ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทางยาง 74
24 32.43
12 16.22
16 21.62
13 17.57
9 12.16
0 0.00
74 100.00%
3  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 52
19 36.54
8 15.38
16 30.77
3 5.77
6 11.54
0 0.00
52 100.00%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 22
0 0.00
8 36.36
6 27.27
2 9.09
4 18.18
2 9.09
20 90.91%
5  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 98
19 19.39
13 13.27
5 5.10
26 26.53
22 22.45
13 13.27
85 86.73%
6  โรงเรียนนิคมซอย 10 64
4 6.25
26 40.63
10 15.63
11 17.19
4 6.25
9 14.06
55 85.94%
7  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 122
23 18.85
24 19.67
9 7.38
17 13.93
29 23.77
20 16.39
102 83.61%
8  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 233
52 22.32
34 14.59
11 4.72
25 10.73
69 29.61
42 18.03
191 81.97%
9  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 31
7 22.58
9 29.03
6 19.35
3 9.68
0 0.00
6 19.35
25 80.65%
10  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 82
56 68.29
1 1.22
5 6.10
2 2.44
0 0.00
18 21.95
64 78.05%
11  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 144
16 11.11
17 11.81
26 18.06
33 22.92
20 13.89
32 22.22
112 77.78%
12  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1654
120 7.26
55 3.33
308 18.62
318 19.23
318 19.23
535 32.35
1119 67.65%
13  โรงเรียนบ้านตะโละใส 512
96 18.75
71 13.87
49 9.57
65 12.70
44 8.59
187 36.52
325 63.48%
14  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 323
79 24.46
46 14.24
30 9.29
30 9.29
8 2.48
130 40.25
193 59.75%
15  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 168
39 23.21
10 5.95
51 30.36
0 0.00
0 0.00
68 40.48
100 59.52%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 140
13 9.29
12 8.57
23 16.43
12 8.57
23 16.43
57 40.71
83 59.29%
17  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 201
50 24.88
25 12.44
17 8.46
21 10.45
5 2.49
83 41.29
118 58.71%
18  โรงเรียนบ้านบุโบย 89
9 10.11
9 10.11
3 3.37
18 20.22
12 13.48
38 42.70
51 57.30%
19  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 237
65 27.43
33 13.92
10 4.22
26 10.97
1 0.42
102 43.04
135 56.96%
20  โรงเรียนบ้านท่าหิน 64
14 21.88
12 18.75
0 0.00
4 6.25
4 6.25
30 46.88
34 53.13%
21  โรงเรียนบ้านเกตรี 257
19 7.39
16 6.23
23 8.95
35 13.62
39 15.18
125 48.64
132 51.36%
22  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 182
28 15.38
21 11.54
21 11.54
13 7.14
9 4.95
90 49.45
92 50.55%
23  โรงเรียนบ้านวังประจัน 121
20 16.53
14 11.57
11 9.09
8 6.61
7 5.79
61 50.41
60 49.59%
24  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 96
14 14.58
17 17.71
2 2.08
14 14.58
0 0.00
49 51.04
47 48.96%
25  โรงเรียนบ้านใหม่ 201
44 21.89
29 14.43
4 1.99
15 7.46
4 1.99
105 52.24
96 47.76%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 238
25 10.50
30 12.61
11 4.62
32 13.45
11 4.62
129 54.20
109 45.80%
27  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 138
29 21.01
18 13.04
5 3.62
10 7.25
1 0.72
75 54.35
63 45.65%
28  โรงเรียนบ้านไร่ 118
21 17.80
18 15.25
5 4.24
9 7.63
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
29  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 92
14 15.22
12 13.04
0 0.00
15 16.30
0 0.00
51 55.43
41 44.57%
30  โรงเรียนบ้านทุ่ง 134
27 20.15
13 9.70
13 9.70
3 2.24
2 1.49
76 56.72
58 43.28%
31  โรงเรียนบ้านควนสตอ 165
15 9.09
8 4.85
8 4.85
27 16.36
12 7.27
95 57.58
70 42.42%
32  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 279
9 3.23
7 2.51
54 19.35
16 5.73
32 11.47
161 57.71
118 42.29%
33  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 119
19 15.97
13 10.92
17 14.29
0 0.00
0 0.00
70 58.82
49 41.18%
34  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 93
19 20.43
8 8.60
8 8.60
3 3.23
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
35  โรงเรียนผังปาล์ม 2 239
50 20.92
19 7.95
9 3.77
19 7.95
0 0.00
142 59.41
97 40.59%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 54
8 14.81
8 14.81
2 3.70
3 5.56
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
37  โรงเรียนวรรธนะสาร 126
13 10.32
9 7.14
13 10.32
6 4.76
8 6.35
77 61.11
49 38.89%
38  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 127
19 14.96
12 9.45
15 11.81
0 0.00
0 0.00
81 63.78
46 36.22%
39  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 145
15 10.34
13 8.97
8 5.52
16 11.03
0 0.00
93 64.14
52 35.86%
40  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 189
25 13.23
20 10.58
4 2.12
14 7.41
4 2.12
122 64.55
