ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทางยาง 74
12 16.22
18 24.32
7 9.46
19 25.68
18 24.32
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 136
1 0.74
0 0.00
11 8.09
0 0.00
124 91.18
0 0.00
136 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 88
37 42.05
14 15.91
13 14.77
16 18.18
8 9.09
0 0.00
88 100.00%
5  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 52
19 36.54
8 15.38
16 30.77
3 5.77
6 11.54
0 0.00
52 100.00%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 17
0 0.00
4 23.53
4 23.53
3 17.65
4 23.53
2 11.76
15 88.24%
7  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 262
32 12.21
72 27.48
58 22.14
29 11.07
36 13.74
35 13.36
227 86.64%
8  โรงเรียนนิคมซอย 10 64
4 6.25
26 40.63
10 15.63
11 17.19
4 6.25
9 14.06
55 85.94%
9  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 233
52 22.32
39 16.74
15 6.44
28 12.02
59 25.32
40 17.17
193 82.83%
10  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 31
7 22.58
9 29.03
6 19.35
3 9.68
0 0.00
6 19.35
25 80.65%
11  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 82
54 65.85
0 0.00
4 4.88
8 9.76
0 0.00
16 19.51
66 80.49%
12  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 140
16 11.43
17 12.14
26 18.57
33 23.57
20 14.29
28 20.00
112 80.00%
13  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 122
23 18.85
24 19.67
9 7.38
17 13.93
22 18.03
27 22.13
95 77.87%
14  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 95
20 21.05
7 7.37
5 5.26
27 28.42
12 12.63
24 25.26
71 74.74%
15  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1654
120 7.26
55 3.33
308 18.62
318 19.23
318 19.23
535 32.35
1119 67.65%
16  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 166
40 24.10
17 10.24
53 31.93
0 0.00
0 0.00
56 33.73
110 66.27%
17  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 138
39 28.26
23 16.67
8 5.80
17 12.32
1 0.72
50 36.23
88 63.77%
18  โรงเรียนบ้านตะโละใส 512
96 18.75
71 13.87
49 9.57
65 12.70
44 8.59
187 36.52
325 63.48%
19  โรงเรียนบ้านบุโบย 89
11 12.36
11 12.36
3 3.37
22 24.72
9 10.11
33 37.08
56 62.92%
20  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 323
79 24.46
46 14.24
30 9.29
34 10.53
8 2.48
126 39.01
197 60.99%
21  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 237
65 27.43
33 13.92
10 4.22
26 10.97
1 0.42
102 43.04
135 56.96%
22  โรงเรียนบ้านเกตรี 256
19 7.42
21 8.20
22 8.59
40 15.63
43 16.80
111 43.36
145 56.64%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 140
12 8.57
12 8.57
19 13.57
12 8.57
24 17.14
61 43.57
79 56.43%
24  โรงเรียนบ้านท่าหิน 65
14 21.54
12 18.46
5 7.69
4 6.15
0 0.00
30 46.15
35 53.85%
25  โรงเรียนบ้านควนสตอ 165
21 12.73
11 6.67
11 6.67
30 18.18
15 9.09
77 46.67
88 53.33%
26  โรงเรียนบ้านใหม่ 201
47 23.38
31 15.42
5 2.49
17 8.46
7 3.48
94 46.77
107 53.23%
27  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 182
28 15.38
21 11.54
21 11.54
13 7.14
9 4.95
90 49.45
92 50.55%
28  โรงเรียนบ้านวังประจัน 121
20 16.53
14 11.57
11 9.09
8 6.61
7 5.79
61 50.41
60 49.59%
29  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 92
17 18.48
12 13.04
0 0.00
15 16.30
0 0.00
48 52.17
44 47.83%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 58
10 17.24
11 18.97
2 3.45
4 6.90
0 0.00
31 53.45
27 46.55%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 106
25 23.58
22 20.75
2 1.89
0 0.00
0 0.00
57 53.77
49 46.23%
32  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 177
29 16.38
34 19.21
1 0.56
15 8.47
1 0.56
97 54.80
80 45.20%
33  โรงเรียนบ้านไร่ 120
22 18.33
18 15.00
5 4.17
9 7.50
0 0.00
66 55.00
54 45.00%
34  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 163
14 8.59
29 17.79
23 14.11
3 1.84
2 1.23
92 56.44
71 43.56%
35  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 125
23 18.40
14 11.20
17 13.60
0 0.00
0 0.00
71 56.80
54 43.20%
36  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 91
17 18.68
19 20.88
3 3.30
0 0.00
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
37  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 277
9 3.25
7 2.53
54 19.49
16 5.78
32 11.55
159 57.40
118 42.60%
38  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 119
19 15.97
13 10.92
17 14.29
0 0.00
0 0.00
70 58.82
49 41.18%
39  โรงเรียนวรรธนะสาร 127
14 11.02
9 7.09
15 11.81
6 4.72
8 6.30
75 59.06
52 40.94%
