.50
6 7.50
31 38.75
49 61.25%
9  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 317
76 23.97
44 13.88
29 9.15
32 10.09
8 2.52
128 40.38
189 59.62%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 134
12 8.96
12 8.96
22 16.42
12 8.96
20 14.93
56 41.79
78 58.21%
11  โรงเรียนบ้านเกตรี 260
20 7.69
22 8.46
24 9.23
40 15.38
43 16.54
111 42.69
149 57.31%
12  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 115
15 13.04
5 4.35
5 4.35
20 17.39
19 16.52
51 44.35
64 55.65%
13  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 201
45 22.39
23 11.44
15 7.46
19 9.45
5 2.49
94 46.77
107 53.23%
14  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 124
6 4.84
11 8.87
13 10.48
13 10.48
21 16.94
60 48.39
64 51.61%
15  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 90
17 18.89
19 21.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
46 51.11
44 48.89%
16  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 233
35 15.02
24 10.30
15 6.44
18 7.73
18 7.73
123 52.79
110 47.21%
17  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 125
23 18.40
17 13.60
18 14.40
0 0.00
0 0.00
67 53.60
58 46.40%
18  โรงเรียนผังปาล์ม 2 231
33 14.29
23 9.96
14 6.06
21 9.09
14 6.06
126 54.55
105 45.45%
19  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 270
22 8.15
25 9.26
46 17.04
12 4.44
16 5.93
149 55.19
121 44.81%
20  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 93
19 20.43
8 8.60
8 8.60
4 4.30
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
21  โรงเรียนบ้านใหม่ 198
37 18.69
24 12.12
6 3.03
13 6.57
3 1.52
115 58.08
83 41.92%
22  โรงเรียนบ้านทางยาง 73
10 13.70
8 10.96
8 10.96
4 5.48
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
23  โรงเรียนบ้านบุโบย 89
7 7.87
6 6.74
2 2.25
13 14.61
8 8.99
53 59.55
36 40.45%
24  โรงเรียนบ้านวังประจัน 122
11 9.02
7 5.74
12 9.84
5 4.10
14 11.48
73 59.84
49 40.16%
25  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 193
31 16.06
17 8.81
16 8.29
13 6.74
0 0.00
116 60.10
77 39.90%
26  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 114
9 7.89
11 9.65
12 10.53
5 4.39
7 6.14
70 61.40
44 38.60%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 21
1 4.76
1 4.76
3 14.29
0 0.00
3 14.29
13 61.90
8 38.10%
28  โรงเรียนบ้านตะโละใส 500
25 5.00
26 5.20
38 7.60
46 9.20
54 10.80
311 62.20
189 37.80%
29  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 231
30 12.99
14 6.06
14 6.06
10 4.33
17 7.36
146 63.20
85 36.80%
30  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 181
5 2.76
8 4.42
15 8.29
13 7.18
23 12.71
117 64.64
64 35.36%
31  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 253
11 4.35
25 9.88
28 11.07
11 4.35
14 5.53
164 64.82
89 35.18%
32  โรงเรียนบ้านท่าหิน 64
5 7.81
8 12.50
5 7.81
2 3.13
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
33  โรงเรียนบ้านหัวควน 152
12 7.89
10 6.58
18 11.84
5 3.29
7 4.61
100 65.79
52 34.21%
34  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 251
24 9.56
16 6.37
28 11.16
9 3.59
8 3.19
166 66.14
85 33.86%
35  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 220
30 13.64
10 4.55
31 14.09
2 0.91
1 0.45
146 66.36
74 33.64%
36  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 90
7 7.78
4 4.44
12 13.33
2 2.22
5 5.56
60 66.67
30 33.33%
37  โรงเรียนบ้านหาญ 66
1 1.52
0 0.00
5 7.58
13 19.70
3 4.55
44 66.67
22 33.33%
38  โรงเรียนบ้านเขาใคร 145
20 13.79
14 9.66
14 9.66
0 0.00
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
39  โรงเรียนบ้านนาทอน 178
8 4.49
11 6.18
16 8.99
6 3.37
17 9.55
120 67.42
58 32.58%
40  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 169
23 13.61
14 8.28
6 3.55
9 5.33
3 1.78
114 67.46
55 32.54%
41  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 105
16 15.24
4 3.81
8 7.62
4 3.81
1 0.95
72 68.57
33 31.43%
42  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78
8 10.26
6 7.69
5 6.41
2 2.56
3 3.85
54 69.23
24 30.77%
43  โรงเรียนบ้านนาข่า 87
4 4.60
1 1.15
17 19.54
3 3.45
1 1.15
61 70.11
26 29.89%
44  โรงเรียนบ้านไร่ 117
14 11.97
8 6.84
9 7.69
3 2.56
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
45  โรงเรียนบ้านดูสน 125
13 10.40
4 3.20
14 11.20
5 4.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
46  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 94