67 35.45%
41  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 164
17 10.37
18 10.98
18 10.98
4 2.44
0 0.00
107 65.24
57 34.76%
42  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 79
7 8.86
4 5.06
7 8.86
7 8.86
2 2.53
52 65.82
27 34.18%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 106
17 16.04
15 14.15
2 1.89
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
44  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 50
10 20.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
45  โรงเรียนบ้านดาหลำ 164
17 10.37
9 5.49
24 14.63
2 1.22
0 0.00
112 68.29
52 31.71%
46  โรงเรียนบ้านนาทอน 172
4 2.33
10 5.81
16 9.30
6 3.49
17 9.88
119 69.19
53 30.81%
47  โรงเรียนบ้านหาญ 66
20 30.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
48  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 148
13 8.78
7 4.73
14 9.46
7 4.73
3 2.03
104 70.27
44 29.73%
49  โรงเรียนบ้านเขาใคร 148
22 14.86
5 3.38
17 11.49
0 0.00
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
50  โรงเรียนบ้านโกตา 122
13 10.66
10 8.20
13 10.66
0 0.00
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
51  โรงเรียนบ้านควน 419
51 12.17
28 6.68
44 10.50
0 0.00
0 0.00
296 70.64
123 29.36%
52  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 115
9 7.83
16 13.91
8 6.96
0 0.00
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
53  โรงเรียนบ้านฉลุง 162
15 9.26
10 6.17
4 2.47
11 6.79
5 3.09
117 72.22
45 27.78%
54  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 98
13 13.27
9 9.18
2 2.04
3 3.06
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
55  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 92
7 7.61
2 2.17
7 7.61
7 7.61
2 2.17
67 72.83
25 27.17%
56  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 167
7 4.19
1 0.60
20 11.98
8 4.79
9 5.39
122 73.05
45 26.95%
57  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253
17 6.72
11 4.35
22 8.70
7 2.77
8 3.16
188 74.31
65 25.69%
58  โรงเรียนบ้านปากบารา 222
5 2.25
6 2.70
4 1.80
23 10.36
19 8.56
165 74.32
57 25.68%
59  โรงเรียนบ้านหัวควน 152
20 13.16
6 3.95
9 5.92
2 1.32
2 1.32
113 74.34
39 25.66%
60  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 444
19 4.28
22 4.95
31 6.98
22 4.95
19 4.28
331 74.55
113 25.45%
61  โรงเรียนบ้านนาพญา 143
6 4.20
5 3.50
24 16.78
0 0.00
1 0.70
107 74.83
36 25.17%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 230
21 9.13
22 9.57
12 5.22
0 0.00
0 0.00
175 76.09
55 23.91%
63  โรงเรียนบ้านสาคร 214
12 5.61
25 11.68
14 6.54
0 0.00
0 0.00
163 76.17
51 23.83%
64  โรงเรียนบ้านในเมือง 156
7 4.49
10 6.41
12 7.69
5 3.21
3 1.92
119 76.28
37 23.72%
65  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 124
10 8.06
6 4.84
10 8.06
3 2.42
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
66  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 156
5 3.21
11 7.05
19 12.18
0 0.00
1 0.64
120 76.92
36 23.08%
67  โรงเรียนบ้านไทรงาม 143
12 8.39
11 7.69
10 6.99
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
68  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 105
9 8.57
2 1.90
5 4.76
7 6.67
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
69  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 127
7 5.51
5 3.94
6 4.72
8 6.30
3 2.36
98 77.17
29 22.83%
70  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 278
13 4.68
20 7.19
30 10.79
0 0.00
0 0.00
215 77.34
63 22.66%
71  โรงเรียนบ้านท่าแพ 142
18 12.68
5 3.52
6 4.23
3 2.11
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
72  โรงเรียนบ้านปากบาง 178
4 2.25
4 2.25
22 12.36
10 5.62
0 0.00
138 77.53
40 22.47%
73  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 152
5 3.29
4 2.63
24 15.79
1 0.66
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
74  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 135
1 0.74
10 7.41
18 13.33
0 0.00
1 0.74
105 77.78
30 22.22%
75  โรงเรียนบ้านกาเนะ 154
5 3.25
5 3.25
14 9.09
4 2.60
6 3.90
120 77.92
34 22.08%
76  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 177
9 5.08
20 11.30
1 0.56
8 4.52
1 0.56
138 77.97
39 22.03%
77  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 123
0 0.00
19 15.45
6 4.88
2 1.63
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
78  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 60
6 10.00
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
79  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127
6 4.72
0 0.00
13 10.24
8 6.30
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