40  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 93
19 20.43
8 8.60
8 8.60
3 3.23
0 0.00
55 59.14
38 40.86%
41  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 79
10 12.66
7 8.86
5 6.33
9 11.39
1 1.27
47 59.49
32 40.51%
42  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 189
27 14.29
20 10.58
2 1.06
16 8.47
4 2.12
120 63.49
69 36.51%
43  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 127
11 8.66
7 5.51
11 8.66
13 10.24
4 3.15
81 63.78
46 36.22%
44  โรงเรียนบ้านในเมือง 156
11 7.05
14 8.97
18 11.54
6 3.85
7 4.49
100 64.10
56 35.90%
45  โรงเรียนบ้านฉลุง 162
18 11.11
13 8.02
6 3.70
15 9.26
6 3.70
104 64.20
58 35.80%
46  โรงเรียนบ้านปากบารา 224
7 3.13
8 3.57
6 2.68
33 14.73
24 10.71
146 65.18
78 34.82%
47  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253
24 9.49
19 7.51
23 9.09
13 5.14
9 3.56
165 65.22
88 34.78%
48  โรงเรียนบ้านโกตา 122
17 13.93
10 8.20
13 10.66
0 0.00
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 83
10 12.05
6 7.23
9 10.84
2 2.41
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
50  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102
19 18.63
0 0.00
11 10.78
3 2.94
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
51  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 50
10 20.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
52  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 145
13 8.97
11 7.59
7 4.83
14 9.66
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
53  โรงเรียนบ้านดาหลำ 164
15 9.15
9 5.49
23 14.02
3 1.83
0 0.00
114 69.51
50 30.49%
54  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 170
6 3.53
1 0.59
23 13.53
7 4.12
14 8.24
119 70.00
51 30.00%
55  โรงเรียนบ้านป่าพน 170
22 12.94
15 8.82
11 6.47
3 1.76
0 0.00
119 70.00
51 30.00%
56  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 148
13 8.78
7 4.73
14 9.46
7 4.73
3 2.03
104 70.27
44 29.73%
57  โรงเรียนบ้านเขาใคร 148
22 14.86
5 3.38
17 11.49
0 0.00
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
58  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 92
7 7.61
6 6.52
7 7.61
7 7.61
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
59  โรงเรียนบ้านนาทอน 172
4 2.33
9 5.23
16 9.30
6 3.49
15 8.72
122 70.93
50 29.07%
60  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 152
13 8.55
6 3.95
23 15.13
1 0.66
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
61  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 123
0 0.00
24 19.51
6 4.88
4 3.25
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
62  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 98
13 13.27
9 9.18
2 2.04
3 3.06
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
63  โรงเรียนบ้านปากบาง 176
7 3.98
8 4.55
23 13.07
10 5.68
0 0.00
128 72.73
48 27.27%
64  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 156
7 4.49
12 7.69
21 13.46
1 0.64
1 0.64
114 73.08
42 26.92%
65  โรงเรียนบ้านหัวควน 149
19 12.75
6 4.03
9 6.04
2 1.34
2 1.34
111 74.50
38 25.50%
66  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 444
19 4.28
22 4.95
31 6.98
22 4.95
19 4.28
331 74.55
113 25.45%
67  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 135
1 0.74
16 11.85
16 11.85
1 0.74
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 227
13 5.73
18 7.93
26 11.45
0 0.00
0 0.00
170 74.89
57 25.11%
69  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 164
6 3.66
9 5.49
24 14.63
1 0.61
1 0.61
123 75.00
41 25.00%
70  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 284
10 3.52
20 7.04
36 12.68
4 1.41
0 0.00
214 75.35
70 24.65%
71  โรงเรียนบ้านนาพญา 139
8 5.76
6 4.32
20 14.39
0 0.00
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
72  โรงเรียนบ้านมะหงัง 82
14 17.07
5 6.10
0 0.00
1 1.22
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
73  โรงเรียนบ้านสาคร 212
12 5.66
25 11.79
14 6.60
0 0.00
0 0.00
161 75.94
51 24.06%
74  โรงเรียนบ้านท่าแพ 143
18 12.59
6 4.20
6 4.20
4 2.80
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
75  โรงเรียนบ้านดูสน 127
8 6.30
2 1.57
14 11.02
6 4.72
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
76  โรงเรียนบ้านอุไร 78
2 2.56
3 3.85
9 11.54
4 5.13
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
77  โรงเรียนบ้านไทรงาม 143
12 8.39
11 7.69
10 6.99
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
78  โรงเรียนบ้านอุได 110
11 10.00
4 3.64
9 8.18
1 0.91