8 8.51
10 10.64
9 9.57
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 245
22 8.98
11 4.49
7 2.86
25 10.20
5 2.04
175 71.43
70 28.57%
48  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 103
8 7.77
4 3.88
17 16.50
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
49  โรงเรียนบ้านนาพญา 139
6 4.32
6 4.32
24 17.27
0 0.00
1 0.72
102 73.38
37 26.62%
50  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 49
7 14.29
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
51  โรงเรียนบ้านทุ่ง 135
13 9.63
10 7.41
6 4.44
3 2.22
3 2.22
100 74.07
35 25.93%
52  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 101
12 11.88
9 8.91
2 1.98
3 2.97
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
53  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 75
11 14.67
0 0.00
5 6.67
2 2.67
1 1.33
56 74.67
19 25.33%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 68
9 13.24
5 7.35
2 2.94
1 1.47
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
55  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 128
8 6.25
5 3.91
11 8.59
4 3.13
4 3.13
96 75.00
32 25.00%
56  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 145
15 10.34
13 8.97
4 2.76
4 2.76
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
57  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 57
5 8.77
4 7.02
4 7.02
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
58  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 172
8 4.65
3 1.74
16 9.30
7 4.07
8 4.65
130 75.58
42 24.42%
59  โรงเรียนบ้านฉลุง 160
7 4.38
11 6.88
5 3.13
10 6.25
6 3.75
121 75.63
39 24.38%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 50
11 22.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
61  โรงเรียนวรรธนะสาร 125
9 7.20
5 4.00
9 7.20
4 3.20
3 2.40
95 76.00
30 24.00%
62  โรงเรียนบ้านสาคร 212
11 5.19
14 6.60
15 7.08
8 3.77
2 0.94
162 76.42
50 23.58%
63  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 141
2 1.42
7 4.96
22 15.60
2 1.42
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
64  โรงเรียนบ้านปากบารา 223
7 3.14
8 3.59
24 10.76
7 3.14
6 2.69
171 76.68
52 23.32%
65  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 91
8 8.79
0 0.00
10 10.99
3 3.30
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
66  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 452
44 9.73
20 4.42
38 8.41
0 0.00
0 0.00
350 77.43
102 22.57%
67  โรงเรียนบ้านไทรงาม 141
9 6.38
11 7.80
11 7.80
0 0.00
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
68  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 151
5 3.31
0 0.00
28 18.54
0 0.00
0 0.00
118 78.15
33 21.85%
69  โรงเรียนบ้านคลองขุด 527
72 13.66
19 3.61
22 4.17
0 0.00
0 0.00
414 78.56
113 21.44%
70  โรงเรียนบ้านโกตา 122
9 7.38
4 3.28
13 10.66
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
71  โรงเรียนอนุบาลละงู 720
29 4.03
28 3.89
87 12.08
5 0.69
4 0.56
567 78.75
153 21.25%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 104
6 5.77
7 6.73
7 6.73
2 1.92
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
73  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 43
0 0.00
4 9.30
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
74  โรงเรียนบ้านมะนัง 67
4 5.97
1 1.49
8 11.94
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
75  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127
5 3.94
5 3.94
6 4.72
6 4.72
4 3.15
101 79.53
26 20.47%
76  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 451
39 8.65
51 11.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
361 80.04
90 19.96%
77  โรงเรียนบ้านช่องไทร 177
5 2.82
6 3.39
17 9.60
4 2.26
3 1.69
142 80.23
35 19.77%
78  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 137
14 10.22
6 4.38
5 3.65
2 1.46
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
79  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 175
11 6.29
7 4.00
11 6.29
5 2.86
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
80  โรงเรียนบ้านกาแบง 88
5 5.68
5 5.68
6 6.82
1 1.14
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
81  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 208
18 8.65
6 2.88
3 1.44
8 3.85
5 2.40
168 80.77
40 19.23%
82  โรงเรียนบ้านปากปิง 73
5 6.85
4 5.48
3 4.11
2 2.74
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
