ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 121
44 36.36
26 21.49
20 16.53
19 15.70
12 9.92
0 0.00
121 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102
9 8.82
71 69.61
9 8.82
11 10.78
2 1.96
0 0.00
102 100.00%
4  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55
19 34.55
13 23.64
10 18.18
8 14.55
5 9.09
0 0.00
55 100.00%
5  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 31
9 29.03
10 32.26
7 22.58
1 3.23
0 0.00
4 12.90
27 87.10%
6  โรงเรียนบ้านเขาจีน 253
172 67.98
0 0.00
3 1.19
7 2.77
0 0.00
71 28.06
182 71.94%
7  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 80
18 22.50
11 13.75
8 10.00
11 13.75
4 5.00
28 35.00
52 65.00%
8  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 115
9 7.83
14 12.17
9 7.83
23 20.00
18 15.65
42 36.52
73 63.48%
9  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 323
79 24.46
46 14.24
30 9.29
34 10.53
8 2.48
126 39.01
197 60.99%
10  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 99
20 20.20
17 17.17
5 5.05
4 4.04
12 12.12
41 41.41
58 58.59%
11  โรงเรียนบ้านปากบารา 224
19 8.48
33 14.73
40 17.86
30 13.39
9 4.02
93 41.52
131 58.48%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 134
12 8.96
12 8.96
22 16.42
12 8.96
20 14.93
56 41.79
78 58.21%
13  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 233
42 18.03
24 10.30
31 13.30
18 7.73
18 7.73
100 42.92
133 57.08%
14  โรงเรียนบ้านเกตรี 257
19 7.39
21 8.17
22 8.56
41 15.95
43 16.73
111 43.19
146 56.81%
15  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 201
47 23.38
23 11.44
17 8.46
20 9.95
5 2.49
89 44.28
112 55.72%
16  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 270
22 8.15
25 9.26
46 17.04
4 1.48
41 15.19
132 48.89
138 51.11%
17  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 90
17 18.89
19 21.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
46 51.11
44 48.89%
18  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 125
26 20.80
17 13.60
17 13.60
0 0.00
0 0.00
65 52.00
60 48.00%
19  โรงเรียนบ้านใหม่ 200
43 21.50
28 14.00
5 2.50
15 7.50
4 2.00
105 52.50
95 47.50%
20  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 235
32 13.62
16 6.81
24 10.21
12 5.11
24 10.21
127 54.04
108 45.96%
21  โรงเรียนบ้านบุโบย 89
7 7.87
7 7.87
2 2.25
14 15.73
9 10.11
50 56.18
39 43.82%
22  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 93
19 20.43
8 8.60
8 8.60
4 4.30
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
23  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 90
8 8.89
6 6.67
12 13.33
4 4.44
7 7.78
53 58.89
37 41.11%
24  โรงเรียนบ้านทางยาง 72
10 13.89
8 11.11
7 9.72
4 5.56
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
25  โรงเรียนบ้านวังประจัน 122
11 9.02
7 5.74
12 9.84
5 4.10
14 11.48
73 59.84
49 40.16%
26  โรงเรียนบ้านตะโละใส 506
29 5.73
26 5.14
42 8.30
47 9.29
58 11.46
304 60.08
202 39.92%
27  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 193
32 16.58
17 8.81
15 7.77
13 6.74
0 0.00
116 60.10
77 39.90%
28  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 95
14 14.74
12 12.63
11 11.58
0 0.00
0 0.00
58 61.05
37 38.95%
29  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 114
9 7.89
11 9.65
6 5.26
11 9.65
7 6.14
70 61.40
44 38.60%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 21
1 4.76
1 4.76
3 14.29
0 0.00
3 14.29
13 61.90
8 38.10%
31  โรงเรียนบ้านหาญ 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
16 24.24
3 4.55
42 63.64
24 36.36%
32  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253
25 9.88
18 7.11
28 11.07
9 3.56
11 4.35
162 64.03
91 35.97%
33  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 181
5 2.76
8 4.42
15 8.29
13 7.18
23 12.71
117 64.64
64 35.36%
34  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 169
22 13.02
16 9.47
6 3.55
12 7.10
3 1.78
110 65.09
59 34.91%
35  โรงเรียนผังปาล์ม 2 235
32 13.62
24 10.21
11 4.68
10 4.26
5 2.13
153 65.11
82 34.89%
36  โรงเรียนบ้านท่าหิน 64
5 7.81
8 12.50
5 7.81
2 3.13
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 50
11 22.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
38  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 220
30 13.64
10 4.55
31 14.09
2 0.91
1 0.45
146 66.36
74 33.64%
39  โรงเรียนวรรธนะสาร 125
9 7.20
10 8.00
12 9.60
3 2.40
8 6.40
83 66.40
42 33.60%
40  โรงเรียนบ้านเขาใคร 147
20 13.61
14 9.52
14 9.52
0 0.00
0 0.00
99 67.35
48 32.65%
41  โรงเรียนบ้านนาทอน 178
8 4.49
11 6.18
16 8.99
6 3.37
17 9.55
120 67.42
58 32.58%