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
79  โรงเรียนอนุบาลละงู 720
54 7.50
24 3.33
81 11.25
4 0.56
0 0.00
557 77.36
163 22.64%
80  โรงเรียนบ้านควนเก 221
12 5.43
22 9.95
16 7.24
0 0.00
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
81  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 115
9 7.83
9 7.83
8 6.96
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
82  โรงเรียนบ้านนาแค 58
4 6.90
9 15.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
83  โรงเรียนบ้านกาเนะ 157
6 3.82
7 4.46
11 7.01
4 2.55
7 4.46
122 77.71
35 22.29%
84  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 108
9 8.33
2 1.85
5 4.63
7 6.48
1 0.93
84 77.78
24 22.22%
85  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 59
6 10.17
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
86  โรงเรียนบ้านกาแบง 91
6 6.59
4 4.40
9 9.89
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
87  โรงเรียนบ้านควน 429
52 12.12
0 0.00
41 9.56
0 0.00
0 0.00
336 78.32
93 21.68%
88  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 124
10 8.06
6 4.84
7 5.65
3 2.42
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
89  โรงเรียนบ้านนาข่า 86
5 5.81
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
90  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
91  โรงเรียนบ้านควนล่อน 102
10 9.80
5 4.90
6 5.88
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
92  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 186
3 1.61
7 3.76
15 8.06
13 6.99
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
93  โรงเรียนผังปาล์ม 7 134
13 9.70
6 4.48
7 5.22
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 68
11 16.18
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 84
6 7.14
4 4.76
6 7.14
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
96  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127
4 3.15
0 0.00
13 10.24
7 5.51
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
97  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 107
2 1.87
1 0.93
17 15.89
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
98  โรงเรียนผังปาล์ม 4 75
8 10.67
2 2.67
3 4.00
1 1.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
99  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 97
6 6.19
6 6.19
0 0.00
6 6.19
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
100  โรงเรียนบ้านมะนัง 65
2 3.08
1 1.54
9 13.85
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
101  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 76
5 6.58
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
102  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 175
12 6.86
7 4.00
10 5.71
2 1.14
1 0.57
143 81.71
32 18.29%
103  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 303
5 1.65
1 0.33
19 6.27
30 9.90
0 0.00
248 81.85
55 18.15%
104  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 145
12 8.28
6 4.14
8 5.52
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
105  โรงเรียนผังปาล์ม 3 124
6 4.84
6 4.84
8 6.45
2 1.61
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
106  โรงเรียนบ้านปากละงู 170
10 5.88
5 2.94
13 7.65
2 1.18
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
107  โรงเรียนบ้านคลองขุด 528
35 6.63
26 4.92
12 2.27
15 2.84
5 0.95
435 82.39
93 17.61%
108  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
109  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 255
10 3.92
15 5.88
17 6.67
1 0.39
1 0.39
211 82.75
44 17.25%
110  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 447
42 9.40
9 2.01
26 5.82
0 0.00
0 0.00
370 82.77
77 17.23%
111  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 146
5 3.42
1 0.68
19 13.01
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
112  โรงเรียนบ้านทางงอ 121
10 8.26
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
113  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 61
6 9.84
2 3.28
2 3.28
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
114  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 131
16 12.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.82
110 83.97
21 16.03%
115  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 246
13 5.28
9 3.66
3 1.22
8 3.25
6 2.44
207 84.15
39 15.85%
116  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 102
3 2.94
2 1.96
10 9.80
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