80  โรงเรียนบ้านมะหงัง 82
11 13.41
4 4.88
0 0.00
1 1.22
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
81  โรงเรียนบ้านป่าพน 170
12 7.06
11 6.47
10 5.88
1 0.59
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
82  โรงเรียนบ้านควนเก 223
5 2.24
22 9.87
17 7.62
0 0.00
0 0.00
179 80.27
44 19.73%
83  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102
7 6.86
0 0.00
9 8.82
4 3.92
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
84  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 159
5 3.14
6 3.77
19 11.95
1 0.63
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
85  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 186
3 1.61
7 3.76
13 6.99
13 6.99
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
86  โรงเรียนอนุบาลละงู 720
43 5.97
20 2.78
72 10.00
4 0.56
0 0.00
581 80.69
139 19.31%
87  โรงเรียนบ้านอุไร 78
2 2.56
8 10.26
1 1.28
3 3.85
1 1.28
63 80.77
15 19.23%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 68
11 16.18
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 84
6 7.14
4 4.76
6 7.14
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
90  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 106
3 2.83
2 1.89
15 14.15
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
91  โรงเรียนผังปาล์ม 1 177
7 3.95
7 3.95
10 5.65
7 3.95
2 1.13
144 81.36
33 18.64%
92  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 97
6 6.19
6 6.19
0 0.00
6 6.19
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
93  โรงเรียนบ้านดูสน 125
5 4.00
0 0.00
13 10.40
5 4.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
94  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 174
12 6.90
7 4.02
10 5.75
2 1.15
1 0.57
142 81.61
32 18.39%
95  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 88
2 2.27
6 6.82
8 9.09
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
96  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 72
5 6.94
4 5.56
4 5.56
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
97  โรงเรียนผังปาล์ม 3 128
6 4.69
6 4.69
10 7.81
1 0.78
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
98  โรงเรียนบ้านปากละงู 169
10 5.92
5 2.96
13 7.69
2 1.18
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
99  โรงเรียนบ้านนาข่า 86
3 3.49
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
100  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
101  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
102  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 210
5 2.38
3 1.43
16 7.62
6 2.86
5 2.38
175 83.33
35 16.67%
103  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 61
6 9.84
2 3.28
2 3.28
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
104  โรงเรียนบ้านทางงอ 123
10 8.13
5 4.07
5 4.07
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
105  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 57
5 8.77
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
106  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 102
3 2.94
2 1.96
10 9.80
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
107  โรงเรียนบ้านคีรีวง 84
8 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.95
71 84.52
13 15.48%
108  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 253
8 3.16
12 4.74
17 6.72
1 0.40
1 0.40
214 84.58
39 15.42%
109  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 145
9 6.21
6 4.14
7 4.83
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
110  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 128
14 10.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.91
109 85.16
19 14.84%
111  โรงเรียนบ้านควนล่อน 102
4 3.92
3 2.94
6 5.88
2 1.96
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
112  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 280
4 1.43
2 0.71
20 7.14
14 5.00
1 0.36
239 85.36
41 14.64%
113  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 246
10 4.07
9 3.66
3 1.22
8 3.25
6 2.44
210 85.37
36 14.63%
114  โรงเรียนบ้านอุได 110
6 5.45
1 0.91
8 7.27
1 0.91
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
115  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 119
1 0.84
12 10.08
4 3.36
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
116  โรงเรียนบ้านคลองขุด 528
25 4.73
20 3.79
9 1.70
18 3.41
2 0.38
454 85.98
74 14.02%
117  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 447
14 3.13
4 0.89
0 0.00
8 1.79
35 7.83
386 86.35
61 13.65%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 149