42  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 124
6 4.84
13 10.48
12 9.68
4 3.23
5 4.03
84 67.74
40 32.26%
43  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 103
13 12.62
3 2.91
17 16.50
0 0.00
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
44  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 138
23 16.67
8 5.80
9 6.52
4 2.90
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
45  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 105
16 15.24
4 3.81
8 7.62
4 3.81
1 0.95
72 68.57
33 31.43%
46  โรงเรียนบ้านหัวควน 153
11 7.19
9 5.88
19 12.42
3 1.96
6 3.92
105 68.63
48 31.37%
47  โรงเรียนบ้านปากปิง 72
5 6.94
5 6.94
9 12.50
3 4.17
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
48  โรงเรียนบ้านไร่ 117
14 11.97
8 6.84
9 7.69
3 2.56
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
49  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 196
22 11.22
23 11.73
11 5.61
0 0.00
0 0.00
140 71.43
56 28.57%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 245
22 8.98
11 4.49
7 2.86
25 10.20
5 2.04
175 71.43
70 28.57%
51  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 169
25 14.79
0 0.00
23 13.61
0 0.00
0 0.00
121 71.60
48 28.40%
52  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 255
10 3.92
15 5.88
32 12.55
10 3.92
5 1.96
183 71.76
72 28.24%
53  โรงเรียนบ้านนาข่า 87
3 3.45
1 1.15
16 18.39
3 3.45
1 1.15
63 72.41
24 27.59%
54  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 145
17 11.72
15 10.34
4 2.76
4 2.76
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
55  โรงเรียนบ้านฉลุง 160
9 5.63
13 8.13
4 2.50
11 6.88
7 4.38
116 72.50
44 27.50%
56  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 49
7 14.29
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
57  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 98
12 12.24
9 9.18
2 2.04
3 3.06
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
58  โรงเรียนบ้านดูสน 125
12 9.60
4 3.20
12 9.60
5 4.00
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
59  โรงเรียนบ้านทุ่ง 135
13 9.63
10 7.41
6 4.44
3 2.22
3 2.22
100 74.07
35 25.93%
60  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78
8 10.26
6 7.69
1 1.28
3 3.85
2 2.56
58 74.36
20 25.64%
61  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 76
11 14.47
0 0.00
5 6.58
2 2.63
1 1.32
57 75.00
19 25.00%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 68
9 13.24
5 7.35
2 2.94
1 1.47
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
63  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 169
7 4.14
2 1.18
18 10.65
7 4.14
8 4.73
127 75.15
42 24.85%
64  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 157
8 5.10
4 2.55
26 16.56
1 0.64
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
65  โรงเรียนบ้านสาคร 226
13 5.75
17 7.52
15 6.64
8 3.54
2 0.88
171 75.66
55 24.34%
66  โรงเรียนอนุบาลละงู 720
33 4.58
31 4.31
99 13.75
5 0.69
4 0.56
548 76.11
172 23.89%
67  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 452
47 10.40
20 4.42
38 8.41
2 0.44
1 0.22
344 76.11
108 23.89%
68  โรงเรียนบ้านคลองขุด 513
81 15.79
19 3.70
22 4.29
0 0.00
0 0.00
391 76.22
122 23.78%
69  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 139
2 1.44
7 5.04
22 15.83
2 1.44
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 106
8 7.55
11 10.38
3 2.83
3 2.83
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
71  โรงเรียนบ้านนาพญา 140
6 4.29
6 4.29
21 15.00
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
72  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 91
8 8.79
0 0.00
10 10.99
3 3.30
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
73  โรงเรียนบ้านไทรงาม 143
12 8.39
11 7.69
10 6.99
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
74  โรงเรียนบ้านควนสตอ 162
8 4.94
4 2.47
3 1.85
16 9.88
6 3.70
125 77.16
37 22.84%
75  โรงเรียนบ้านดาหลำ 164
14 8.54
0 0.00
23 14.02
0 0.00
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
76  โรงเรียนบ้านมะนัง 67
5 7.46
3 4.48
6 8.96
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
77  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 59
4 6.78
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
78  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 82
9 10.98
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
79  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 128
7 5.47
5 3.91
10 7.81
3 2.34
3 2.34
100 78.13
28 21.88%
80  โรงเรียนบ้านโกตา 120
9 7.50
4 3.33
13 10.83
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