117  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 58
5 8.62
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
118  โรงเรียนบ้านคีรีวง 84
8 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.95
71 84.52
13 15.48%
119  โรงเรียนผังปาล์ม 1 177
6 3.39
6 3.39
8 4.52
6 3.39
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
120  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 280
4 1.43
2 0.71
20 7.14
14 5.00
1 0.36
239 85.36
41 14.64%
121  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 119
1 0.84
12 10.08
4 3.36
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
122  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 88
1 1.14
2 2.27
7 7.95
2 2.27
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
123  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 214
2 0.93
10 4.67
6 2.80
7 3.27
4 1.87
185 86.45
29 13.55%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 147
8 5.44
8 5.44
3 2.04
0 0.00
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
125  โรงเรียนบ้านทุ่ง 133
8 6.02
6 4.51
2 1.50
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
126  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 135
7 5.19
4 2.96
4 2.96
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
127  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 112
0 0.00
1 0.89
9 8.04
1 0.89
1 0.89
100 89.29
12 10.71%
128  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 75
5 6.67
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
129  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
130  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 330
0 0.00
11 3.33
14 4.24
9 2.73
0 0.00
296 89.70
34 10.30%
131  โรงเรียนบ้านควนขัน 78
1 1.28
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
132  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 92
3 3.26
0 0.00
4 4.35
2 2.17
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
133  โรงเรียนบ้านปากปิง 72
1 1.39
3 4.17
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
134  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
135  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 71
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
136  โรงเรียนบ้านเนินสูง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
137  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 118
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
138  โรงเรียนบ้านลาหงา 314
5 1.59
4 1.27
6 1.91
2 0.64
1 0.32
296 94.27
18 5.73%
139  โรงเรียนบ้านวังปริง 129
0 0.00
0 0.00
5 3.88
2 1.55
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
140  โรงเรียนบ้านนาลาน 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
1 1.61
1 1.61
59 95.16
3 4.84%
141  โรงเรียนบ้านราวปลา 113
2 1.77
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
142  โรงเรียนบ้านสายควน 124
3 2.42
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
143  โรงเรียนบ้านกาลูบี 179
1 0.56
0 0.00
6 3.35
0 0.00
0 0.00
172 96.09
7 3.91%
144  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 327
3 0.92
6 1.83
3 0.92
0 0.00
0 0.00
315 96.33
12 3.67%
145  โรงเรียนบ้านราไว 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.69
1 0.85
115 97.46
3 2.54%
146  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
147  โรงเรียนบ้านวังตง 161
0 0.00
0 0.00
2 1.24
0 0.00
0 0.00
159 98.76
2 1.24%
148  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านช่องไทร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 201
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
201 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านบารายี 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 218
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
218 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านหาญ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านเขาจีน 243
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
243 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนผังปาล์ม 2 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,734 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,078 8.40
เตี้ย  1,503 6.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,970 7.96
ผอมและเตี้ย  1,260 5.09
อ้วนและเตี้ย  992 4.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,931 68.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,803 คน


31.55%


Powered By www.thaieducation.net