6 4.03
9 6.04
5 3.36
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
119  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 75
5 6.67
0 0.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
120  โรงเรียนผังปาล์ม 4 75
5 6.67
2 2.67
2 2.67
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
121  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 146
2 1.37
0 0.00
17 11.64
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
122  โรงเรียนบ้านนาแค 55
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
2 3.64
48 87.27
7 12.73%
123  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 135
5 3.70
12 8.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
124  โรงเรียนบ้านมะนัง 64
1 1.56
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
125  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 112
0 0.00
1 0.89
10 8.93
1 0.89
1 0.89
99 88.39
13 11.61%
126  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265
8 3.02
8 3.02
12 4.53
2 0.75
0 0.00
235 88.68
30 11.32%
127  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 327
0 0.00
11 3.36
15 4.59
11 3.36
0 0.00
290 88.69
37 11.31%
128  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 303
4 1.32
0 0.00
9 2.97
21 6.93
0 0.00
269 88.78
34 11.22%
129  โรงเรียนผังปาล์ม 7 134
5 3.73
7 5.22
3 2.24
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
130  โรงเรียนบ้านกาแบง 94
4 4.26
1 1.06
4 4.26
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
131  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
132  โรงเรียนบ้านควนขัน 81
1 1.23
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
133  โรงเรียนบ้านปากปิง 72
1 1.39
3 4.17
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
134  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 74
2 2.70
2 2.70
0 0.00
1 1.35
2 2.70
67 90.54
7 9.46%
135  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 131
1 0.76
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
136  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
137  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 92
4 4.35
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
138  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 218
3 1.38
3 1.38
7 3.21
2 0.92
3 1.38
200 91.74
18 8.26%
139  โรงเรียนบ้านเนินสูง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
140  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
141  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 118
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
142  โรงเรียนบ้านลาหงา 314
5 1.59
4 1.27
6 1.91
2 0.64
1 0.32
296 94.27
18 5.73%
143  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 71
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
144  โรงเรียนบ้านนาลาน 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
1 1.61
1 1.61
59 95.16
3 4.84%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 83
0 0.00
1 1.20
2 2.41
0 0.00
1 1.20
79 95.18
4 4.82%
146  โรงเรียนบ้านสายควน 124
3 2.42
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
147  โรงเรียนบ้านกาลูบี 179
1 0.56
0 0.00
6 3.35
0 0.00
0 0.00
172 96.09
7 3.91%
148  โรงเรียนบ้านวังปริง 129
0 0.00
0 0.00
4 3.10
1 0.78
0 0.00
124 96.12
5 3.88%
149  โรงเรียนบ้านราวปลา 113
1 0.88
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
150  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 327
3 0.92
5 1.53
3 0.92
0 0.00
0 0.00
316 96.64
11 3.36%
151  โรงเรียนบ้านราไว 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.69
1 0.85
115 97.46
3 2.54%
152  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
153  โรงเรียนบ้านวังตง 161
0 0.00
0 0.00
2 1.24
0 0.00
0 0.00
159 98.76
2 1.24%
154  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านช่องไทร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 201
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
201 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านบารายี 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านเขาจีน 239
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
239 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,303 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,973 7.80
เตี้ย  1,401 5.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,865 7.37
ผอมและเตี้ย  1,221 4.83
อ้วนและเตี้ย  887 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,956 70.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,347 คน


29.04%


Powered By www.thaieducation.net