81  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 212
18 8.49
6 2.83
5 2.36
11 5.19
5 2.36
167 78.77
45 21.23%
82  โรงเรียนบ้านปากบาง 176
1 0.57
10 5.68
26 14.77
0 0.00
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
83  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 278
4 1.44
13 4.68
18 6.47
11 3.96
12 4.32
220 79.14
58 20.86%
84  โรงเรียนบ้านอุไร 78
2 2.56
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
85  โรงเรียนบ้านในเมือง 156
4 2.56
3 1.92
17 10.90
7 4.49
1 0.64
124 79.49
32 20.51%
86  โรงเรียนบ้านช่องไทร 176
8 4.55
6 3.41
14 7.95
5 2.84
3 1.70
140 79.55
36 20.45%
87  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 323
13 4.02
13 4.02
30 9.29
10 3.10
0 0.00
257 79.57
66 20.43%
88  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 49
4 8.16
0 0.00
2 4.08
4 8.16
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
89  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 152
4 2.63
0 0.00
27 17.76
0 0.00
0 0.00
121 79.61
31 20.39%
90  โรงเรียนบ้านกาแบง 88
5 5.68
5 5.68
6 6.82
1 1.14
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
91  โรงเรียนบ้านนาแค 57
4 7.02
5 8.77
1 1.75
1 1.75
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
92  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 130
3 2.31
7 5.38
14 10.77
0 0.00
1 0.77
105 80.77
25 19.23%
93  โรงเรียนบ้านทางงอ 121
12 9.92
0 0.00
8 6.61
3 2.48
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
94  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 475
39 8.21
51 10.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
385 81.05
90 18.95%
95  โรงเรียนบ้านป่าพน 170
12 7.06
11 6.47
8 4.71
1 0.59
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 235
9 3.83
0 0.00
13 5.53
9 3.83
13 5.53
191 81.28
44 18.72%
97  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 264
13 4.92
9 3.41
15 5.68
12 4.55
0 0.00
215 81.44
49 18.56%
98  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 124
8 6.45
5 4.03
7 5.65
3 2.42
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
99  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 159
3 1.89
8 5.03
15 9.43
0 0.00
3 1.89
130 81.76
29 18.24%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 88
6 6.82
4 4.55
6 6.82
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
101  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 151
7 4.64
1 0.66
17 11.26
2 1.32
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
102  โรงเรียนบ้านปากละงู 169
10 5.92
5 2.96
13 7.69
2 1.18
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
103  โรงเรียนบ้านท่าแพ 142
9 6.34
9 6.34
6 4.23
1 0.70
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
104  โรงเรียนบ้านควนเก 227
7 3.08
13 5.73
18 7.93
0 0.00
1 0.44
188 82.82
39 17.18%
105  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 177
9 5.08
14 7.91
6 3.39
1 0.56
0 0.00
147 83.05
30 16.95%
106  โรงเรียนผังปาล์ม 1 177
7 3.95
7 3.95
9 5.08
5 2.82
2 1.13
147 83.05
30 16.95%
107  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 190
3 1.58
5 2.63
11 5.79
13 6.84
0 0.00
158 83.16
32 16.84%
108  โรงเรียนบ้านกาเนะ 155
2 1.29
10 6.45
10 6.45
4 2.58
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
109  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 127
7 5.51
2 1.57
7 5.51
4 3.15
1 0.79
106 83.46
21 16.54%
110  โรงเรียนบ้านอุได 112
4 3.57
5 4.46
9 8.04
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
111  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 94
5 5.32
4 4.26
2 2.13
4 4.26
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 88
4 4.55
2 2.27
7 7.95
0 0.00
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
113  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 145
8 5.52
6 4.14
4 2.76
0 0.00
5 3.45
122 84.14
23 15.86%
114  โรงเรียนบ้านนาลาน 57
1 1.75
4 7.02
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
115  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 57
5 8.77
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
116  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127
5 3.94
3 2.36
3 2.36
5 3.94
4 3.15
107 84.25
20 15.75%
117  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 97
7 7.22
0 0.00
0 0.00
8 8.25
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
118  โรงเรียนผังปาล์ม 3 126
9 7.14
5 3.97
5 3.97
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
119  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 73
5 6.85
0 0.00
2 2.74
4 5.48