83  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 194
8 4.12
11 5.67
17 8.76
1 0.52
0 0.00
157 80.93
37 19.07%
84  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 84
7 8.33
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 235
9 3.83
0 0.00
13 5.53
9 3.83
13 5.53
191 81.28
44 18.72%
86  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 156
8 5.13
4 2.56
16 10.26
1 0.64
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
87  โรงเรียนบ้านควนสตอ 162
8 4.94
3 1.85
3 1.85
12 7.41
4 2.47
132 81.48
30 18.52%
88  โรงเรียนบ้านควนเก 227
4 1.76
19 8.37
16 7.05
2 0.88
1 0.44
185 81.50
42 18.50%
89  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265
12 4.53
9 3.40
16 6.04
12 4.53
0 0.00
216 81.51
49 18.49%
90  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 130
1 0.77
7 5.38
15 11.54
0 0.00
1 0.77
106 81.54
24 18.46%
91  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 159
3 1.89
8 5.03
15 9.43
0 0.00
3 1.89
130 81.76
29 18.24%
92  โรงเรียนบ้านปากบาง 176
1 0.57
7 3.98
24 13.64
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
93  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 325
10 3.08
11 3.38
29 8.92
9 2.77
0 0.00
266 81.85
59 18.15%
94  โรงเรียนบ้านอุไร 78
1 1.28
2 2.56
11 14.10
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
95  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 124
7 5.65
5 4.03
7 5.65
3 2.42
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
96  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 120
17 14.17
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
97  โรงเรียนบ้านดาหลำ 150
9 6.00
3 2.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
98  โรงเรียนบ้านนาแค 52
3 5.77
3 5.77
2 3.85
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
99  โรงเรียนบ้านปากละงู 168
10 5.95
5 2.98
12 7.14
2 1.19
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
100  โรงเรียนบ้านป่าพน 175
10 5.71
11 6.29
8 4.57
1 0.57
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
101  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 190
2 1.05
5 2.63
11 5.79
13 6.84
0 0.00
159 83.68
31 16.32%
102  โรงเรียนบ้านกาเนะ 154
5 3.25
5 3.25
10 6.49
5 3.25
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
103  โรงเรียนบ้านในเมือง 158
3 1.90
1 0.63
11 6.96
6 3.80
4 2.53
133 84.18
25 15.82%
104  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 57
5 8.77
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
105  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 146
7 4.79
1 0.68
13 8.90
2 1.37
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
106  โรงเรียนบ้านทางงอ 121
10 8.26
0 0.00
6 4.96
3 2.48
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
107  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 147
8 5.44
6 4.08
4 2.72
0 0.00
5 3.40
124 84.35
23 15.65%
108  โรงเรียนบ้านท่าแพ 142
12 8.45
7 4.93
3 2.11
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 88
4 4.55
2 2.27
6 6.82
0 0.00
1 1.14
75 85.23
13 14.77%
110  โรงเรียนบ้านคีรีวง 84
6 7.14
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
111  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 127
6 4.72
2 1.57
6 4.72
3 2.36
1 0.79
109 85.83
18 14.17%
112  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 304
4 1.32
1 0.33
16 5.26
22 7.24
0 0.00
261 85.86
43 14.14%
113  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
8 11.27
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
114  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1650
0 0.00
47 2.85
99 6.00
47 2.85
32 1.94
1425 86.36
225 13.64%
115  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 169
14 8.28
0 0.00
9 5.33
0 0.00
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
116  โรงเรียนบ้านนาลาน 59
4 6.78
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
117  โรงเรียนผังปาล์ม 4 77
3 3.90
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
118  โรงเรียนผังปาล์ม 1 180
6 3.33
5 2.78
8 4.44
3 1.67
1 0.56
157 87.22
23 12.78%
119  โรงเรียนบ้านควนขัน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 12.66
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
120  โรงเรียนบ้านควนล่อน 105
5 4.76
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