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
120  โรงเรียนบ้านคีรีวง 84
6 7.14
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
121  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 120
13 10.83
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
122  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 132
7 5.30
2 1.52
5 3.79
2 1.52
1 0.76
115 87.12
17 12.88%
123  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 303
4 1.32
1 0.33
14 4.62
20 6.60
0 0.00
264 87.13
39 12.87%
124  โรงเรียนผังปาล์ม 4 78
3 3.85
1 1.28
5 6.41
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
125  โรงเรียนบ้านควนขัน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 12.66
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
126  โรงเรียนบ้านควนล่อน 104
4 3.85
0 0.00
7 6.73
2 1.92
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
127  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107
0 0.00
1 0.93
10 9.35
1 0.93
1 0.93
94 87.85
13 12.15%
128  โรงเรียนนิคมซอย 10 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
4 5.97
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
129  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 280
3 1.07
2 0.71
15 5.36
13 4.64
0 0.00
247 88.21
33 11.79%
130  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 102
3 2.94
3 2.94
6 5.88
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
131  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 148
4 2.70
2 1.35
9 6.08
2 1.35
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
132  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
133  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
5 7.14
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
134  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
135  โรงเรียนผังปาล์ม 7 134
5 3.73
6 4.48
3 2.24
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
136  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 116
0 0.00
3 2.59
9 7.76
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
137  โรงเรียนบ้านวังปริง 128
5 3.91
3 2.34
5 3.91
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
138  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 129
2 1.55
0 0.00
10 7.75
0 0.00
1 0.78
116 89.92
13 10.08%
139  โรงเรียนบ้านลาหงา 314
8 2.55
5 1.59
13 4.14
2 0.64
1 0.32
285 90.76
29 9.24%
140  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 175
6 3.43
0 0.00
8 4.57
2 1.14
0 0.00
159 90.86
16 9.14%
141  โรงเรียนบ้านสายควน 126
6 4.76
5 3.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
142  โรงเรียนบ้านท่ายาง 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
143  โรงเรียนบ้านกาลูบี 187
2 1.07
4 2.14
6 3.21
2 1.07
1 0.53
172 91.98
15 8.02%
144  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
145  โรงเรียนบ้านเนินสูง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 146
5 3.42
2 1.37
2 1.37
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
147  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
148  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 71
0 0.00
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
149  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 322
8 2.48
8 2.48
1 0.31
0 0.00
0 0.00
305 94.72
17 5.28%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 98
1 1.02
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
151  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 128
1 0.78
0 0.00
5 3.91
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
152  โรงเรียนบ้านบารายี 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
153  โรงเรียนบ้านราวปลา 113
0 0.00
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
154  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
155  โรงเรียนบ้านวังตง 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.24
159 98.76
2 1.24%
156  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1650
1 0.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1649 99.94
1 0.06%
157  โรงเรียนบ้านควน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 229
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านราไว 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,072 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,908 7.61
เตี้ย  1,264 5.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,719 6.86
ผอมและเตี้ย  788 3.14
อ้วนและเตี้ย  517 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,876 75.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,196 คน


24.71%


Powered By www.thaieducation.net