121  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 97
5 5.15
0 0.00
0 0.00
7 7.22
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
122  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
123  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 109
0 0.00
1 0.92
10 9.17
1 0.92
1 0.92
96 88.07
13 11.93%
124  โรงเรียนผังปาล์ม 3 126
6 4.76
4 3.17
5 3.97
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
125  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 280
3 1.07
2 0.71
15 5.36
13 4.64
0 0.00
247 88.21
33 11.79%
126  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
127  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 94
4 4.26
1 1.06
2 2.13
3 3.19
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
128  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 278
3 1.08
8 2.88
6 2.16
3 1.08
9 3.24
249 89.57
29 10.43%
129  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 116
0 0.00
3 2.59
9 7.76
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
130  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 129
2 1.55
0 0.00
10 7.75
0 0.00
1 0.78
116 89.92
13 10.08%
131  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 148
3 2.03
2 1.35
7 4.73
2 1.35
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
132  โรงเรียนบ้านลาหงา 314
8 2.55
5 1.59
13 4.14
2 0.64
1 0.32
285 90.76
29 9.24%
133  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 175
6 3.43
0 0.00
8 4.57
2 1.14
0 0.00
159 90.86
16 9.14%
134  โรงเรียนนิคมซอย 10 66
0 0.00
1 1.52
0 0.00
3 4.55
2 3.03
60 90.91
6 9.09%
135  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 132
5 3.79
1 0.76
6 4.55
0 0.00
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
136  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
3 4.48
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
137  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 101
2 1.98
1 0.99
6 5.94
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
138  โรงเรียนบ้านสายควน 126
6 4.76
5 3.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
139  โรงเรียนบ้านท่ายาง 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
140  โรงเรียนบ้านวังปริง 128
4 3.13
3 2.34
4 3.13
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
141  โรงเรียนบ้านเนินสูง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
142  โรงเรียนบ้านอุได 112
0 0.00
3 2.68
4 3.57
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
143  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
144  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 71
0 0.00
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89
2 2.25
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 145
4 2.76
2 1.38
2 1.38
0 0.00
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 98
1 1.02
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
148  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 322
8 2.48
8 2.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
306 95.03
16 4.97%
149  โรงเรียนบ้านกาลูบี 187
0 0.00
2 1.07
5 2.67
0 0.00
1 0.53
179 95.72
8 4.28%
150  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
151  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 126
1 0.79
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
152  โรงเรียนบ้านราวปลา 116
0 0.00
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
153  โรงเรียนบ้านบารายี 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
154  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
155  โรงเรียนบ้านวังตง 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.24
159 98.76
2 1.24%
156  โรงเรียนบ้านควน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 221
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
221 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านราไว 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนผังปาล์ม 7 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,856 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,745 7.02
เตี้ย  1,186 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,701 6.84
ผอมและเตี้ย  807 3.25
อ้วนและเตี้ย  536 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,881 75.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,975 คน


24.04%


Powered By www.thaieducation.net